Clicks1.9K
PetraB
141

PŘIPRAVTE SE! UTEČTE PŘED ZNAMENÍM ŠELMY A NELIDSKÝMI BYTOSTMI!! KAM? JEDINĚ DO JEŽÍŠOVY NÁRUČE! NENÍ UŽ ČAS!

812. Poselství Ježíše ze dne 18. května 2019.
Nástroj: Julie Whedbee (USA).

UTEČTE PŘED ZNAMENÍM ŠELMY A NELIDSKÝMI BYTOSTMI!!

V noci 16. května 2019 jsme já i moje nejstarší dcera, měly prorocké sny. Ukázaly to, co přijde, čemu mnozí budou čelit během času antikrista a systému znamení šelmy.
V mém snu jsem zažila situaci, kterou zažijí všichni, kteří budou muset unikat systému šelmy. V těle jiné osoby jsem byla svědkem a zažívala z první ruky hrůzu, že jsem byla lovena vládní mocí. Byla jsem na útěku s rodinou. Dělali jsme všechno pro to, abychom cestovali v noci z jednoho vzdáleného místa to druhého a vyhnuli se tomu, že nás chytí. Ať jsme jeli, kam jsme jeli, byli jsme stále pozorováni a agresivně sledováni. Všechno, co jsme dělali, bylo pod dohledem.

Obyvatelstvo bylo v té době drasticky zredukováno rozsudky, a prvotiny zbytku už byly proměněny. Ti, co byli ještě veřejně vidět, byli ti, kteří už přijali znamení šelmy a byli změněni. Jako věřící jsem věděla, co to znamená. Návnadou, kterou systém použil, abyste přijali znamení, bylo, že byste mohli být nesmrtelní – nikdy byste nebyli nemocní, nestárli byste a nikdy byste neumřeli. Věděla jsem ale, že to je lež. Bylo to jen proto, aby co nejvíc lidí souhlasilo s přijetím znamení šelmy, aniž by chápali, co to znamená.
Mnoho, mnoho lidí dobrovolně přijalo znamení a byli navždy změněni, protože byla upravena struktura jejich DNA a pak už nebyli plně lidmi. Znamenalo to, že už je nešlo vykoupit Otcovou krvavou obětí na kříži. Stali se součástí satanova království a byli více roboty než lidmi, snadno ovladatelní a téměř bez emocí, protože sami od sebe už nemysleli. Byli ovládaní a dělali prostě to, co se jim řeklo.

Teror byl pro mne palčivý, protože jsem byla lovena jako zvíře. Vzpomínám, jak hrozný strach jsem cítila, protože se zdálo, že není úniku z technologie dozorového systému. Když ti, kteří byli posláni mě chytit, nakonec chytili mě i moji rodinu, věděla jsem, že to znamená, že mi násilím implantují „znamení“, nebo zemřu při jeho odmítnutí. Pak jsem se ze snu probudila.

Má dcera se ve snu nacházela v domě s naší rodinou, ukrytí před systémem. Naše rodina byla zabezpečena a zajištěna, protože první proměna již proběhla a byli jsme tam, abychom pomáhali jiným, kteří hledali útočiště.

Byli jsme v domě, kde jsme byli poučeni, abychom byli doma a nedovolili vstoupit nikomu, pokud nebyl poslán Otcem. Bylo nám dáno rozlišit, kdo byl a kdo nebyl od Otce. Mnozí byli zoufalí a křičeli a prosili, abychom jim dovolili vstoupit. Bylo nám však řečeno, že vzhledem ke zvýšené démonické aktivitě venku, a také implantaci značky, bylo mnoho lidí „změněno“ a už nebyli Jeho lidmi, ač se vydávali za přátele, rodinné příslušníky a dokonce i velmi malé děti.

