Clicks3.8K
Ewelina Anna
2611

Katolicka samoobrona przeciwko apostazji hierarchów świętujących Reformację.

.
W ramach duchowej samoobrony przed apostazją świętowania Reformacji w Kościele, co jest łamaniem I przykazania "Nie będziesz miał innych bogów przede Mną" odmawiamy koniecznie, w domach, rodzinach, daj Boże, kościołach. W stanie łaski uświęcającej najlepiej.

Od: Rycerz Niepokalanej:

Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Piusa XII, 31 października 1942

Królowo Różańca świętego, Wspomożenie wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko we wszystkich walkach o sprawę Bożą, kornie upadamy przed twoim Tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaski, oraz potrzebną pomoc i obronę w nieszczęściach obecnych, nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci twego Macierzyńskiego Serca.

Tobie, twemu Niepokalanemu Sercu, oddajemy się i poświęcamy w tej tragicznej godzinie dziejów ludzkich, nie tylko w łączności z Kościołem świętym, mistycznym Ciałem twojego Jezusa, które cierpi i krwawi w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowań, ale także z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem nienawiści, ofiarą własnej nieprawości.

Niech Cię wzruszy tyle spustoszeń materialnych i moralnych, tyle bólu, tyle ucisku ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle życia ściętego w kwiecie wieku, tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi, tyle serc umęczonych i konających, tyle dusz w niebezpieczeństwie wiecznego zatracenia.

O Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój, a szczególnie te łaski, które mogą w jednej chwili nawrócić serca ludzkie, te łaski, które przygotowują, jednają i utrwalają pokój.

Królowo Pokoju, módl się za nami; daj światu pogrążonemu w wojnie pokój, do którego wzdychają narody, pokój oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. Usuń szczęk oręża, daj pokój duszom, aby w uspokojeniu i ładzie rozszerzało się Królestwo Boże.

Otocz swą opieką niewiernych i tych wszystkich co pozostają jeszcze w cieniu śmierci, ześlij im pokój i spraw, aby i dla nich wzeszło Słońce Prawdy by mogli razem z nami powtarzać jedynemu Zbawicielowi świata: «Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli» (Łk. 2, 14).

Daj pokój ludom, oderwanym przez błędy i niezgodę, zwłaszcza tym, które żywią do Ciebie szczególniejsze nabożeństwo i u których nie było domu, gdzieby nie znajdował się na zaszczytnym miejscu twój czcigodny obraz, i przyprowadź je do jednej owczarni Chrystusowej pod jednym i prawdziwym Pasterzem.
Wyjednaj pokój i całkowitą wolność świętemu Kościołowi Bożemu, powstrzymaj straszliwy zalew nowego pogaństwa, rozpal wśród wiernych umiłowanie czystości, praktykę życia chrześcijańskiego i gorliwość apostolską, aby ludy służące Bogu rosły w zasługę i liczbę.

Wreszcie, jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu twojego Jezusa, aby to Serce, w którym pokładano wszelką nadzieję, było dla nich znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i twemu Niepokalanemu Sercu, o Matko nasza i Królowo świata, aby miłość twoja i opieka przyśpieszyła triumf Królestwa Bożego, aby wszystkie narody, pojednane ze sobą i z Bogiem, wysławiały Ciebie, Błogosławioną i śpiewały wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi wieczne Magnificat chwały, hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym jedynie mogą znaleźć Prawdę, Życie i Pokój. Amen.
Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę.

Konstytucja Apostolicae Sedis z dnia 12 października 1869.
...
Pius VII. List do biskupa de Boulogne z diecezji Troyes z dnia 29 kwietnia 1814 r.

Już przez samo ustanowienie wolności wszystkich bez wyjątku wyznań pomieszano prawdę z błędem: na równi z heretyckimi sektami, a nawet z przewrotnością żydowską postawiono świętą i niepokalaną Oblubienicę Chrystusową, Kościół, poza którym nie ma zbawienia.

Nadto obiecując życzliwość i pomoc heretyckim sektom …More
Pius VII. List do biskupa de Boulogne z diecezji Troyes z dnia 29 kwietnia 1814 r.

