ml.cartoon
21

പുതിയ സഭ പണിയാനുള്ള ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ ചൂതാട്ടം

ചിത്രം: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
zh.cartoon
43

方济各为建立新教会的赌博

图片: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
hr.cartoon
75

Franjino kockanje izgradnje nove crkve

Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
fil.cartoon
32

Sugal ni Francis sa Paglikha ng Bagong Simbahan

picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
ko.cartoon
19

Francis 의 새 교회 짓기 도박

그림: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
fr.cartoon
122734

Le pari de François : bâtir une nouvelle Église

Image: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
ladoctrine
@Sainte Blandine ... parce que vous croyez franchement que l'abbé Knittel (Fraternité Saint Pie X) soit le seul prêtre à être venu donner les …More
@Sainte Blandine ... parce que vous croyez franchement que l'abbé Knittel (Fraternité Saint Pie X) soit le seul prêtre à être venu donner les Sacrements à l'abbé Siegel......
Je suis fsspx et je ne changerais pas c'est le seul chemin qui nous vient du concile de trente ,una cum ou pas una cum ,nous n’acceptons pas les …More
Je suis fsspx et je ne changerais pas c'est le seul chemin qui nous vient du concile de trente ,una cum ou pas una cum ,nous n’acceptons pas les dérivent de Vatican II et nous prions pour ses papes qui se sont fourvoyez ,bien qu'ils se sont entre eux gratifiez de sainteté les pauvres hommes leurs pois de misère en sera que plus lourd ce n'est pas à nous qu'ils doivent rendre des comptes ,nous nous devons suivre l'Eglise de toujours et il n'y à que la fsspx qui nous l'offre ,comme l'Eglise d'hier avec ses biens et ses défauts ,mais qui reste universel par ses messes en latin et le respect de l'évangile ,donc qui est resté CATHOLIQUE APOSTOLIQUE ROMAINE .Je suis le chemin à dit le Seigneur ;le reste n'est que broutille d'esprit farfelu et chipote-ries de gamins.
View 10 more comments.
pl.cartoon
452.3K

Gierki Franciszka w budowę Nowego Kościoła

Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
ludzik1000
SzaryCzłowiek 7 kwi Bóg kocha grzeszników, a nienawidzi ich grzech- Prawda czy Fałsz? ================== Bóg kocha wszystkich, w tym i grzeszników…More
SzaryCzłowiek 7 kwi
Bóg kocha grzeszników, a nienawidzi ich grzech- Prawda czy Fałsz?
==================
Bóg kocha wszystkich, w tym i grzeszników, ale nie grzech!!!
ludzik1000
Kosciól jest tylko jeden, choc w tymczasowych podzialach, ale za to najprawdziwszy zbudowany na Swietym Piotrze! A to, o czym mówi ten obrazek to …More
Kosciól jest tylko jeden, choc w tymczasowych podzialach, ale za to najprawdziwszy zbudowany na Swietym Piotrze! A to, o czym mówi ten obrazek to jest juz ANTYKOSCIÓL. Synagoga szatana.
View 43 more comments.
lt.cartoon
28

Pranciškaus avantiūra dėl naujosios bažnyčios statymo

Paveiksliukas: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
ig.cartoon
36

Atụmatụ Francis ịrụ Ụka ọhụrụ

Foto: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
vi.cartoon
67

Trò đánh cược của Francis khi dựng một Giáo hội mới

Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
sw.cartoon
22

Kamari Ya Francis Ya Kujenga Kanisa Jipya

Picha: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
pt.cartoon
216

Aposta de Francisco para construir uma nova Igreja

Fotografia: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
tr.cartoon
29

Francis'in Yeni Bir Kilise İnşa Etme Kumarı

Resim: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
sl.cartoon
28

Frančiškovo "kockanje" pri gradnji Nove Cerkve

Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
uk.cartoon
39

Франциск спекулює на будівництві нової церкви

Зображення: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
nl.cartoon
99

Franciscus' gok om een nieuwe kerk te bouwen

Afbeelding: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
ms.cartoon
24

"Perjudian Membina Gereja Baharu" Francis

Gambar: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
hu.cartoon
1354

Ferenc pápa egyházépítő szerencsejátéka

Kép: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
Pflaum
ez a vicclap tönkreteszi a tanítóhivatal tiszteletét és szeretetét!
hi.cartoon
21

फ़्रांसिस का नया चर्च बनाने का दाव

चित्र: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
ru.cartoon
64

Подход Папы Франциска к созданию новой церкви

Изображение: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
csk.cartoon
1041K

