katolikuselet
katolikuselet
30
Szent Antal kilencede Első nap Csodatevő Szent Antal! Már kiskorodtól kezdve lángolt benned a Jézus iránti szeretet. Később, midőn Szent Ferenc szigorú rendszabályait magadra vetted, szegényen és …More
Szent Antal kilencede
Első nap
Csodatevő Szent Antal! Már kiskorodtól kezdve lángolt benned a Jézus iránti szeretet. Később, midőn Szent Ferenc szigorú rendszabályait magadra vetted, szegényen és alázatosan követted az Üdvözítőt. A szerzetben a lelki tökéletesség példaképének bizonyultál és ezzel teljes mértékben kiérdemelted rendalapító atyád elismerését. Erre a te lelkületedre hivatkozva kérlek, gyújtsd meg elmémben a mennyei világosság szikráját, hogy megismerve a földi dolgok mulandóságát, kevésbe vegyen a világot, és Jézus keresztjének útmutatása nyomán elérhessem azt a békét, amelyet szívem annyira nélkülöz, és mely után állandóan vágyakozik. Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. Responzórium.
Ide kattintva tovább imádkozhatja.More

Szent Antal tisztelete – Katolikus élet

Responzórium Responzórium Fut előtted a halál, tisztulnak a tévelyek, lepra ördög megszalad, A betegek épek. Szolgád lánc és tenger ár, s minden…
katolikuselet.hu
katolikuselet
13
Búcsú imádságok bevezetés. Mennyei kincsek BÚCSÚ IMÁDSÁGOK az Egyház által kiadott legújabb búcsú-gyűjtemény alapján Összeállította: Dr. Kuncz József szatmári teológiai tanár 1941 látogasson …More
Búcsú imádságok bevezetés.
Mennyei kincsek
BÚCSÚ IMÁDSÁGOK
az Egyház által kiadott
legújabb búcsú-gyűjtemény alapján
Összeállította:
Dr. Kuncz József
szatmári teológiai tanár 1941 látogasson el honlapunkra: www.katolikuselet.hu
13 pages
katolikuselet
15835
52:49
katolikuselet
Tud valaki érdemben hozzászólni ahhoz a kérdéshez, hogy a zsinat előtti búcsúi rend mennyiben maradt meg jogi, szentségtani és eszkatiológiai …More
Tud valaki érdemben hozzászólni ahhoz a kérdéshez, hogy a zsinat előtti búcsúi rend mennyiben maradt meg jogi, szentségtani és eszkatiológiai szempontból? Forrásokat ehhez tudunk?
Csak azért mert a búcsúk elvileg rendkívül fontosak az üdvösséghez, mégsem szorgalmazza mostanában az Egyház.
Jó lenne, ha valaki feldolgozná ezt a témát, egészen pontos iránymutatást adva az üdvözülni vágyó, pokol létében hívő katolikusoknak.
actiocatholica.hu
Kedves merenyi, Tartsunk katolikus katekizmust: Teljes tévedés, amit írsz. Azért mert Te nem tudod igazolni, még nem jelenti azt, hogy nem vezethető…More
Kedves merenyi,
Tartsunk katolikus katekizmust:
Teljes tévedés, amit írsz. Azért mert Te nem tudod igazolni, még nem jelenti azt, hogy nem vezethető le.
Ugyanis a Szentírásból igazolható a Tisztítótűz.Legalább is a katolikus Szentírásból, mely hét könyvvel több (Tridenti Zsinat által kanonizálva), mint (az Isten ellen) protestálóké. A 2. Makkabeus könyvből igazolható a lenti magyarázattal, abból is a kiemelt, de legfőképpen aláhúzott részletekkel.
Ugyanis fel kell tenni a kérdést, ha a lélek halhatatlan, valamint csak pokol és mennyország létezik, akkor miért is kellene imádkozni a (testben) megholt lelkekért.
1./ Ha a pokolra jutottak (az örök kárhozatra, szenvedésre), akkor értelmetlen értük az ima, mert onnan nincs visszaút, nincs kiút.
2./ Ha a mennyországba jutottak, akkor pedig felesleges értük az ima, mert már Isten színelátására jutottak.
Implicite egy esetben van értelme a (testben megholt) lelkekért való imádkozásnak: 3./ Ha van Tisztítótűz (ami egy köztes hely) a mennyor…More
View 13 more comments
katolikuselet
1524
59:57
Dana22