Dcera mi řekla, že nejtěžší bylo nedovolit některým dětem vstoupit, protože pláčou, mají strach a jsou zjevně v tísni. V duchu jsme však věděli, že nejsou zcela lidmi. Byli to potomci rodičů, zkažených satanovou setbou, kteří přijali znamení šelmy, a nebyli Otcovi. Řekla mi, že naše rodina byla plně chráněna, bylo nám ale řečeno, abychom přísně dodržovali pokyny a nedovolili do Otcova útočiště vstoupit nikomu, kromě těch jeho. Konec jejího snu.

Tak jako se vším, co předávám, zajděte k Otci a Duchu Svatému, prosím, a modlete se o dar rozlišování. Tyto věci, které vám předkládám, se nalézají v Božím Slově. Vše, co se má stát, bylo předpověděno, a jak bylo prorokováno, tak se přesně stane. Kdykoli dostanu od Yahushuy sen nebo vizi, vždy se Ho ptám, zda si přeje k tomu něco říct a zjevení sdílet. Následují Jeho slova ke všem Jeho dětem.

Hovoří Yahushua:

Dcero, řekni jim, že to z Mé velké lásky k Mým dětem ti dávám tyto vize a sny a tolik předchozích slov a varování z Mého Srdce. Chtěl bych, aby nikdo nezahynul, ale žel, mnozí, mnozí zahynou. Toto, co bylo ukázáno a také mnoho jiných věcí, které byly předpověděny, se stane. Mé Slovo se ke Mně nevrátí marně zpět. Varuji a zjevuji, co přijde a už je to tu, aby jich mohlo ke Mně přijít víc na kolenou, zkroušených, pokorných a hledajících odpuštění za své hříchy, zatvrzelost srdce a neposlušnost. Najdou Mě všichni, kteří Mě budou hledat. Zachovám před hodinou zkoušek ty, kteří jsou teď na zemi, jen pokud budou hledat Moji Tvář a Mou vůli pro svůj život.

Nikdo neobstojí z vlastních sil, protože temnota, která je tu, je mnohem větší, než cokoli, co kdy tento svět zažil. Nejste žádným soupeřem pro Nepřítele a jeho pekelné hordy a beze Mne podlehnete. Co až vás zbavím veškerého vybudovaného pohodlí. Co až odstraním základy všeho, do čeho jste vkládali své naděje. Až zničím všechny vaše idoly a zanechám vás zdrcené, na koho se pak obrátíte, abyste přežili? Ti, co teď nejdou naplno se Mnou, kteří zůstanou, až si vezmu Mé prvotiny, se octnou v nejzoufalejších okamžicích svého života.

Nic, co si dokážete představit, nelze srovnat s tím, co bude, a nic, co byste mohli dělat, nezmění situaci, ve které se náhle octnete. Proto jsem tak dlouho učil, že jediným bezpečným útočištěm jsem Já. Já jsem Skálou, Pevností, vaší Vysokou Věží a vaší Obranou. Nikdo jiný vás nemůže zachránit a nezachrání. To je pravda, a potom, až ty věci nastanou, budete vědět, že co bylo řečeno zde a v Mém Slově, je Pravda a Světlo, dané vám k osvícení cesty.

Ti, co zůstanou po proměně prvotin, budou loveni. Budou pronásledováni jako dosud nikdy. Ti, co přežijí rozsudky hladomoru, moru a války, zničení bouřemi a velkým ohněm, se octnou v běhu o život. Tato slova vás nemají vystrašit, spíš přimět k pokání, radikální proměně, dovést vás k vědomí, že jdete dál po široké cestě ke zkáze pro své hříchy.

Z těch, co budou muset utíkat, ti co se Mi poddají, mohou být stále ještě ochráněni a zabezpečeni, jestli skutečně mají změnu v srdci a hledí jen ke Mně jako svému útočišti. Jen Já mohu těm, kteří pocestují do Mých útočišť, umožnit a pomoci jim být neviditelní, nezjistitelní žádnými technologickými prostředky, které Satan vymyslel na vaše sledování. Moji andělé budou také pomáhat, jak Má dcera a další, po mnoho let ukazovali. Ti, ukrytí na těchto místech, budou mít příležitost dále zrát a růst ve vztahu se Mnou, než se vrátím a také je proměním.

