ml.news
31

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ ഒത്താശക്കാരൻ പാദരക്ഷാ ചുംബനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന…

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ ഒത്താശക്കാരൻ VaticanNews.va-ൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് (ഏപ്രിൽ 12) ആന്ദ്രേയ തോർന്നിയെല്ലി തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ പാദരക്ഷാ ചുംബനം “ഹൃദയസ…
pt.news
111

Spin doctor de Francisco defende beijar sapatos

O spin doctor de Francisco, Andrea Tornielli, editor-chefe de VaticanNews.va (12 de abril), qualificou a beijação de sapatos de seu mestre como "comovente", Tornielli camufla o gesto embaraçoso …
ko.news
22

Francis의 스핀 닥터, 신발 키스를 방어

VaticanNews.va의 총에디터인 Francis의 스핀닥터 Andrea Tornielli는 (April 12) 자신 마스터의 신발 키스를 "감동적"이라고 설명했다. Tornielli는 이 창피한 의도를 1975년 12월 …
ru.news
66

Невролог Папы Франциска выступил в защиту коленопреклонения

12 апреля невролог Папы Франциска, Андреа Торниелли, который занимает пост главного редактора VaticanNews.va, заявил, что целование ног - это "движение". Торниелли пытается реабилитиров…
fr.news
3660

Le spin doctor de François défend son baiser à genoux

Le spin doctor de François Andrea Tornielli, rédacteur en chef de VaticanNews.va (12 avril), a qualifié son baiser de chaussures d'"émouvant." Tornielli a blanchi le geste embarrassant en mentionnan…
avecrux.avemaria
Pfff....
DDFG5
Slurp, slurp
View one more comment
lt.news
48

Pranciškaus atstovas spaudai gina Popiežiaus batų bučiavimo manieras

Pranciškaus bičiulis ir atstovas spaudai bei tinklalapio VaticanNews.va pagrindinis redaktorius Andrea Tornielli prakalbo apie Popiežiaus batų bučiavimo manieras - šias įvardijo „širdį virpinančiomis…
hr.news
472

Franjin PR-ovac brani ljubljenje cipela

Franjin PR-ovac Andrea Tornielli, glavni i odgovoran urednik VaticanNews.va (12. travnja), kvalificirao je ljubljenje cipela svoga gospodara "dirljivim". Tornielli ublažava neugodnu gestu uspoređuju…
hu.news
658

Ferenc pápa szóvivője megvédi a cipő csókolást

Ferenc pápa szóvivője, Andrea Tornielli, aki a VaticanNews.va főszerkesztője, megvédte mestere cipő csókolását, azt mondta, hogy az "megható". Tornielli megpróbálja VI. Pállal védeni ezt, aki 1975 …
pl.news
22.1K

Spin-doktor Franciszka broni całowania butów

Spin-doktor Franciszka, Andrea Tornielli, redaktor naczelny portalu VaticanNews.va 12 kwietnia określił całowanie butów przez swojego mistrza mianem "poruszającego". Tornielli wybiela też żenujący …
Weronika....S
Ta sytuacja to skandal XX wieków Kościoła.
ELOHIM.
A tu biczowanie Papieża
ar.news
33

متملق فرنسيس يدافع عن تقبيل الحذاء

صنف متملق فرنسيس أندريا تورنيلي، رئيس تحرير VaticanNews.va (12 أبريل/نيسان)، تقبيل سيده للأحذية بأنها حركة "مؤثرة". وقام تورنيلي بتبييض تصرف بولس السادس المحرج الذي …
vi.news
45

Phát ngôn viên của Francis biện giải cho việc hôn giày

Phát ngôn viên của Francis, Andrea Tornielli, tổng biên tập của VaticanNews.va (12 tháng 4), đã chuẩn hóa việc hôn giày của vị chủ nhân của ông là "cảm động". Tornielli minh oan cho cử chỉ xấu hổ …
lv.news
27

Franciska iedomātais ārsts aizstāv kurpju skūpstīšanu

Franciska iedomātais ārsts Andrea Tornielli, VatikānaNews.va galvenais redaktors (12. aprīlis), kvalificēja viņa kungu apavu skūpstīšanu kā “aizkurstinošu. " Tornielli atsauc atmiņā nežēlīgo žestu …
es.news
7588

El agente de prensa de Francisco defiende el beso de los zapatos

El agente de prensa de Francisco, Andrea Tornielli, editor en jefe del sitio web VaticanNews.va, el 12 de abril calificó el beso de los zapatos de su jefe como “emotivo”. Tornielli encubre el embara…
Gesù è con noi
Si uno compara a un apostata con otro modernistas por supuesto que no va a existir diferencias. Pero si buscamos en la Escritura vemos que Bergoglio …More
Si uno compara a un apostata con otro modernistas por supuesto que no va a existir diferencias. Pero si buscamos en la Escritura vemos que Bergoglio no actúa como Papa sino como un anti Papa ni mucho menos actúa como vicario de Cristo sino del anticristo que se postra ante el mundo, el diablo y ante el pecado . Andrea Tornielli le sirve a su ídolo Bergoglio del cual se lucra.
DEFENSA DE LA FE
www.youtube.com/watch Enviado desde mi iPadMore
www.youtube.com/watch
Enviado desde mi iPad
View 5 more comments
csk.news
521.8K

