hosecarlos
hosecarlos
11
Islamiści ostrzegają: nie jedzcie chrześcijańskich POMIDORÓW i ROGALIKÓW! “Są diabelskie”

nie jedzcie chrześcijańskich POMIDORÓW i ROGALIKÓW! “Są diabelskie” – Reporters.pl

Ludowe Egipskie Stowarzyszenie Islamskie wydało oświadczenie, w którym ostrzega przed jedzeniem “chrześcijańskich” pomidorów. Potępiło też praktykę …
reporters.pl
EON
Kupujesz kebaba osiedlasz araba?
m.rekinek likes this.
hosecarlos
271

Warto rozważyć

Na temat sprzeciwu USA w Polsce.
hosecarlos
556

Międzymorze - wyzwania dla polityki historycznej. M. J. Chodakiewicz, T. Sommer, D. Smyrgała.

02:00:35
Przeciwko moskiewskiej propagandzie
hosecarlos
641
01:35:33

Feliks Koneczny - Polska między Wschodem a Zachodem

O cywilizacjach. P.S. Czy Niemcy należą do cywilizacji łacińskiej.More
O cywilizacjach.
P.S.
Czy Niemcy należą do cywilizacji łacińskiej.
hosecarlos
789

Jaka jest obecna sytuacja moralna i duchowa Kościoła

21:15
Julio Loredo - prezes włoskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji analizuje zgubny wpływ procesu modernizacji na Kościół
hosecarlos
111.4K

Apel o jedność Polaków!

00:56
Zamiast pchać w górę, żebyśmy wszyscy razem mieli lepiej, to jeden drugiego ściąga w dół.
Teresa45
z Bogiem!!!
Teresa45 likes this.
hosecarlos
211.3K

Viktor Orban o przyjaźni polsko-węgierskiej

04:13
Przemówienie z okazji wizyty Donalda Tuska na Węgrzech Przemówienie z okazji wizyty Donalda Tuska na Węgrzech. Zobacz więcej na: www.wykop.pl/…/viktor-orban-o-…ówienie z okazji wizyty premiera Donal…More
Przemówienie z okazji wizyty Donalda Tuska na Węgrzech
Przemówienie z okazji wizyty Donalda Tuska na Węgrzech.
Zobacz więcej na: www.wykop.pl/…/viktor-orban-o-…ówienie z okazji wizyty premiera Donalda Tuska na Węgrzech
Janek Kowalski
Wszystko pięknie, jednak Orban już dawno połapał się w tym, co dzieje się w masońskiej Unii e. i wyciągnął z tego WNIOSKI! Jego kraj potrafi pójść …More
Wszystko pięknie, jednak Orban już dawno połapał się w tym, co dzieje się w masońskiej Unii e. i wyciągnął z tego WNIOSKI!
Jego kraj potrafi pójść pod prąd unijnym pomysłom i jeszcze wygrać, podczas gdy nasz premier jest tylko pomagierem masońskich unijnych zleceniodawców, zgadzając się na ciągłe pogrążanie naszej ojczyzny w ich satanistycznym bagnie.
KIRKOR
Wolnyczlowiek likes this.
hosecarlos
1727

Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 02 lutego 2014

18:13
Drodzy Bracia i Siostry, dziś obchodzimy święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Dzisiaj przypada także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który przypomina o znaczeniu dla Kościoła tych, którzy …More
Drodzy Bracia i Siostry,
dziś obchodzimy święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Dzisiaj przypada także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który przypomina o znaczeniu dla Kościoła tych, którzy przyjęli dar powołania do naśladowania Jezusa w bliskości z Nim na drodze rad ewangelicznych. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że czterdziestego dnia po narodzeniu Jezusa Maryja i Józef zanieśli Dziecię do świątyni, aby poświęcić i ofiarować Je Bogu, zgodnie z prawem żydowskim. To ewangeliczne wydarzenie jest również obrazem oddania własnego życia przez tych, którzy dzięki łasce Bożej przyjmują styl życia Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego.
hosecarlos
Dla niecierpliwych kazanie zaczyna się od 3;25 minuty.
hosecarlos
578

