ml.news
27

ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള പുരോഹിതപ്രമുഖർ സ്വവർഗ്ഗഭോഗികളെ "വലിയതോതിൽ" പ്രോത്…

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പറഞ്ഞതൊഴിച്ച് - വത്തിക്കാനിലുള്ള "സ്വവർഗ്ഗഭോഗ ശൃംഖലകളെ" പറ്റി കർദ്ദിനാൾ ഗെഹാദ് മുള്ളറിന് അറിവില്ല. CatholicNewsAgency.com-നോട് സംസാ…
pt.news
89

Cardeal Müller: Prelados de alto escalão estão promovendo homossexuais "de maneira desmensurada"

O cardeal Gerhard Müller não possui informações sobre "redes homossexuais" no Vaticano - exceto que o Papa Francisco disse isso. Falando a CatholicNewsAgency.com (30 de novembro), ele reconheceu, …
fil.news
29

Mga Preladong may Mataas na Ranggo Itinataguyod ang mga Homoseksuwal "Higit pa sa lahat ng …

Walang impormasyon si Kardinal Gerhard Müller tungkol "homoseksuwal network" sa Vatican - maliban sa sinabi ito ni Pope Francis. Sa pagsasalita sa CatholicNewsAgency.com (Nobyembre 30), inamin niya …
tr.news
24

Kardinal Müller: "Yüksek Mevkilerdeki Din Adamları, Eşcinselleri “Tüm Önlemlerin Ötesinde” Teşvik …

Kardinal Gerhard Müller'in Vatikan'da “eşcinsel ağları” hakkında hiçbir bilgisi yok - Papa Francis'in söyledikleri dışında. 30 Kasım tarihinde CatholicNewsAgency.com'a konuşan Müller, eşcinselleri “…
vi.news
166

Các giấm mục cấp cao đang thúc đẩy đồng tính luyến ái "một cách không tưởng" - Hồng y Müller

Hồng y Gerhard Müller không có thông tin về “mạng lưới đồng giới” tại Vatican - ngoại trừ những gì mà Giáo hoàng Francis đã nói. Nói chuyện với CatholicNewsAgency.com (ngày 30 tháng 11), ông thừa …
Léon Trương likes this.
hi.news
30

हाई-रैंकिंग प्रीलेट्स समलैंगिकों को "सभी मापन से परे" प्रचारित कर रहे हैं - कार्डिनल मुलर

कार्डिनल गेरहार्ड मुलर को वेटिकन में "समलैंगिक नेटवर्क" के बारे में कोई जानकारी नहीं है - सिवाय इसके कि पोप फ्रांसिस ने जो कहा था। CatholicNewsAgency.com से 30 नवंबर को बात करते हुए उन्होंने स्वीकार …
ko.news
19

고위 성직자들 "무엇보다도" 동성애인들을 선호 - 추기경 Müller

추기경 Gerhard Müller은 바티칸의 "동성애 네트워크"에 대한 정보가 없다 - 교황 Francis가 그렇다고 한 것을 제외하고. 하지만 CatholicNewsAgenc…
es.news
1227

Cardenal Müller: prelados de alto rango están promoviendo “desmesuradamente” a los homosexuales

El cardenal Gerhard Müller no tiene información sobre “redes homosexuales” en el Vaticano – excepto que el papa Francisco dijo eso. Al hablar el 30 de noviembre en el sitio web CatholicNewsAgency.…
DEFENSA DE LA FE likes this.
hr.news
248

Prelati visokog ranga potiču homoseksualce "van svake mjere" - kardinal Müller

Kardinal Gerhard Müller nema nikakvih informacija o "homoseksualnim mrežama" u Vatikanu - osim što je to tvrdio Papa Franjo. U razgovoru za CatholicNewsAgency.com (30. studenog), priznao je, međutim,…
nl.news
65

Hooggeplaatste prelaten promoten homoseksuelen - Kardinaal Müller

Kardinaal Gerhard Müller heeft geen informatie over "homoseksuele netwerken" in het Vaticaan - behalve dat paus Franciscus dat zei. In een gesprek met CatholicNewsAgency.com (30 november) erkende …
de.news
542.1K

Kardinal Müller: Hochrangige Prälaten fördern Homosexuelle über alles Maß hinaus

Kardinal Gerhard Ludwig Müller weiß nicht, ob es „homosexuelle Netzwerke“ im Vatikan gibt - außer durch die Feststellung, die auf Papst Franziskus selbst zurückgeht. Das sagte er im Gespräch mit Cath…
Carlus
es wäre schön und würde Kardinal Müller glaubhaft erscheinen lassen, wenn er einmal und fortlaufend seine Postion beziehen könnte. Sein Wankelmut …More
es wäre schön und würde Kardinal Müller glaubhaft erscheinen lassen, wenn er einmal und fortlaufend seine Postion beziehen könnte. Sein Wankelmut erschwert es ihm zu folgen und ihm zu glauben.
Meine Bitte an den Kardinal hören Sie bitte auf hin und her zu schwanken, dem Betrachter wird es dabei sehr schwindelig.
Magee
Hochrangige Prälaten!? Der Gute! Und wer beförderte Mc Carrick, Monsignore Ricca, Kardinal Cupich, Kardinal Tobin, Bischof Barros???? Nunja, hauptsac…More
Hochrangige Prälaten!? Der Gute! Und wer beförderte Mc Carrick, Monsignore Ricca, Kardinal Cupich, Kardinal Tobin, Bischof Barros???? Nunja, hauptsache Eminenz sind sich sicher, dass Exzellenz Vigano zu weit ging.
View 3 more comments.
lv.news
23

