pl.news
121.7K

Fałsz synodalny: Franciszek ponownie "widocznie traci cierpliwość"

30 stycznia Franciszek "widocznie stracił cierpliwość" i zakomunikował włoskim biskupom "nie pragnienie, ale rozkaz" rozpoczęcia "procesu synodu narodowego, wspólnota po wspólnocie, diecezja po …More
30 stycznia Franciszek "widocznie stracił cierpliwość" i zakomunikował włoskim biskupom "nie pragnienie, ale rozkaz" rozpoczęcia "procesu synodu narodowego, wspólnota po wspólnocie, diecezja po diecezji", pisze Sandro Magister (15 lutego).
Franciszek jest dla Magistera "najbardziej autokratycznym papieżem ostatnich wieków" i najbardziej skłonnym do robienia i cofania wszystkiego "samemu" – mimo to nie przestaje wzywać do "synodalnego rządu Kościoła".
Od 2015 roku Franciszek prosi włoskich biskupów, osobiście lub poprzez swoich giermków, o rozpoczęcie synodu, ale jak dotąd pozostał niewysłuchany.
Grafika: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
wacula25wp.pl
marta1012 Piszesz -[ Czy boją się mniemanej zarazy? ]-Ta zaraza nie jest mniemana a autentyczna .Ja widziałem tooooooo? A JEST CZEGO się bać .Piszesz …More
marta1012 Piszesz -[ Czy boją się mniemanej zarazy? ]-Ta zaraza nie jest mniemana a autentyczna .Ja widziałem tooooooo? A JEST CZEGO się bać .Piszesz dalej -[ Wielcy duchem duchowni szli ratować tych chorych na wszelkie prawdziwe zarazy. Obejrzyj sobie film "Molokai-Ojciec Damian itd ]==Ja czytałem Ojca Damiana pośród trądu i zagłady śmierci tych chorych ludzi .No tak łatwo powiedzieć .A skąd wziąć takich księży PIĘKNE TO. No i masz dużo racji ,ale to wszystko zależy od ebiskopatu jak się angażuje w kształcenie kleryków przyszłych i jaki dają wzór .A oni wybierają drogę ks.rydzyka życie w hedoniźmie i luksusie itd .Nic na to nie poradzimy .A nawet tu na glorii bronią zajadle niektórzy taki właśnie styl życia hedonistycznego przerażenie tylko .
10 more comments
de.news
71.7K

Synodalismus-Fake: Franziskus hat wieder "sichtlich die Geduld verloren"

Am 30. Januar verlor Franziskus "sichtlich die Geduld" und teilte den italienischen Bischöfen nicht den Wunsch, "sondern den Befehl" mit, einen "Prozess der nationalen Synode, Gemeinde für Gemeinde, …More
Am 30. Januar verlor Franziskus "sichtlich die Geduld" und teilte den italienischen Bischöfen nicht den Wunsch, "sondern den Befehl" mit, einen "Prozess der nationalen Synode, Gemeinde für Gemeinde, Diözese für Diözese" zu beginnen, schreibt Sandro Magister (15. Februar).
Franziskus ist für Magister "der autokratischste Papst der letzten Jahrhunderte" und am meisten geneigt, alles "selbst aufzurichten oder abzureißen" - und doch hört er nicht auf, eine "synodale Regierung der Kirche" zu fordern.
Seit 2015 drängt Franziskus die italienischen Bischöfe, persönlich oder durch seine Knappen, eine Synode einzuberufen, aber bisher verhallten seine Rufe ungehört.
Bild: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
jamacor
Nicolas Davila
Die Revolutionen sind nicht die Lokomotiven, sondern die Entgleisungen der Geschichte.
5 more comments
es.news
5645

