csk.news
11909

František Chtěl “Chudou Církev”: Nyní “Chudí” Na To Doplácejí

Kardinál Tagle, prefekt Propagandy Fidei, varoval před snížením vatikánských dotací ve svém dopise ze 3. prosince adresovaném 1.100 misijním diecézím. Propaganda Fidei je zodpovědná za diecéze …More
Kardinál Tagle, prefekt Propagandy Fidei, varoval před snížením vatikánských dotací ve svém dopise ze 3. prosince adresovaném 1.100 misijním diecézím.
Propaganda Fidei je zodpovědná za diecéze ve Třetím Světě. Tagle diecéze požádal, aby se dotací vzdaly, a aby zdroje, které jsou kvůli “pandemii” nedostatkové šly pouze k nejpotřebnějším.
Avšak, skutečnou církevní “pandemií” je dramatická ztráta víry mezi duchovenstvem Druhého Vatikánského Koncilu, která vyhnala věřící a způsobila pokles darů.
Františkova “Církev Chudých” již zredukovala příspěvky pro chudé diecéze.
Korhogo arcibiskup Ignace Bessi z Pobřeží Slonoviny, pro La-Croix.com uvedl, že v minulosti jeho diecéze obdržela 35 000 USD, dnes 27 000 USD.
#newsYergnixbwk
Trepifajksl
Je v pořádku, když je církev bohatá. Všechno něco stojí. Církev měla vývařovny pro chudé, vedla sirotčince, spravovala památky atd. Nic z toho bez …More
Je v pořádku, když je církev bohatá. Všechno něco stojí. Církev měla vývařovny pro chudé, vedla sirotčince, spravovala památky atd. Nic z toho bez majetku nejde. Peníze nesmrdí a dají se použít k prospěšným věcem.
Unam Sanctam SK
Dúfam, že celá sekta Františka skrachuje a skolabuje. Okradla Katolícku Cirkev o budovy a majetky, nech je jej ukradnutý majetok zničený. Nech sa …More
Dúfam, že celá sekta Františka skrachuje a skolabuje. Okradla Katolícku Cirkev o budovy a majetky, nech je jej ukradnutý majetok zničený. Nech sa všetky diecézy v spoločenstve s Františkom a padlým Rímom dostanú na mizinu a nech sa zakážu ohavnosti nazývané omše novus ordo. Nech ľudia nasledujúci neviestku babylonskú, sektu 2VK, vidia spustošenie, ktoré je následkom kacírstva a odpadlíctva členov ich sekty, počnúc hlavami ich sekty, končiac heretickými a neveriacimi "veriacimi". Nech sa zobudia a obrátia členovia sekty 2VK, kým je čas. Nech sa obrátia a nech nenariekajú nad spustošením Neviestky babylonskej (Zjv 18), nech sa nad tým radujú, lebo Boh si jej spustošenie želá.
Prvá encyklika Benedikta XVI. odmieta prozelytizmus ako neláskavý
František hovorí, že je „ťažký hriech“ „vynaložiť úsilie obrátiť“ „pravoslávnych“
9 more comments
es.news
2371

Francisco quería una “Iglesia pobre”: Ahora “los pobres” pagan por ello

El cardenal Tagle, prefecto de Propaganda Fidei, advirtió sobre la reducción de las subvenciones del Vaticano en una carta datada el 3 de diciembre a 1.100 diócesis misioneras. Propaganda Fidei es …More
El cardenal Tagle, prefecto de Propaganda Fidei, advirtió sobre la reducción de las subvenciones del Vaticano en una carta datada el 3 de diciembre a 1.100 diócesis misioneras.
Propaganda Fidei es responsable de las diócesis del Tercer Mundo. Tagle pidió a las diócesis que renunciaran a los subsidios para que los recursos, escasos debido a "la pandemia", fueran sólo a las más necesitadas.
Sin embargo, la verdadera “pandemia” de la Iglesia es la dramática pérdida de fe del clero del Vaticano II, que ha alejado a los fieles y ha hecho caer en picado las donaciones.
La “Iglesia de los pobres” de Francisco ya ha reducido las contribuciones para las diócesis pobres.
El arzobispo de Korhogo (Costa de Marfil), monseñor Ignace Bessi, dijo al sitio web La-Croix.com que antes su diócesis recibía 35.000 dólares, hoy recibe 27.000.
#newsYergnixbwk
vgg
Vg2: joaoluis: Desde un punto de vista material SI, pero no se cumpliría con el Mensaje de Jesús. La Iglesia ha de ser POBRE por definición
vgg
Vg2: Se ha llegado a unos extremos en que la Iglesia ya no sabe vivir como dijo Jesús "No tengo donde reclinar Mi Cabeza"
de.news
4940

