언어
9 110

Armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi navždy děkujeme

Armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi navždy děkujeme Kategorie: Domácí Zveřejněno: 6. 5. 2017 11:28 Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji …
henta
Děkuji tímto za pana prezidenta Miloše Zemana, který se dovede vzpeřít obrům. Odvaha ,moudrost a prozíravost je darem od Pána Boha kéž, panu Milošovi… [더보기]
henta
Hohoho, pan architekt má probém. Hoki před 1 minutou Chceš napadnout Církev? Začni od viditelné hlavy a nebo od Panny.... Proto je tolik útoků na papeže a nebo mariánskou úctu.
8 157

Uctívání svatosti mučedníka Jana Husa v českém národě

Odhodlání nezradit poznanou pravdu přivedla Husa na hranici v Kostnici (Konstanz), kde byl 6. července 1415 upálen. Čechy nebyl nikdy zapomenut a jeho památka zde byla vždy ctěna. „Pan profesor Bartoš vyhledal ve starých záznamech Karlovy univerzity…
henta
Miluji všeobecnou církev a moc bych si přála, aby ta "zlatá niť" t.j. skutečné vedení Svatým Duchem, se ještě za mého pozemského života, vytříbilo, … [더보기]
henta
Latinská tridenská je jen jedna z forem, nic více a nic méně.
12 252

Stačilo, aby byli trochu tolerantní a nebrali to vážně s těmi démony.DUCH SVATÝ VANE

ANO STÁLE VANE DO SRDCÍ OTEVŘENÝCH, POKÁNÍM ZLOMENÝCH, CHCETE BOŽÍHO DUCHA OPĚT PŘIJMOUT? NEBUDE TO U VÁS VATIKÁNSKÝCH TAK SNADNÉ.....DLOUHO VYČKÁVÁTE. Sú katolíci kresťania ? Babylon v Assisi Vstoupili jsem do předantikristovské doby, kdy se ještě …
henta
Vatikán nese zodpovědnost za nejtěžší zločiny proti lidstvu ...Vatikán má usilovat o spásu věřících skrze pokání a o obrácení nevěřících skrze misie.… [더보기]
henta
Ali, tvůj příspěvk je skvělý jen jsem ho rozvedla na /jak říkáš na začátek jak obehraná plotna/ na začátek, který musí být budovaný [더보기]

Znamení kříže

Znamení kříže (aneb proč se orthodoxní a latinští křesťané křižují rozdílně?) Samotné překřížení dvou čar vytvářející podobu kříže nemá žádnou spásonosnou moc. Tuto Božskou sílu má znak kříže skrze víru v Kříž Kristův. Jedině, když se nám znamení …
henta
O tom jaké utrpení působí satanovi a jaká moc je v žehnání Kristovým křížem je možné VIDĚT cca v poslední třetině filmu Danto… [더보기]
henta
Jsem pevně přesvědčena, že všechno to peklo na zemi co na nás lidstvo NASA, Vatikán a další elity zkoušejí a budou pokračovat, může velmi oslabit … [더보기]
2 304

KE CTI HVĚZDY MOŘSKÉ ZÁŘIVÉ

- jeden z titulů Neposkvrněné Bohorodičky .+++! 1. Oceánem pluje loď ku břehu ji doprovoď, Hvězdo mořská zářivá,loď již vody přikrývá. ref./: Nezacházej za mraky Voditelko našich cest, děsí nás tmy přízraky, jen ty můžeš k cíli vést: /. 2. Luna …
henta
Stylita před 5 minutami 6 S Bohem zůstávejte děti Boží Bůh ti žehnej Stylito! Jen si říkám ,mohl jsi to odložit do svých 44.narozenin. Co už.+++! [더보기]
14 349

Evangelium svatého Tomáše

ke cti jeho dnešního svátku uvádím k zamyšlení některé verše : ///16. Lidé si myslí, že jsem přišel, abych na svět přinesl pokoj a nevědí,že jsem přišel přinést rozdělení, meč a boj. Bude třeba pět v jednom domě. Tři budou proti dvěma a dva proti …
henta
///16. Lidé si myslí, že jsem přišel, abych na svět přinesl pokoj a nevědí,že jsem přišel přinést rozdělení, meč a boj. Bude třeba pět v jednom domě… [더보기]
henta
No mysli Video bylo vloženo ke cti apoštola Tomáše ne k hádkam.

