Dialog und Gemeinschaft Bild: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
Die Messe ist immer erlaubt und kann nicht verboten werden.
Online Zitate
Die Hälfte von "Rom" sitzt ohnehin schon in New York ...
Diálogo y Comunidad Imagen: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
igork
A esto nos llevó el concilio vaticano II. Monseñor Marcel Lefebvre terminó teniendo la razón después de todo.
One more comment
Dialogue et communauté Image: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
Dialog i wspólnota Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
Dialóg a Spoločenstvo Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
Otčenáš
Třetina lidí zahyne, protože se klaní démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit. Třetin…More
Třetina lidí zahyne, protože se klaní démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit.
Třetina lidí zahyne a s těmi, co přežijí, to ani nehne. Pokaždé, když jsem si četl v knize Zjevení svatého Jana, jsme užasl nad lidskou hloupostí. Nad lidskou zabedněností. Stále znovu a znovu budou zabedněnci kličkovat před jasným slovem Kristovým.
„Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘ “
Otčenáš
Ani vyvraždění třetiny lidí nepohne modláře k tomu, aby se přestali klanět neživým sochám. Bude mezi nimi i Trepifajksl? 13Zatroubil šestý anděl. …More
Ani vyvraždění třetiny lidí nepohne modláře k tomu, aby se přestali klanět neživým sochám. Bude mezi nimi i Trepifajksl?
13Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem.
14Ten řekl šestému andělu, který měl polnici: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni při veliké řece Eufratu.“
15Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni, měsíci a roku, aby zabili třetinu lidí.
16Vojska jejich jízdy měla dvě stě miliónů mužů — uslyšel jsem jejich počet.
17A takto jsem ve vidění spatřil koně a ty, kteří na nich seděli: hrudní pancíře měli ohnivé, hyacintové a sírově žluté; hlavy koní jako hlavy lvů, z jejich tlam vychází oheň, dým a síra.
18Těmito třemi ranami byla zabita třetina lidí: ohněm, dýmem a sírou, která vycházela z jejich tlam.
19Neboť moc koní je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou podobné hadům: mají hlavy a těmi škodí. 20Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutk…More
Dialogue and Community Picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
Dialogo e comunità Foto: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
Diálogo e comunidade Fotografia: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
Párbeszéd és közösség Kép: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
ru.cartoon
43
Диалог и единство Изображение: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
hr.cartoon
57
Dijalog i zajedništvo Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
sl.cartoon
51
Dialog in skupnost Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
uk.cartoon
17
Діалог та спільнота Зображення: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
lt.cartoon
14
Dialogas ir bendruomenė Paveiksliukas: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
vi.cartoon
14
… ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
lv.cartoon
12
Dialogs un kopiena Attēls: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr
ar.cartoon
6
الحوار والمجتمع الصورة: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYqnmphtcgr