Language
48

മാക്സിന്റെ "ദൈവനിന്ദാപരമായ" ആശയത്തിനെതിരെ കർദ്ദിനാൾ കോർദസ്

സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികാവസ്ഥ ആശീർവദിക്കാനുള്ള മ്യൂണിച്ച് കർദ്ദിനാൾ റെയ്നാഡ് മാക്സിന്റെ നിർദ്ദേശം മൂലം അദ്ദേഹം "ഭയാനകമാം വിധത്തിൽ അനുഭവജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത" …
43

कार्डिनल कॉर्ड्स मार्क्स के "अपवित्रीकरण" के खिलाफ है

कार्डिनल पॉल जोसेफ कॉर्ड्स, 83, लिखते हैं कि म्यूनिख कार्डिनल रेइनहार्ड मार्क्स, समलैंगिकों को आशीर्वाद देने के उनके प्रस्ताव के लिए "बहुत सरल" हैं क्योंकि यह समलैंगिक "जीवन के मार्ग" को पहचान लेगा। …
56

Kardinaal Cordes tegen het "heiligschennende" idee van Marx

Kardinaal Paul Josef Cordes, 83, schrijft dat kardinaal Reinhard Marx in München "angstaanjagend naïef" is omwille van zijn voorstel om homoseksuele relaties te zegenen, omdat dit de homoseksuele "…
89

Cardeal Cordes contra a ideia "sacrílega" de Marx

O cardeal Paul Josef Cordes, de 83 anos, escreve que o cardeal de Munique Reinhard Marx é "terrivelmente ingênuo" por sua proposta de abençoar concubinas homossexuais, pois isso reconheceria o "modo …
29

Kardināls Kordss pret Marksa "zaimojošo" ideju

Kardināls Pauls Žozefs Kordss, 83, raksta, ka Minhenes kardināls Reinhards Markss ir "biedējoši naivs" par savu priekšlikumu svētīt geju laulības, jo tas atbalstot geju "dzīvesveidu". Rakstot uz
232

Kardinal Cordes protiv Marxove "svetogrdne" ideje

Kardinal Paul Josef Cordes (83) piše da je kardinal Münchena Reinhard Marx "zastrašujuće naivan" zbog svog prijedloga za blagoslov gej konkubinata jer bi to prihvatilo postojanje gej "način života". …
50

Kardinal Cordes Laban sa "Lapastangang" Ideya ni Marx

Isinulat ni Kardinal Paul Josef Cordes, 83, na si Kardinal Reinhard Marx ng Munich ay "nakakatakot na walang alam" para sa kanyang panukala na basbasan ang homoseksuwal na pangangalunya sapagkat …
50

Кардинал Кордес против "святотатственной" идеи Маркса

83-летний кардинал Пауль Йозеф Кордес пишет о том, что мюнхенский кардинал Рейнхард Маркс показывает "чудеса наивности", предлагая благословить однополое внебрачное сожительство, …
42

Kardinolas Kordesas prieš Markso „šventvagišką“ idėją

Kardinolas, 83-ejų Paulius Džozepas Kordesas rašo, kad Miuncheno kardinolas Reinhardas Marksas yra „bauginančiai naivus“ dėl savo pasiūlymo laiminti gėjų bendrystes ar santuokas, nes tai būtų …
57

红衣主教反对Marx的"亵渎"思想。

83岁的红衣主教Paul Josef Cordes在书中写道,慕尼黑红衣主教Reinhard Marx对他提出的“保佑同性恋者”的提议“过于天真”,…
48

Кардинал Кордес проти «святотатської» ідеї Маркса

83-річний кардинал Павло Йозеф Кордес обізвав кардинала Рейнхарда Маркса з Мюнхену «страшно наївним» через його пропозицію благословити геїв. На думку Кордеса, це стане визнанням …
43

추기경 Cordes, Marx의 "신성 모독" 아이디어에 반대

추기경 Paul Josef Cordes (83세)는 뮌헨 추기경 Reinhard Marx가 게이 축첨을 축복하자는 그의 제안이 게이를 "삶의 방식"으로 인정하는 것이기 …
1 2 868

Le cardinal Cordes s'oppose à l'idée "sacrilège" du cardinal Marx

Le cardinal Paul Josef Cordes, 83 ans, écrit que le cardinal Reinhard Marx de Munich est "naïvement effrayant" avec sa proposition de bénir les concubinages homosexuels car cela revient à reconnaître…
GChevalier
Mais plus il y a de sacrilèges, plus l'Antéchrist est content !
3 2 437

Cardenal Cordes contra la idea “sacrílega” de Marx

El cardenal Paul Josef Cordes, de 83 años, escribe que el cardenal de Múnich, Reinhard Marx, es “terriblemente ingenuo” por su propuesta de bendecir a concubinos homosexuales, porque esto sería …
Católicos Apostólicos
Reinhard Marx ha hecho lo que Bergoglio le ha permitido. No hay quien ponga el orden porque Bergoglio mismo fue quien abrió las puertas al lío de … More
Sofia M
Abra alguien que tenga autoridad y mande? Que le haga un STOP 🛑 a “NO somos una filial de Roma” Marx? (Hoy acaba de causar nuevas polémicas, después… More
316

