ml.news
21

"സഭയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്, കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്, കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് …

“സുപ്രഭാതം!“ - ബിനെവെന്തോ അതിരൂപതയിൽ നിന്നുള്ള 2,500 തീർത്ഥാടകരോടായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഫെബ്രുവരി 20-ന് പറഞ്ഞു. ബിനെവെന…
pt.news
2114

"Parem de acusar, acusar e acusar a Igreja" - Papa Francisco

"Bom dia!", disse Papa Francisco aos 2.500 peregrinos da arquidiocese de Benevento durante uma audiência especial para eles em 20 de fevereiro. Falando sobre o Padre Pio, oriundo da região de Beneven…
Gabrielle Gabrielle and one more user like this.
tr.news
80

Papa Francis: "Kilise'yi Suçlamayı Bırakın, Bırakın, Bırakın"

Papa Francis, 20 Şubat onlar için özel olarak düzenlenen bir vaazda Benevento Başpiskoposluk bölgesinden gelen 2.500 hacıya "Günaydın!" dedi. Benevento bölgesinden çıkan Padre Pio’dan bahseden Franc…
fr.news
51938

François : "Arrêtez d'accuser, d'accuser, d'accuser l'Église"

"Bonjour!" - a commencé le pape François face à 2 500 pèlerins de l'archidiocèse de Bénévent lors une audience spéciale le 20 février. Parlant de Padre Pio, originaire de la région de Bénévent, Franç…
Le fait de douter de son élection et de son action, A LUI, ne constitue pas une critique de l'Eglise : s'il se prend pour l'Eglise (voire pour le …More
Le fait de douter de son élection et de son action, A LUI, ne constitue pas une critique de l'Eglise : s'il se prend pour l'Eglise (voire pour le bon Dieu), on 'y peut rien.
dvdenise
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican Le Pape François a d’abord rappelé à l’assemblée la visite qu’il avait eu la «joie» d’effectuer le 17 mars …More
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican
Le Pape François a d’abord rappelé à l’assemblée la visite qu’il avait eu la «joie» d’effectuer le 17 mars 2018 à Pietrelcina, village natal de Padre Pio situé à quelques kilomètres au Nord-Est de Bénévent. Un déplacement réalisé à l’occasion du centenaire de l’apparition des stigmates du saint prêtre capucin et du cinquantième anniversaire de sa mort.
Padre Pio, a rappelé le Saint-Père, «s’est distingué par sa solide foi en Dieu, sa ferme espérance dans les réalités célestes, son dévouement généreux au peuple, sa fidélité à l’Église, qu’il a toujours aimée avec tous ses problèmes et ses adversités». Les pèlerins ont été invité à suivre son exemple: «ne vous lassez pas de vous confier au Christ et d’annoncer sa bonté et sa miséricorde avec le témoignage de votre vie», a déclaré le Pape, «c’est cela que les hommes et les femmes de notre temps attendent des disciples du Seigneur».
Mise en garde contre les accusateurs de l’Église
Dans une longue…
More
View 3 more comments.
hr.news
529

"Prestanite optuživati, optuživati i optuživati Crkvu" - papa Franjo

"Dobro jutro!", papa Franjo je poručio 20. veljače na posebnoj audijenciji za 2.500 hodočasnika iz nadbiskupije Benevento. Govoreći o Padru Piju koji potječe iz područja Beneventa, Franjo je istaknuo…
lv.news
15

„Pārtraucēt apsūdzēt, apsūdzēt, apsūdzēt baznīcu,” saka pāvests Francisks

"Labrīt!" 20. februārī pāvests Francisks teica 2,500 svētceļniekiem no Benevento arhibīskapijas. Runājot par Pedro Pio, kurš nāk no Benevento apgabala, Francisks norādīja, ka šis svētais "mīl baznīcu…
hu.news
579

Ferenc pápa: Hagyják abba az egyház folyamatos vádlását!