Środowa Audiencja Generalna z Ojcem Świętym Franciszkiem 29 stycznia 2014

01:08:40
W tej trzeciej katechezie o sakramentach zatrzymamy się przy Bierzmowaniu – inaczej mówiąc przy sakramencie Krzyżma – które należy rozumieć jako sakrament następujący po chrzcie, z którym jest …More
W tej trzeciej katechezie o sakramentach zatrzymamy się przy Bierzmowaniu – inaczej mówiąc przy sakramencie Krzyżma – które należy rozumieć jako sakrament następujący po chrzcie, z którym jest nierozerwalnie związane. Te dwa sakramenty, wraz z Eucharystią, tworzą wyjątkowe wydarzenie zbawcze, które nazywane jest „wtajemniczeniem chrześcijańskim”. Poprzez nie jesteśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, i stajemy się nowymi stworzeniami i członkami Kościoła. Właśnie dlatego pierwotnie te trzy sakramenty były sprawowane razem, na koniec drogi przygotowania katechumenatu, zazwyczaj podczas Wigilii Paschalnej. W ten sposób przypieczętowywano drogę formacji i stopniowego wprowadzania do wspólnoty chrześcijańskiej, co mogło trwać nawet kilka lat. Krok po kroku dochodziło się do Chrztu, potem do Bierzmowania i Eucharystii.
hosecarlos
935

Homilia papieża Franciszka wygłoszona w czasie Nieszporów w Święto Nawrócenia św. Pawła

12:24
Homilia papieża Franciszka wygłoszona w czasie Nieszporów w Święto Nawrócenia św. Pawła i na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan „Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1,13). Energicz…More
Homilia papieża Franciszka wygłoszona w czasie Nieszporów w Święto Nawrócenia św. Pawła i na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
„Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1,13). Energiczne upomnienie, które św. Paweł umieszcza na początku swego pierwszego Listu do Koryntian, a które zabrzmiało podczas liturgii dzisiejszego wieczora, zostało wybrane przez grupę chrześcijańskich braci z Kanady, jako zarys naszej refleksji podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw.
hosecarlos
444

Papież Franciszek: Audiencja ogólna - 22.01.2014

01:07:29
Na pewno Chrystus nie jest podzielony. Musimy jednak ze smutkiem uczciwie przyznać, że nasze wspólnoty nadal żyją podziałami będącymi zgorszeniem. Apostoł pisze: „każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, …More
Na pewno Chrystus nie jest podzielony. Musimy jednak ze smutkiem uczciwie przyznać, że nasze wspólnoty nadal żyją podziałami będącymi zgorszeniem. Apostoł pisze: „każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa»” (1,12). Paweł nie wyraża aprobaty nawet tym, którzy wyznawali Chrystusa jako swoją głowę, ponieważ używali imienia Chrystusa, aby oddzielić się od innych w obrębie wspólnoty chrześcijańskiej. Ale imię Chrystusa tworzy wspólnotę i jedność a nie podział! Chrzest i krzyż są elementami centralnymi bycia uczniem i chrześcijaninem, które posiadamy wspólnie. Podziały natomiast osłabiają wiarygodność i skuteczność naszego zaangażowania w ewangelizację i mogą ogołocić krzyż z jego mocy (por. 1,17).
hosecarlos
501

Pierwsza Audiencja Generalna Ojca św. Franciszka 27 marca 2013

01:22:15
Przeżywanie Wielkiego Tygodnia, idąc za Jezusem nie tylko z sercem wzruszonym, oznacza uczenie się wychodzenia z ograniczeń samego siebie – powiedział Ojciec św. Franciszek podczas swojej pierwszej …More
Przeżywanie Wielkiego Tygodnia, idąc za Jezusem nie tylko z sercem wzruszonym, oznacza uczenie się wychodzenia z ograniczeń samego siebie – powiedział Ojciec św. Franciszek podczas swojej pierwszej Audiencji Generalnej
hosecarlos
496

Homilia Papieża Franciszka podczas Mszy św. inauguracyjnej 19 marca 2013

14:40
Usłyszeliśmy w Ewangelii, że „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24). W słowach tych jest już zawarta misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby był …More
Usłyszeliśmy w Ewangelii, że „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24). W słowach tych jest już zawarta misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby był custos, opiekunem. Opiekunem kogo? Maryi i Jezusa. Jest to jednak opieka, która obejmuje następnie Kościół, jak to podkreślił bł. Jan Paweł II: „Święty Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica” (Adhortacja ap. Redemptoris Custos, 1).
hosecarlos
1911.9K

Przepiękna homilia papieża Franciszka wygłoszona w parafii św. Anny na Watykanie, 17.03.2013

06:41
Najsilniejszym orędziem Pana jest miłosierdzie
masada
kard. Ratzinger. Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele. Stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej …More
kard. Ratzinger.
Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele. Stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od początków.
Wszystkim na portalu broniącym nowe ideologie do przemyślenia.
Brat od pokuty
Pokój Brawo Braw…More
Pokój

