ml.news
10

ജർമ്മൻ ബിഷപ്പുമാർക്കെതിരെ ജർമ്മൻ കർദ്ദിനാൾ

പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യം അനുവദിക്കാനുള്ള ജർമ്മൻ ബിഷപ്പുമാരുടെ [ദുരുപയോഗപരമായ] തീരുമാനം സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന്, …
hi.news
16

जर्मन कार्डिनल जर्मन बिशप्स के खिलाफ है

83 वर्षीय सेवानिवृत्त कुरिया कार्डिनल पॉल कोर्देस के अनुसार जर्मन बिशप द्वारा प्रोटेस्टेंट को कम्यूनियन की अनुमति देने का (गलत) निर्णय चर्च की शिक्षा के विपरीत है। 4 अप्रैल को ncregister.com से …
pt.news
31

Cardeal alemão contra bispos alemães

A decisão [abusiva] dos bispos alemães de permitir que protestantes recebam a Sagrada Comunhão contradiz o ensinamento da Igreja, segundo Paul Cordes, cardeal da Cúria aposentado, de 83 anos. Faland…
zh.news
51

德国红衣主教反对德国主教

德国主教们的[亵渎式]决定 允许 新教徒接受圣礼,这与教会的教学相矛盾。 与ncregister.com(4月4日)的谈话中,Cordes解释说,圣礼一直是“教会圣礼的明显标志…
fil.news
28

Alemang Kardinal Laban sa mga Obispong Aleman

Ang (mapang-abusong) desisyon ng mga Alemang obispo na payagan ang mga Protestante na tumanggap ng Banal na Komunyon ay salungat sa turo ng Simbahan ayon sa retiradong si Kardinal Paul Cordes, …
ko.news
24

독일 추기경 대 독일 주교들

은퇴한 Curia Cardinal Paul Cordes (83세)에 의하면, 신교도들이 성영성체를 받을 수 있게 허락하는 독일 주교들의 [학대적] 결정은 교회 가르침에 어긋난다. ncregister.com에게 …
uk.news
18

Німецький кардинал виступає проти німецьких єпископів

Рішення німецьких єпископів (яке порушує всі норми) про надання Святого причастя протестантам, суперечить вченню католицької церкви, - про це заявив відставний 83-річний кардинал Пауль …
nl.news
60

Duitse kardinaal tegen Duitse bisschoppen

De [foutieve] beslissing van de Duitse bisschoppen om protestanten toe te staan de communie te ontvangen, is in tegenspraak met de leer van de Kerk, volgens Curia-kardinaal Paul Cordes, 83. Op ncre…
fr.news
11708

Un cardinal allemand contre les évêques allemands

La décision [abusive] des évêques allemands d'autoriser les protestants à recevoir la sainte communion contredit l'enseignement de l'Église selon le cardinal de la Curie à la retraite Paul Cordes. …
GChevalier
Quelquefois on entend dire Des choses qui paraissent bien, Et voilà que le bateau vire En plein milieu du chemin. Comment connaître la vérité Dans …More
Quelquefois on entend dire
Des choses qui paraissent bien,
Et voilà que le bateau vire
En plein milieu du chemin.
Comment connaître la vérité
Dans ce dédale inextricable ?
Il faut dire toutes les vérités
Car sinon on sert le diable.
GChevalier likes this.
pl.news
1727

Niemiecki kardynał przeciwko niemieckim biskupom

[Występna] decyzja niemieckich biskupów o tym, by pozwalać Protestantom na przyjmowanie Komunii Świętej sprzeciwia się nauczaniu Kościoła, twierdzi emerytowany kardynał kurii, Paul Cordes (83) 4 …
justuss likes this.
lt.news
22

Vokietijos kardinolas prieštarauja savo kolegoms

Katalikus žeidžiantis Vokietijos vyskupų sprendimas suteikti protestantams galimybę teikti Šventąją Komuniją prieštarauja Bažnyčios mokymams, teigia atsistatydinęs 83-ejų Kurijos kardinolas Paulius …
ig.news
285