Augstu stāvošie prelāti veicina homoseksuāļu tikšanu "pie visiem pasākumiem" – tā saka kardināls …

Kārdinālam Gerhardam Milleram nav informācijas par "homoseksuāļu tīkliem" Vatikānā, izņemot to, ka to sacījis pāvests Francisks. Runājot ar CatholicNewsAgency.com (30. novembrī), viņš tomēr atzina, …
hu.news
233

Müller bíboros: A magas rangú prelátusok "mindenáron" a homoszexualitást akarják népszerűíteni

Gerhard Müller bíborosnak nincsenek adatai a vatikáni "homoszexuális hálózatokról" - pedig Ferenc pápa nem ezt mondta. A CatholicNewsAgency.com oldallal beszélve tudomásul vette, hogy vannak magas …
pl.news
1944

Wysocy rangą prałaci promują homoseksualizm "ponad wszelką miarę" – kardynał Müller

Kardynał Gerhard Müller nie ma żadnych informacji na temat "sieci homoseksualnych" w Watykanie, poza tymi, które podał papież Franciszek. W rozmowie z CatholicNewsAgency.com z 30 listopada potwierdz…
Weronika....S
,,bycie homoseksualistą nie jest grzechem,,. Takie twierdzenie oznaczałoby, że Pan Bóg stworzył homoseksualistów. Kto tak twierdzi wypacza Boży …More
,,bycie homoseksualistą nie jest grzechem,,. Takie twierdzenie oznaczałoby, że Pan Bóg stworzył homoseksualistów. Kto tak twierdzi wypacza Boży zamysł i naraża swą duszę na niebezpieczeństwo.
lt.news
22

Aukšto rango prelatai „bet kokia kaina“ skatina homoseksualumą - nurodo Kardinolas Miuleris.

Kardinolas Gerhardas Miuleris neturi vidinės informacijos apie „homoseksualų tinklus“ Vatikane - išskyrus tai, kad Popiežius Pranciškus jam taip nurodė. Tinklalapyje CatholicNewsAgency.com (lapkričio…
ar.news
17

الكاردينال مولر: أساقفة رفيعو المستوى يروجون للمثلية الجنسية " بشكل يتجاوز كل …

ليس لدى الكاردينال جيرهارد مولر أي معلومات حول "الشبكات الجنسية المثلية" داخل الفاتيكان - باستثناء أن البابا فرانسيس قال ذلك. ورغم ذلك فقد اعترف في حديثه مع موقع CatholicNews…
it.news
111.1K

Alti Prelati promuovono omosessuali "oltre ogni misura" - Cardinale Müller

Il cardinale Gerhard Müller non è informato di "reti omosessuali" in Vaticano - tranne per il fatto che lo ha detto papa Francesco. Parlando a CatholicNewsAgency.com (30 novembre), Müller ha tuttavia…
nolimetangere
Alti prelati...considerando come sia difficile divenire "alto prelato" per tante persone veramente degne di esserlo e che in silenzio servono Dio, c'…More
Alti prelati...considerando come sia difficile divenire "alto prelato" per tante persone veramente degne di esserlo e che in silenzio servono Dio, c' é da chiedersi come siano riusciti questi alti prelati, cosiddetti, a divenirlo, pur non essendo in sintonia con la Sacra Scrittura in materia di omosessualità, e essendo in aperto contrasto con essa riguardo all' omosessualismo.
Chi li ha portati cosí in alto?
Qualcuno di sicuro e cosí facendo regalava o vendeva il dono di Dio a persone indegne.
Ora che i porci hanno avuto le perle ci zampettano sopra e si volgono per divorare.
Il male non può nulla se non gli si aprono le porte.
Invece le porte sono state prima socchiuse e poi aperte e la situazione é questa.
Ora ci si trova di fronte a un dato di fatto: omosessuali consociati in una lobby, e all' interno del vaticano, capaci di spodestare, far abdicare e porre sulla sedia della Verità chi piú gli aggrada.
La situazione appare irreversibile, e comunque già é tanto che qualcuno ne …More
KoalaLumpur likes this.
en.news
311.5K

High-Ranking Prelates Are Promoting Homosexuals “Beyond all Measure” – Cardinal Müller

Cardinal Gerhard Müller has no information about “homosexual networks” in the Vatican – except that Pope Francis said so. Talking to CatholicNewsAgency.com (November 30), he acknowledged however …
GChevalier
Mais comme d'habitude, Müller ne sait rien ! Cette tête de mule commence sérieusement à me casser les pieds...
aderito
Pray resist reject and refuse ,evil idiologies
View one more comment.