"Jó reggelt!" - mondta Ferenc pápa a 2500 zarándoknak, Benevento egyházmegyében egy különleges audencia során február 20-án. A beneventói Padre Pio atyáról beszélve Ferenc pápa kiemelte, hogy a szent…
lt.news
27

Popiežius Pranciškus: „Nustokite kaltinti, kaltinti ir dar kartą kaltinti Bažnyčią“

„Labas rytas!“, - Vasario 20-ąją ypatingai 2,5 tūkst. piligrimų auditorijai iš Benevento Arkivyskupijos sakė Popiežius Pranciškus. Pranciškus kalbėjo apie Padre Pio, kuris yra kilęs būtent iš Beneven…

"Prestaňte obviňovať, obviňovať, obviňovať Cirkev" - pápež František

"Dobré ráno!" - pápež František povedal 2,500 pútnikom z arcidiecézy Benevento počas špeciálnej audience 20. februára. Hovoriac o Padre Pio, ktorý pochádza z oblasti Beneventa, František poukázal na …
Segal
To víme dávno, že máš potíže s chápáním. Nemyslím jen 10. květen loňského roku. Místo abys odešel v nejlepším bez velkých gest, děláš dál kašpara v …More
To víme dávno, že máš potíže s chápáním. Nemyslím jen 10. květen loňského roku. Místo abys odešel v nejlepším bez velkých gest, děláš dál kašpara v nové registraci. ©🛃🚷
Asi zde mám podobný problém jako u registrace apredsasatoci, která na jiném vlákně sděluje, že Zem je stará 7 000 let :) Možná chce jen jiné pobavit.…More
Asi zde mám podobný problém jako u registrace apredsasatoci, která na jiném vlákně sděluje, že Zem je stará 7 000 let :) Možná chce jen jiné pobavit.... A nebo také ne a dostatečně nechápe... Takže ještě jednou zopakuji svou reakci na sdělení registrace miros z roku 2011, kterou zde vložil Barbarin. Snad se nebudu muset zase po třetí opakovat :)
>>>>>>>>>>>>
Kallistratos nyní
Každý vidí co vidět chce milý Barbarine. A jde-li o koment registrace miros, tak skutečně v rukou některých církevních představitelů může být moc užita jako demagogie. Typickým představitelem tohoto jednání byl tento člověk, který promyšleně svou moc zneužíval: en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Edgar_McCarrick
A jde-li o další větu, tak samozřejmě je to blud, protože spása nepovstává z toho, že člověk věří všemu co někdo učí, ale že podle toho jedná a realizuje tak svou víru...Mimo jiné, pokud se seznámíš s některými encyklikami, tak otázka spásy má specifický rozměr a není okleštěna na pevný mantinel jakési "…More
View 50 more comments.
ar.news
32

البابا فرنسيس: "أوقفوا اتهام، أوقفوا اتهام، أوقفوا اتهام الكنيسة"

"صباح الخير!" أول ما قاله البابا فرنسيس مخاطبا 2.500 حاج من أبرشية بينيفنتو خلال جمهور خاص لهم في 20 فبراير/شباط. وأشار فرنسيس خلال حديثه عن بادري بيو الذي ينحدر من منطق…
uk.news
47

Папа Франциск: "Досить звинувачувати, звинувачувати і звинувачувати церкву".

20 лютого, під час спеціальної аудієнції, Папа Франциск привітав 2500 паломників з єпархії Беневенто словами: "Доброго ранку!" Говорячи про святого Піо, який виріс в районі Беневенто, Папа Франц…
vi.news
60

"Dừng việc buộc tội, buộc tội, buộc tội Giáo hội" - Giáo hoàng Francis

"Chào buổi sáng!" - Giáo Hoàng Francis đã nói với 2.500 người hành hương từ Tổng giáo phận Benevento trong một buổi tiếp kiến đặc biệt dành cho họ vào ngày 20 tháng 2. Nói về Padre Pio, người đến từ …
nl.news
91

"Stop ermee de Kerk te beschuldigen, beschuldigen, beschuldigen" - Paus Franciscus

"Goedemorgen!" - zei Paus Franciscus tegen 2.500 pelgrims uit het Benevento-aartsbisdom tijdens een speciaal voor hen gehouden audiëntie op 20 februari. Over Padre Pio, afkomstig uit Benevento, zei …

Papst Franziskus: "Hört auf, die Kirche anzuklagen, anzuklagen, anzuklagen"

„Guten Morgen!” So begrüßte Papst Franziskus heute 2.500 Pilgern der Erzdiözese Benevento zu einer Audienz. Franziskus sprach über Pater Pio, der aus der Gegend von Benevento stammt. Dieser Heilige …
Mangold03
Na laut Bild kann er sich doch verbeugen, vor der weltlichen Hoheit. Wie ist das dann mit der Feier der Hl. Eucharistie zu verstehen`????
intellego1
Papst Franziskus ist rechtmäßig gewählt, daran besteht nicht der geringste Zweifel. Den Zweifel streut Satan. Ja es stimmt, man kann nur sich selbst …More
Papst Franziskus ist rechtmäßig gewählt, daran besteht nicht der geringste Zweifel. Den Zweifel streut Satan. Ja es stimmt, man kann nur sich selbst anklagen, wie es die alten Mönche getan haben, aber nie die Mutter Kirche.
View 108 more comments.
ru.news
112

Папа Франциск: "Хватит обвинять, обвинять и обвинять церковь".

