Clicks5.2K
Libor Halik
1062

František v ohrožení zasvětí Rusko Panně Marii

Zaspekuluji: Papež František provede nějak donucen, neboť je zednářským komunistou – stoupencem teologie (komunistického) osvobození, zasvěcení Ruska Panně Marii.
František je v bludu zatvrzelým, neboť ač sám jako arcibiskup Buenos Aires žádal v r.1999 laboratoře v Argentině a USA o zkontrolování eucharistického zázraku z Argentiny, a laboratoře oznámili, že jde o nevysvětlitelný zázrak, on přesto neodmítl od r.1999 čestné členství v zednářském rotary klubu.
Dnešní ruský komunismus je jiný než dnešní mezinárodní komunismus. Ruský je stalinský, protižidovský, protihomosexuální, protipotratový, protifeministický. Mezinárodní je trockistický, židovský, homosexuální, potratový, feministický. Když Rusko, opět stalinsky komunistické, dobyje Evropu, bude hubit trockisty.
Že komunistické Rusko dobyje opět Evropu – nyní i západní a bude zde téci krev je v úplných proroctvích z Garabandalu z r.1961-1965. Jako důvod budoucího pronásledování katolických kněží a nemožnost sloužit mše v kostelech je v Garabandalu také uváděn komunismus – zda ruský, či ten homosexuální trockistický, nevím. Vizionářky to pravděpodovně nerozlišovaly.
Trockisté budou náhle toužit po míru, proto budou žádat papeže Františka trockistu a trockistické katolické biskupy, aby provedli fatimské zasvěcení Ruska, ze strachu o své krky. Viz závěr 2. fatimského tajemství, který vyjadřuje Boží všemohoucnost: „Nakonec bude moje Neposkvrněné Srdce triumfovat. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí (na víru) a světu bude dopřána doba míru (dopřán na nějakou dobu mír).“
Kdy papež František provede zasvěcení Ruska? Nejspíš 100 let po smrti papeže sv. Pia X., který byl posledním papežem, který nekompromisně čelil bezbožné modernistické teologii zpochybňující víru v Bibli a v dogmata církve. Čili 21.8.2014 v den svátku sv. Pia X. Tím se naplní i proroctví papeže Lva XIII. že satanu bude dovoleno 100 let ničit Katolickou církev.
Zopakuje se podobný zázrak jako se stal, když spojenec SSSR, Hitler náhle přepadl Stalina a ruští vojáci na území Ukrajiny a Běloruska dobrovolně vstupovali do Hitlerova zajetí, místo aby bojovali proti Němcům, protože měli komunismu po krk. Stalin se dostal do zoufalé situace a tehdy proto začal spolupracovat s Pravoslavnou církví, když metropolitovi libanonských hor slíbil, že přestane hubit Pravoslavnou církev, že propustí pravoslavné biskupy a kněze na svobodu, otevře mnohé kostely, otevře bohoslovecké semináře, jen když mu Panna Marie pomůže v boji proti Hitlerovi. Pak pravoslavní kněží s mariánskými ikonami přicházeli k ruským vojákům a modlili se. S ikonami Panny Marie oblétávali ve Stalinových letadlech ruská velkoměsta a modlili se, aby nebyla dobyta Hitlerem.
Náznakem budoucího zasvěcení Ruska může být i zpráva Jozefa Mikloška (blog.sme.sk) poslance NR SR, že 12.4.2013 mu z Fatimy prišla správa, že pápež František požiadal patriarchu Lisabonu kardinála J. Policarpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fatimskej Panne Márii. Biskupi Portugalska rozhodli, že toto zasvätenie bude 13.mája 2013 počas medzinárodnej púte na 96. výročie prvého fatimského zjavenia.
Závěr 2. fatimského tajemství:
Budou-li má přání splněna (Jestliže lidé mé přání splní), Rusko se obrátí a bude mír. Když ne, Rusko bude šířit své bludy po světě, bude vyvolávat války a pronásledování Církve. (Jestliže ne, rozšíří Rusko své bludy po světě a vyvolá tak války a pronásledování Církve.) Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude (muset) mnoho trpět, různé národy budou zničeny (L. doslova: anihilovány – čili totálně změněny na prach). (Ale) Nakonec bude moje Neposkvrněné Srdce triumfovat. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí (na víru) a světu bude dopřána doba míru (dopřán na nějakou dobu mír). Portugalsko si zachová svou víru atd. (L. doslova Portugalsko si zachová dogma víry. Základní dogma víry je to, co děti viděly - že duše hříšníků navěky trpí v pekle – tomu se od r.1969 mimo Portugalsko v církvi obvykle už nevěří ) Zdroj P. Luis Kondor, S.V.D.- Zůstaň matkou, Řím Velehrad, Křesťanská akademie 1979, str.111+171.
Proroctví stigmatika Ruffiniho, že právě papež František zasvětí Rusko Panně Marii:
Jaro 2006, otec Kramer: V tomto bodě, bych odkázal ke svědectví římského stigmatika Antonia Ruffiniho. Papež Pius XII. povolil požehnání kaple na místě, kde Ruffini obdržel stigmata na Via Appia a otec Tomaselli, divotvůrce, o něm napsal brožuru - krátký popis života Ruffiniho. Já sám znám Ruffiniho po mnoho let. Na počátku 90.let 20.století byl požádán, rovnou upřímně ve svém domě: "Je Jan Pavel II. tím papežem, který uskuteční zasvěcení Ruska? On odpověděl: Ne, to není Jan Pavel II. To nebude jeho bezprostřední nástupce, ale ten až po něm. On bude tím, který zasvětí Rusko.” (tzn. zasvětí dle přesných požadavků Panny Marie ve Fatimě z r.1917)
Otec Kramer: To znamená, že nástupce Benedikta, během této doby světové války a pronásledování církve, bude tím, kdo konečně udělá zasvěcení, a pak začne obnova a triumf Neposkvrněného Srdce (Panny Marie). www.fatimacrusader.com/cr82/cr82pg11.asp
Podobně se 14.3.2013 vyjádřil P. Nicolas Gruner v rozhovoru s právníkem Christopher Ferrarou v 11.min: Já a P. Kramer jsme to slyšeli u Ruffiniho 1990 www.youtube.com/watch