Już przez samo ustanowienie wolności wszystkich bez wyjątku wyznań pomieszano prawdę z błędem: na równi z heretyckimi sektami, a nawet z przewrotnością żydowską postawiono świętą i niepokalaną Oblubienicę Chrystusową, Kościół, poza którym nie ma zbawienia.

Nadto obiecując życzliwość i pomoc heretyckim sektom oraz ich ministrom, toleruje się i uprzywilejowuje nie tylko ich osoby, ale jednocześnie ich błędy.

Jest tu ukryta, wiodąca do klęski i zawsze pożałowania godna herezja, ta, którą święty Augustyn określa w tych słowach: „Twierdzi ona, że wszyscy heretycy są na dobrej drodze i mówią prawdę. Niedorzeczność tak potworna, że nie wiem, czy jakakolwiek sekta ją w istocie wyznaje”.
wacula25@wp.pl
Ekumeniczny Asyż

ŚW. AGATON PAPIEŻ:

KTO SIĘ MODLI Z HERETYKAMI, JEST HERETYKIEM !
..
justuss likes this.
ENCYKLIKA LEONA XIII PAPIEŻA O MASONII BP JAN CHRYZOSTOM JANISZEWSKI

Nieświadomych i nieostrożnych uwodzą, przedstawiając im, że przez wstąpienie do masonii nie mają potrzeby wyrzekać się religii katolickiej, że owszem masoni szanują wszystkie religie i wyznania przez przestrzeganie tolerancji.

Poniewczasie dopiero przekona się każdy, co to jest ta tolerancja. Gdzie bowiem wszystkie …More
ENCYKLIKA LEONA XIII PAPIEŻA O MASONII BP JAN CHRYZOSTOM JANISZEWSKI

Nieświadomych i nieostrożnych uwodzą, przedstawiając im, że przez wstąpienie do masonii nie mają potrzeby wyrzekać się religii katolickiej, że owszem masoni szanują wszystkie religie i wyznania przez przestrzeganie tolerancji.

Poniewczasie dopiero przekona się każdy, co to jest ta tolerancja. Gdzie bowiem wszystkie religie bez wyjątku równego doznają poszanowania, tam niewątpliwie nie masz żadnej.
..
Pius XI. Encyklika Mortalium Animos.

...ani Stolica Apostolska nie może uczestniczyć w ich zjazdach(EKUMENICZNYCH), ani też wolno wiernym zabierać głosu lub wspomagać podobne poczynania.

Gdyby to uczynili, przywiązaliby wagę do fałszywej religii chrześcijańskiej, różniącej się całkowicie od jedynego Kościoła Chrystusa.

Czyż możemy pozwolić na to - a byłoby to, rzeczą niesłuszną i niespraw…More
Pius XI. Encyklika Mortalium Animos.

...ani Stolica Apostolska nie może uczestniczyć w ich zjazdach(EKUMENICZNYCH), ani też wolno wiernym zabierać głosu lub wspomagać podobne poczynania.

Gdyby to uczynili, przywiązaliby wagę do fałszywej religii chrześcijańskiej, różniącej się całkowicie od jedynego Kościoła Chrystusa.

Czyż możemy pozwolić na to - a byłoby to, rzeczą niesłuszną i niesprawiedliwą, by prawda, a mianowicie prawda przez Boga objawiona, stała się przedmiotem układów ?
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Grzegorz XVI. Encyklika Mirari Vos.

7. Tego zaś najlepiej dopełnicie gdy zgodnie z obowiązkiem Waszego urzędu i zważając na Was samych i na naukę, będziecie ciągle o tym pamiętać: "że Kościół powszechny brzydzi się każdą nowością" (Św. Celestyn, Epistula 21 Apostolici verba ad episcopos Galliarum.) i że według przestrogi Św. Agatona papieża "co raz rozstrzygnięto, ani umniejszać, ani zmieniać …
More
Grzegorz XVI. Encyklika Mirari Vos.