Franziskus wollte eine "arme Kirche": Jetzt zahlen "die Armen" dafür

Kardinal Tagle, der Präfekt der Missionskongregation Propaganda Fidei, warnte in einem Brief (3. Dezember) an 1.100 Missionsdiözesen vor einer Kürzung der vatikanischen Subventionen. Propaganda Fidei …More
Kardinal Tagle, der Präfekt der Missionskongregation Propaganda Fidei, warnte in einem Brief (3. Dezember) an 1.100 Missionsdiözesen vor einer Kürzung der vatikanischen Subventionen.
Propaganda Fidei ist für die Diözesen in der Dritten Welt zuständig. Tagle bereitete die Diözesen vor, auf Subventionen zu verzichten, damit die wegen der "Pandemie" knappen Mittel nur an die Bedürftigsten gehen.
Die wirkliche "Pandemie" der Kirche ist jedoch der dramatische Glaubensverlust unter dem Novus-Ordo-Klerus, der die Gläubigen vertrieben hat und die Spenden einbrechen ließ.
Franziskus' "Kirche der Armen" hat bereits die Beiträge für die armen Diözesen reduziert.
Erzbischof Ignace Bessi von Korhogo, Elfenbeinküste, erzählte La-Croix.com, dass seine Diözese früher 35.000 USD erhielt und derzeit 27.000 USD.
#newsYergnixbwk
alfredus
Arme Kirche ... ! Was ist daraus geworden ? Arm im Geiste sind sie geworden der Novus-Ordo-Klerus mit seinen Neuerungen und Sparenzerchen ! Passend …More
Arme Kirche ... ! Was ist daraus geworden ? Arm im Geiste sind sie geworden der Novus-Ordo-Klerus mit seinen Neuerungen und Sparenzerchen ! Passend dazu der Mann einer geistig armen Kirche, Bergoglio ! So arm sind sie geworden, dass sie ihr Heil im Amazonas bei den Götzen suchen ! Alle Religionen sind gleich, verkünden diese Irrlehrer und Heil auch in Naturreligionen ? singen sie in ihren von Dämonen eingegebenen Texten ! Wo und Was ist noch katholisch ? Nicht mehr viel, wenn, dann ist es das mit Abstrichen katholische Volk ... !
Waagerl
Gestern rief Radio Horeb die Gläubigen auf, ihren Besitz an RadioHoreb zu vererben, spenden! 😡
2 more comments
it.news
718

Francesco e la "Chiesa povera" – Ora pagano i "poveri"

Il cardinale Tagle, Prefetto della Propaganda Fidei, avverte di una riduzione dei sussidi del Vaticano in una lettera del 3 dicembre a 1100 diocesi missionarie. Propaganda Fidei è responsabile delle …More
Il cardinale Tagle, Prefetto della Propaganda Fidei, avverte di una riduzione dei sussidi del Vaticano in una lettera del 3 dicembre a 1100 diocesi missionarie.
Propaganda Fidei è responsabile delle diocesi nel Terzo Mondo. Tagle chiede alle diocesi di rinunciare ai sussidi, in modo che le risorse scarse a causa della "pandemia" possano andare solo alle persone più bisognose.
Tuttavia, la vera "pandemia" della Chiesa è la perdita drammatica di Fede nel clero del Vaticano II, che ha mandato via i fedeli, facendo crollare le donazioni.
La "Chiesa dei poveri" di Francesco ha già ridotto i contributi alle diocesi povere.
L'arcivescovo di Korhogo (Costa d'Avorio), Ignace Bessi, ha detto a La-Croix.com che prima la sua diocesi riceveva USD 35.000, oggi ne riceve USD 27.000.
#newsYergnixbwk
en.news
1745

