zh.news
95

梵蒂冈的反儿童言论甚至让新教徒感到震惊。

在2月6日宗座科学院有争议的阿根廷主教 Marcelo Sánchez Sorondo被《纽约时报》从其Twitter账户“Casina Pio IV”转发了一篇文章标题为:“…
ml.news
39

കത്തോലിക്കാ സാമൂഹ്യപ്രബോധനങ്ങൾ "ഏറ്റവും നന്നായി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്…

"സഭയുടെ സാമൂഹ്യപ്രബോധനങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത്, ഏറ്റവും നന്നായി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈനയെന്ന്" പൊന്തിഫിക്കൽ അക്കാദമി ഓഫ് സോഷ്യൽ …
lt.news
36

Vatikano vyskupas tiki, jog Kinija yra „geriausia katalikų socialinės doktrinos įgyvendintoja“

Kinai „šiuo metu geba geriausiai įgyvendinti socialinę Bažnyčios doktriną“, teigia vyskupas ir Popiežiaus Socialinių Mokslų Akademijos rektorius Marselas Sančezas Sorondo. Jis Vatican Insider žurnali…
hr.news
176

Vatikanski biskup vjeruje da je Kina "najbolji implementator" katoličkog društvenog nauka

Kinezi su "upravo sada, oni koji najbolje provode društvenu doktrinu Crkve", kaže biskup Marcelo Sánchez Sorondo, kancelar Papinske akademije društvenih znanosti. Govoreći za Vatican Insiderom (2.…
pt.news
104

Bispo do Vaticano crê que a China seja "a melhor implementadora" da doutrina social católica

Os chineses são, "neste momento, aqueles que estão melhor implementando a doutrina social da Igreja", de acordo com o bispo Marcelo Sánchez Sorondo, chanceler da Pontifícia Academia de Ciências …
uk.news
35

Єпископ з Ватикану впевнений в тому, що Китай є "найкращим прикладом впровадження" католиц…

Голова Папської академії суспільних наук, єпископ Марсело Санчес Сорондо вважає, що китайці "є зразком для наслідування в сфері впровадження соціальної доктрини католицької церкви". Під час …
ru.news
71

Епископ из Ватикана уверен в том, что Китай является "лучшим примером внедрения" социальной…

Председатель Папской академии общественных наук, епископ Марсело Санчес Сорондо, считает, что китайцы "являются образцом для подражания в сфере внедрения социальной доктрины католич…
hi.news
54

वेटिकन बिशप का मानना है कि चीन कैथोलिक सामाजिक सिद्धांत का "सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन करता" है

बिशप मार्सेलो सान्चेज़ सोरोंडो के अनुसार, चीनी “अभी, चर्च के सामाजिक सिद्धांत को लागू कर रहे हैं" हैं जो पेंटीफिकल अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के कुलाधिपति हैं। वेटिकन इनसाइडर (2 फरवरी) से बात करते हुए, …
vi.news
162

Giám mục Tòa thánh Vatican tin rằng Trung Quốc là "Nơi áp dụng tốt nhất" các học thuyết xã hội …

Người Trung Quốc hiện đang là "những người thực hiện giáo lý xã hội của Giáo hội tốt nhất" theo lời Đức Giám Mục Marcelo Sánchez Sorondo, chưởng ấn của Giáo hoàng Học viện Khoa học Xã hội. Trao …
sw.news
60

Askofu wa Vatikani Anaamini kuwa Uchina ndio "Watekelezaji Bora " wa Mafundisho ya Jamii ya Ukatoli…

Wachina "kwa sasa ndio bora zaidi katika kutekeleza mafundisho ya jamii ya Kanisa" kulingana na Askofu Marcelo Sànchez Sorondo, Waziri Mkuu wa Shule ya Upapa ya Sayansi ya Jamii. Akizungumzia
tr.news
61

Vatikan Piskoposu, Çin'in Katolik Sosyal Doktrinin "En İyi Uygulayıcısı" Olduğuna İnanıyor

Papalık Sosyal Bilimler Akademisi başkanı Piskopos Marcelo Sánchez Sorondo'ya göre, Çinliler "şu anda, Kilisenin sosyal doktrinini en iyi uygulayan" millet. 2 Şubat tarihinde Vatican Insider'a …
nl.news
74

Vaticaanse bisschop gelooft dat China de "beste uitvoerder" van de Chinese sociale doctrine is

De Chinezen zijn op dit moment "degenen die de sociale leer van de Kerk het beste toepassen", aldus bisschop Marcelo Sánchez Sorondo, de kanselier van de Pauselijke Academie van Sociale Wetenschapp…
lv.news
44

Vatikāna bīskaps uzskata, ka Ķīna ir katoļu sociālās doktrīnas labākais izpildītājs

Ķīnieši "tieši tagad, tie, kas vislabāk īsteno Baznīcas sociālo doktrīnu" pēc bīskapa Marselo Sančeza Sorondo domām, viņš ir arī kanclers Pontifikālajā Sociālo zinātņu akadēmiā. Runājot ar Vatican…
ig.news
49

Bishọp Vatican kwetara na China "ga-aka dị ire na itinye" iwu ọha nke Katọlik

Ndị Chinese bụ "ka o si dị ugbua, bụ ndị ga-akacha wee tinye iwu ọha nke Ụka" n'olu Bishọp Marcelo Sánchez Sorondo, onye chancellor nke Pontifical Academy of Social Sciences. Mgbe ọ na-agwa Vatic…
hu.news
160

A vatikáni püspök szerint Kína "valósította meg legjobban" a katolikus szociális doktrínát

Marcelo Sánchez Sorondo, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia kancellárja szerint a kínaiak azok, "akik a legjobban megvalósították az egyház szociális doktrínáját". A Vatican Insider lapnak adott …
fil.news
58

Obispo ng Vatican Naniniwala Na ang Tsina ang "Pinakamagaling na Tagapagpatupad" ng Panlipunang …

Ang mga Tsino "sa ngayon, ang pinakamagaling sa pagpapatupad ng panlipunang doktrina ng Simbahan", ayon kay Obispo Marcelo Sánchez Sorondo, ang kanselor ng Pontifical Academy of Social Sciences. …
csk.news
21293

Vatikánsky biskup verí, že Čína je "najlepším implementátorom" Katolíckej Sociálne Doktríny

Číňania sú "práve teraz tí, ktorí najlepšie uplatňujú spoločenskú doktrínu Cirkvi" podľa biskupa Marcelo Sánchez Sorondo, kancelár Pápežskej Akadémie Spoločenských Vied. V rozhovore s Vatican Insi…
Tomislav
Pronásledováním křesťanů je však známý celý svět, a Pán nás přesto posílá do celého světa.
ľubica
biskup Sorondo: Okamžik, kdy poprvé nauka papeže, která „vychází z evangelia“, souhlasí s „učitelským úřadem“ OSN!
..........................
tleskejte, to má o. Sorondo , so zvetralou vierou, moc rád! jeho svetlo splynulo s tmou / je to predsa proti Evanjeliu: " Neprispôsobujte sa svetu ! ...... budte soľou...svetlom..../
otilio likes this.
ko.news
46

바티칸 주교, 중국이 가톨릭 사회 교리의 "최고 적용자"라고 믿어

Pontifical Academy of Social Sciences의 회장인 주교 Marcelo Sánchez Sorondo에 따르면 중국인들이 "현재, 교회의 사회 교리의 최고 적용자들"이다. Vatican…
fr.news
51464

Un évêque du Vatican croit que la Chine "met le mieux en place" la doctrine sociale catholique

Les Chinois sont "à l'heure actuelle, ceux qui mettent le mieux en œuvre la doctrine sociale de l'Eglise" selon l'évêque Marcelo Sánchez Sorondo, chancelier de l'Académie pontificale des sciences …
Ludovic Denim
Ben oui, c'est comme le journal international "chrétien" Aletaïa qui parle d'un cardinal coréen comme ceci : "Un des 'géants' de l'Eglise catholique …More
Ben oui, c'est comme le journal international "chrétien" Aletaïa qui parle d'un cardinal coréen comme ceci :
"Un des 'géants' de l'Eglise catholique en Asie est mort, le cardinal Stephen Kim Souh-wan, archevêque émérite de Séoul, en Corée du sud. « Une personnalité qui a marqué l'histoire de son Eglise et de son pays », commente « Eglise d'Asie », à lannonce de sa mort survenue lundi et communiquée par larchidiocèse de Séoul. Agé de 87 ans, le cardinal Kim avait démissionné de sa charge en 1998, après avoir gouverné lEglise sud-coréenne qui représente actuellement 9 % de la population du pays. Pour les Coréens larchevêque émérite de Séoul était un vrai « gardien des droits de l'homme et de la démocratie », rappelle l'agence des Missions étrangères de Paris. Stephen Kim est né le 8 mai 1922 à Taegu. Ordonné prêtre en 1951, en pleine guerre de Corée , il est nommé évêque de Masan en 1966. En 1968 Paul VI le nomme archevêque de Séoul et, un an plus tard, le crée cardinal. Le cardinal …More
AveMaria44
Preuve s'il en était qu'ils ont changé de religion.......ils sont maintenant normalisés, alignés sur le NOM.....
View 3 more comments.
pl.news
5451

Watykański biskup wierzy, że Chiny "najlepiej wdrażają" katolicką doktrynę społeczną

Chiny są "obecnie tym krajem, który najlepiej wdraża społeczną doktrynę Kościoła", twierdzi biskup Marcelo Sánchez Sorondo, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W rozmowie z Vatican …
predex
Szkodfa ,że ten urzędnik watykański nie wierzy w Boga tylko w Chiny
ŚW.FILOMENA
... Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie. Z soboty na niedzielę, tj. z …More
... Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie. Z soboty na niedzielę, tj. z 10/11. 02. 2018r. o północy kolejny raz łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części różańca św. Oprócz stałych intencji - o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty - będziemy modlić się też za Europę, o osłabienie wpływu III wojny światowej i towarzyszących jej wydarzeń. - Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie
View 3 more comments.