Falsa sinodalidad: Francisco “perdió visiblemente la paciencia” de nuevo

El 30 de enero Francisco “perdió visiblemente la paciencia” y comunicó a los obispos italianos no un deseo, “sino una orden” para comenzar un “proceso de sínodo nacional, comunidad por comunidad, …More
El 30 de enero Francisco “perdió visiblemente la paciencia” y comunicó a los obispos italianos no un deseo, “sino una orden” para comenzar un “proceso de sínodo nacional, comunidad por comunidad, diócesis por diócesis”, escribe el 15 de febrero Sandro Magister.
Para Magister, Francisco es “el Papa más autocrático de los siglos pasados” y el más inclinado a hacer y deshacer todo “por él mismo” – sin embargo, nunca deja de pedir “un gobierno sinodal de la Iglesia”.
Desde el 2015 Francisco ha estado incitando a los obispos italianos, personalmente o a través de sus escuderos, para comenzar un sínodo, pero hasta ahora no fue escuchado.
Imagen: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
kaoshispano1
Está histerico por que Italia se le revuelve de retorno a la liturgia antigua, la previa tradición y contra la eurabización del NWO.
mariohecte2
El Señor Jesucristo, El Excelentísimo Pastor, al cual sus ovejas reconocen por su voz, y como Él dijo "Mas al extraño no seguirán, , sino huirán de él". …More
El Señor Jesucristo, El Excelentísimo Pastor, al cual sus ovejas reconocen por su voz, y como Él dijo "Mas al extraño no seguirán, , sino huirán de él".
En el cristianismo a Nuestro Señor Jesucristo se le deba dar culto de adoración (oración, postración y alabanza, entre otros) como también a Dios Padre y al Espíritu Santo, como Él dijo "Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió". Ademas de ser la victima por nuestros pecados, también es El Señor Jesús de Nazaret, Yahvé Hijo Único.
3 more comments
en.news
4969

Synodalism Fake: Francis Again “Visibly Lost Patience”

On January 30, Francis “visibly lost his patience," and communicated to the Italian bishops not a desire "but a command" to begin a "process of national synod, community by community, diocese by diocese …More
On January 30, Francis “visibly lost his patience," and communicated to the Italian bishops not a desire "but a command" to begin a "process of national synod, community by community, diocese by diocese,” Sandro Magister writes (February 15).
Francis is for Magister "the most autocratic pope of the past centuries" and most inclined to do and undo everything "himself" - nevertheless, he never stops calling for a "synodal government of the Church.”
Since 2015, Francis has been prodding the Italian bishops, personally or through his squires, to begin a synod but, so far, he was unheeded.
Picture: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
GJA Taylor
One day Pope Francis will be forgotten, thank God.
Ultraviolet
Camera man isn't wearing a mask. Neither is his assistant. Can't be too Covid Careful, amirite? Not all attendees are "social distancing" either.
2 more comments
it.news
11.5K

Finto sinodalismo: Francesco "perde chiaramente la pazienza" (ancora)

Il 30 gennaio, Francesco "ha perso visibilmente la pazienza", comunicando ai vescovi italiani non il desiderio "ma il comando" di iniziare "un processo di sinodo nazionale, comunità per comunità, …More
Il 30 gennaio, Francesco "ha perso visibilmente la pazienza", comunicando ai vescovi italiani non il desiderio "ma il comando" di iniziare "un processo di sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi", come scrive Sandro Magister (15 febbraio).
Secondo Magister, Francesco è "il Papa più autocratico degli ultimi secoli" e il più incline a fare e disfare tutto "da solo" – eppure non smette mai di chiedere un "governo sinodale della Chiesa."
Dal 2015, Francesco continua a punzecchiare i vescovi italiani (di persona o tramite i suoi emissari) perché inizino un sinodo, ma finora nessuno gli ha dato retta.
Foto: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
N.S.dellaGuardia
"E dopo il sinodo voglio che andiate in giro per strada facendo il trenino!", disse urlando, pestando i piedi, col palloncino in mano...
ar.news
25

المجمعية الأسقفية المزيفة: فرنسيس مرة أخرى "فقد صبرًا ظاهرًا"