Známky toho, že papež František nevěří v Božství Ježíše Krista:
Hans Küng (tj. katolický kněz odpadlý od víry v Božství Ježíše Krista, kterému bylo proto zakázáno učit na katolické teologické fakultě) popisuje to zvolení (Františka) jako "nejlepší možný výběr“ określa tę elekcję mianem „najlepszego możliwego wyboru” ("La Repubblica", 14.3.2013).
Zdroj: Roberto de Mattei Potrzeba nowej katolickiej kontrreformacji Data publikacji: 2013-03-23 07:00 Data aktualizacji: 2013-03-24 09:22:00
www.pch24.pl/potrzeba-nowej-…,13506,i.html dakowski.pl/index.php Roberto de Mattei historyk: Potrzeba nowej katolickiej kontrreformacji
Ale před zvolením Františka 11.2.2013 P. Hans Küng řekl: Bylo jmenováno tak mnoho konzervativních kardinálů během Benediktova papežování, že bude těžké najít někoho, kdo by mohl vyvést církev z její mnohostranné krize
www.nytimes.com/…/pope-benedict-x…
Hans Küng, teolog a bývalý kolega Benedikta (XVI.), který je nyní jedním z jeho nejvíce artikulovaných kritiků, nazval jeho rozhodnutí odstoupit "pochopitelným z mnoha důvodů," dle DPA zpravodajství, ale doplnil, že bylo jmenováno tak mnoho konzervativních kardinálů během jeho papežování, že bude těžké najít někoho, "kdo by mohl vyvést církev z její mnohostranné krize“ (L: to znamená učinit Katolickou církev stejně nekřesťanskou jako je sám Hans Küng – čili odstranit víru v Boží Trojici, odstranit víru v Božství Ježíše Krista, zavést ženské kněžsvo, zavést homosexuální sňatky v Katolické církvi.)
Hans Küng, a theologian and former colleague of Benedict’s who is now one of his most articulate critics, called his decision to step down “understandable for many reasons,” according to the dpa news service, but added that so many conservative cardinals had been named during his tenure, it would be difficult to find someone “who could lead the church out of its multifaceted crisis.”
Zdroj: „A Statement Rocks Rome, Then Sends Shockwaves Around the World“
By RACHEL DONADIO and NICHOLAS KULISH - NYTimes.com
Published: February 11, 2013
Rachel Donadio reported from Vatican City, and Nicholas Kulish from Berlin. Reporting was contributed by Alan Cowell in London, Douglas Dalby in Dublin, Doreen Carvajal in Paris, and Elisabetta Povoledo and Gaia Pianigiani in Rome.
A version of this article appeared in print on February 12, 2013, on page A11 of the New York edition with the headline: A Statement Rocks Rome, Then Sends Shockwaves Around the World.

Leonardo Boff: Nový papež provede překvapivé změny v církvi Nowy papież dokona zaskakujących zmian w Kościele PAP 17.03.2013 20:10
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,13579819,Leonardo_Boff__nowy_papiez_dokona_zaskakujacych_zmian.html
(L: Boff je františkánský odpadlík. V r.1985 a r.1992 mu papež Jan Pavel II. a Josef kardinál Ratzinger budoucí Benedikt XVI., tehdy z titulu úřadu prefekta kongregace pro doktrínu víry zakázali přednášet teologii osvobození – tj. zakázali mu veřejně učit nevíře v Božství Krista, zakázali mu veřejně propagovat feminismus, umělé potraty, homosexualitu a ozbrojený boj proti nekomunistům na katolických univerzitách. Odešel raději z kněžství, aby komunismus šířil dál)
Bývalý brazilský katolický kněz Leonardo Boff, jeden z na světě nejznámějších tvůrců teologie osvobození, je přesvědčen, že papež František mnohé zaskočí tím, jak radikální změny udělá v církvi. Były brazylijski ksiądz katolicki Leonardo Boff, jeden z najbardziej znanych w świecie twórców teologii wyzwolenia, uważa, że papież Franciszek zaskoczy wielu, dokonując radykalnych zmian w Kościele.
W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" (ukaże się w przyszłym tygodniu) Boff wyraża radość z powodu wyboru na papieża człowieka, który pozostaje wierny przekonaniu, że "Kościół powinien stać po stronie ubogich".
"Został teraz papieżem i decyzje należą do niego. Wielu będzie zaskoczonych tym, co będzie robił" - mówi brazylijski teolog.
Jego zdaniem papież Franciszek będzie musiał zerwać z pewnymi tradycjami i "odsunąć kurię watykańską, aby otworzyć drogę Kościołowi powszechnemu".
"Imię Franciszek, jakie przybrał, ma charakter programowy: Franciszek z Asyżu to uosobienie Kościoła ubogich i uciskanych, odpowiedzialności za środowisko człowieka oraz odrzucenia luksusu i ostentacji" przez duchowieństwo - powiedział "Spieglowi" Leonardo Boff.
W wywiadzie odrzucił on zdecydowanie oskarżenia wysuwane przeciwko nowemu papieżowi, według których w czasach panowania dyktatury wojskowej w Argentynie nie bronił w wystarczający sposób więzionych przez nią jezuitów.
"Znam te oskarżenia i wierzę w to, co powiedział laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Adolfo Perez Esquivel, który jako przeciwnik wojskowego reżimu był więziony i torturowany. Niektórzy biskupi byli wspólnikami dyktatury, ale nie było wśród nich księdza Bergoglio, późniejszego biskupa".
"Jak dotąd nic nie wskazuje przekonująco, aby zachował się nagannie. Przeciwnie, ukrywał i uratował wielu ściganych księży. Znałem Orlando Yorio, jednego z jezuitów, co do którego wysuwa się przypuszczenia, że Bergoglio go zdradził. Nigdy go o nic takiego nie oskarżał" - podkreśla Leonardo Boff.

