de.news
4810

Finanzskandale: Diözesen nicht besser als der Vatikan

… Euro. Bild: Pesaro, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTpvuerxvka
Sunamis 49
ach ja das erinnert mich an anselm grün...More
ach ja
das erinnert mich an anselm grün...
Goldfisch
Was soll man sagen: Schuster bleib bei deinem Leisten. Wessen Aufgabe ist es mit Geld zu handeln, wessen Aufgabe ist es Seelen zu retten, wessen …More
Was soll man sagen: Schuster bleib bei deinem Leisten. Wessen Aufgabe ist es mit Geld zu handeln, wessen Aufgabe ist es Seelen zu retten, wessen Aufgabe ist es, Gelübte einzuhalten??? Der Mensch denkt, doch Gott ......! Alles hat eben seinen Preis!
View 2 more comments
fr.news
2534

Scandales financiers : Les diocèses ne valent pas mieux que le Vatican

…. Image: Pesaro, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTpvuerxvka
Verminator
Une des paroles de Jésus non écrites dans les Évangiles, mais conservées par la Tradition: "Soyez d'habiles banquiers". Les modernistes échouent …More
Une des paroles de Jésus non écrites dans les Évangiles, mais conservées par la Tradition: "Soyez d'habiles banquiers". Les modernistes échouent lamentablement même par rapport à cette recommandation du Sauveur, qui nous invite à être prudents et habiles dans nos affaires.
Olivier L
Une parabole du manque de talent financier...
it.news
2736

Scandali finanziari: diocesi peggio del Vaticano

… male. Foto: Pesaro, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTpvuerxvka
il vandea
Modernisti, continuate a versare l' 8 X 1000, se la cosa vi da soddisfazione.
Francesco I
La farina del diavolo va in crusca: comunque sono migliori questi investimenti di quelli fatti, a suo tempo, dall'ex vescovo di Terni: Gli affreschi …More
La farina del diavolo va in crusca: comunque sono migliori questi investimenti di quelli fatti, a suo tempo, dall'ex vescovo di Terni:
Gli affreschi sodomitici dell'attuale presidente del Pontificio Consiglio per la famiglia
es.news
2302

Escándalos financieros: las diócesis no están mejor que el Vaticano

… fallida. Imagen: Pesaro, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTpvuerxvka
jamacor
vgg
Vg2 : Hay tres temas que el Vaticano desde el principio no ha digerido bien: 1º El dinero. 2º la sexualidad, 3º el Poder.
pl.news
1844

Skandale finansowe: diecezje nie są lepsze niż Watykan

…w wyniku nieudanej inwestycji. Grafika: Pesaro, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTpvuerxvka
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Pogoń za bogactwami Moja kochana córko, skup się i słuchaj tego, co mam do powiedzenia. Przechodzisz teraz pewien okres zmian, od czasu kiedy …More
Pogoń za bogactwami
Moja kochana córko, skup się i słuchaj tego, co mam do powiedzenia. Przechodzisz teraz pewien okres zmian, od czasu kiedy otrzymałaś pierwsze orędzie. Proszę, zrozum, że te przesłania pochodzą ode Mnie i nie miej już wątpliwości. To ci pozwoli skupić się na pracy, do której zostałaś wezwana.
Jeżeli chodzi o sprawy, które teraz się dzieją na świecie, to staje się to coraz bardziej jasne, dzień po dniu — to, co złe światowe rządy chcą zaprowadzić. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jeden z wielu frontów tego nowego światowego ładu, chce stłumić wszelkie Moje nauki i użyją wszystkich dostępnych środków, aby to uczynić.
Nie lękaj się, ponieważ Moi wyznawcy będą twardo walczyć i nie zaprą się Mnie zwłaszcza w tych krajach, które są Mi poświęcone i które mają gorącą i niezachwianą wiarę. Nie wycofają się. Źli będą bezsilni wobec tych, którzy włożyli wiele wysiłku w prowadzenie swoich dzieci w światłości.
Zostało ci to już powiedziane, że gniew Mojego Ojca wkrótce się …More
en.news
487

Financial Scandals: Dioceses Not Better Than Vatican

… investment. Picture: Pesaro, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTpvuerxvka
hu.news
191

Pénzügyi botrányok: Az egyházmegyék nem jobbak a Vatikánnál

…. Kép: Pesaro, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTpvuerxvka
hr.news
149

Financijski skandali: Biskupije nisu bolje od Vatikana

…eura zbog neuspjele investicije. Slika: Pesaro, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTpvuerxvka
ru.news
45

Финансовые скандалы: епархии ничем не отличаются от Ватикана

…. Изображение: Pesaro, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTpvuerxvka
pt.news
90

Escândalos financeiros: dioceses não são melhores que o Vaticano

…. Fotografia: Pesaro, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTpvuerxvka