Clicks64

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Ojcze mój! Ojcze Niebieski! Spojrzyj na rany swego Syna i racz je przyjąć w intencji, aby dusze nie opierały się działaniu Twojej łaski!
Niech gwoździe, które przebiły Jego ręce i nogi, przeszyją zatwardziałe serca, a krew Jego niech je wzruszy i doprowadzi do pełnej skruchy!
Niech ciężar krzyża na ramionach Jezusa, Twego Boskiego Syna, wyjedna duszom łaskę oswobodzenia się od ciężarów grzechów w sakramencie pokuty!
Ofiaruję Ci, Ojcze Niebieski, koronę cierniową Twego umiłowanego Syna. Przez boleść, jaką ona sprawiła, niechaj dusze pozwolą się przeniknąć uczuciami prawdziwego żalu za grzechy.
Ofiaruję Ci, Ojcze i Boże Miłosierdzia, opuszczenie Twego Syna na krzyżu, Jego pragnienie i wszystkie cierpienia w tej intencji, aby grzesznicy mogli znaleźć pociechę i pokój przez żal za swe winy.
Wreszcie, o Boże pełen litości, w imię tej wytrwałości, z jaką Jezus Chrystus, Twój Boski Syn, modlił się do Ciebie za tych, którzy Go ukrzyżowali proszę Cię i błagam , użycz duszom łaski miłości Boga i bliźniego i wytrwania w dobrym.
Podobnie jak katusze Syna Twego umiłowanego ukoronowane zostały szczęściem bez granic, tak niechaj i cierpienia dusz pokutujących zostaną uwieńczone wieczną nagrodą Twojej chwały. Amen.

Źródło:
Wezwanie do Miłości s. Józefy Menéndez, s. 407.
Ewelina Anna and 2 more users like this.
Ewelina Anna likes this.
Edgar71 likes this.
PiotrM likes this.