ภาษา
When several priests concelebrate Mass, only one Mass is celebrated."
lmschairman.org

What are Side-Chapels for?

Our Lady of Sorrows, appearing to gesticulate in horror at the sculpture deposited in her chapel. The famous Jesuit Church, the Immaculate Conception…
http://www.lmschairman.org/2019/02/what-are-side-chapels-for.html
55

Not Surprising: German Protestant Decline Outpaces Catholics - why?

The decline of German Protestants outpaces the Catholic decline by far, Pew Research Center has found. Since 1950, German Protestants lost more than half of their numbers while Catholics dipped from …
1 90

The Confession (Best Short film of International Catholic Film Festival)

19:16
The Confession (Best Short film of International Catholic Film Festival) This film is dedicated to "The Year of Mercy" directed by John La Raw from Myanmar performed by Korean actors. The film got … เพิ่มเติม
2 4 601

Childless Kings in Europe

They do not care for your kids.
Jim Dorchak
More like KING less children.
pw
Happy and Gay the Childless Way
2 388

Newman and the God-willed religions

John Henry Newman on [Francis claim of a God-willed] "diversity of religions": "Mahometanism […] is a far more subtle contrivance of the enemy than we are apt to consider. In the first place, it …
1 525

Dubia Cardinals: "Homosexual Agenda" Protected In Church By "Climate of Complicity"

An Open Letter to the presidents of the Bishops' Conferences was published by the two surviving Dubia Cardinals Burke and Brandmüller. Their addressees are currently gathered for the Vatican abuse …
1 171

Pilgrim Statue of Our Lady of Fatima

The first Statue of Our Lady of Fatima, made according to Sister Lucia’s instructions, was offered by the Bishop of Leiria and solemnly crowned by the Archbishop of Evora, on the 13th of May 1947. … เพิ่มเติม
2 1 113

Daily Bible Reading 20 February 2018 of Catholic Mass

04:24
usccb. Commentary of the day : Saint Gregory of Nyssa “They shall see God” (Mt 5:8) Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Mark 8,22-26. When Jesus and his disciples arrived at Bethsaida, … เพิ่มเติม
Irapuato
Irapuato
Book of Genesis 8,6-13.20-22. At the end of forty days Noah opened the hatch he had made in the ark, and he sent out a raven, to see if … เพิ่มเติม
181

The Jesus Film (Thai Version)

02:07:59
The Jesus Film (Thai Version) พระเยซู (อังกฤษ: Jesus) หรือ เยซูชาวนาซาเร็ธ (อังกฤษ: Jesus of Nazareth; 4-2 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 30-33) เป็นชาวยิวผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนิกชนเรียกพระอ… เพิ่มเติม
1
"At a time when polls indicate that about 25% are fulfilling Sunday obligation, when over 90% of Catholics have used or currently use contraception, and when over 50% of Catholics believe in the so-… เพิ่มเติม
onepeterfive.com

How to Evangelize: Out of the Fire and into the Frying Pan - OnePeterFive

For the oblivious lapsed Catholics out there, the strategy must start with guiding the wayward, at the very least, to the cleansing fire of Purgatory…
https://onepeterfive.com/fire-frying-pan/
Ultraviolet
"They go to mass every Sunday but they don’t pay a bonus and they pay you under the table"- Pope Francis. Entirely understandable why a Marxist would… เพิ่มเติม
5 2 590

Rome protest of 100 faithful in silence

00:56
“In silence to break down the wall of silence” — a protest of 100 faithful in downtown Rome earlier today, aimed at respectfully appealing to bishops to break their silence and speak up against … เพิ่มเติม
frjimanderson
If Cupich, et al, shut this meeting down, as the Vatican did the November meeting of U.S. bishops, then Jesus will act!
pw
"When you pray go into your inner chamber and shut your door and pray to your Father who is in what is hidden and your Father who sees what is … เพิ่มเติม
2
lifesitenews.com

Vatican sex abuse cover-up unravels as prosecutors home in on bishop protected by Pope Francis

One of the bishop's accusers says he is 'a spiritual child of the Holy Father.'
https://www.lifesitenews.com/news/vatican-sex-abuse-cover-up-unravels-as-prosecutors-home-in-on-bishop-protec
1K

เรื่องราวของพระเยซู The Story of Jesus - Thai Language

02:07:47
พระเยซู (อังกฤษ: Jesus) หรือ เยซูชาวนาซาเร็ธ (อังกฤษ: Jesus of Nazareth; 4 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 30[1]) เป็นชาวยิวผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนิกชนเรียกพระองค์ว่า พระเยซูคริสต์ เพราะถือว่า… เพิ่มเติม
24
breitbart.com

Trump to Launch Worldwide Fight to Decriminalize Homosexuality | Breitbart

The Trump administration will launch an effort to decriminalize homosexuality in countries where it is still illegal, partly to isolate Iran.
https://www.breitbart.com/national-security/2019/02/19/trump-administration-to-launch-worldwide-fight-to-decriminalize-homosexuality/
Holy Cannoli
Maybe this is the President’s attempt to at last endear himself to His Holiness and the evolving Church along with his band of puffy poofters within… เพิ่มเติม
Holy Cannoli
Could this be the Presidents attempt to further isolate the Islamic State from the civilized world? I wonder who the ‘Never Trumpers’, … เพิ่มเติม
3 5 1.6K

Dubia Cardinals Publish Open Letter On Sexual Abuses

Open Letter to the Presidents of the Conferences of Bishops Dear Brothers, Presidents of the Conferences of Bishops, We turn to you with deep distress! The Catholic world is adrift, and, with anguish…
frjimanderson
Jesus will act, within our Mother's prophesies at La Salette, Fatima, Garabandal, Akita. But all divine warnings are contingent on our obedience. … เพิ่มเติม
advoluntas@aol.com
Where are all the other Cardinals and bishops. Conclusion: All the others are compromised and useless. St Michael the Archangel defend us in battle.