7. Tego zaś najlepiej dopełnicie gdy zgodnie z obowiązkiem Waszego urzędu i zważając na Was samych i na naukę, będziecie ciągle o tym pamiętać: "że Kościół powszechny brzydzi się każdą nowością" (Św. Celestyn, Epistula 21 Apostolici verba ad episcopos Galliarum.) i że według przestrogi Św. Agatona papieża "co raz rozstrzygnięto, ani umniejszać, ani zmieniać ani dodawać, ale wszystko w słowach i w interpretacji należy zachować nienaruszone". W ten sposób zostanie niewzruszona siła jedności, która się wspiera na tej stolicy Św. Piotra jak na fundamencie, i skąd wypływają prawa komunii na wszystkie Kościoły partykularne, "tam też będzie dla wszystkich obrona, bezpieczeństwo, port wolny od burz i wszelkiego dobra nieprzebrany skarbiec". Dlatego dla poskromienia zuchwałości tych, którzy albo prawa tej Świętej Stolicy zamierzają zniweczyć, albo usiłują zerwać jej związek z innymi Kościołami partykularnymi, jedynie dzięki któremu kwitnąć i trwać mogą, tym wszystkim głoście wiarę i prawdziwe uszanowanie ku niej, wołając ze św. Cyprianem: "Błądzi, ktokolwiek ufa, że jest w Kościele, a opuścił Katedrę Piotra, na której założony jest Kościół".

10. Jeżeli zgodnie ze sformułowaniem Ojców Soboru Trydenckiego, jest jasne, że: "Kościół został pouczony przez Jezusa Chrystusa i jego apostołów i dotąd Duch Święty naucza go wszelkiej prawdy", to jest absurdalne i wielce dlań szkodliwe domagać się w nim jakiegoś odrodzenia i reformy rzekomo potrzebnej do jego własnego ocalenia czy wzrostu, jakby to Kościół mógł ulegać zaciemnieniu, zbłądzeniu lub tym podobnym brakom, takim właśnie wydaje się nowatorom, którzy zamierzają położyć fundamenty pod jego nową czysto ludzką instytucję, i w konsekwencji dokonać tego czym właśnie brzydzi się św. Cyprian, to jest: "Kościół, dzieło Boskie w dzieło ludzkie zamienili". Niech się zastanowią, ci którzy żywią takie zamiary, że według świadectwa św. Leona, jednemu tylko Biskupowi Rzymskiemu powierzono znosić ustawy kanoniczne, tylko on sam a nie jakaś osoba prywatna ma prawo wyrokować o ustawach swoich poprzedników, aby jak pisze św. Gelazy: "rozważać postanowienia kanonów, i oceniać nakazy poprzedników, odnośnie do tego co jest konieczne w danym czasie do odnowienia Kościoła, aby to co wymaga zwolnienia po odpowiednim rozważeniu zostało skorygowane".

13. Teraz przejdźmy do innej przyczyny wielu nieszczęść, które wraz z Naszym żalem dotykają Kościół to jest do indyferentyzmu, czyli przewrotnej opinii bezbożnych, wszędzie podstępnie rozpowszechnianej, że w każdej religii można dostąpić wiecznego zbawienia duszy, jeśli się uczciwie i obyczajnie żyje. W tak oczywistej sprawie, jesteście w stanie z łatwością uchronić powierzony Wam lud od tego najbardziej zgubnego błędu. Kiedy bowiem apostoł przestrzega, że, "jeden jest Bóg, jedna Wiara, jeden Chrzest" (Ef 4, 5), niechże drżą z bojaźni wszyscy, którzy z jakiejkolwiek religii spodziewają się fałszywie otwartego przystępu do błogosławionej wieczności i niech szczerze rozważą według świadectwa Zbawiciela, że "są przeciw Chrystusowi, bo z Chrystusem nie są, i że rozpraszają nieszczęśliwie, bo z nim nie gromadzą" (Łk 11, 23), dlatego "niezawodnie na wieki zaginą, jeśli katolickiej wiary wyznawać i jej całkowicie i bez naruszenia zachowywać nie będą". Niech posłuchają św. Hieronima, który gdy się Kościół podzielił schizmą na trzy stronnictwa, mówi o sobie, że jest nieugięty w postanowieniu, jeżeli ktoś chciał go przyciągnąć na swoją stronę, mężnie wyznając: "Kto się łączy z katedrą Piotra, jest ze mną". Próżno by ktoś sobie schlebiał, że i on także jest odrodzonym w wodzie chrztu świętego, bo na ten zarzut trafnie odpowiedział św. Augustyn: "Gałązka z winnicy odcięta swój kształt zachowuje, ale cóż jej po kształcie jeżeli nie czerpie życia z korzenia?".