Brawo Brawo
Pokój Wam
View 17 more comments.
hosecarlos
1654

Środowa Audiencja Generalna z Ojcem Świętym Franciszkiem 15 stycznia 2014

01:06:38
W ubiegłą środę rozpoczęliśmy krótki cykl katechez o sakramentach, rozpoczynając od chrztu. Dzisiaj także chciałbym się skupić na chrzcie, aby podkreślić bardzo ważny owoc tego sakramentu: czyni on …More
W ubiegłą środę rozpoczęliśmy krótki cykl katechez o sakramentach, rozpoczynając od chrztu. Dzisiaj także chciałbym się skupić na chrzcie, aby podkreślić bardzo ważny owoc tego sakramentu: czyni on nas członkami Ciała Chrystusa i Ludu Bożego. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że ten, kto przyjmuje chrzest jest włączony w Chrystusa, stając się jakby Jego członkiem i zostaje przyłączony do wspólnoty wiernych, to znaczy do Ludu Bożego. (por. Summa Theologiae , III, q. 69 , art. 5; q. 70 , art. 1). W szkole Soboru Watykańskiego II, mówimy dziś, że chrzest wprowadza nas do Ludu Bożego, sprawia, że stajemy się członkami Ludu w drodze, pielgrzymującego w dziejach.
ptyś
hosecarlos
2.9K

Egzorcyzmy papieża Franciszka

00:29
Publisert 31. mai 2013 Człowiek na wózku inwalidzkim wraz z dotykiem papieża zaczyna się zachowywać " dziwnie ".More
Publisert 31. mai 2013
Człowiek na wózku inwalidzkim wraz z dotykiem papieża zaczyna się zachowywać " dziwnie ".
hosecarlos
41.9K

Fan Pastor odprawia 1. minutowe nabożeństwo i idzie oglądać mecz

01:02
ja nie mam perfekcyjnego angielskiego, jeśli ktoś zrozumiał te słowa dokładniej, lub jeśli się pomyliłem to proszę napisać, a poprawię. Pastor mówi tak: "Dzień dobry! Witam w Kościele wcześnie bla …More
ja nie mam perfekcyjnego angielskiego, jeśli ktoś zrozumiał te słowa dokładniej, lub jeśli się pomyliłem to proszę napisać, a poprawię.
Pastor mówi tak:
"Dzień dobry! Witam w Kościele wcześnie bla bla... jesteście w tym miejscu, ale już za moment odbędzie się mecz w innym miejscu. bla bla...Poczujcie się jak służby wczesnej reakcji, które są tu a muszą bardzo szybko znaleźć się w innym miejscu, może wtedy mnie zrozumiecie. Chcielibyście, aby Syn wam wybaczył? Taaak. Ok świetnie. Chciałem porozmawiać na temat mojej misji o wiiiinie, chleeebieeeee, ale Wy prawdopodobnie o wszystkim tym doskonale wiecie. Racja? - taaaak. No! Tam jest trochę chleba i trochę wina leży na stole. Jeśli chcecie trochę to się sami obsłużcie, jeśli macie ochotę. Wszystko jest ok. Dążcie do pokoju i miłości Boga. Ok (buziaczki w biceps) ( rozpięcie stroju pokazanie napisu z nazwą klubu) i Ok zmywam się stąd.
49er Fan Pastor Tim's 1-Minute Worship Service (Jan. 12, 2014)
balbina
należało by tu zadać pytanie takie. Kto jest protestantem Kto prawosławny Kto żyd Kto neon Kto tradycjonalista (pseudo drynds) zacznę od siebie-ja …More
należało by tu zadać pytanie takie.
Kto jest protestantem
Kto prawosławny
Kto żyd
Kto neon
Kto tradycjonalista (pseudo drynds)
zacznę od siebie-ja tryndska jestem, miło mi Was poznać
hosecarlos
Na pewno coś pokręciłem w tym tłumaczeniu, ale ogólnie sens chyba został zachowany. Z ofiary pastor robi szwedzki stół.
View 2 more comments.
hosecarlos
2788