Francis Wanted A “Poor Church”: Now “the Poor” Pay for It

Cardinal Tagle, the Prefect of Propaganda Fidei, warned of a reduction in Vatican subsidies in a December 3 letter to 1.100 mission dioceses. Propaganda Fidei is responsible for the dioceses in the …More
Cardinal Tagle, the Prefect of Propaganda Fidei, warned of a reduction in Vatican subsidies in a December 3 letter to 1.100 mission dioceses.
Propaganda Fidei is responsible for the dioceses in the Third World. Tagle asked the dioceses to renounce subsidies so that the resources, scarce due to “the pandemic,” would go only to the neediest.
However, the Church’s real “pandemic” is the dramatic loss of faith among the Vatican II clergy which has driven away the faithful and caused donations to plummet.
Francis’ “Church of the Poor” has already reduced the contributions for the poor dioceses.
Korhogo Archbishop Ignace Bessi, Ivory Coast, told La-Croix.com that before his diocese received USD35.000, today USD27.000.
#newsYergnixbwk
Orthocat
Quote: "renounce subsidies so that the resources, scarce due to “the pandemic,” would go only to the neediest." - too bad the U.S. bishops didn't share …More
Quote: "renounce subsidies so that the resources, scarce due to “the pandemic,” would go only to the neediest." - too bad the U.S. bishops didn't share this sentiment when it came to federal PPP money. 🤔
pt.news
141

Francisco queria uma “igreja pobre”: agora “os pobres” pagam por ela

O cardeal Tagle, prefeito de Propaganda Fidei, alertou sobre uma redução nos subsídios do Vaticano em uma carta de 3 de dezembro para 1.100 dioceses missionárias. Propaganda Fidei é responsável pelas …More
O cardeal Tagle, prefeito de Propaganda Fidei, alertou sobre uma redução nos subsídios do Vaticano em uma carta de 3 de dezembro para 1.100 dioceses missionárias.
Propaganda Fidei é responsável pelas dioceses do Terceiro Mundo. Tagle pediu às dioceses que renunciassem aos subsídios para que os recursos, escassos por causa da “pandemia”, fossem apenas para os mais necessitados.
No entanto, a verdadeira "pandemia" da Igreja é a dramática perda de fé entre o clero do Vaticano II, que afastou os fiéis e fez com que as doações despencassem.
A “Igreja dos Pobres” de Francisco já reduziu as contribuições para as dioceses pobres.
O arcebispo de Korhogo, Ignace Bessi, da Costa do Marfim, disse a La-Croix.com que anteriormente, sua diocese recebia US$ 35.000, hoje US$ 27.000.
#newsYergnixbwk
hr.news
161

Franjo je želio "siromašnu Crkvu": Sada to plaćaju "siromašni"

Kardinal Tagle, prefekt propagande Fidei, upozorio je na smanjenje subvencija Vatikana u pismu od 3. prosinca za 1.100 misijskih biskupija. Propaganda Fidei odgovorna je za biskupije u Trećem svijetu.…More
Kardinal Tagle, prefekt propagande Fidei, upozorio je na smanjenje subvencija Vatikana u pismu od 3. prosinca za 1.100 misijskih biskupija.
Propaganda Fidei odgovorna je za biskupije u Trećem svijetu. Tagle je zamolio biskupije da se odreknu subvencija kako bi resursi, oskudni zbog "pandemije", išli samo onima kojima su najpotrebniji.
Međutim, prava "pandemija" Crkve dramatičan je gubitak vjere među svećenstvom Drugog vatikanskog sabora, što je otjeralo vjernike i dovelo do propadanja donacija.
Franjina "Crkva siromaha" već je smanjila doprinose siromašnim biskupijama.
Nadbiskup Korhogo Ignace Bessi, Obala Bjelokosti, za La-Croix.com je izjavio da je njegova biskupija prije dobila 35.000 USD, a danas 27.000 USD.
#newsYergnixbwk
vi.news
22

Francis muốn có một “Giáo hội nghèo”: Bây giờ “Người nghèo” phải trả tiền cho nó

Hồng y Tagle, Tổng trưởng của Fidei Tuyên truyền, đã cảnh báo về việc giảm trợ cấp của Vatican trong một bức thư ngày 3 tháng 12 gửi 1.100 giáo phận truyền giáo. Fidei Tuyên truyền chịu trách nhiệm …More
Hồng y Tagle, Tổng trưởng của Fidei Tuyên truyền, đã cảnh báo về việc giảm trợ cấp của Vatican trong một bức thư ngày 3 tháng 12 gửi 1.100 giáo phận truyền giáo.
Fidei Tuyên truyền chịu trách nhiệm về các giáo phận ở Thế giới thứ ba. Tagle yêu cầu các giáo phận từ bỏ trợ cấp để các nguồn tài nguyên khan hiếm do “đại dịch”, sẽ chỉ đến tay những người cần thiết nhất.
Tuy nhiên, “đại dịch” thực sự của Giáo hội là sự mất niềm tin nghiêm trọng giữa các giáo sĩ ở Vatican II, điều này đã khiến các tín hữu bị xua đuổi và khiến các khoản quyên góp giảm mạnh.
“Nhà thờ Người nghèo” của Francis đã giảm bớt các khoản đóng góp cho các giáo phận nghèo.
Đức Tổng Giám mục Korhogo Ignace Bessi, Bờ Biển Ngà, nói với La-Croix.com rằng trước đây giáo phận của ông nhận được 35.000 USD, giờ là 27.000 USD.
#newsYergnixbwk
lt.news
39