14. Ze stęchłego źródła indyferentyzmu, wypływa również owo niedorzeczne i błędne mniemanie, albo raczej omamienie, że każdemu powinno się nadać i zapewnić wolność sumienia. Do tego zaraźliwego błędu wprost doprowadza niewstrzemięźliwa i niczym nie pohamowana dowolność poglądów, która wszędzie się szerzy ze szkodą dla władzy duchownej i świeckiej, za sprawą niektórych bezwstydników, którzy odważają się głosić, że z tego powodu religia odnosi jakąś korzyść. Ale czy może być "bardziej nieszczęśliwsza śmierć dla duszy niż wolność błądzenia?", mawiał św. Augustyn.
Ewelina Anna
Dziwny "zbieg okoliczności". Dokument z tym poświęceniem został wydany przez papieża 31 października. Obchody deformacji luterańskiej także 31 października. Zachęcam do poważnego potraktowania tego Aktu, wszak Najświętsza Maryja Panna jest Niewiastą która zdepcze głowę węża. Każdą herezję rozetrze swą stopą na pył. Dobrze być w arce Jej Niepokalanego Serca.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
m.rekinek and one more user like this.
m.rekinek likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
Ekumeniczny Asyż

ŚW. AGATON PAPIEŻ:

KTO SIĘ MODLI Z HERETYKAMI, JEST HERETYKIEM !
..
turysta569 likes this.
LUTER O SOBIE.. CZYSTY PROTESTANTYZM

WIELBICIELOM LUTRA, PROTESTANTYZMU, EKUMENIZMU, ORAZ POZDROWIENIA - DZIEŃ DOBRY - DEDYKUJĘ.
..
wacula25@wp.pl
Ewelina Anna A wykaż mi błąd który Cię trapi ?
Ewelina Anna
@wacula25@wp.pl czytając Twoje wpisy wpadam w zadziwienie nad głębokością i nieskończonością pewnych sfer w człowieku. Ignorancji, naiwności, nie wiem, jak to nazwać. Czy Tobie ktoś za to płaci, czy Ty tak naprawdę myślisz?
wacula25@wp.pl
EON Konflikt pomiędzy apostołami bywał już wtedy i trwają aż do końca świata Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Ale nie powinien on nas dziwić, bo taka sytuacja była także za czasów proroków i jest w tym zamysł Boży .Apostołami Piotrem i Pawłem Zachowanie Piotra, prawdziwie zagrażające jedności i wolności Kościoła, wzbudziło żywe reakcje Pawła, który oskarżył go oraz innych o …More
EON Konflikt pomiędzy apostołami bywał już wtedy i trwają aż do końca świata Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Ale nie powinien on nas dziwić, bo taka sytuacja była także za czasów proroków i jest w tym zamysł Boży .Apostołami Piotrem i Pawłem Zachowanie Piotra, prawdziwie zagrażające jedności i wolności Kościoła, wzbudziło żywe reakcje Pawła, który oskarżył go oraz innych o hipokryzję: «Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?» (Ga 2, 14). I ponowna niezgoda Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się itd itd .
wacula25@wp.pl
Ewelina Anna A czy zauważyłaś w jakimś kościółku w Polsce tą herezję bo ja nie
Ewelina Anna
@wacula25@wp.pl Gdyby nie było apostazji nie byłoby świętowania herezji.
Chojrak likes this.
EON
@wacula25@wp.pl
Iam vos omnes - Pius IX

List apostolski do wszystkich protestantów*
i innych niekatolików z okazji zbliżających się
obrad Soboru Watykańskiego I.

Pius IX - ( lata pontyfikatu 1846 - 1878 ) ( okres pontyfikatu 31 lat 7 miesięcy 22 dni )

Już wszyscy (lam vos omnes) wiecie, żeśmy, wyniesieni bez żadnych zasług na tę katedrę św. Piotra, otrzymali od samego Chrystusa Pana …More
@wacula25@wp.pl
Iam vos omnes - Pius IX

List apostolski do wszystkich protestantów*
i innych niekatolików z okazji zbliżających się
obrad Soboru Watykańskiego I.

Pius IX - ( lata pontyfikatu 1846 - 1878 ) ( okres pontyfikatu 31 lat 7 miesięcy 22 dni )

Już wszyscy (lam vos omnes) wiecie, żeśmy, wyniesieni bez żadnych zasług na tę katedrę św. Piotra, otrzymali od samego Chrystusa Pana obowiązek rządzenia całym Kościołem katolickim i troski o niego. Uznaliśmy też za stosowne, aby wezwać do siebie wszystkich Naszych czcigodnych braci w biskupstwie z całego świata celem odbycia Soboru Powszechnego w nadchodzącym roku. Wraz z tymi Naszymi czcigodnymi braćmi, wezwanymi do udziału w Naszych troskach, zamierzamy podjąć wszelkie wysiłki, które okażą się stosowne i niezbędne zarówno dla rozproszenia tak wielkich ciemności błędów, które z ogromną szkodą dla dusz powszechnie występują i zwyciężają, jak też dla nieustannego umacniania i powiększania wśród ludu chrześcijańskiego — powierzonego Naszej pieczy — królestwa wiary, sprawiedliwości i prawdziwego Bożego pokoju.
Pokładając głęboką ufność w mocnych i upragnionych więzach jedności, które w przedziwny sposób łączą Nas i tę Stolicę Apostolską z Naszymi czcigodnymi braćmi, którzy przez cały czas Naszego pontyfikatu dawali Nam dobitne świadectwa wierności, miłości i posłuszeństwa względem Nas i tej Stolicy Apostolskiej, mamy nadzieję, że podobnie jak w minionych stuleciach inne Sobory, tak samo obecnie ten Sobór Powszechny, przez Nas wyznaczony, przyniesie — mocą łaski Bożej — obfite i radosne owoce na większą chwałę Bożą i dla wiecznego zbawienia ludzi.

Umocnieni tą nadzieją, ożywieni zaś i pociągnięci przez miłość Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który oddał swe życie za zbawienie całego rodzaju ludzkiego, czujemy się w obowiązku, aby z okazji tego nadchodzącego Soboru Powszechnego, skierować Nasze ojcowskie i apostolskie słowa do tych wszystkich, którzy uznają tegoż Naszego Pana, Jezusa Chrystusa za Zbawiciela i noszą chwalebne imię chrześcijan, lecz nie wyznają prawdziwej wiary Chrystusowej, ani nie należą do wspólnoty Kościoła katolickiego. W tym celu z całą mocą i zapałem napominamy ich, zachęcamy i błagamy, aby poważnie rozważyli i wzięli pod uwagę, czy droga, którą postępują, została im wskazana przez samego Chrystusa Pana i czy wiedzie ona do życia wiecznego.

Nikt zaś nie może zaprzeczać, ani wątpić, że sam Chrystus Pan zbudował na ziemi swój jedyny Kościół oparty na św. Piotrze, aby wszystkie pokolenia rodzaju ludzkiego mogły otrzymać owoce Jego odkupienia. Kościół ten jest jeden, święty, katolicki i apostolski. Kościołowi temu Chrystus udzielił pełni niezbędnej władzy, aby strzegł nienaruszalnie całego depozytu wiary, a wszystkim ludom, plemionom i narodom przekazywana była ta sama wiara. Chrystus polecił także, aby przez chrzest Kościół włączał wszystkich ludzi do Jego mistycznego ciała, aby w nim na zawsze byli zachowani, wzrastając w nowym życiu łaski, bez której nikt zgoła nie może wysłużyć sobie i osiągnąć życia wiecznego. Dlatego też ten Kościół, który stanowi mistyczne Ciało Chrystusa, będzie zawsze trwał, rozwijając się niezmiennie i niewzruszenie w swej własnej naturze aż do końca czasów, przynosząc wszystkim swym członkom niezbędne środki zbawienia.

Ktokolwiek zaś zwróci uwagę i pilnie rozważy warunki, w jakich znajdują się różne wzajemnie podzielone wspólnoty religijne oddzielone od Kościoła katolickiego, który od czasów Chrystusa Pana i Jego Apostołów zawsze był kierowany przez prawowitych pasterzy, a obecnie również sprawuje swą boską władzę, posiadaną od Pana Boga, ten łatwo się przekona, że żadna z tych wspólnot religijnych, ani nawet wszystkie brane łącznie, nie tworzą i nie stanowią w żadnym razie tego jednego Kościoła katolickiego, który został założony, ustanowiony i powołany do istnienia przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ponadto nie można nawet mówić, że te wspólnoty są czy to członkami, czy też częściami tegoż Kościoła, ponieważ w sposób widoczny są odłączone od jedności katolickiej.

Skoro zaś tego rodzaju wspólnotom brakuje żywego autorytetu ustanowionego przez Boga, który naucza ludzi przede wszystkim zasad wiary i norm moralności, kieruje nimi i rządzi we wszystkich sprawach, które dotyczą wiecznego zbawienia, dlatego wspólnoty owe ciągle zmieniają swe poglądy, a zmienność ta i brak stałości jest czymś nieuniknionym. Każdy może z łatwością zrozumieć oraz jasno i otwarcie poznać, że różnią się one w tej kwestii od Kościoła założonego przez Chrystusa Pana, w którym prawda musi trwać nienaruszona i nigdy nie podlega żadnym zmianom, jako depozyt powierzony temu Kościołowi do wiernego zachowywania. W tym celu Kościołowi została wieczyście przyobiecana opieka i wparcie Ducha Świętego. Nikt zaś nie może być nieświadomy, że z powodu tak wielkiego zróżnicowania nauk rodzą się także rozłamy społeczne, a z nich biorą początek niezliczone wspólnoty i sekty, które ciągle się mnożą na tym większą szkodę wiary chrześcijańskiej i porządku świeckiego.

Stwierdziwszy zaś, że religia stanowi fundament ludzkiej społeczności, każdy musi też stwierdzić i uznać jak wielkie oddziaływanie ma w społeczeństwie tak wielka różnorodność zasad i wspólnot religijnych, które się wzajemnie zwalczają, i jak dalece zaprzeczanie autorytetowi ustanowionemu przez Boga dla kierowania poglądami, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, wiedzie, wspiera i rozwija nieszczęśliwe skutki i zamieszanie, które .dotykają w okropny sposób niemalże każdego człowieka.

Z tych racji ci wszyscy, „którzy nie trwają w jedności i prawdzie z Kościołem katolickim" 1, niech skorzystają z okazji, gdy Kościół katolicki, do którego należeli ich przodkowie, na tym Soborze da nowe świadectwo swej głębokiej jedności i niezwyciężonej żywotności, i niech pójdą za wezwaniem swych serc, aby wydobyć się ze stanu, w którym nie mogą być spokojni co do własnego zbawienia. Niech nie ustają w zanoszeniu do Boga miłosiernego gorących modlitw, aby rozbił mury podziałów i rozwiał zasłony błędów, przywracając ich do Świętej Matki Kościoła, w którym ich przodkowie żywili się na zbawiennych pastwiskach żywota, w którym jedynie zachowana i przekazywana jest nienaruszona nauka Jezusa Chrystusa, i w którym udzielane są tajemnice łaski niebieskiej.

My zatem, mocą najwyższego urzędu Naszej posługi apostolskiej, udzielonej nam przez samego Chrystusa Pana, starając się pilnie wypełnić wszystkie obowiązki dobrego pasterza, aby kierować się i obejmować ojcowską miłością wszystkich ludzi żyjących na całej ziemi, adresujemy ten Nasz list do wszystkich chrześcijan od Nas odłączonych, ciągle ich zachęcając i błagając, aby pospieszyli z powrotem do jedynej owczarni Chrystusowej. Z całego serca pragniemy ich zbawienia w Jezusie Chrystusie, obawiając się odpłaty od Naszego Sędziego, gdybyśmy poniechali, w tym Co do Nas należy, jakiejkolwiek możności ukazania im i przygotowania drogi do osiągnięcia wiecznego zbawienia.

W każdej Naszej modlitwie i prośbie wraz z dziękczynieniem nigdy nie ustaniemy, aby w dzień i w nocy pokornie prosić dla nich u wiecznego Pasterza dusz o niebiańskie światło i obfitość łask. Skoro zaś bez żadnych zasług pełnimy obowiązki Jego wikariusza tu na ziemi, dlatego z wyciągniętymi ramionami gorąco oczekujemy powrotu błądzących synów na łono Kościoła katolickiego, aby móc przyjąć ich do niebiańskiego domu Ojca i ubogacić ich Jego niewyczerpanymi skarbami. Upragniony zaś powrót do prawdy i jedności z Kościołem katolickim jest podstawą nie tylko zbawienia jednostek, ale także całej społeczności chrześcijańskiej i świat nie będzie mógł się cieszyć prawdziwym pokojem, dopóki nie nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

*) Zadziwiająca zbieżność idei, celów i metody działania JudRab z protestantyzmem jest nadzwyczaj widoczna. Spotkałem się z twierdzeniem, że zachodzi zjawisko tożsamości tych środowisk.

Dań w Rzymie, u św. Piotra, dnia 13 września 1868 roku, Naszego Pontyfikatu roku 23. Gl

1 Św. Augustyn, List 61, [w:] Mignę, Patrologia Latina, t. 33, koi. 228.
_________________
"Którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością" - Ps.125,5

Ostatnio zmieniony przez Teresa dnia Czw 17:40, 02 Cze 2016, w całości zmieniany 2 razy
wacula25@wp.pl
EON Hm masz rację pisząc -[narodu wybranego uwierzyli w Jezusa Chrystusa,itd ]- ALE nie zapominajmy tych słów J.CH."Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Ewangelia Jak widzisz jak wiele Bóg zakrywa jeszcze prawd nam .?
EON
@wacula25@wp.pl
Polecam z uwagą wysłuchać słów x prof. Chrostowskiego. Judaizm rabiniczny powstał w celu walki z Kościołem Katolickim. Innego judaizmu nie ma (sic.)
Wierni członkowie narodu wybranego uwierzyli w Jezusa Chrystusa, który narodził się z dziewicy Maryi, umarł i zmartwychwstał, przyjęli chrzest, i stali się członkami Kościoła!
PS. Islam i judaizm to substytut religii a babcia nie.
wacula25@wp.pl
EON DOKŁADNIE TO NIE JEST bałwochwalstwo to to samo co1 maj 2017 - 3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie uroczystość dzień babci dla dzieci w kk itp NIKT W KK nie czci bóstw i nie wznosi modłów a że KK ogłasza że wspomina dzień np judaizmu to przecież NIC w tym złego ponieważ nasza wiara ma b. dużo wspólnego z starym i nowym testamentem jaki sam BÓG obijawił ludziom w odległych …More
EON DOKŁADNIE TO NIE JEST bałwochwalstwo to to samo co1 maj 2017 - 3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie uroczystość dzień babci dla dzieci w kk itp NIKT W KK nie czci bóstw i nie wznosi modłów a że KK ogłasza że wspomina dzień np judaizmu to przecież NIC w tym złego ponieważ nasza wiara ma b. dużo wspólnego z starym i nowym testamentem jaki sam BÓG obijawił ludziom w odległych czasach historycznych i że w drodze do pojednania w miłości Bożej jest droga w EKUMENII innej drogi NIE MA chyba że jak dawniej WOJNA a to GRZECH! WIELKI!!
EON
@wacula25@wp.pl
A dni islamu i dni judaizmu* to nie jest bałwochwalstwo.

Zapraszam do lektury np listu do magnezjan, św Ignacego Antiocheńskiego.
Niedorzecznością jest wyznawać Jezusa Chrystusa i zachowywać przepisy judaizmu. z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika do Magnezjan
*) Judaizm rabiniczny nie jest religią - nie ma świątyni, kultu ani ofiary
w:Judaizm rabiniczny -…More
@wacula25@wp.pl
A dni islamu i dni judaizmu* to nie jest bałwochwalstwo.

Zapraszam do lektury np listu do magnezjan, św Ignacego Antiocheńskiego.
Niedorzecznością jest wyznawać Jezusa Chrystusa i zachowywać przepisy judaizmu. z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika do Magnezjan
*) Judaizm rabiniczny nie jest religią - nie ma świątyni, kultu ani ofiary
w:Judaizm rabiniczny - gezeza i misja.
wacula25@wp.pl
Ewelina Anna Dokładnie NIE MA apostazji w KK w POLSCE
Rafał_Ovile likes this.
Ewelina Anna
@wacula25@wp.pl
"Dzięki BOGU w naszym kk w Polsce nie ma apostazji" - cóż za powalająca i błyskotliwa myśl. Naprawdę nie ma?
wacula25@wp.pl
Bóg przecież patrzy w serce, a nie na to, co widzą oczy. Dlatego Biblia przypomina: „Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło”Tak więc w sercu trzeba mieć Ducha Świętego, by źródła życia na nowo mogły wytrysnąć czystym strumieniem, nawet po śmierci Nikt nie ma dostępu do ludzkiego serca, nikt z ludzi, jedynie Duch Święty.
ludzik1000
"a potem do podważania wiary w realną obecność Boga w konsekrowanej Hostii?"
=JUZ PRAWIE TAK JEST W NIEKTÓRYCH SWIATYNIACH KATOLICKICH PODCZAS MSZY SWIETEJ diakon lub inni podajacy jeszcze niekonsekrowane hostie zamiast powiedziec: "to jest chleb i wino, które Bóg poswieci i stanie sie Cialem i Krwia Chrystusa Pana naszego ..." to wymawiaja: "to jest chleb i wino, które oznacza Cialo i …More
"a potem do podważania wiary w realną obecność Boga w konsekrowanej Hostii?"
=JUZ PRAWIE TAK JEST W NIEKTÓRYCH SWIATYNIACH KATOLICKICH PODCZAS MSZY SWIETEJ diakon lub inni podajacy jeszcze niekonsekrowane hostie zamiast powiedziec: "to jest chleb i wino, które Bóg poswieci i stanie sie Cialem i Krwia Chrystusa Pana naszego ..." to wymawiaja: "to jest chleb i wino, które oznacza Cialo i Krew Chrystusa Pana naszego ...." - co ma dokladnie takie znaczenie jak to okreslil Marcin Luter w swej herezji szatanskiej! Bo wówczas taka Eucharystia jest tylko symboliczna (jak i u Swiadków tw. Straznica, tez!!!), a nie staje sie prawdziwe przeistoczenie chleba i wina w Cialo i Krew Chrystusa. Akurat jest okazja przy tym artykule o tym napisac! I to powiedzial katecheta szkoly katolickiej w Hiszpanii; to daje wyobrazenie o czym tam naucza tych swoich podopiecznych mlodych ludzi, którzy przygotowywuja sie do Sakramentu Bierzmowania, a po Bierzmowaniu -tyle ich widzieli w Kosciele!!! Za to na dyskotekach i fiestach alkoholowych i narkomanstwie, rozpuscie seksualnej, jak najbardziej!
wacula25@wp.pl
Dzięki BOGU w naszym kk w Polsce nie ma apostazji
Traper and 4 more users like this.
Traper likes this.
Adalbertus 76 likes this.
ludzik1000 likes this.
Weronika.S likes this.
Primum Saeculum likes this.
Primum Saeculum
Wreszcie, jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu twojego Jezusa, aby to Serce, w którym pokładano wszelką nadzieję, było dla nich znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i twemu Niepokalanemu Sercu, o Matko nasza i Królowo świata, aby miłość twoja i opieka przyśpieszyła triumf Królestwa Bożego, aby wszystkie narody, pojednane ze sobą …More
Wreszcie, jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu twojego Jezusa, aby to Serce, w którym pokładano wszelką nadzieję, było dla nich znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i twemu Niepokalanemu Sercu, o Matko nasza i Królowo świata, aby miłość twoja i opieka przyśpieszyła triumf Królestwa Bożego, aby wszystkie narody, pojednane ze sobą i z Bogiem, wysławiały Ciebie, Błogosławioną i śpiewały wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi wieczne Magnificat chwały, hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym jedynie mogą znaleźć Prawdę, Życie i Pokój. Amen
wacula25@wp.pl and 2 more users like this.
wacula25@wp.pl likes this.
Weronika.S likes this.
turysta569 likes this.