Kadịnal Germany na ndị Bishọp German nọ n'iro

Mkpebi [abusive] ndị bishọp German ikwe na ndị Protestant nata Oriri Nsọ gajọrọ nkụzi Ụka site n'olu Kadịnal Curia larala ezumike nká bụ Paul Cordes, 83. Mgbe ọ na-agwa ncregister.com (April 4), …
ru.news
54

Немецкий кардинал выступает против немецких епископов

Решение немецких епископов (нарушающее все нормы - прим.) о предоставлении Святого Причастия протестантам противоречит учению католической церкви. Об этом заявил отставной 83-летний…
sl.news
31

Nemški kardinal proti nemškim škofom

Odločitev nemških škofov, da dovolijo Sveto obhajilo protestantom, da sprejmejo sveto občestvo, je v nasprotju s poučevanjem cerkve, trdi upokojen kardinal Kurije, Paul Cordes, star 83 let. Ko je …
hu.news
1253

Német bíboros a német püspökök ellen

A német püspökök (igazságtalan) döntése, hogy megengedték a protestánsoknak a szentáldozásban való részesülést ellentmond az egyház tanításával - mondta a visszavonult kúria bíboros, a 83 éves …
Pflaum
Böjt és ima....!
ar.news
35

كاردينال ألماني يعارض الأساقفة الألمان

إن قرار الأساقفة الألمان [المسيء] الذي يسمح للبروتستانت بتلقي القربان المقدس يتناقض مع تعاليم الكنيسة وفقا الكاردينال الكوريا الرومانية بول كوردس، البالغ من العمر 83 عاما . …
csk.news
14660

Nemecký kardinál proti nemeckým biskupom

Rozhodnutie nemeckých biskupov povoliť Protestantom aby prijali Svätý Prijímanie, je v rozpore s vyučovaním Cirkvi podľa Lardinála Paula Cordesa, 83 , V rozhovore s ncregister.com (4. apríla), …
ľubica
ľubica and 3 more users like this.
es.news
2260

Cardenal alemán contra obispos alemanes

La [abusiva] decisión de los obispos alemanes de permitir a los protestantes recibir la Santa Comunión contradice la enseñanza de la Iglesia, según Paul Cordes, de 83 años, el jubilado cardenal de …
perceo3 and one more user like this.
it.news
6849

Cardinale tedesco contro i vescovi tedeschi

La decisione [abusiva] dei vescovi tedeschi di permettere ai Protestanti di ricevere la Santa Comunione contraddice l'insegnamento della Chiesa, secondo il Cardinale emerito della Curia Paul …
Giuseppe Di Tullio and 5 more users like this.
de.news
453K

Deutscher Kardinal gegen deutsche Bischöfe

Die [missbräuchliche] Entscheidung der deutschen Bischöfe, Protestanten zur Heiligen Kommunion zuzulassen, widerspricht der Lehre der Kirche. Das sagte der emeritierte Kurienkardinal Paul Josef …
Tesa
Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, kritisierte den Brief der sieben Bischöfe. „Mich wundert dieses …More
Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, kritisierte den Brief der sieben Bischöfe. „Mich wundert dieses Verhalten, das mir ziemlich unsolidarisch erscheint“, schreibt Sternberg auf Twitter: „Kennen wir nicht alle evangelische Ehepartner, die das bejahen, was wir katholisch in der Eucharistiefeier bekennen? Ist das Problem nicht pastoral vor Ort längst gelöst?“
Usambara
@pacem " ... Protestanten können keinesfalls zugelassen werden, weil sie nicht an die Realpräsenz glauben, höchstens Lutheraner... " --->>> wieMore
@pacem " ... Protestanten können keinesfalls zugelassen werden, weil sie nicht an die Realpräsenz glauben, höchstens Lutheraner... " --->>> wie ist das zu verstehen???? Sollte man nun Lutheraner zur Kommunion zulassen??? - Es gilt auch hier, wie ich im Artikel
Kardinal unterstützt Kommunion für Protestanten angeführt habe, "Man kann weder zwei Herren noch 2 Religionen dienen bzw. gerecht werden. Ich muß mich entscheiden, was ich will, was mir wichtig ist. Nicht ein bißchen hiervon und ein wenig davon. Jesus sagte: Euer JA sei ein JA und euer NEIN ein Nein!
View 2 more comments.