Pranciškus norėjo „vargšų bažnyčios“: dabar už ją moka „vargšai“

Kardinolas Tagle, „Propaganda Fidei“ prefektas, įspėjo apie Vatikano subsidijų sumažinimą gruodžio 3 d. laiške 1.100 misijų vyskupijų. Propaganda Fidei yra atsakinga už vyskupijas Trečiajame pasaulyje …More
Kardinolas Tagle, „Propaganda Fidei“ prefektas, įspėjo apie Vatikano subsidijų sumažinimą gruodžio 3 d. laiške 1.100 misijų vyskupijų.
Propaganda Fidei yra atsakinga už vyskupijas Trečiajame pasaulyje. Tagle paprašė vyskupijų atsisakyti subsidijų, kad dėl „pandemijos“ negausūs ištekliai būtų skirti tik žmonėms, kuriems labiausiai to reikia.
Tačiau tikroji Bažnyčios „pandemija“ yra dramatiškas Vatikano II dvasininkų tikėjimo praradimas, atbaidęs tikinčiuosius ir sukėlęs aukų mažėjimą.
Pranciškaus „Vargšų bažnyčia“ jau sumažino įmokas vargingoms vyskupijoms.
Korhogo arkivyskupas Ignace Bessi, Dramblio Kaulo Krantas, La-Croix.com sakė, kad prieš tai jo vyskupija gaudavo 35 000 JAV dolerių, o šiandien 27 000 JAV dolerių.
#newsYergnixbwk
tr.news
12

Francis "Yoksul Bir Kilise" İstiyor: Bedelini "Yoksullar" Ödüyor

Propaganda Fidei Prefekti Kardinal Tagle, 3 Aralık tarihli mektubunda 1.100 misyon piskoposluğuna Vatikan sübvansiyonlarının düşürülmesi konusunda uyarıda bulundu. Propaganda Fidei, Üçüncü Dünya …More
Propaganda Fidei Prefekti Kardinal Tagle, 3 Aralık tarihli mektubunda 1.100 misyon piskoposluğuna Vatikan sübvansiyonlarının düşürülmesi konusunda uyarıda bulundu.
Propaganda Fidei, Üçüncü Dünya ülkelerindeki piskoposluklardan sorumludur. Tagle, "salgın" nedeniyle kıt hale gelen kaynakların yalnızca en muhtaçlara gitmesi için piskoposlardan sübvansiyonlardan vazgeçmelerini istedi.
Bununla birlikte, Kilise'nin gerçek "salgını", II. Vatikan Konsili din adamları arasındaki, inananları uzaklaştıran ve bağışların düşmesine neden olan dramatik inanç kaybıdır.
Francis'in "Yoksullar Kilisesi", fakir piskoposluklara giden yardımları şimdiden azalttı.
Fildişi Sahili'nden Korhogo Başpiskoposu Ignace Bessi, La-Croix.com'a, piskoposluğunun önceleri 35.000 dolar alırken artık 27.000 dolar aldığını söyledi.
#newsYergnixbwk
uk.news
36

Папа Франциск хотів "церкву для бідних", але тепер "бідні" платять за неї

У своєму листі від 3 грудня кардинал Тагле, який обіймає посаду префекта Конгрегації євангелізації народів, повідомить 1100 місіям Ватикану про …More
У своєму листі від 3 грудня кардинал Тагле, який обіймає посаду префекта Конгрегації євангелізації народів, повідомить 1100 місіям Ватикану про скорочення фінансування.
Конгрегація євангелізації народів відповідає за роботу єпархій в країнах третього світу. Тагле звернувся до єпархій з проханням відмовитися від субсидій, щоб ресурси, обсяг яких "скоротився" через пандемію, були використані тільки тими, кому вони дійсно потрібні.
Варто відзначити, що реальна "пандемія" - це драматичне падіння рівня віри після Другого Ватиканського Собору, що автоматично знижує кількість пожертвувань.
"Церква для бідних" Папи Франциска вже скоротила обсяг допомоги для бідних єпархій.
Архієпископ Ігнес Бессі з Кот-д'Івуар розповів La-Croix.com, що його єпархія отримувала 35 000 доларів, а зараз - тільки 27 000 доларів.
#newsYergnixbwk
ro.news
48