كتب ساندرو ماجستر (15 فبراير/شباط) أن فرنسيس "فقد صبره بشكل واضح" في 30 كانون الثاني/يناير، وأبلغ الأساقفة الإيطاليين أنه ليس رغبة "بل أمرا" بدء "عملية مجمعية أسقفية وطنية، مجتمعا مجتمعا، أبرشية أبرشية". …More
كتب ساندرو ماجستر (15 فبراير/شباط) أن فرنسيس "فقد صبره بشكل واضح" في 30 كانون الثاني/يناير، وأبلغ الأساقفة الإيطاليين أنه ليس رغبة "بل أمرا" بدء "عملية مجمعية أسقفية وطنية، مجتمعا مجتمعا، أبرشية أبرشية".
ويرى ماجستر أن فرنسيس "البابا الأكثر استبدادًا في القرون الماضية" والأكثر ميلًا لفعل كل شيء وإلغاء كل شيء "بنفسه" - ومع ذلك ، فهو لا يتوقف عن الدعوة إلى "حكومة مجمعية أسقفية للكنيسة".
ومنذ عام 2015 ، كان فرنسيس يحث الأساقفة الإيطاليين ، شخصيًا أو من خلال مقربيه، على بدء مجمع أسقفي، لكن حتى الآن لم يحظَ بالاهتمام.
الصورة: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
tr.news
16

Sinodalizm Sahtekârlığı: Francis Yine "Görünür Şekilde Sabrını Kaybetti"

Sandro Magister'ın 15 Şubat tarihli yazısına göre, 30 Ocak'ta Francis, "sabrını gözle görülür bir şekilde kaybetti" ve İtalyan piskoposlarına bir istek değil de "bir emir" şeklinde, "topluluk topluluk …More
Sandro Magister'ın 15 Şubat tarihli yazısına göre, 30 Ocak'ta Francis, "sabrını gözle görülür bir şekilde kaybetti" ve İtalyan piskoposlarına bir istek değil de "bir emir" şeklinde, "topluluk topluluk, piskoposluk piskoposluk, ulusal sinod süreci" başlatmalarını söyledi.
Francis, Magister'e göre "geçmiş yüzyılların en otokratik papasıdır" ve her şeyi "kendisi" yapmaya ve yaptıklarını geri almaya meyillidir - yine de, "Kilise'nin sinodal hükümeti" çağrısında bulunmaktan asla vazgeçmiyor.
Francis, 2015'ten beri İtalyan piskoposlarını şahsen veya yardakçıları aracılığıyla bir sinod başlatılmaları için teşvik ediyor, ancak şimdiye kadar kendisine aldırış edilmedi.
Resim: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
csk.news
1.3K

Falešný Synodalismus: František Opět “Očividně Ztratil Trpělivost”

František 30. ledna “očividně ztratil svou trpělivost," a sdělil italským biskupům, ne s přáním, "ale příkazem", aby zahájili "proces národní synody, komunitu po komunitě, diecézi po diecézi,” …More
František 30. ledna “očividně ztratil svou trpělivost," a sdělil italským biskupům, ne s přáním, "ale příkazem", aby zahájili "proces národní synody, komunitu po komunitě, diecézi po diecézi,” uvádí Sandro Magister (15. února).
František je podle Magistera "nejautokratičtějším papežem posledního století" a s tendencemi dělat a zvrátit vše "sám" - avšak, nikdy se nepřestal dožadovat "synodální vlády církve.”
František od roku 2015 popichoval italské biskupy, k zahájení synody, osobně nebo skrze jeho panoše, ale zatím byl ignorován.
Obrázok: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
hr.news
197

Lažni sinodalizam: Franjo ponovno "vdljivo izgubio strpljenje"

