Language
40

മറ്റൊരു സംഘം ബിഷപ്പുമാരും അസന്മാര്‍ഗ്ഗികത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

വ്യഭിചാരികൾക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യം അനുവദിക്കുന്ന അമോറിസ്‌ ലെത്തീസ്യയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ പീഡ്മോണ്ടിലും അവൊസ്തയിലുമുള്ള പ്രാദേശിക …
47

बिशप का दूसरा समूह अनैतिकता को चुनता है

पेडमोंट और ओस्ता, इटली के क्षेत्रीय बिशप के सम्मेलन ने एक 16-पृष्ठ का नोट प्रकाशित किया था, जिसमें अमोरिस लेटीतिया व्यभिचारी लोगों को पवित्र कम्युनन प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। 16 जनवरी की …
75

Một nhóm các giám mục khác chọn sự vô đạo đức

Hội nghị các giám mục khu vực của Piedmont và Aosta, Ý, đã đăng một bản lưu ý 16 trang, với nội dung theo sát Amoris Laetita, theo đó nó thúc đẩy những người ngoại tình tham gia vào Thánh Lễ Rước …
76

Outro grupo de bispos escolhe a imoralidade

A conferência regional dos bispos do Piemonte e Aosta - Itália publicou uma nota de 16 páginas em que, conforme Amoris Laetitia, impulsiona adúlteros a receberem a Santa Comunhão. A nota, com data …
45

Ще одна група єпископів обрала аморальність

Регіональна конференція єпископів у П'ємонті та Аоста, Італія, опублікувала звернення на 16 аркушах, в якому положення «Радості любові» («Amoris Laetita») Папи Франциска використовуються для …
80

Еще одна группа епископов выбрала безнравственность

Региональная епископальная конференция итальянского местечка Пьемонт-Аоста опубликовала обращение на 16 листах, в котором положения Amoris Laetita (Радость Любви) используются для …
41

Isa na Namang Grupo ng mga Obispo Pinili ang Imortalidad

Ang rehiyonal na komperensya ng mga obispo ng Piedmont at Aosta, Italy, ay naglathala ng 16 na pahina ng tala alinsunod sa pagtulak ng Amoris Laetitia sa mga nangangalunya na tumanggap ng Banal na …
356

Újabb püspök csoport választja az immoralitást

Piedmont és Aosta regionális püspöki konferenciája egy 16 oldalas megjegyzést publikált, ahol az Amoris Laetitia buzdításnak megfelelően bátorítják a házasságtörők szentáldozását. A január 16-ai …
29

또다른 그룹의 주교들이 비도덕을 선택

이탈리아 Aosta과 Piedmont의 지역 주교들회가 Amoris Laetita와 같이 간통자들이 성영체를 받을 수 있게 하려는 16페이지의 노트를 …
3 1 738

Un autre groupe d'évêques choisit l'immoralité

La conférence des évêques régionaux du Piémont et d'Aoste, en Italie, a publié une note de 16 pages qui, en accord avec Amoris Laetita, pousse les adultères à recevoir la Sainte Communion. La note, …
AveMaria44
apvs
Ils leur restent à faire de même avec tous les autres péchés : si vous en commettez un, le prêtre devra vous accompagner dans vos rechutes en vous … More
20 1 2.2K

Eine weitere Gruppe von Bischöfen wählt die Unmoral

Die regionale Bischofskonferenz von Piemont und Aosta in Italien drängt Ehebrecher im Einklang mit Amoris Laetitia dazu, die heilige Kommunion zu empfangen. Das geht aus den 16-seitigen Richtlinien …
Sieglinde
Es heisst hat "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht", aber davon kann ja wohl hier keine Rede sein. Man geht mit freiem Willen den Weg des Verderben… More
Usambara
@Theresia Katharina wär ja auch zu schön gewesen!!!
49

Vēl viena bīskapu grupa izvēlas nemirstību

Reģionālā Pjemontas un Aostas reģionālās bīskapu konference Itālijā publicēja 16 lappušu piezīmi, kas, ievērojot Amoris Laetita, ļauj laulības pārkāpējiem saņemt Svēto Komūniju. Piezīme, kas datēta …
38

Dar viena vyskupų grupuotė pasirinko nemirtingumą

Italijos Pjemonto bei Aostos regionų vyskupai publikavo 16 puslapių ilgio pareiškimą, kuriame seka Amoris Laetitia nuostatas bei skatina svetimautojų teises į šventąją komuniją. Šie užrašai, …