Cordes bíboros Marx "szentségtörő" ötlete ellen van

A 83 éves Paul Josef Cordes bíboros azt írta, hogy a müncheni Reinhard Marx bíboros "ijesztően naiv", amiért azt kezdeményezte, hogy áldják meg a melegek kapcsolatait, hiszen ez a meleg "életmódot" …
586

Đức Hồng y Cordes chống lại ý tưởng "phạm thánh" của Marx

Đức Hồng y Paul Josef Cordes, 83 tuổi, viết rằng Đức Hồng Y Munich, Reinhard Marx ,"ngây ngô một cách đáng sợ" vì đề nghị của ông đối với việc ban phước cho các cuộc hôn nhân đồng tính vì điều này …
35

Kadinali Cordes Dhidi Ya Dhana Ya Marx Ya "Kukufuru"

Kadinali Paul Josef Cordes, mwenye umri wa miaka 83, aliandika kuwa Kadinai wa Munich Reinhard Marx "ni mpumbavu kwa njia ya kutishia" kwa kupendekeza kubarikiwa kwa uhusiano wa kishoga kwani hili …
1 1 306

Kardinál Cordes proti Marxej "obetavej" myšlienke

Kardinál Paul Josef Cordes, 83, píše, že mníchovský Kardinál Reinhard Marx je "hrozivo naivný" za jeho návrh na požehnanie homosexuálnych konkubín, pretože by to rozpoznalo gay "spôsob života". Napís…
ľubica
vdaka za každý hlas , ktorý obraňuje pravé evanjeliové hodnoty a Božie prikázania, DEO GRATIAS za kardinála Paul Josef Cordes More
4 1 1.4K

Kardynał Cordes przeciwko "świętokradczemu" pomysłowi Marxa

Kardynał Paul Josef Cordes (83) pisze, że kardynał Monachium, Reinhard Marx, jest "przerażająco naiwny", kiedy proponuje błogosławieństwa gejowskich konkubinatów, ponieważ w ten sposób może …
Anty_modernista
Tak to jest, gdy międzynarodowy żyd wdarł się do Kościoła i infiltruje sącząc jad odstępstwa
ŚW.FILOMENA
Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie. Z soboty na niedzielę, tj. z 10/… More
40

Kadịnal Cordes kwujọrọ atụmatụ "arụ" Marx

Kadịnal Paul Josef Cordes, 83, dere na Kadịnal Munich bụ Reinhard Marx “amaghị odo” maka atụmatụ ya ị gọzi njikọ ndị mmekọ ụdị n'ụdị maka nke a ga-ebute nnabata "ndụ mmekọ ụdị n'ụdị". Mgbe ọ na-ede …
60

الكاردينال كوردس ضد فكرة ماركس "المدنسة"

كتب الكاردينال بول جوزيف كوردس، 83، أن كاردينال ميونيخ راينهارد ماركس "ساذج بشكل مخيف" لاقتراحه مباركة زواج المثليين لأن هذا من شأنه أن يعترف "بطريق حياة المثليين". وخلال …
2 8 1.8K

Kardinal Cordes gegen die „frevelhafte” Idee von Kardinal Marx

Kardinal Paul Josef Cordes (83) bezeichnet den Münchner Kardinal Reinhard Marx als „beängstigend naiv“, weil er homosexuelle Konkubinate segnen will. Das würde die homosexuelle „Lebensweise“ …
Josephus
Genau so ist es. Dem einzelnen Menschen treten wir mit Achtung entgegen, ohne uns moralisch irgendwie über ihn zu erheben. Doch das Segnen einer … More
Elista
@JubilateDeo Liebe den Sünder aber hasse die Sünde!
50

Kardinal Cordes, Marx'ın "Günahkâr" Fikrine Karşı

83 yaşındaki Kardinal Paul Josef Cordes, eşcinsel nikâhsız birliktelikleri kutsama yönündeki önerisi konusunda Münih Kardinali Reinhard Marx'ın "korkunç derecede naif" olduğunu yazıyor; çünkü bu …
2 4 1.4K

Il cardinale Cordes contro l'idea "sacrilega" di Marx

Il cardinale Paul Josef Cordes, di 83 anni, scrive che l'arcivescovo di Monaco il cardinale Reinhard Marx è "paurosamente naif" per la sua proposta di benedire i concubinaggi gay, perché questo …
Spada
Si è prenotato per allungare la lista dei misericordiati...... ......(anche se, in effetti, ad una certa età non si è più così lucidi....… More
Giuseppe Di Tullio
Meno male che c'è ancora qualche membro della gerarchia ecclesiastica assennato!!!
6 2 1.7K

Cardinal Cordes Against Marx’ “Sacrilegious” Idea

Cardinal Paul Josef Cordes, 83, writes that Munich Cardinal Reinhard Marx is “frighteningly naïve” for his proposal to bless gay concubinages because this would recognise the gay "way of life". Writi…
Josephmary
Mr Cordrd do you know what Negligent homicide is !!!! Do you ?!!! I will tell you. Negligent homicide is a much lower intent crime and is used as … More
Josephmary
It is your office to protect the faithful !!! Dam you defrock this priest or resign your office.