Clicks2.5K
Libor Halik
51

Předpovězených 100 let duchovního zajetí katolíků končí, možná

Odboj proti sv. Piu X. papeži zahájili jezuité. Od r.1913 protestovaly jezuitské „Hlasy doby“ a Civilta Cattolica. Tento boj řídili zpozadí generál jezuitského řádu Wernz a další církevní osobnosti.
Pius X. si již stěžoval, že zůstal sám. Roku 1913 pověřil Pius X. řízením Civilta Cattolica P. Chiaudana, který patřil k integralistickým kruhům. Chystal se také sesadit generála jezuitského řádu, avšak v noci z 19. na 20. srpna 1914 sv. Pius X. zemřel. Josef Gelmi: Papežové, MF Praha, 1994, str.257.
1906 8.IX.: P. Franz Xaver Wernz zvolen dvacátým pátým generálem jezuitů.
1914 19.VIII.: umírá generál P.Wernz. (L: čili několik hodin před sv. papežem, proti kterému bojoval) Podle jeho písemného pořízení se generálním vikářem stává P. Edouard Fine. V noci z 19/20.VIII.: umírá papež sv. Pius X.; 6.IX.: Papežem zvolen Benedikt XV.
1929 (L: Pius XI. měl dle fatimského poselství z r.1917 od r.1929 zasvětit Rusko neposkvrněnému srdci Panny Marie a vyvolat tím obrácení Ruska ke Kristu a zabránit tím 2.světové válce. On Pannu Marii neposlechl.) Papež Pius XI. pověřil od r.1929 jezuity řízením vysílání Rádia Vatikán. Papež svěřuje jezuitům koleje Brasilianuma Russicum. Začátek Tovaryšstva východního ritu. Modernističtí noví jezuité přeprogramováním téměř zničí Katolickou církev (L: i František je modernistický jezuita!)
Papež Lev XIII. koncem 19. století měl známé vidění, že Bůh dovolí satanovi ničit Katolickou církev 100 let. Dle proroctví sv. svatého Malachiáše (1095-1148), vlastním jménem Maelmhaedhoc O'Morgaira, po 111 papežích včetně Celestina II. z r.1143: "Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci Petr Římský, který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec." Protože znám proroctví polského arcibiskupa Jana Cieplaka (17 VIII 1857 †17 II 1926) o tom, že bude existovat po 112. papeži i 113. papež wolnapolska.pl/…/17-lutego-1926.… ,tak nepovažuji Malachiášovu předpověď za předpověď konce papežství ani konce světa, ale pouze za předpověď pronásledování katolíků (jako bylo za Lenina pronásledování pravoslavných) v čase nástupce Benedikta XVI. Pak se Bůh obrátí jako soudce proti těm, kteří předtím katolíky pronásledovali a tehdy už bezbožné město Řím bude zničeno. Domnívám se, že nástupce Benedikta XVI. (čili František) bude dobrým papežem (pokud jsem správně časově seřadil mnohá proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové) (aktualizuji: r.2013 jsem ještě neznal proroctví Emmerichové o strašném vzdoropapeži za dvojpapežství!), ale Katolická církev projde mučednickou očistou, kterou zorganizují zlí bezbožní lidé, ke kterým se připojí i zástupy oklamaných katolíků (viz proroctví nezetlelé řeholnice Mariany de Jesus Torres).
Aktualizace:
R.2013 jsem myslel, že František je papežem a stane se Božím dobrým nástrojem až vystřízliví z povinného druhovatikánského optimistického přehánění, čili až uvidí 3.světovou válku i krvavé pronásledování sebe, katolických biskupů, kněží a dalších věřících od komunistů, jak bylo pronásledování předpovězeno ve Fatimě i jinde. R.2014 jsem přesvědčen, že papežem je dál Benedikt XVI., ač si to většina nemyslí, že František je vzdoropapežem jako vzdoropapežové v době Husově. Teprve skutečný budoucí papež Petr Římský (proroctví Malachiáše irského) po smrti Benedikta XVI. (proroctví stigmatika Ruffiniho) zasvětí Rusko pozdě a nakonec pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie (proroctví z Fatimy), a tím ho vysvobodí z židovského jha (proroctví pravoslavného mnicha Ábela z počátku 19.století), aby se mohlo obrátit ke Kristu. Rusi se poté dle starého proroctví za bezvládí obrátí ke Kristu a dostanou proto vládu svatého křesťanského cara. Nastoupit má r.2024 dle nápisu (je-li autentický) na starobylé ikoně, o kterém se říká, že ho napsal pravoslavný prorok Abel. Předtím však po válce bude strašná bída, hladovění, 2 hrozné nemoci a Boží trest 3 dnů a nocí tmy, kdy zahyne většina nekajícího lidstva. K té zázračné tmě by mělo dojít dle proroctví mnoha katolických světců, zejména blahoslavené Taigi. Ruská pravoslavná světice Matrona Moskevská řekla, že nekající většina lidstva zázračně zahyne (nikoliv lidskýma rukama) r.2017. Tedy pokud ti, kteří o tom informují, předali její autentické proroctví ohledně toho data. Dle www.youtube.com/watch Dle toho logicky k 3. světové válce dojde před r.2017.
Veřejná doména
Rapture likes this.
Libor Halik likes this.