Franjo je 30. siječnja "vidno izgubio strpljenje" i talijanskim biskupima nije priopćio želju "već zapovijed" da započnu "proces nacionalne sinode, zajednicu po zajednicu, biskupiju po biskupiju", kako …More
Franjo je 30. siječnja "vidno izgubio strpljenje" i talijanskim biskupima nije priopćio želju "već zapovijed" da započnu "proces nacionalne sinode, zajednicu po zajednicu, biskupiju po biskupiju", kako piše Sandro Magister (15. veljače).
Franjo je za Magistera "najautokratskiji papa prošlih stoljeća" i najskloniji je sve učiniti i poništiti "sam" - no bez obzira na to, nikada ne prestaje pozivati na "sinodalnu vladu Crkve".
Od 2015. godine Franjo potiče talijanske biskupe, osobno ili putem svojih štitonoša, da započnu sinodu, ali zasad nije bio uslišen.
Slika: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
pt.news
251

Falso sinodalismo: Francisco "claramente perdeu a paciência" de novo

Em 30 de janeiro, Francisco “claramente perdeu a paciência” e comunicou aos bispos italianos não um desejo, “mas uma ordem” de iniciar um “processo de sínodo nacional, comunidade por comunidade, …More
Em 30 de janeiro, Francisco “claramente perdeu a paciência” e comunicou aos bispos italianos não um desejo, “mas uma ordem” de iniciar um “processo de sínodo nacional, comunidade por comunidade, diocese por diocese”, conforme escreve Sandro Magister (15 de fevereiro).
Francisco é, para Magister "o papa mais autocrático dos séculos passados" e mais inclinado a fazer e desfazer tudo "sozinho" - no entanto, ele nunca para de clamar por um "governo sinodal da Igreja".
Desde 2015, Francisco tem estimulado os bispos italianos, pessoalmente ou por meio de seus emissários, a iniciar um sínodo, mas, até agora, ele não foi ouvido.
Fotografia: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
hu.news
448

Kamu szinodalizmus: Ferenc pápa "láthatóan elvesztette türelmét"

Január 30-án Ferenc pápa "láthatóan elvesztette türelmét", és nem óhajt, hanem egy parancsot közölt az olasz püspökökkel, hogy indítsák el a "nemzeti szinódus folyamatát, közösségenként, …More
Január 30-án Ferenc pápa "láthatóan elvesztette türelmét", és nem óhajt, hanem egy parancsot közölt az olasz püspökökkel, hogy indítsák el a "nemzeti szinódus folyamatát, közösségenként, egyházmegyénként ”- írja Sandro Magister (február 15).
Ferenc pápa Magister szerint "az elmúlt évszázadok legautokratikusabb pápája" , és leginkább mindent hajlandó megtenni és visszavonni "maga egyedül" - ennek ellenére soha nem hagyja abba az "egyház szinódusi kormány" meghívását.
2015 óta Ferenc pápa arra ösztönzi az olasz püspököket, hogy személyesen vagy tanítványaikon keresztül kezdjék meg a szinódust, de eddig nem vették figyelembe.
Kép: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
fr.news
1962

Faux synodalisme : François à nouveau "visiblement perdu patience".

Le 30 janvier, François "a visiblement perdu patience" et a communiqué aux évêques italiens non pas un désir "mais un ordre" d'entamer un "processus de synode national, communauté par communauté, …More
Le 30 janvier, François "a visiblement perdu patience" et a communiqué aux évêques italiens non pas un désir "mais un ordre" d'entamer un "processus de synode national, communauté par communauté, diocèse par diocèse", écrit Sandro Magister (15 février).
François est pour Magister "le pape le plus autocratique des siècles passés" et le plus enclin à tout faire et tout défaire "lui-même" - néanmoins, il ne cesse d'appeler à un "gouvernement synodal de l'Église".
Depuis 2015, François incite les évêques italiens, personnellement ou par l'intermédiaire de ses laquais, à entamer un synode mais, jusqu'à présent, il est resté lettre morte.
Image: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
AveMaria44
😷 😷 😷
uk.news
92

Уявна синодальність: Папа Франциск знову "втратив терпіння на публіці"