ANO PÁNI FARÁŘI, BISKUPOVÉ ,PAPEŽOVÉ - PEKLO EXISTUE

PRE TÝCHTO UŽ NIETO LIEKU (Svätá Veronika Giuliani) Pýtala som sa Pána Ježiša, či my dovolí, aby som ích napomenula, ale On mi povedal: Oni si to neuvedomia až do posledného súdu.Všeci sú odsúdení do večného ohňa. Odpovedala som : Nech sa stane tvoj…
dyk
teraz exorcisti live: grkat.tv/info/klokocov-2016-live

SVATÁ KREV MÉHO PÁNA

Pred týmto objavom by nikdo ani nepomyslel na to, že tato žena bola svätica. Žila, mala svoje mystické videnia a to všetko popísala v úplnej pokornej skrytosti. ( bola skrytá podľa vzoru prečistej Bohorodičky Panny Márie ) Z denníka svätej Veroniky …
1 372

DESETITISÍCE RUSŮ SE OBRACÍ K BOHU.

DIVOTVORNÁ IKONA BOHORODIČKY - "OBMĚKČENÍ ZLÝCH SRDCÍ" /z časopisu Elizeus -Societas Sancti Bazilii Magni/ Tato Ikona se nacházela v Rusku. Je na ni zobrazena jen sama Bohorodička, bez Ježíše Krista. Matka Boží je zobrazena symbolicky se sedmi meči …
댓글 쓰기…
henta
Ikona není obraz, ale okno do věčnosti, brána k nebesům, živé střetnutí s tím, koho představuje a kdo přes ní mluví. To,že roní slzy "jen"… [더보기]
14 584

Vznik islámu

Zajisté na těchto informacích nezávisí naše spása. Vzhledem k gestům dnešních papežů, /líbání koránu,mytí a líbání dolních končetin pozvání k oplodnění do Evropy a to do každé farnosti, klášterů atd., zprávy o svojí tváří …
henta
nestrelila, chce to dopňovat souvislosti alica111 minulý týden henti citovať tu odpadlíka, moc sa ti to nepovedlo...strelila si CAPA
henta
Ali ...Dnes jdou "na to" papové/capové diplomaticky ,hrdlořezy mají v záloze... 800 let od přepadení Konstantinopole západními křesťany… [더보기]
11 1.2천

Za čo zabili Stalina

34:33
Nevhodné pro trockisty, ti by to neunesli. Odpočinutí lehké dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí a odpočívá ve svatém pokoji! Amen! J.V. Stalin ve své známé básni: Chodil od domu k domu, klepaje na cizí dveře, se starým dubovým panduri… [더보기]
댓글 쓰기…
henta
Menhire se divím ,že se ozýváš, bylo to oznámení Božím dětem, nemyslím si ,že by tyto měli mít zlomyslnost tobě vlastní. Hento taky se musíš všude … [더보기]
18 322

ZÁVĚREČNÁ SLOVA

6. I řekl mi: Slova tato jsou věrná a pravá, a Pán Bůh svatých proroků poslal anděla svého, aby ukázal služebníkům svým, co se díti musí brzo. 7. Aj, přijduť rychle. Blahoslavený, kdož ostříhá slov proroctví knihy této. 8. Já pak Jan viděl jsem a …
henta
Proč zmizel tento komentář z plochy? Nový system, který se likviduje to co je ze Svatého Ducha? Tak explozivní situaci RKC nikdy nepamatuje....Franti… [더보기]
henta
+++! 11. Kdo škodí, škoď ještě; a kdo smrdí, smrď ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlni se ještě; a svatý posvěť se ještě..... 15. Vně pak budou… [더보기]

O zemi odkud není návratu

Sv. Nikolaj Velimirovič: Poutníci, cizinci a hosté Na mnoha místech ve svatém Písmu je uvedeno, že jsme na tomto světě cizinci a hosté. I kdyby to však nebylo uvedeno v Bibli, každý rozumný člověk to brzo pochopí. Rozmýšlejíce o tomto světě a …
henta
Krutá církevní hierarchie a nazlobená inteligence převrátily křesťanskou Evropu v „dům vevnitř rozdělený“. Jak je však možné žít v takovém domě? … [더보기]
henta
Jen v Trojjediném Bohu je plnost všeho. Odtržením od něho jsem hlína,prach. Chybí svatí pastýři, kteří by ke svatosti vedli národ. S. … [더보기]

BERNADETA ŘEKLA......