Libor,nefantazíruj.František nie je nejaký pomýlený pánko ,ale maran ,ktorý bol dosadený synagogou satanovou na rozvrátenie štruktúry RKC.On sa nikdy neobráti a je hriech zavádzať ľudí takýmito falošnými nádejami. To riobia aj dohnalovci a ich sekretári na Svob.rádiu ľuďom dávajú nádeje ,že sa väčšia polovica kléru v RKC obráti od diablovho ekumenizmu naspäť ku Kristovmu evanjeliu.Nepoznajú …More
Libor,nefantazíruj.František nie je nejaký pomýlený pánko ,ale maran ,ktorý bol dosadený synagogou satanovou na rozvrátenie štruktúry RKC.On sa nikdy neobráti a je hriech zavádzať ľudí takýmito falošnými nádejami. To riobia aj dohnalovci a ich sekretári na Svob.rádiu ľuďom dávajú nádeje ,že sa väčšia polovica kléru v RKC obráti od diablovho ekumenizmu naspäť ku Kristovmu evanjeliu.Nepoznajú znamenia časov a tak veria tomu ,čo by sami chceli.Pritom ignorujú v Písme Bohom zjavené veci o posledných časoch.Prorokujú na vlastnú päsť.
Naivný som bol 29. března 2013, teraz 2019 už nie. Vhodné informácie aj na: www.karmel2017.sk/vyvoj-zrady-cir… Tu
a) Engelová pak předkládá dokumenty, které bez jakékoli možnosti pochyby dokládají, že kardinál Merry del Val během úřadu státního tajemníka sv. Pia X. ve své rezidenci potají udržoval vztahy se sodomitskými přáteli a pořádal homosexuální orgie, a zvláště pak s výše zmíněným Franc…More
Naivný som bol 29. března 2013, teraz 2019 už nie. Vhodné informácie aj na: www.karmel2017.sk/vyvoj-zrady-cir… Tu
a) Engelová pak předkládá dokumenty, které bez jakékoli možnosti pochyby dokládají, že kardinál Merry del Val během úřadu státního tajemníka sv. Pia X. ve své rezidenci potají udržoval vztahy se sodomitskými přáteli a pořádal homosexuální orgie, a zvláště pak s výše zmíněným Francisem MacNuttem.
b) „Fakt, že kardinál Rampolla ještě před skonem Lva XIII. věděl, že nebyl ,kandidátem’ papeže a současně mu také bylo známo veto, hrozící jeho kandidatuře, nás musí vyvést z míry vzhledem k nečekané smrti msgre Volpiniho, prosekretáře konkláve, a jeho následného nahrazení dalším z Rampollových chráněnců, msgre Merry del Valem, který z této náhodně nabyté pozice nenadále dosáhl přízně nového papeže Pia X. a byl jmenován státním tajemníkem a okamžitě poté i kardinálem.
Kardinál Rampolla si podržel své postavení prezidenta Papežské biblické komise a 30. prosince 1908 jej Pius X. jmenoval sekretářem Svatého Officia, takže se on sám – stejně jako jeho chráněnci msgre Merry del Val, msgre Giacomo Della Chiesa a msgre Pietro Gasparri – udržel v nejvyšších místech vatikánské hierarchie.“
Merry del Val zůstal kardinálem-státním tajemníkem až do smrti sv. Pia X. který se bohužel díky jeho chytrosti a početným (zednářským) kontaktům tohoto (téměř) perfektního pokrytce nikdy nedozvěděl o jeho orgiích, a stejně tak málo i ostatní katolický svět! Z donucení, aby „nevyletěl“, se musel navenek účastnit boje proti modernismu, aniž by jej mohl brzdit.
c) rozpuštění Sodalitia Pianum založeného sv. Piem X: Dopis měl datum z 25. listopadu 1921. O necelé dva měsíce později, 22. ledna 1922, byl Benedikt XV. mrtev. „Potopení“ Sodalitia bylo jedním z jeho posledních úředních výkonů! A byl to přesně tento „velký čin“, za nějž jej od té doby všichni zednáři (se zástěrou i bez ní!) vychvalují až do nebe. Pre @Ladislav Bajza @tempora @Rapture @Detektiv @Tomislav @Mates5485 @Caesar
Segal likes this.
Kamarát mi napísal: Práve to mne dokazuje Božský pôvod Cirkvi, lebo aké živli tam na ľudskej úrovni už dlho sú, včítane sodomitov, a nie a nie ju zničiť.
Libor Halik
Papež František se stane Božím dobrým nástrojem až vystřízliví z povinného druhovatikánského optimistického přehánění, čili až uvidí 3.světovou válku i krvavé pronásledování sebe, katolických biskupů, kněží a dalších věřících od komunistů, jak bylo dávno předpovězeno ve Fatimě i jinde. Pak zasvětí Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie, to se skutečně obrátí a začne v něm vládnout moudrý …More
Papež František se stane Božím dobrým nástrojem až vystřízliví z povinného druhovatikánského optimistického přehánění, čili až uvidí 3.světovou válku i krvavé pronásledování sebe, katolických biskupů, kněží a dalších věřících od komunistů, jak bylo dávno předpovězeno ve Fatimě i jinde. Pak zasvětí Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie, to se skutečně obrátí a začne v něm vládnout moudrý křesťanský car. Ten má nastoupit r.2024 dle nápisu (je-li autentický) na starobylé ikoně, o kterém se říká, že ho napsal pravoslavný prorok Abel. Předtím však po válce bude strašná bída, hladovění, 2 hrozné nemoci a Boží trest 3 dnů a nocí tmy, kdy zahyne většina nekajícího lidstva. K té zázračné tmě by mělo dojít dle proroctví mnoha katolických světců, zejména blahoslavené Taigi. Ruská pravoslavná světice Matrona Moskevská řekla, že nekající většina lidstva zázračně zahyne r.2017. Tedy pokud ti, kteří o tom informují, předali její autentické proroctví ohledně toho data. Dle www.youtube.com/watch