Francisc a vrut o „Biserică săracă”: acum „săracul” plătește pentru ea

Cardinalul Tagle, prefectul Propagandei Fidei, a avertizat cu privire la reducerea subvențiilor Vaticanului într-o scrisoare din 3 decembrie către 1.100 dieceze de misiune. Propaganda Fidei este …More
Cardinalul Tagle, prefectul Propagandei Fidei, a avertizat cu privire la reducerea subvențiilor Vaticanului într-o scrisoare din 3 decembrie către 1.100 dieceze de misiune.
Propaganda Fidei este responsabilă pentru eparhiile din lumea a treia. Tagle le-a cerut diecezelor să renunțe la subvenții, astfel încât resursele, rare din cauza „pandemiei”, să meargă doar la cei mai nevoiași.
Cu toate acestea, adevărata „pandemie” a Bisericii este pierderea dramatică a credinței în rândul clerului Vatican II, care i-a alungat pe credincioși și a făcut ca donațiile să scadă.
„Biserica săracilor” lui Francisc a redus deja contribuțiile pentru eparhiile sărace.
Arhiepiscopul din Korhogo, Ignace Bessi, din Coasta de Fildeș, a declarat pentru La-Croix.com că înainte de dieceza sa primea 35.000 USD, astăzi primește 27.000 USD.
#newsYergnixbwk
ar.news
12

فرنسيس أراد "كنيسة فقيرة": والآن يدفع "الفقراء" ثمنها

حذر الكاردينال تاغلي ، محافظ مجمع تبشير الشعوب، من خفض الإعانات التي يقدمها الفاتيكان في خطاب أرسله في 3 ديسمبر/كانون الأول إلى 1.100 أبرشية. و مجمع تبشير الشعوب هي الجهة المسؤولة عن الأبرشيات في العالم …More
حذر الكاردينال تاغلي ، محافظ مجمع تبشير الشعوب، من خفض الإعانات التي يقدمها الفاتيكان في خطاب أرسله في 3 ديسمبر/كانون الأول إلى 1.100 أبرشية.
و مجمع تبشير الشعوب هي الجهة المسؤولة عن الأبرشيات في العالم الثالث. وطلب تاغلي من الأبرشيات التخلي عن الدعم حتى لا تذهب الموارد الشحيحة بسبب "الوباء"، إلا لمن هم في أمس الحاجة إليها.
ومع ذلك، فإن "الجائحة" الحقيقية للكنيسة هي فقدان الإيمان المأساوي بين رجال الدين في مجمع الفاتيكان الثاني، مما أدى إلى إبعاد المؤمنين وتسبب في انخفاض التبرعات.
وقد خفضت "كنيسة الفقراء" التابعة لفرنسيس بالفعل التبرعات المقدمة للأبرشيات الفقيرة.
وقال رئيس أساقفة كورهوغو إغناس بيسي ، ساحل العاج ، لموقع La-Croix.com إنه أبرشيته كانت تحصل على 35.000 دولار أمريكي من قبل، واليوم 27.000 دولار أمريكي.
#newsYergnixbwk
ru.news
48

Папа Франциск хотел "церковь для бедных", но теперь "бедные" платят за нее

В своем письме от 3 декабря кардинал Тагле, занимающий пост префекта Конгрегации по евангелизации народов, уведомил 1100 миссий Ватикана о …More
В своем письме от 3 декабря кардинал Тагле, занимающий пост префекта Конгрегации по евангелизации народов, уведомил 1100 миссий Ватикана о сокращении финансирования.
Конгрегация по евангелизации народов отвечает за работу епархий в странах третьего мира. Тагле обратился к епархиям с просьбой отказаться от субсидий, чтобы ресурсы, объем которых "сократился" из-за пандемии, были использованы только теми, кому они действительно нужны.
Стоит отметить, что реальная "пандемия" - это драматическое падение уровня веры после Второго Ватиканского Собора, автоматический снижающее количество пожертвований.
"Церковь для бедных" Папы Франциска уже сократила объем помощи для бедных епархий.
Архиепископ Игнейс Бесси с Берега Слоновой Кости рассказал La-Croix.com, что его епархия получала 35 000 долларов, а сегодня только 27 000.
#newsYergnixbwk
hu.news
219