Homilia papieża Franciszka wygłoszona w Święto Chrztu Pańskiego 12 stycznia 2014

03:11
Jezus nie potrzebował Chrztu, ale pierwsi teologowie mówią, że swoją cielesnością, swoim Bóstwem w momencie przyjęcia chrztu uświęcił wszystkie wody, aby one mogły mieć moc udzielania Chrztu. A …More
Jezus nie potrzebował Chrztu, ale pierwsi teologowie mówią, że swoją cielesnością, swoim Bóstwem w momencie przyjęcia chrztu uświęcił wszystkie wody, aby one mogły mieć moc udzielania Chrztu. A potem, zanim wstąpił do nieba, Jezus powiedział nam, abyśmy szli na cały świat, udzielając Chrztu. I od tamtego dnia aż po dzień dzisiejszy mamy do czynienia z nieprzerwanym łańcuchem. Chrzczono najpierw dzieci, te dzieci chrzciły swoje dzieci, te zaś swoje dzieci itd… I również dzisiaj łańcuch ten się wydłuża.
Te dzieci są ogniwem tego łańcucha. Wy, rodzice, macie chłopca lub dziewczynkę do ochrzczenia, ale za kilka lat to oni będą mieli dzieci do ochrzczenia albo wnuka… W ten sposób tworzy się łańcuch wiary! Co to oznacza? Chciałbym powiedzieć wam tylko jedną rzecz: wy jesteście tymi, którzy przekazują wiarę, jesteście jej przekazicielami. Waszym obowiązkiem jest przekazanie wiary tym dzieciom. To jest najpiękniejsze dziedzictwo, jakie im pozostawicie: wiara! Tylko to. To przesłanie …More
hosecarlos
zaszczuty; Proszę ładniej się wysławiać na temat Głowy Państwa.
malgorzata__13
Echa tego wydarzenia (Chrzciny u papieża) jeszcze nie przebrzmiały.Co tak zbulwersowało ludzi? Wielki to zaszczyt przyjąć chrzest z rąk samego …More
Echa tego wydarzenia (Chrzciny u papieża) jeszcze nie przebrzmiały.Co tak zbulwersowało ludzi? Wielki to zaszczyt przyjąć chrzest z rąk samego papieża w Bazylice św.Piotra,to każdy rozumie,ale to niespotykane szczęście spotkało również dzieci nieślubne,i wielu odczytało ten fakt jako kolejną prowokację papieża,niemal jako publiczne podeptanie cnotliwych obyczajów.Nie wiem czy podobnie zostało to odebrane za granicą,ale u nas gdakanie po kurnikach internetowych jeszcze trwa.Albowiem jeszcze nie tak dawno pary niesakramentalne były urzędowo omijane przez kapłana podczas kolędy co miało swoją wymowę (jako ja czynię, i wy czyńcie podobnie) aby ludzie przyswoili to sobie najlepiej jak tylko umieli.Ta polityka wykluczania, aby stado nie sparszywiało, na nic się zdała,Kościół już za Jana Pawła II zmienił podejście do związków niesakramentalnych,i tylko niektórzy wierni siłą przyzwyczajenia domagają się jakiegoś tradycyjnego napiętnowania.Dla zdrowotności.
Świetnie tę sprawę skomentowała …More
hosecarlos
21.4K

Przesłanie Papieża Franciszka wygłoszone do pielgrzymów w sanktuarium Matki Bożej Miłości

05:36
12 października 2013, godz. 20:05 Na kogo patrzy Panna Maryja? Spogląda na nas wszystkich, każdego z nas. A jak na nas spogląda? Patrzy na nas jak matka, z czułością, miłosierdziem, miłością. Tak …More
12 października 2013, godz. 20:05
Na kogo patrzy Panna Maryja? Spogląda na nas wszystkich, każdego z nas. A jak na nas spogląda? Patrzy na nas jak matka, z czułością, miłosierdziem, miłością. Tak patrzyła na swojego Syna, Jezusa, we wszystkich wydarzeniach Jego życia, w chwilach radosnych, świetlistych, bolesnych, chwalebnych – jak to rozważamy w tajemnicach Różańca Świętego, po prostu z miłością.
czciciel
A myślałem że nie ma na co patrzeć , co czytać na Tym Katolickim Portalu
hosecarlos
Tak właśnie teraz patrzę na zegarek i uświadomiłem sobie, że dzisiaj 13! Czyli dzień Maryjny. Jest to znak, iż Maryja czuwa nade mną i nad Wami, bo …More
Tak właśnie teraz patrzę na zegarek i uświadomiłem sobie, że dzisiaj 13! Czyli dzień Maryjny. Jest to znak, iż Maryja czuwa nade mną i nad Wami, bo umieszczając film nie motywowałem się tą datą.
hosecarlos
615

Papież Franciszek: Angelus - 12.01.2014

17:12
Dzisiejsza Ewangelia podkreśla, że kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana w rzece Jordan „niebiosa otwarły się” dla Niego ( Mt 3,16). Jest to wypełnienie proroctw. Istnieje rzeczywiście modlitwa, którą …More
Dzisiejsza Ewangelia podkreśla, że kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana w rzece Jordan „niebiosa otwarły się” dla Niego ( Mt 3,16). Jest to wypełnienie proroctw. Istnieje rzeczywiście modlitwa, którą wypowiadamy w liturgii Adwentu: „Otwórz niebiosa i zstąp” (Iz 63,19).