Františkov hazard pri budovaní novej Cirkvi

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
Vilém
PŘÍJEMNÉHO SOBOTNÍHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Segal
Hoki, určitě nechceš abychom si mysleli, že tady kladeš pasti na hlupáky, že? Protože bys padl do jámy, kterou kopeš jiným. Tak jako tak by to …More
Hoki, určitě nechceš abychom si mysleli, že tady kladeš pasti na hlupáky, že? Protože bys padl do jámy, kterou kopeš jiným. Tak jako tak by to ukazovalo na chrakterovou vadu. Jenže tobě, coby profilháři to zjevně nevadi. Ty jsi nenávratně zkažený.🚷©
View 8 more comments.
de.cartoon
683K

Das Spiel von Franziskus, eine neue Kirche zu bauen

Bild: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
Seidenspinner
Gratulation zur Qualität dieser Cartoons. Unschlagbar. Hier ist ein Beispiel des Catholic Herald.
Tesa
@Svizzero Unter Franziskus erreicht die Lila-Mafia des Vatikan eine neue Blüte.
View 4 more comments.
it.cartoon
372.6K

Francesco scommette sulla costruzione di una nuova Chiesa

Foto: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
apostolesdemaria
Saint Vicente Ferrer, OP : "en prêtant une obéissance à l'un qui n'est pas papa et en lui rendant des honneurs papaux, il est cassé le premier …More
Saint Vicente Ferrer, OP : "en prêtant une obéissance à l'un qui n'est pas papa et en lui rendant des honneurs papaux, il est cassé le premier précepte de la première table, dans lequel il se fait ordonner : ne prie pas à un dieu étranger, ni une idole, ni statue, ni aucune similitude du ciel. Quelle autre chose est-elle le faux papa mais un dieu étranger dans ce monde, une idole, une statue, une image fictive de Christ ? Il est évident donc que c'est très dangereux pour n'importe quelle âme chrétienne de casser, bien qu'il soit par ignorance, les deux préceptes divins marqués"
Angie W.
San Vincenzo Ferrer, OP: “Rendendo l'obbedienza a chi non è Papa e pagandolo onori pontifici, viene infranto il primo precetto del primo tavolo (…More
San Vincenzo Ferrer, OP: “Rendendo l'obbedienza a chi non è Papa e pagandolo onori pontifici, viene infranto il primo precetto del primo tavolo (Comandamento) in cui è ordinato: Non adorare un dio straniero o un idolo , o una statua, o somiglianza del cielo.”Spiega che è molto pericoloso per l'anima cristiana unirsi a un falso papa; perché il falso papa è come “un dio straniero in questo mondo, un idolo, una statua, un'immagine fittizia di Cristo. È evidente, quindi, che è molto pericoloso per qualsiasi anima cristiana rompere, anche per ignoranza, i due precetti divini indicati”
View one more comment.
es.cartoon
752.3K

Jugada de Francisco para construir una nueva Iglesia

Imagen: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
igork
Triste realidad, Bergoglio hace de las suyas cada día genera más dudas pero aún así los papólatras lanza en ristre no ven más allá de sus narices y …More
Triste realidad, Bergoglio hace de las suyas cada día genera más dudas pero aún así los papólatras lanza en ristre no ven más allá de sus narices y vituperan a todos aquellos que muestran los errores doctrinales y teológicos de Bergoglio.
rosarios1000
Mas claro imposible, gracias es.cartoon.
View 5 more comments.
ar.cartoon
29

رهان فرانسيس على بناء كنيسة جديدة

الصورة: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
en.cartoon
261.3K

Francis' Gamble of Building a New Church

Picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVhcsztlxzg
Tesa
Burke: “This playing around with faith and doctrine, at the highest level of the Church, rightly leaves pastors and faithful scandalized”
Angie W.
Saint Vincent Ferrer, OP: “By rendering obedience to one who is not Pope and paying him papal honors, the first precept of the first table (Commandme…More
Saint Vincent Ferrer, OP: “By rendering obedience to one who is not Pope and paying him papal honors, the first precept of the first table (Commandment) is broken in which it is ordered: Do not worship a foreign god, or an idol, or a statue, or similarity some of the heaven.” He explains that it is very dangerous for the christian soul to join to a false pope; because the false pope is like “a foreign god in this world, an idol, a statue, a fictitious image of Christ. It is evident, then, that it is very dangerous for any Christian soul to break, even by ignorance, the two divine precepts indicated”
paul grech and 5 more users like this.