Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
kwasiek
kwasiek

Marcin Zieliński - Herezje na Stadionie 2017

1. Widać, że nie znasz dobrze Pisma Św., skoro zarzucasz herezje, bo Marcin cytuje luźno ten fragment:
"A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha" Rz 8,11
2. Tutaj z kolei nie znasz nauczania Kościoła, np.:
KKK 1591: Cały Kościół jest ludem kapłańskim …More
1. Widać, że nie znasz dobrze Pisma Św., skoro zarzucasz herezje, bo Marcin cytuje luźno ten fragment:

"A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha" Rz 8,11

2. Tutaj z kolei nie znasz nauczania Kościoła, np.:

KKK 1591: Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane "wspólnym kapłaństwem wiernych". U jego podstaw i dla służenia mu istnieje inne uczestnictwo w posłaniu Chrystusa, przekazywane przez sakrament święceń, którego misją jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy.

KKK 1592: Kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie (munus docenti), kult Boży (munus liturgicum) i rządy pasterskie (munus regendi).

3. Marcin stosuje tutaj hiperbole (przesadnie), aby podkreślić to, że możemy mieć w sobie Ducha Św. Nic szczególnego.

Nawet jeśli czasem używa niefortunnych określeń, itp. to nie myli się ten, kto nic nie robi. Mi też wiele razy zdarzyło się coś powiedzieć głupiego lub zostałem niezrozumiany. Natomiast dostrzegam, że robi wiele dobrego, głosi Chrystusa i wielu ludzi nawraca do Chrystusa i do Kościoła.

Pozdrawiam