Bergoglio bol v Rotary klube. Jeho zvolenie za pápeža potešilo aj slovenských rotariánov 29. Marec 2013 (L: zednářské rotary jsou možná i krytím - kapitalistickou maskou papeže komunisty)
www.hlavnespravy.sk/…/84646
Bratislava 29. marca (TASR/HSP/)
Pápež bol členom Rotary klubu v Buenos Aires
Nedávno zvolený pápež František je už od roku 1999 čestným členom Rotary klubu Buenos Aires. Správa o zvolení argentínskeho kardinála Jorge Bergoglia za pápeža potešila členov Rotary klubov vo všetkých častiach sveta, vrátane slovenských a znovu dokazuje, že táto organizácia uznáva a rešpektuje všetky viery. Uviedli to vo vyhlásení poskytnutom TASR zástupcovia Rotary International Distrikt 2240 pre Českú republiku a Slovenskú republiku.
“Pápež pri inauguračnej omši zdôraznil, že jeho úlohou je hlavne slúžiť, aj keď dostal moc, vyzval aj k ochrane životného prostredia a k ochrane najslabších a najchudobnejších. Tiež tým má blízko k ideám Rotariánov, ktorí pripravujú a uskutočňujú množstvo projektov humanitárneho, vzdelávacieho alebo kultúrneho zamerania a usilujú sa o obohatenie života svojich spoluobčanov na miestnej i medzinárodnej úrovni”, píše sa vo vyhlásení.
Rotary International je celosvetová organizácia združujúca už od roku 1905 vedúce osobnosti z podnikateľských a odborných kruhov. Asi 1,2 milióna mužov a žien je v rámci Rotary organizovaných v zhruba 34.000 kluboch, ktoré pôsobia prakticky vo všetkých krajinách sveta. V Dištrikte 2240, ktorý zahŕňa Česko a Slovensko, je združených 47 českých a moravských a 25 slovenských Rotary klubov spolu združujúcich 1400 členov. Z toho 950 v Českej republike a asi 450 na Slovensku. Financovanie všetkých aktivít Rotary, či už na úrovni klubov, dištriktu alebo ústredia je zabezpečené čisto zo súkromných zdrojov, najmä členských príspevkov, darov alebo sponzoringu.
Public domain
dalila
V jednom exorcizme sa satan vyjadril, že zasvätenie od JPll mu prekazilo všetky plány.
acer
DO ROKA A ...?
23/2 2019 zemřel Bořivoj Srba, zakladatel divadla Husa na provázku /ve 62 letech/
28/2 2019 zemřel Jiří Pecha, dlouhodobý herec z divadla Husa na provázku /v 74 letech/
Zedad
Libor Halík tu hlásá o Bohu, který je v Nejsvětější Trojici jeden - Otec, Syn a Duch svatý
Zedad
@Bohumila nastuduj si, co Martin Luther opomenul o Hospodinu hlásat.
Zedad
@apredsasatoci platnost svátostí člověk nezruší.
odkedy je slobodomurar svaty?
V promluvě 24. 2. 2019 pronesl srdcervoucí fráze: „Duchovní, který je vybrán Bohem, aby vedl duše ke spáse... stává se nástrojem satana.“
zasvatenie od bergoglia predsa nemoze byt platne.
Zedad
Libor Halík tu nehlásá věroučné zmatky o Bohu.
aj libor halik sa musi drzat Slov Pana Jezisa, ci?
amarillo and one more user like this.
amarillo likes this.
OAMDG1 likes this.
TULÁK
Tak jsem dnes četla, že v Německu uvažují uvést do úřadu ženy jáhenky.Marně hledám, co na to ve Vatikánu.Nenašla jsem nic.Jen takové zamyšlení jako z jiné planety.O všem a o ničem.To je dozor tedy.
alino
rehek — 16.4.2013 13:32:05:
Poukazovat na těžké nedostatky a veřejný hřích není zpytování svědomí, ale upozornění hříšníka, že je na nesprávné cestě. Tak to učí křesťany Ježíš Kristus a žádný Chalík Džibrán prorok Monk nebo prorokyně Jovana nejsou nad Něho.