BERNADETA SOUBIROUSOVÁ nám nezanechala žádné písemnosti. V archivech kláštera Saint-Gildart v Nevers se však nacházejí akta svatořečení. Jsou zde svědecké výpovědi sester a jiných osob, které s ní byly v kontaktu, především v době jejího klášterního…
henta
MATKO BOŽÍ SLYŠ NÁS O DĚTI SVÉ, MATKO BOŽÍ NAVŽDY TVOJI JSME. S CELOU CÍRKVÍ SVATOU V EXILU BKP. IMACULATA JE NAŠE VŮDKYNĚ, PŘEMOŽITELKA … [더보기]
henta
Dítě Imaculaty, těžko snáší, když dnešní liberální HKT bludem vedeni jedinci , si dovolí napsat, že sv. Josef je manžel Panny Marie. Vždy pěstoun … [더보기]
5 423

Poema T. Ševčenka o Janu Husovi (1845)

Poema T. Ševčenka o Janu Husovi (1845) „Zmlkni, zmlkni, Čechu smělý…“ koncil dravců krutě řval, jako zmije zasyčeli. Mučedník se nelekal. Jako cedr z Libanonu před nimi Hus v poutech stál! Nečestné to shromáždění orlím zrakem přelétal. Hlaholily …
henta
Dnes jsem se dozvěděla ,že intriky tridentistů pokračují. Jejich kněží jim říkají: Nemějte problém z toho že modlíme v jednotě s papežem Františkem, … [더보기]
henta
Kvůli Kristu , jeho Evnageliu, z lásky ke vší mučednícké krve umučených pro Víru v Krista, odpadnout od vatikánské společnosti je v dnešní době, … [더보기]
405

Husův zapečetěný dopis spolukazateli Martinkovi

na způsob závěti z října 1414. V zapečetěném dopise stálo: "Mistře Martine, nejmilejší bratře v Kristu! Vyzvám tě v Pánu, aby ses bál Boha, zachovával jeho přikázání, vyhýbal se styku se ženami a byl opatrný, když posloucháš zpovědi žen, aby tě sata…

VELKÝ ROZVOD NEBE A PEKLA

C.S.Lewis "Ne, není úniku. V nebi není místo ani pro kousek pekla - žádný plán neumožňuje si ponechat v srdci nebo v kapsách, to či ono z ďábla. Satan musí se vším všudy pryč." ".......myšlenka spojit nebe a peklo dohromady je asi věčně v nás, založ…
henta
Benedikt XVI. sa modlí s moslimami Pokud se ty a tvoji stejně smýšlející neobrátíte, budete se všemi nekajícícmi už hořet ve věčném ohni, pro hřích … [더보기]
henta
Lubko, záchrané čluny jste svorně odmítli: 1.oddělit se od satanské struktury 2.modlitební skupinka ve farnosti se Slovem Božím 3.Modlit se za svého … [더보기]

APOKALYPSA JDE DO FINÁLE - TAM KDE JDE PASTÝŘ, TAM JDOU I OVCE.....

Zjevení svatého Jana APOKALYPSA O našich posledních časech nám bylo řečeno všechno, kromě dne a hodiny: 1/ Před koncem bude evangelium ohlašované celému světu. 2/ Potom nastane masový odpad od víry /2Sol 2/ Ten nastal.Židé křesťanům změnili křesťans…
henta
Nebudu ponocovat. Pán Ježíš ať vás nevědomé ovečky všechny chrání a dopřeje vám Bohabojnou noc. +++! Miluji vaše duše - ubohé … [더보기]
henta
Do všech těch hanebných plodů DVK, jak balzám zapadá Kristovo smýšlení také tohoto protestantského reverenda: Tvrdé výroky Ježiša Krista… [더보기]

"Didaché" neboli "Učení Pána, hlásané národům dvanácti apoštoly"

14.7. 2008 "Didaché" neboli "Učení Pána, hlásané národům dvanácti apoštoly" je jedním z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, jehož vznik se klade do přelomu 1.-2. století. Obsahuje významné informace nejen o tehdejším liturgickém …
henta
Chápu úžas Martina Luthera, když si poprve přečetl svědecví apoštolů v Bibli svaté. Zvláště list ŽIDŮM. Také chápu jaký rozpor v něm nast… [더보기]
henta
XIV. 1. V den Páně[64] se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů[65], aby vaše oběť byla čistá. 2. Nikdo, … [더보기]