15 лютого Сандро Магістер повідомив, що ще 30 січня Папа Франциск "втратив терпіння на публіці" і спілкувався з єпископами Італії не з щирим бажанням …More
15 лютого Сандро Магістер повідомив, що ще 30 січня Папа Франциск "втратив терпіння на публіці" і спілкувався з єпископами Італії не з щирим бажанням, а заради того, щоб "віддати наказ почати процес національного синоду, який торкнеться всіх співтовариств і єпархій".
На думку Магістера, Папа Франциск став "самим самовладним понтифіком за кілька століть", намагаючись робити все "самостійно". Проте, він постійно закликає до створення "синодального органу управління церквою".
Починаючи з 2015 року Папа Франциск намагався змусити єпископів Італії запустити процес формування синоду, але його просто ігнорували до цього дня.
Зображення: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
vi.news
49

Chủ nghĩa đồng triều Giả mạo: Francis một lần nữa “mất kiên nhẫn một cách rõ ràng”

Vào ngày 30 tháng Giêng, Francis “rõ ràng đã mất kiên nhẫn,” và thông báo với các giám mục Ý không phải là mong muốn “mà là ra lệnh” để bắt đầu một “tiến trình thượng hội đồng quốc gia, theo …More
Vào ngày 30 tháng Giêng, Francis “rõ ràng đã mất kiên nhẫn,” và thông báo với các giám mục Ý không phải là mong muốn “mà là ra lệnh” để bắt đầu một “tiến trình thượng hội đồng quốc gia, theo từng cộng đồng, từng giáo phận,” Sandro Magister viết ).
Francis, theo Magister, là “vị giáo hoàng chuyên quyền nhất trong những thế kỷ qua” và có khuynh hướng "tự mình" làm và hoàn tác mọi việc - tuy nhiên, ngài không ngừng kêu gọi một “chính phủ đồng nghị của Giáo hội”.
Kể từ năm 2015, Francis đã thúc giục các giám mục Ý, cá nhân hoặc thông qua yêu cầu của ngài, bắt đầu một Thượng hội đồng nhưng cho đến nay, ngài không được chú ý.
Hình ảnh: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
lt.news
58

Sinodalizmo klastotė: Pranciškus vėl „akivaizdžiai prarado kantrybę“

Sausio 30 d. Pranciškus „akivaizdžiai prarado kantrybę“ ir pranešė Italijos vyskupams ne norą “, o komandą“ pradėti „nacionalinio sinodo procesą, nuo vienos bendruomenės iki kitos, nuo vienos vyskupijos …More
Sausio 30 d. Pranciškus „akivaizdžiai prarado kantrybę“ ir pranešė Italijos vyskupams ne norą “, o komandą“ pradėti „nacionalinio sinodo procesą, nuo vienos bendruomenės iki kitos, nuo vienos vyskupijos iki kitos“, - rašo Sandro Magisteris (vasario 15 d.).
Pranciškus yra Magisterio „autokratiškiausias praėjusių šimtmečių popiežius“ ir labiausiai linkęs viską daryti ir panaikinti „pats“ - vis dėlto jis niekada nenustoja reikalauti „sinodinės Bažnyčios vyriausybės“.
Nuo 2015 m. Pranciškus skatino Italijos vyskupus asmeniškai ar per savo žygius pradėti sinodą, tačiau iki šiol jo nepaisė.
Paveiksliukas: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
ru.news
89

Мнимая синодальность: Папа Франциск вновь "потерял терпение на публике"

15 февраля Сандро Магистер сообщает, что еще 30 января Папа Франциск "потерял терпение на публике" и общался с епископами Италии не с искренним …More
15 февраля Сандро Магистер сообщает, что еще 30 января Папа Франциск "потерял терпение на публике" и общался с епископами Италии не с искренним желанием, а ради того, чтобы "отдать приказ начать процесс национального синода, который затронет все сообщества и епархии".
По мнению Магистера, Папа Франциск стал "самым самовластным понтификом за несколько веков", стараясь делать все "самостоятельно". Тем не менее, он постоянно призывает к созданию "синодального органа управления церковью".
Начиная с 2015 года Папа Франциск пытался заставить епископов Италии запустить процесс формирования синода, но его попросту игнорировали до этого дня.
Изображение: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
lv.news
18