Tož dneska sa už leje čistá voda.
Dúfam že nebude skalená.
Jovana
Viléme - kněžství je svátost. Svátost je viditelné znamení neviditelné milosti Krista. Zpytovat máme své svědomí a ne svědomí jiných.
Samson1
Co se týče podnikání,zbožnosti, tak v nedaleké době, než tu přišli někteří s myšlenkou společného a ostatní se museli podřídit, tu fungovalo v celé zemi soukromé zemědělství na kterém byla každá rodina závislá. Lidé se modlili a kostely byly plné. Modlili se o požehnání, dobrou úrodu, o počasí, kamióny nelítaly s potravinami a vodou přes celou Evropu, protože se dalo napít i z potoka. Holt něco …More
Co se týče podnikání,zbožnosti, tak v nedaleké době, než tu přišli někteří s myšlenkou společného a ostatní se museli podřídit, tu fungovalo v celé zemi soukromé zemědělství na kterém byla každá rodina závislá. Lidé se modlili a kostely byly plné. Modlili se o požehnání, dobrou úrodu, o počasí, kamióny nelítaly s potravinami a vodou přes celou Evropu, protože se dalo napít i z potoka. Holt něco se na světě pokazilo a to jak v oblasti hmotné, tak i duchovní a víme, kde je zdroj toho, co kazí. ČLOVĚK NA NĚČEM ZÁVISLÝ JE OVLADATELNÝ. Tedy se musí vzít v potaz, co se vše skazilo Zemi. Za čím se člověk žene, co je modloslužba. Dovede si představit, kdyby se dnes každém paneláku dovedli lidé sejít někde ve společné modlitbě, kde jsou dva a nebo tři v Mém Jménu, já jsem uprostřed nich? V tom smyslu by měl být Pán uprostřed diskuzí, ikdyž je to jen elektronicky, virtuálně, skutečně ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Možná, že by ny nás požehnání padalo jak déšť. Jinak řečeno: Celý den s Bohem, jak v práci, tak i zábavě, ve chvílích šedých a omilostněných, v domovech i v chrámech. Ve společenství liturgie a společenství modlitby. Myslím si, že by od nás ďábel musel utéci, jak je psáno, odpírejte mu a uteče od vás. Křesťané jsou v menšině, chodí o berlích a spíš by se měli podpírat. Ty berle jsou v úvozovkách. Nebudete -li jako děti, nevejdete do Božího království. Tak nevím, jesltli máme růst a nebo se menšit. Pavel to řekl jednoznačně. On musí růst a já se mnešit. Potom je něco o pýše a povyšování, sednou si dozadu a možná Pán postaví na čestné místo. To vše je věcí pokory. Trochu zavzpomínám na doby minulé. Lidé se scházeli třeba na draní peří a to bylo vždy prostoupeno živou zábavou, zpěvem krásných lidových písní, když lidé tančili, tak neházeli hlavama jak osli. Na věci to byla doba chudší, ale duchovně bohatá. To se nevrátí, ale Bůh může stavět i dnešní dobu, ale člověk musí seřadit hodnoty, odmítnout zlo ve všech podobách.Jo modli se a pracuj je základ.
aobubo
Nestavěj se na odpor a nikdy nevypusť z úst zbytečné slovo.
sv.Jan od Kříže

Už biblický myslitel Ježíš Sirach si uvědomoval katastrofální účinky,jakými působí zlé užívání jazyka na svatost Božího příbytku,kterým jsme my sami.Proto napsal: " Lepší je klopýtnout na zemi než jazykem "(Sir 20,18).Poznamenává,že člověk,který dokáže držet svůj jazyk na uzdě,se vůbec nemusí stahovat ze světa a z jeho …More
Nestavěj se na odpor a nikdy nevypusť z úst zbytečné slovo.
sv.Jan od Kříže