Ferenc pápa egy "szegény egyházat" akart: Most a "szegények" fizetnek ezért

Tagle bíboros, a Propaganda Fidei prefektusa egy 1.100 missziói egyházmegyéhez intézett december 3-i levélben figyelmeztetett a vatikáni támogatások csökkentésére. A Propaganda Fidei felelős a …More
Tagle bíboros, a Propaganda Fidei prefektusa egy 1.100 missziói egyházmegyéhez intézett december 3-i levélben figyelmeztetett a vatikáni támogatások csökkentésére.
A Propaganda Fidei felelős a harmadik világ egyházmegyeiért. Tagle arra kérte az egyházmegyéket, hogy mondjanak le a támogatásokról, hogy a "járvány" miatt szűkös források csak a legszükségesebbekre kerüljenek.
Az egyház valódi "járványa" azonban a drámai hitvesztés a második vatikáni zsinat papság körében, amely elűzte a híveket és az adományok zuhanását okozta.
Ferenc pápa "szegények temploma" már csökkentette a szegény egyházmegyék járulékát.
Ignace Bessi, az elefántcsontparti korhogo érsek a La-Croix.com lapnak elmondta, hogy előtte egyházmegyéje 35.000 dollárt, ma csak 27.000 dollárt kapott.
#newsYergnixbwk
lv.news
9

Francisks gribēja “nabadzīgo baznīcu”, bet tagad par to maksā “nabadzīgie”

Propagandas Fidei prefekts kardināls Tagle 3. decembra vēstulē 1100 misijas diecēzēm brīdināja par Vatikāna subsīdiju samazināšanu. Propaganda Fidei ir atbildīga par trešās pasaules bīskapijām.…More
Propagandas Fidei prefekts kardināls Tagle 3. decembra vēstulē 1100 misijas diecēzēm brīdināja par Vatikāna subsīdiju samazināšanu.
Propaganda Fidei ir atbildīga par trešās pasaules bīskapijām. Tagle lūdza bīskapijas atteikties no subsīdijām, lai resursi, kas bija nepietiekami "pandēmijas" dēļ, tiktu novirzīti tikai visnepieciešamākajiem.
Tomēr baznīcas patiesā “pandēmija” ir dramatiskais ticības zaudējums Vatikāna II padomes garīdznieku vidū, kas padzina ticīgos un izraisīja ziedojumu apjoma kritumu.
Franciska “nabadzīgo baznīca” jau ir samazinājusi iemaksas nabadzīgajām diecēzēm.
Korhogo arhibīskaps Ignace Besī no Kotdivuāras laikrakstam La-Croix.com pastāstīja, ka pirms viņa diecēze saņēma 35 000 ASV dolārus, bet tagas tikai 27 000 ASV dolārus.
#newsYergnixbwk
fr.news
356

François voulait une "Église pauvre" : Ce sont les "pauvres" qui en paient le prix

Le cardinal Tagle, préfet de Propaganda Fidei, a averti d'une réduction des subventions du Vatican dans une lettre du 3 décembre adressée à 1.100 diocèses de mission. Propaganda Fidei est responsable …More
Le cardinal Tagle, préfet de Propaganda Fidei, a averti d'une réduction des subventions du Vatican dans une lettre du 3 décembre adressée à 1.100 diocèses de mission.
Propaganda Fidei est responsable des diocèses du Tiers-Monde. Tagle a demandé aux diocèses de renoncer aux subventions afin que les ressources, rares en raison de "la pandémie", ne soient allouées qu'aux plus démunis.
Cependant, la véritable "pandémie" de l'Eglise est la perte dramatique de la foi du clergé de Vatican II qui a chassé les fidèles et fait chuter les dons.
L'"Église des pauvres" de François a déjà réduit les contributions pour les diocèses pauvres.
L'archevêque de Korhogo, Ignace Bessi, de Côte d'Ivoire, a déclaré à La-Croix.com que son diocèse recevait jadis 35 000 dollars, aujourd'hui 27 000 dollars.
#newsYergnixbwk