Clicks4.4K

Naše časy - ťažká doba - posledné časy.

Mates5485
15
Ctihodný Fulton Sheen - Znamenia čias, Antikrist, kríza v Cirkvi a v spoločnosti
zaba and 5 more users like this.
zaba likes this.
Ferdo112 likes this.
Rapture likes this.
apredsasatoci likes this.
Ladislav Bajza likes this.
Mates5485
Pekné kázne od Božieho služobníka dal som jeden z nich podstatný pre dnešnú dobu.
apredsasatoci likes this.