Už biblický myslitel Ježíš Sirach si uvědomoval katastrofální účinky,jakými působí zlé užívání jazyka na svatost Božího příbytku,kterým jsme my sami.Proto napsal: " Lepší je klopýtnout na zemi než jazykem "(Sir 20,18).Poznamenává,že člověk,který dokáže držet svůj jazyk na uzdě,se vůbec nemusí stahovat ze světa a z jeho událostí,ale že se stává skutečně sám sebou,získává si vážnost a uznání,umí se správně orientovat ve složitých situacích a jeho mlčení nevyplývá z nevědomosti,nýbrž z moudrosti.Naopak tlachal bude neustále zakopávat o hříchy své mnohomluvnosti,bude odpuzovat a nedokáže kolem sebe vytvořit prostředí přátelství a důvěry.Slova vynášejí na denní světlo pravdy ukrývané v našem srdci,proto se skutečná hodnota člověka poměřuje právě tím,co dotyčný říká a jakým způsobem to říká.Pán Ježíš jasně poukazuje na tuto souvislost mezi srdcem,slovy a činy člověka a varuje nás: " Ale říkám vám:I z každého neužitečného slova,které lidé pronesou,musí v soudný den vydat účty,protože podle svých slov budeš prohlášen za spravedlivého a podle svých slov budeš odsouzen " (Mat 12,36-37)
aobubo
Faktem je,že klidné odpovědi na zdejším webu se člověku co se upřimě ptá nedostane.Tak trochu běžná praxe těch co rádi vykřikují kdejaké vlastní spekulace.Buď se mlčí a nebo spousta výmluv podané jako výtka neschopnosti si cosi někde dohledat.Ale vzhledem k tomu,jak kdo šíří vlastní teorie či vlastní výklad zbožnosti,by se dalo očekávat vstřícnější a rozhodně vřelou ochotu dát věci na správnou …More
Faktem je,že klidné odpovědi na zdejším webu se člověku co se upřimě ptá nedostane.Tak trochu běžná praxe těch co rádi vykřikují kdejaké vlastní spekulace.Buď se mlčí a nebo spousta výmluv podané jako výtka neschopnosti si cosi někde dohledat.Ale vzhledem k tomu,jak kdo šíří vlastní teorie či vlastní výklad zbožnosti,by se dalo očekávat vstřícnější a rozhodně vřelou ochotu dát věci na správnou míru,jakožto projev úcty a zdvořilé vyložení vlastního projevu,plné ochoty vlídnosti k pochopení.Jak se ale zdá, sami ti co rádi diktují,nejsou schopni upřesnit co vlastně mají na mysli.Stávají se laxní a neteční k jakékoli další konverzaci,provázenou arogancí a nemalou dávkou ješitnosti.Taková škoda,protože buď mají mnoho co říct a nebo jen tak plácají ,aby se o nich vědělo,že vlastně existují a mermomocí dávají světu na odiv jak jsou důležití a hlavně jak jsou důležité jejich sdělení.Namísto toho,ihned po jakékémkoli i sebemenším náznaku nesouhlasu,se staví do role nepřátelství,které ačkoli je nepřiznané,tak ve své podstatě je ve všech projevech,už od počátku jsou silně projevované osobní resistencí.Prostě já vím všechno nejlíp a polibte mi.Není to tak milí diskutéři na křesťanském webu? Pokud tedy někdo chce opravdu žít v Pravdě,tak opravdově,tak jak se má.Myslím že každý bude vědět o kom je řeč ... a rozhodně to není o těch na koho je neustále vyvíjená slovní masáž a dennodenní palba.Ale co,je psáno,že je člověk posvěcován skrze toho kdo ho pohoršuje,ale běda tomu kdo je důvodem pohoršení.Myslím tím i nemalou dávkou protivenství,které je vyvíjeno samotnými křesťany na křesťany.Zrcadlo by si měl každý po tak vydatném dni nepěkných slov sám nastavit,zvláště ti co ho sami jiným doporučují.
pařez
rehek — 15.4.2013 23:23:41:
Rehku, prosím Vás, dejte mi odkaz na místo, kde jste něco trpělivě vysvětloval - rád se Vám omluvím.

Vypsáním odměny na oponentovu hlavu jsem myslel tento Váš komentář:
rehek — 15.4.2013 22:09:26:
"Jedna jediná rada: dělejte, pánové, to, co mu vadí nejvíc..."


Myslím Rehku, že ve společnosti kostelníka a jemu podobných se budete cítit jako ryba ve vodě. Takže hodně …More
rehek — 15.4.2013 23:23:41:
Rehku, prosím Vás, dejte mi odkaz na místo, kde jste něco trpělivě vysvětloval - rád se Vám omluvím.

Vypsáním odměny na oponentovu hlavu jsem myslel tento Váš komentář:
rehek — 15.4.2013 22:09:26:
"Jedna jediná rada: dělejte, pánové, to, co mu vadí nejvíc..."