Mé varování k vám znovu křičí: NEPŘIJÍMEJTE ZNAMENÍ ŠELMY!!

Nepřijímejte nic do těla, na čelo nebo do ruky, abyste mohli nakupovat, prodávat nebo podnikat, protože tím by byla změněna vaše DNA, upravena její struktura a naprogramována, a už nikdy byste nebyli plně člověkem a nepatřili Mně. Mnozí, mnozí, kdo v té chvíli vyznají Mé jméno a odmítnou značku, budou umučeni, bude to ale velká pocta pro ty, kteří budou trpět pro Mé Jméno.

Jakmile bude značka přijata, ti, co ji přijmou, budou použiti nepřítelem k nalákání do pastí a k oklamání těch, kteří ji nepřijali. Tito naprogramovaní jedinci, kteří byli změněni a už nikdy nebudou Moji, se budou objevovat v podobách, připomínajících ty, které znáte a milujete, aby vás zajali. Je naprosto nutné, abyste o těchto věcech věděli dřív, než se stanou, abyste byli informováni a velice opatrní. Velmi mnozí zahynou z nedostatku vědomostí (Oz 4, 6 PP). Nebuďte jedni z nich! Mnohem víc jich, než jste si vědomi, třebaže právě teď chodí mezi vámi, nejsou plně lidmi. Jsou to bytosti bez duše, které se mohou podobat nebo vypadat známě, aby vás oklamaly. Pouze ti, kteří chodí důvěrně se Mnou, budou obdarováni rozlišením, aby rozeznali tyto změněné bytosti od Mých stvoření.

Jak jsem už dříve řekl skrze Mou dceru, hybridi a jejich potomci, jakmile budou poznáni, budou uvolněni, aby se ve velké válce s Mým lidem znovu objevili jako součást Nepřítele. Ten dlouho shromažďoval armádu, která bude bojovat proti Mně a Mému lidu v posledních dnech. Ti, jejichž DNA bude změněna značkou, se spojí s věhlasnými muži při utváření toho ohromného zástupu. Proto vám říkám, že nejste žádným soupeřem pro toho Zlého a zlé plány, které vytvořil.

Pokud neznáte Můj hlas, nevyřadili jste všechna zbytečná rozptýlení tohoto života, která používáte k zábavě, pokračujete dál a dál do moře spokojenosti, strnulosti a apatie. Naprogramování všech vašich zařízení a médií utopí hlas vašeho Stvořitele a nemůžete očekávat, že přijdu na vaše volání o pomoc, až se všechno náhle změní, pokud jste si neudělali čas, abyste Mě poznali a nehledali Mě celým srdcem, duší a silou. Co víc vám mám říct jako váš Otec?

Už nemáte roky na to poznání. Nemáte už ani měsíce. Hodiny bijí půlnoc, přesýpací hodiny jsou prázdné, šófar troubí Mé varování, kostky jsou vrženy. Odměna je tu. Rozsudek je dán. Co začalo, nezastaví se. Přijde to.

LEV Z KMENE JUDA HŘÍMÁ Z NEBES! BUDETE UZNÁNI ZA HODNÉ UNIKNOUT VŠEMU, CO MÁ PŘIJÍT??

ZVOLTE SI MNE V TUTO HODINU!!!

ZVOLTE SI V TUTO CHVÍLI, KOMU BUDETE SLOUŽIT!!!

BOUŘE JE TU!!!