Sinodālisma viltojums: Francisks atkal “redzami zaudējis pacietību”

30. janvārī Francisks “acīmredzami zaudēja pacietību” un paziņoja Itālijas bīskapiem nevis "vēlmi", bet "pavēli" sākt nacionālās sinodes procesu, kopienu pa kopienām, diecēzi pa diecēzēm", …More
30. janvārī Francisks “acīmredzami zaudēja pacietību” un paziņoja Itālijas bīskapiem nevis "vēlmi", bet "pavēli" sākt nacionālās sinodes procesu, kopienu pa kopienām, diecēzi pa diecēzēm", raksta Sandro Magisters (15. februāris). ).
Francisks ir izteicies Magisteram par "pagājušo gadsimtu autokrātiskāko pāvestu" un visvairāk sliecas darīt un atcelt visu "pats" - tomēr viņš nekad nebeidz aicināt uz "sinodālu baznīcas valdību".
Kopš 2015. gada Francisks personīgi vai caur saviem spīkeriem mudināja Itālijas bīskapus sākt sinodi, taču līdz šim viņu neuzklausīja.
Attēls: Vatican Media, #newsTpoohzpymp
ms.news
51

Synod Itali: Dosa Dan Kekejian Berada Dalam Titik Kemasukan

Kardinal Perugia, Gualtiero Bassetti, Presiden Bishop Itali, menyampaikan suatu usul kepada Francis berkenaan dengan synod Itali. Francis menerima Bassetti dengan empat orang lagi Bishop Itali pada …More
Kardinal Perugia, Gualtiero Bassetti, Presiden Bishop Itali, menyampaikan suatu usul kepada Francis berkenaan dengan synod Itali.
Francis menerima Bassetti dengan empat orang lagi Bishop Itali pada 27hb Februari. Bassetti memberitahu VaticanNews.va bahawa synod ini akan “menuruti kehidupan orang ramai dalam usul yang dirangkakan.” Manakala bagi synod Katholik, perkara yang sebaiknya akan berlaku: mendengar kepada wahyu Tuhan demi mengubah kehidupan orang ramai.
Bertahun-tahun lamanya, Francis telah menyuruh Bishop Itali.untuk memulakan synod tetapi mereka menarik kaki dan langkah mereka. Pada bulan Januari, dia telah hilang kesabaran terkenal dan mengarahkan "synodaliti" secara awam dengan cara diktator.
Sekatat ini, semua synod Francis dan himpunan umpama synod seperti dilitupi skrin asap untuk meluluskan keputusan yang telah dibuat terdahulu.
Gambar: Vatican Media, #newsDdnwiueykx
sl.news
39

Sinodalizem je laž: Frančišek spet "vidno izgubil potrpljenje"

Frančišek je 30. januarja "vidno izgubil potrpljenje" in italijanskim škofom ni sporočil "želje", temveč jim je "zapovedal", naj začnejo "postopek nacionalne sinode, skupnost po skupnosti, škofijo po …More
Frančišek je 30. januarja "vidno izgubil potrpljenje" in italijanskim škofom ni sporočil "želje", temveč jim je "zapovedal", naj začnejo "postopek nacionalne sinode, skupnost po skupnosti, škofijo po škofiji," je zapisal Sandro Magister (15. februarja).
Frančišek je po besedah Magistra "najbolj avtokratski papež v preteklih stoletjih" in najbolj nagnjen k temu, da vse naredi in nato tudi razveljavi "sam" - kljub temu pa nikoli ne preneha pozivati k "sinodalni cerkveni vladi".
Od leta 2015 Frančišek spodbuja italijanske škofe, osebno ali prek svojih podanikov, da začnejo s sinodo, vendar do sedaj pri tem ni bil upoštevan.
Slika: Vatican Media, #newsTpoohzpymp