Myslím Rehku, že ve společnosti kostelníka a jemu podobných se budete cítit jako ryba ve vodě. Takže hodně štěstí...
TULÁK
Umíš to možná nazpaměť a co?Urážíš oponenty, ponižuješ.Tak k čemu ti to je?
TULÁK
Slova naděje jsem si dneska dala zrovna na profil.Někoho povzbudí, druhého frustruje.Pro tebe tedy zase nic.
pařez
Podívejte Rehku, v řadě věcí máte podle mne pravdu. Chybu ale děláte tu, že nejste ochoten druhému vysvětlit, co a proč dělá špatně. A když nejde podle Vás, vypíšete na jeho hlavu odměnu (obrazně řečeno).
Jak jsem dnes napsal - cestu křesťanství můžeme opustit mnoha způsoby, ale ten nejspolehlivější je nedostatek lásky. A to je to, co tady z mnoha komentářů přímo křičí.
TULÁK
Monku, jak psal Samson.Lidi se mají doplňovat.Tak to tak ber, nebo moje komentáře zkrátka nečti.Co ti na to mám napsat jiného?Nebo dělej, co děláš.Čti a kritizuj.To ti jde dobře.Se z toho nesesypu.
pařez
Já spíš vidím špínu, co tady lítá na Monka - a je to Vaše volba, že jste se k házení kravinců přidal. Ale každý jedná podle svého vkusu.
TULÁK
Jak probíhá reforma řádu ani slovo.www.radiovaticana.cz/clanek.php4 LCWR tvoří přibližně 1500 řeholních sester, které reprezentují 46 tisíc řeholnic USA.Požadují prý povolení antikoncepcí, interupcí, svěcení žen, chtějí přehodnotit postoj k homosexualitě a kdo ví co ještě.Podle sester z Almy, které se od těchto distancují, LCWR organizuje veřejné demonstrace proti církevní hierarchii a na …More
Jak probíhá reforma řádu ani slovo.www.radiovaticana.cz/clanek.php4 LCWR tvoří přibližně 1500 řeholních sester, které reprezentují 46 tisíc řeholnic USA.Požadují prý povolení antikoncepcí, interupcí, svěcení žen, chtějí přehodnotit postoj k homosexualitě a kdo ví co ještě.Podle sester z Almy, které se od těchto distancují, LCWR organizuje veřejné demonstrace proti církevní hierarchii a na způsob politiků usiluje o co nejširší podporu médií a veřejného mínění.Kongregace považuje situaci za vážnou a důvodem k velké starosti.Smí být tím frustrováni?Smím tím být frustrována já?Pro někoho možná důvod k radosti, pro jiného důvod ke starosti.Těch sester z Almy asi moc nebude.Natož aby měly na své straně media a veřejné mínění.Co mi to připomíná?
pařez
Rehku, Rehku - popravdě řečeno nevím, proč by měl být "tradicionalista" ohavnou nadávkou, a taky nevím, proč by měl mít Monk černou duši. Víte, přátelství je založeno na úctě - toho druhého si vážím kvůli jeho kvalitě, a ve mě se to už vůči Vám láme - takže se nezlobte, ale bohužel.
To raději se zarostlým, možná zemitým, ale poctivým trpaslíkem.
Samson1
Zapoměl jsem napsat. Boha Živého se bojme, milujme ho a také navzájem se mějme úpřimně rádi. V tom smyslu je naplnění Nového zákona.Kdo Boha miluje, zůstává v Jeho Slově, zachovává přikázání, v tom je láska.Kdo zůstává v Bohu, Bůh zůstává v něm. Člověk nemůže učit duchovní pomatenosti. Bůh každého člověka volá k životu, ale všichni slyšet nechtějí. Hřích jim vyhovuje.
Samson1
Kostelníku všechno co Bůh stvořilo, stvořil z lásky a též Lucifera. Pro Tebe je asi všechno pohádka. Stvoření člověka do ráje, zakázané ovoce, svod, pád člověka, smrt a hřích, krvavé dějiny lidstava, smrt Krisna na kříži. Myslím si, že Bůh by byl schopný odpustit i Luciferovi, ale on hřešil s jasným poznáním anděla a ve své zatvrzelé pýše se nezmění, proto existuje nebe a peklo, tak jsou …More
Kostelníku všechno co Bůh stvořilo, stvořil z lásky a též Lucifera. Pro Tebe je asi všechno pohádka. Stvoření člověka do ráje, zakázané ovoce, svod, pád člověka, smrt a hřích, krvavé dějiny lidstava, smrt Krisna na kříži. Myslím si, že Bůh by byl schopný odpustit i Luciferovi, ale on hřešil s jasným poznáním anděla a ve své zatvrzelé pýše se nezmění, proto existuje nebe a peklo, tak jsou oddělení od sebe dobří a zlí navěky. Jak andělé, tak i lidé. Amen. Je hodně duší, kterým Bůh peklo ukázal, je to biblické, stejně jako že je věčné. Místo hrůzy, kde je oheň a síra, pláč a skřípění zubů navěky. Boha Živého se bojme a také se mějme navzájem srdečně rádi.
Gábi
kostelník — 15.4.2013 11:31:18:
Zajímavé, teď Gábi nepřijde, aby pravdivě potvrdila, že tu svítí slunce. Tiše odsouhlasila Mirovu lež, že tu slunce není.

Kostelníku Gábi nemohla potvrdit, neboť nebyla doma.Slunce svítilo konečně!!
Jovana
Modleme se za kněze P. Zbigniewa Czendlika a děkujme, že ho náš Pán povolal do své služby. Prosme za všechny kněze, řeholníky a řeholnice a prosme také za biskupy a za papeže Františka a prosme Boha o nová kněžská a řeholní povolání.
Vzdejme Pánu díky, že mezi sebou máme kněze.
Prosme také za sebe navzájem, aby nás Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.
TULÁK
Že tomu chlapovi není trochu hanba vystavovat se s takovou ženskou.Mně stačilo číst článek o těch Babovřescích, kde si zahrála, abych si pomyslela o její zbožnosti.Ale však si dělejte z věřících lidí srandu a z opravdových duchovních.Takhle vulgárně pojmenovat kněze!Ono se vám to vrátí.Budete mít třeba mosazné okapy a bohaté sponzorské dary od takových a plné lavice.Vždyť si ty chrámy nechte.V …More
Že tomu chlapovi není trochu hanba vystavovat se s takovou ženskou.Mně stačilo číst článek o těch Babovřescích, kde si zahrála, abych si pomyslela o její zbožnosti.Ale však si dělejte z věřících lidí srandu a z opravdových duchovních.Takhle vulgárně pojmenovat kněze!Ono se vám to vrátí.Budete mít třeba mosazné okapy a bohaté sponzorské dary od takových a plné lavice.Vždyť si ty chrámy nechte.V počátcích se křesťané scházeli v katakombách a zachovali si víru.Dělit se s komediantama o kostel.To zrovna!
TULÁK
Až dokážete zrealizovat projekty, které dokázal P. Czendlik, pak mluvte.
Nedokážu a nejsou v mé moci takové projekty jako mohou mnohé celebrity.O vdově s jednou mincí jsi něco slyšel?
Není za Vámi vidět absolutně NIC
Tak to je jedině dobře.Ukládám si poklad v nebi a o reklamu bych ani nestála.
Neseděl určitě za monitorem na zadku jako podivná parta kritiků zde, kteří si neumí uklidit ani vlastní …More
Až dokážete zrealizovat projekty, které dokázal P. Czendlik, pak mluvte.
Nedokážu a nejsou v mé moci takové projekty jako mohou mnohé celebrity.O vdově s jednou mincí jsi něco slyšel?
Není za Vámi vidět absolutně NIC
Tak to je jedině dobře.Ukládám si poklad v nebi a o reklamu bych ani nestála.
Neseděl určitě za monitorem na zadku jako podivná parta kritiků zde, kteří si neumí uklidit ani vlastní dvorek. To je celé.
On píše do počítače ve stoje?Viděl jsi ho někdy s koštětem?Nebyla to spíš golfová hůl?Mám nějaký nepořádek na dvorku?Nevím o tom.Kromě grilu, stolku, židlí a jedné hranice dřeva, tam není vůbec nic.Chtěl jsi tím něco naznačit?Pak piš přímo.Ale to ty neumíš, viď?