Františkov lekár obraňuje bozkávanie topánok

Františkov lekár Andrea Tornielli, vedúci editor VaticanNews.va (12. apríla), kvalifikovala bozkávanie topánok svojho pána ako "dojemné." Tornielli očistuje trápne gesto s Pavlom VI., ktorý v decem…
Kallistratos
Není slušné si z komentářů cizích lidí brát a uveřejňovat jen co se hodí Barbarine. Proto vkládám opakovaně můj kompletní komentář sem. Slušně žádám,…More
Není slušné si z komentářů cizích lidí brát a uveřejňovat jen co se hodí Barbarine. Proto vkládám opakovaně můj kompletní komentář sem. Slušně žádám, aby ses toho "vysekávání" příště vyvaroval a pokud máš nějaké problémy prosím, vyřeš si je jinde a ne na Glorii. Děkuji.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kallistratos
před 6 hodinami
Boží slovo na den 19.4. A.D. 2019
Zapal v nás Pane Ježíši Kriste oheň své lásky. Zbav nás marných starostí. Neboť jedině oheň Tvé Lásky může obnovit pokoj v lidských srdcích. Bílá sobota, latinsky sabbatum sanctum, magnum či luminum – tj. svatá, velká nebo světlá, světelná ... Mlčení, zmatek, ticho, vyčkávání.... Řešit co kdo zapálil a nezapálil je marnost, podstrkávat a sdílet nastrčené výseky účelových videozáznamů je marnost, podobně jako čerpat "zkaženou vodu" z podivných internetových "studen". Stylita na to zřetelně zareagoval a vysvětlil, uvedl live stream video a soudný člověk pochopí... Někteří nepochopí nebo nechtějí pochopit nikdy. Potřebuji …More
Segal
No jo, Kastrátos, ty se s Bohem usmířit nechceš. Rochníš si ve lhaní jako divoké prase v bukvicích. ©®🐗 😀
View 50 more comments
it.news
21.4K

Spin doctor di Francesco difende bacio alle scarpe

Lo spin doctor [curatore d'immagine] di Fracesco, Andrea Tornielli, capo redattore di VaticanNews.va (12 aprile), ha qualificato il gesto del suo maestro, il bacio delle scarpe come “commovente”. …
ricgiu
✍️ "Tornielli paragona il bacio di Francesco alle scarpe dei politici corrotti con la lavanda dei piedi di Gesù ai suoi apostoli". Mi sembra che il …More
✍️ "Tornielli paragona il bacio di Francesco alle scarpe dei politici corrotti con la lavanda dei piedi di Gesù ai suoi apostoli".
Mi sembra che il paragone non calzi molto bene
Giuseppe Di Tullio
de.news
112.6K

Meinungsmacher von Franziskus verteidigt das Schuh-Küssen

Der Meinungsmacher von Franziskus und Chefredakteur von VaticanNews.va, Andrea Tornielli, bezeichnete das Schuh-Küssen seines Meisters als „bewegend“. Tornielli rechtfertigt die peinliche Geste …
Marie M.
"Fußkuss für die südsudanesischen Warlords: Wie zurechnungsfähig ist Papst Franziskus noch?" Sehr lesenswerter Artikel auf: philosophia-perennis.com…More
"Fußkuss für die südsudanesischen Warlords: Wie zurechnungsfähig ist Papst Franziskus noch?" Sehr lesenswerter Artikel auf: philosophia-perennis.com
Salzburger
Naja, in Wahrheit gibt es nur Christen oder AntiChristen - tertium non datur: Die, die vor dem ganz anderen knien oder die, die vor sich und ihresgle…More
Naja, in Wahrheit gibt es nur Christen oder AntiChristen - tertium non datur: Die, die vor dem ganz anderen knien oder die, die vor sich und ihresgleichen knien.
View 9 more comments
en.news
41.5K

Francis' Spin Doctor Defends Shoe Kissing

Francis' spin doctor Andrea Tornielli, editor-in-chief of VaticanNews.va (April 12), qualified his master's shoe kisses as “moving.” Tornielli whitewashes the embarrassing gesture with Paul VI who …
advoluntas@aol.com
Francis, The Merciful...Fool.
Ultraviolet
Any word from Francis' medical doctor why he can grovel before Sudanese politicians, but genuflecting to Our Lord is entirely impossible for him?
View 2 more comments