Un altro gruppo di vescovi sceglie l'immoralità

Un altro gruppo di vescovi sceglie l'immoralità La conferenza regionale dei vescovi di Piemonte e Val d’Aosta, in Italia, ha pubblicato una nota di 16 pagine che attenendosi all’Amoris Laetitia …
49

Kundi Lingine La Maaskofu Lachagua Usherati

Baraza la Maaskofu la Kanda ya Piedmont na Aosta, nchini Italia, lilichapisha waraka wa kurasa 16 ambayo kwa kuambatana na Amoris Laetitia inawahimiza wazini kupokea Ekaristi Takatifu. Waraka huo, …
82

Nog een groep bisschoppen kiest voor immoraliteit

De regionale bisschoppenconferentie van Piemonte en Aosta, Italië, publiceerde een 16 bladzijden tellende nota die, in overeenstemming met Amoris Laetita, overspeligen toestaat om de communie te …
3 1 10.4K

Un altro gruppo di vescovi sceglie l'immoralità

La conferenza regionale dei vescovi di Piemonte e Val d’Aosta, in Italia, ha pubblicato una nota di 16 pagine che attenendosi all’Amoris Laetitia spinge gli adulteri a ricevere la santa comunione. …
Maurizio Muscas
Bisogna gridare dai tetti!
Acchiappaladri
E tre! Tre conferenze regionali di poveri vescovi impazziti. Molto triste.
34

Otu ndị Bishọp ọzọ ahọrọla mmehie

Ndị ngalaba ọgbakọ otu bishọp nke Piedmont na Aosta, Italy, wepụtara edemede ihu akwụkwọ 16 nke site n'usoro Amoris Laetita kwanyere ndị kwara iko ka ha nata Oriri Nsọ. Akwụkwọ a, nke bu akara …
57

مجموعة أخرى من الأساقفة تختار الفجور

نشر مؤتمر الأساقفة الإقليميين في بيدمونت وأوستا، بإيطاليا، مذكرة من 16 صفحة تتفق مع أموريس لايتيتا وتدفع الزناة لتلقي القربان المقدس. وتطالب المذكرة المؤرخة يوم 16 يناير / …
5 718

Otro grupo de obispos elige la inmoralidad

La Conferencia Episcopal de la región de Piamonte-Aosta (Italia), publicó una nota de 16 páginas, en coincidencia con Amoris Laetitia, impulsando a los adúlteros a recibir la Santa Comunión. La nota,…
vgg
Vg2: adeste fideles: Intente, si puede, echar a un lado sus prejuicios, y así vería más claridad en la verdad. Yo vivo de la Palabra de Dios y no de … More
adeste fideles
El defensor de "Amoris laetitia" ..Muestre respeto por la Palabra de Dios no debe usarla para sus insensateces
2 708

Ďalšia skupina biskupov si vyberá nemorálnosť

Regionálna biskupská konferencia Piemonte a Aosta, Taliansko, uverejnila 16-stranové vyjadrenie, ktoré v súlade s Amoriso Laetita tlačila cudzoložníkov na prijatie Svätého prijímania. Poznámka zo 16.…
zaba
Pro FRANTIŠEK 69, PetrMari, Peter(skala)....: Kdyby byla pravdivá jen desetina zpráv z csk. news a to jistě je, tak obraz církve podle Františka … More
1 46

Bir Başka Piskopos Grubu Daha Ahlaksızlığı Seçti

İtalya'nın Piedmont ve Aosta bölgesel piskoposlar konferansı, 16 sayfalık bir not yayımlayarak Amoris Laetita'nın, zina edenlerin Kutsal Komünyon alabilmelerini izin verdiğini söyledi. 16 Ocak …
6 2.6K

Another Group of Bishops Choses Immorality

The regional bishops conference of Piedmont and Aosta, Italy, published a 16-page note which in keeping with Amoris Laetita pushes adulterers into receiving Holy Communion. The note, dated January …
HerzMariae
What God has joined together the bishops of Piedmont and Valle D’ Aosta will put asunder
Lisi Sterndorfer
Bishops, "If this [living remarried without sexual actions / without sinning] is not feasible" Here is more, www.lastampa.it/…/pagina.amp.html More