A ještě k těm velkolepým projektům a zásluhám

Vavříny sbíral ze všech sil
aby si s nimi hlavu ozdobil
prázdná hlava nebije tak do očí
když jí vavřínové věnce obtočí!
10 more comments from TULÁK
TULÁK
Význam slova frustrace totiž znamená zklamání.slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/frustrace Farář, který se směje druhému, že je frustrovaný a patří k psychiatrovi by si měl uvědomit následky, které jeho slova vyvolají.Vám je to však fuk.Ale žádný strom neroste až do nebe, Monku.
TULÁK
Ještě k těm frustrovaným, Monku.Kdybych měla někoho za frustrovaného, někoho na dně, tak se mu nevysmívám.Kázání nebo dokonce vysmívání je to poslední, co takový člověk potřebuje.Na to, že jste s vaším farářem oba vysokoškolsky vzdělaní, je to ubohé.
TULÁK
Jen podotknu, že mezi normální a inteligentní lidi patří nepochybně Pařez, aobubo, Gábi ... a nevím tedy proč je řešíte.
Ano, proti těm se mě snažíš postavit, Monku.Pochopila jsem.Pokud jsou opravdu inteligentní, tak to vidí.A pokud ne, jejich věc.Nic proti nim nemám a vůbec jsem je nezmínila.Máš potřebu se jiným skrývat za záda.Řeším jen a jen tvoje arogantní chování, tvoji potřebu někomu …More
Jen podotknu, že mezi normální a inteligentní lidi patří nepochybně Pařez, aobubo, Gábi ... a nevím tedy proč je řešíte.
Ano, proti těm se mě snažíš postavit, Monku.Pochopila jsem.Pokud jsou opravdu inteligentní, tak to vidí.A pokud ne, jejich věc.Nic proti nim nemám a vůbec jsem je nezmínila.Máš potřebu se jiným skrývat za záda.Řeším jen a jen tvoje arogantní chování, tvoji potřebu někomu vystavovat posudek, tvoje povyšování nad druhé.
TULÁK
Jsou zde lidé co jsou dost kvalitní
... no ano, takhle se díváš ty na lidi, jako na zboží.
TULÁK
PS: Co jste Tuláku ochotna udělat pro lež a co pro pravdu? Procházíte se s kostelníkem? A on konstatuje koho to Pařez urazil? Takový nesmysl. Pařez tu patří mezi velmi inteligentní a slušné lidi. A kostelník už samotnou formou přezdívky, způsobem komunikace a inteligencí mu nesahá po paty. Transformovaný a dlouho přítomný člověk co si navlékl přezdívku kostelník. To jen aby bylo jasno.

Monku…More
PS: Co jste Tuláku ochotna udělat pro lež a co pro pravdu? Procházíte se s kostelníkem? A on konstatuje koho to Pařez urazil? Takový nesmysl. Pařez tu patří mezi velmi inteligentní a slušné lidi. A kostelník už samotnou formou přezdívky, způsobem komunikace a inteligencí mu nesahá po paty. Transformovaný a dlouho přítomný člověk co si navlékl přezdívku kostelník. To jen aby bylo jasno.

Monku, dovedeš si představit, že existují lidé, co dokáží mít rádi druhé i přes zjevné a nepřehlédnutelné nedostatky?Asi ne, viď?Od samého začátku se snažíš proti sobě stavět lidi.U mě se ti to nepovede.
TULÁK
www.novinky.cz/domaci/298911-autorka-…

Něco z toho krásného současného světa!Moje maminka se v týdnu dozvěděla, že je už dva roky u jiné pojišťovny.Bylo to dva roky, co byla několik dní v komatu a místo podpisu byly jen dvě písmena roztřesenou rukou.Na pojišťovně měli jasno.Nějaký Šmíd to má na svědomí.Tento týden se také dozvěděla, že si objednala, ač o tom neví, internetové připojení k O2 a …More
www.novinky.cz/domaci/298911-autorka-…