20 февраля во время отдельной аудиенции Папа Франциск по поприветствовал 2500 паломников из епархии Беневенто словами: "Доброе утро!" Говоря о святом Пио из Пьетрельчины, который …

Papa Francisco: “Paren de acusar, acusar y acusar a la Iglesia”

“Buenos días”, dijo el papa Francisco a los 2.500 peregrinos de la arquidiócesis de Benevento durante una audiencia especial para ellos el 20 de febrero. Al hablar sobre el padre Pío, quien es oriund…
vgg
Vg2: Ustedes ni son católicos y menos cristianos, aunque nombréis a Cristo. Os vengo siguiendo y no tenéis mas que un objetivo: insultar y calumniar …More
Vg2: Ustedes ni son católicos y menos cristianos, aunque nombréis a Cristo. Os vengo siguiendo y no tenéis mas que un objetivo: insultar y calumniar en nombre de Dios. No aportáis ni un ápice de ideas religiosas. Habéis olvidado el Mensaje de Jesús: "Amaos los unos a los otros como Yo os he amado. En eso seréis Mis discípulos". Por supuesto que con eso que comentáis no podéis ser discípulos de Jesús. ¿Es que no pensáis en ello?
Perro romanoide de la Demolición, habla engañando con astucia de demonios para lelos borregones conciliares, solo algo así puede ser ya a estas …More
Perro romanoide de la Demolición, habla engañando con astucia de demonios para lelos borregones conciliares, solo algo así puede ser ya a estas alturas.
View 8 more comments.

"Basta accusare, accusare, accusare la Chiesa" - Papa Francesco

"Buon giorno!" ha detto papa Francesco ai 2500 pellegrini provenienti dall'arcidiocesi durante un'udienza speciale per loro, il 20 febbraio. Parlando di Padre Pio, che proviene dalla zona di Benevent…
Strano, precedentemente era il mondo ad accusare la Chiesa, ora sono i cattolici a farlo!
giandreoli
Mosso da sincero rispetto per il Papa (tengo ad evidenziarlo) ma, proprio questo, con altrettanta schiettezza, lo invito a rileggere le presunte …More
Mosso da sincero rispetto per il Papa (tengo ad evidenziarlo) ma, proprio questo, con altrettanta schiettezza, lo invito a rileggere le presunte accuse per quello che sono in realtà: dubbi e sofferenze dei Fedeli affidati a lui e ai Pastori. Negli incontri che avrete nei prossimi giorni, interrogatevi sulle cause del malcontento che constatate mettendo in questione per primi voi stessi. Nell'esaminare il tema della pedofilia, ad esempio, chiedetevi se nel presentare il valore cristiano della sessualità e della castità siete stati sufficientemente chiari o invece equivoci; o se vi sono state lacune nel formare i seminaristi a conservare il dono del celibato che hanno ricevuto dal Signore; o se avete spiegato come vivere nella grazia di Dio; o se avete proposto la frequenza ai sacramenti e all'adorazione eucaristica premettendola al volontariato; o se sapete opporvi pubblicamente agli abusi liturgici (talvolta sacrileghi) che compiono certi Sacerdoti nelle vostre diocesi. Chiedetevi se …More
View 19 more comments.

“Stop Accusing, Accusing, Accusing the Church” - Pope Francis

"Good morning!" - Pope Francis told 2.500 pilgrims from Benevento Archdiocese during a special audience for them on February 20. Talking about Padre Pio who hails from Benevento area, Francis pointed…
tbswv
I guess you didn't read any of the VII documents Bergoglio where it states the laity will take a more active role in the Church. We are obligated to …More
I guess you didn't read any of the VII documents Bergoglio where it states the laity will take a more active role in the Church. We are obligated to correct heretical statements from your office while at the same time recognize your athority as pope and offer prayers for your conversion. Call it an accusation, correction, challege whatever. Someone has to do it.
Tesa
Pope Francis: The abuse scandal was caused by clericalism. Also Pope Francis: Who accuses me of cover up is the Devil's Cousins, Friends, relatives.More
Pope Francis: The abuse scandal was caused by clericalism.
Also Pope Francis: Who accuses me of cover up is the Devil's Cousins, Friends, relatives.
View 14 more comments.