YAHUSHUA

Zdroj: poselstvi-zbytku.org/html1/812.html
ekans
kam budete utíkat pí. Bostlová?
PetraB
Do Ježíšova Božského Srdce, přece...:-) A budeme vás čekat/a svážet v našich útulcích posledního času, kam vás, podle Boží vůle, přijmeme :-)
Detektiv
Největší riziko je ve stupňujícím se riziku degenerace člověka a zneužití jeho svobody k sebezničení. Buď s Kristem v nebeském království být a mít všechno nebo bez Krista nebýt a nemít nic.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
KAHLENBERG likes this.
Rapture
Ďakujeme za toto posolstvo Pán Ježiš,

Pre zanechanu cirkev citujem
"Ti, co zůstanou po proměně prvotin, budou loveni. Budou pronásledováni jako dosud nikdy. Ti, co přežijí rozsudky hladomoru, moru a války, zničení bouřemi a velkým ohněm, se octnou v běhu o život. Tato slova vás nemají vystrašit, spíš přimět k pokání, radikální proměně, dovést vás k vědomí, že jdete dál po široké cestě ke zkáze …More
Ďakujeme za toto posolstvo Pán Ježiš,

Pre zanechanu cirkev citujem
"Ti, co zůstanou po proměně prvotin, budou loveni. Budou pronásledováni jako dosud nikdy. Ti, co přežijí rozsudky hladomoru, moru a války, zničení bouřemi a velkým ohněm, se octnou v běhu o život. Tato slova vás nemají vystrašit, spíš přimět k pokání, radikální proměně, dovést vás k vědomí, že jdete dál po široké cestě ke zkáze pro své hříchy.
Rapture
Pán Ježiš povedal "Utečte pred tým , ako sa dá tomu utiecť?
Nebude to náhodou vychvátenie? Tak ako to opisuje Sergej Mihál?
KAHLENBERG likes this.
Rapture
Rapture

Veľmi ďakujem za link na video s prorockým slovom brata Jiřího Zmožka a Sergeja Mihála.

www.youtube.com/watch
Rapture likes this.
Větší rizika vidím pro budoucnost v analýze dispozic k nemocem a především k nádorovému bujení určitého druhu a různým dalším nemocem co mohou jedince za života postihnout.... Tyto predispozice zjistí třeba v mládí a pokud se diagnostika v budoucnu vyvine do nějaké opravdu levné skríningové podoby a bude dostupná a centralizovaná, tak lidem budou zbývat jen strachy co kdy, kde a jak chytnou za …More
Větší rizika vidím pro budoucnost v analýze dispozic k nemocem a především k nádorovému bujení určitého druhu a různým dalším nemocem co mohou jedince za života postihnout.... Tyto predispozice zjistí třeba v mládí a pokud se diagnostika v budoucnu vyvine do nějaké opravdu levné skríningové podoby a bude dostupná a centralizovaná, tak lidem budou zbývat jen strachy co kdy, kde a jak chytnou za život... Navíc bych se bál, že pokud budou databáze přes úřady sdílené a nějaké pojišťovny to získají, tak to bude mít vliv na pojistky a kdovíco... Stejně tak, pokud by z toho začala nějak vycházet zdravotní pojišťovna a odvíjet na základě toho nějaké restrikce a nucení k prevencím, zákrokům... a pokud ne, pak .... Zbýval by jen strach a statistická čísla.... Člověk hnaný strachem a čísly. Nesvoboda. Proto by člověk měl mít přehled co dělají s jeho jakýmkoli biologickým materiálem a tedy materiálem, který nese nejenom informaci DNA.... Člověk se velmi rychle naučí strachu. A strach jakýkoli zotročuje.
Není žádné tajemství že úpravou DNA, končí naděje na spásu-myslím, že se tím zabýval
pan farář Tomkoivč ve svých videích -

Paní Petra ví o co jde. Jak vidět, mnozí nevidět....
Coburg
Pani Bostlová, nie Aeronet, ale vy ste ten vírus, ktorý robí šarapatu. mala by ste odtiaľto proste odísť.
Rapture
Hej zadrž, je to od Pána, je to pravda, stane sa to , čítaj knihu zjavenia Jána
KAHLENBERG likes this.
Omyl, je to bludařina....
Tymián and one more user like this.
Tymián likes this.
Christophor likes this.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Ružena likes this.
Není vhodné přemýšlet o ambulantní léčbě?
ekans
vy už to znáte?