Něco z toho krásného současného světa!Moje maminka se v týdnu dozvěděla, že je už dva roky u jiné pojišťovny.Bylo to dva roky, co byla několik dní v komatu a místo podpisu byly jen dvě písmena roztřesenou rukou.Na pojišťovně měli jasno.Nějaký Šmíd to má na svědomí.Tento týden se také dozvěděla, že si objednala, ač o tom neví, internetové připojení k O2 a proto jí několikrát strhli po 50Kč.Reklamaci pouze písemně.Jinak se s vámi nikdo o tom nebaví.Jo takhle otravovat lidi, to si čas najdou.
TULÁK
Nejvíc vám závidím faráře.
TULÁK
zde slunce není
... nemůžete mít všechno, že?
TULÁK
Plné lavice ano, ale ne za každou cenu, Monku.Užij si krásného dne.Sluníčko zrovna svítí na takové... i na vás ty pravé, makové, tak si ho jdu také užít!
TULÁK
Teď jsem si pro zajímavost prošla tvoje první komentáře Monku a zajímavé je, že ani zmínka o Mirosovi.Přitom jsme se tě na to hned ptali na samém začátku, co ses objevil.Překvapila mě totiž tvoje sebejistota.Dobře, je to tvá věc.Ale do druhých rýpat smíš, že?
svetlospasy
Kostelníku
pro lepší náladu i Vám
mávám

youtu.be/2wQZ26nf4CQ
svetlospasy
Dobrou noc Monku.
Dovoluji si vložit pro lepší náladu.
Mávám

youtu.be/CMpzQeFKrYc
pařez
rehek — 14.4.2013 21:45:45:
Monk — 14.4.2013 12:37:25:
"modernistický paranoidní zhrzenec" to se Vám povedlo :-)))
@ Taky si myslím. Obviňovat já nevím kolik nicků, že se registrovaly jen kvůli Vám - tomu se dokonce říká i narcismus. Nejen paranoia.


Rehku, kostelník sám napsal, že se zaregistroval jen kvůli Monkovi:
kostelník — 3.4.2013 11:23:29:
Nemám s tím problém, Rehku. Když odejdou, půjdu…
More
rehek — 14.4.2013 21:45:45:
Monk — 14.4.2013 12:37:25:
"modernistický paranoidní zhrzenec" to se Vám povedlo :-)))
@ Taky si myslím. Obviňovat já nevím kolik nicků, že se registrovaly jen kvůli Vám - tomu se dokonce říká i narcismus. Nejen paranoia.


Rehku, kostelník sám napsal, že se zaregistroval jen kvůli Monkovi:
kostelník — 3.4.2013 11:23:29:
Nemám s tím problém, Rehku. Když odejdou, půjdu také. Stejně jsem se zaregistroval jen kvuli Mirovi...
TULÁK
Smutné, ale když to tak pozoruju, vůbec není překvapením.
www.novinky.cz/domaci/299012-plzenske…
Ale myslím, že přes půl století experimentu aggiornamenta se tedy povedla, že Rehku?Uvidíme, co nového nám přinesou restituce, jestli napomohou zaplnit lavice nebo ne.
aobubo
pařez
kostelník — 14.4.2013 21:32:42:
Menhir taky nemá čistý štít - tvrdí, že mi nikdy nepsal :-))))

A to, že ti někdo čte v poště, poznáš jen podle toho, že zná neveřejnou informaci, která v té poště byla.
A tomu, komu nestačí jako důkaz, že mi psal, náhled na poštu, nebude jako důkaz stačit ani toto.
Ale když už tu kostelníku jsi, tak vysvětli, jak to bylo s tím FPS
pařez
No, třeba by nám mohl kostelník vysvětlit, jak pozná, že někdo používá free proxy server:

Proč exkomunikovali 3 kněze
kostelník — 29.12.2012 18:25:04:
Modli se v skrytu, abys měl zásluhy, strejdo. Koukám, že ses naučil používat free proxy server.
Gábi
To Vás nenapadlo, že to může být někdo třetí?Ani bych se nedivila.
Gábi
Z mé zkušenosti panem pařezem je pro mne objektivní.Spousta lidí se tady chová sprostě a Vám vadí taky jen určitá sorta lidí a tu druhou neřešíte.Co má osobně pařez s menhirem je mi jedno.Možná jsou oba na tom nevinně a někdo třetí se dobře baví na jejich účet.Dobrou.
2 more comments from Gábi
Gábi
Chytrá nechytrá řešte si svý malichernosti.Pro mne je pařez objektviní člověk a jestli měl důvod, tak ho zveřejnil.A pro zajímavost mně se taky někdo dostal do profilu zmizela mi fotka, kterou jsem já nemazala.Nastavila jsem si jinou.Takže kdoví jak to tu je.
Gábi
Pařez je pro mne taky člověk, který je objektivní.Hlavně to není ani Monk a ani Jovana přátelé.Jsou to tři různí lidé.Co mne tady přímo překvapilo reakce zina na Jovanu.
zina — 14.4.2013 14:03:24: Jovanko , dostaneš na hýždě jak se nebudeš umět chovat k duchovním osobám.

Tak to zrovna napsal někdo od koho to sedí!!Pardon, ale je to tak.
aobubo
Parěz je solidní člověk,jestli mít po boku člověka,kterému se dá věřit a očekávat dobrou radu,tak Pařez,jak já smýšlím je tou vhodnou osobou.
Přímost není rejpání,ale přirozená reakce moudrého člověka.
A jestli zde někdo rejpe,tak to rozhodně není Pařez.Projděte si vlastní komenty pánové a pokud jste soudní,což můžete,tak pochopíte.
pařez
Langu, a jaký mindrák si tady řešíš ty?