Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks2K

Otvorený list pre Zuzanu Čaputovú (Podvod pri inaugurácii)

Vážená Zuzana Čaputová

Pri všetkej úcte k vašej osobe, prosím vás nepovažujte tento otvorený list ako prejav neúcty, ale skôr vyjadrením nespokojných občanov, ktorí sa nemôžu domôcť práva a spravodlivosti, tak sa vyjadrujeme otvorene týmto spôsobom.

Vy ste vyštudovali právo, takže viete, že do pozícii vládnej alebo mimovládnej inštitúcii nemôže nastúpiť osoba, ktorá nebola prešetrená podľa zákona a kompetentnými osobami. V prípade vašej inaugurácii do úradu prezidentky neboli riadne prešetrené hlasy vašich voličov a keďže existuje vážne podozrenie, že ste ani nezískali väčšinu hlasov občanov slovenského štátu, mali by ste vo vlastnom záujme to dať prešetriť. Je totiž hanbou pre vás ako doktorantky práva a napokon aj pre slovenský štát, že to prehliadate, zvlášť keď si oveľa viac uvedomujete právne dôsledky takéhoto konania.

Tento dôvod na prešetrenie je len základnou civilnou povinnosťou, ktorá sa vyžaduje od občana, keď má v záujme zostať čestný a napokon aj pre vlastnú slobodu, o ktorú môže prísť, keď nedodržiava civilné zákony v tak závažnej záležitosti ako je úrad prezidenta.

Ďalší dôvod, prečo by ste mali odstúpiť je oveľa vážnejší, aj keď sa navonok nezdá byť pre človeka, ktorý neuznáva Božie Zákony a tak ani náboženské, či cirkevné právo. Ono však je dôležitejšie preto, lebo za porušenie civilných zákonov hrozí človeku strata fyzickej slobody, avšak pri porušení Božích zákonov hrozí prekliatie, ktoré potom spočíva nie len na tej osobe, ale aj na jeho rodine a v tomto prípade aj na štáte.

Pre objasnenie: Boží zákon ustanovuje do úradu vlády len "mužskú hlavu štátu" s bezúhonnou povesťou a so schválením najvyššej autority Cirkvi, čiže pápeža. To, že vás Mons.Zvolenský schválil do úradu prezidentky, ešte neznamená, že s tým súhlasil aj pápež.

Avšak potom je tu bezúhonnosť, ktorá sa vyžaduje od prezidenta a vo vašom prípade je to veľký problém. Bezúhonnosť sa hlavne vyžaduje v manželskom zväzku, ktorý musí byť právoplatný ako pred štátom, tak aj Cirkvou. Ako viete sama, tak ste sa rozišli s manželom a nevediete príkladný život, ktorý sa očakáva od manželov, zvlášť u manželov, ktorí sú súčasťou vlády. Urobili ste tak pri plnom vedomí, že vstupujete do úradu prezidenta a aj napriek tomu ste sa rozhodli z vlastnej vôle a bez toho, aby vás niekto k tomu fyzicky nútil.

Napokon váš postoj k nenarodeným je tak vážne opačne orientovaný, že keď máte v záujme naďalej podporovať zabíjanie nenarodených detí a to podporou interrupcií, antikoncepcií ... potom miesto v úrade vlády resp.prezidenta nie je absolútne vhodné pre vaše poslanie, ktoré máte na zemi.

Dnes 24.6.2019, na sviatok narodenia Jána Krstiteľa vydávam tento list pre verejnosť, aby ste vy, ale aj ostatní ľudia vedeli k čomu ste vyzvaná pre vlastné, ako aj blaho slovenského národa. Ste slobodná žena, čo sa týka verejného prejavu a máte na výber. Môžete sa rozhodnúť pomôcť slovenskému národu, aby mali Bohom vyvoleného vládcu ľudu alebo ako Herodesova žena, ktorá pre vlastné záujmy radšej dala odstrániť ľudí, ktorí ju vyzývali k pokániu.

Nech vám v tom pomáha Božia milosť
Caesar and 3 more users like this.
Caesar likes this.
Roberto 55 likes this.
KAHLENBERG likes this.
pehol likes this.