Clicks282

Jak można stać się członkiem Milicji Niepokalanej?

Bardzo łatwo. Wystarczy napisać do nas, a natychmiast wyślemy dyplomik i medalik (zawsze już poświęcony), a równocześnie wpiszemy do księgi. Bardzo pożądane jest podanie swego zajęcia, przyda się i wiek, a adres też nie jest zbyteczny (gdy w jednym liście przybywa szereg nazwisk).

Otrzymawszy taki dyplomik z medalikiem, należy medalik zawiesić sobie na szyi. Niepokalana objawiając Cudowny Medalik podkreśla tę okoliczność nie bez szczególniejszej przyczyny. Bo, aby nosić go na szyi, trzeba zaniechać bezwstydnego dekoltu małpowanego bezmyślnie, a źródła tylu sprośnych myśli i grzechów własnych i cudzych. Ileż to dusz przez niego się potępi!!...

Następnie trzeba klęknąć przed obrazem czy figurą Matki Najświętszej i z całą gorliwością oddać się Jej na własność jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach. Do tego może posłużyć akt poświęcenia się zamieszczony w dyplomiku. To oddanie się Niepokalanej bez granic, bez zastrzeżeń stanowi istotę Milicji Niepokalanej. Chociażby wśród prześladowań zabrakło medalików, to jednak żadna potęga piekła nie zdoła zmusić duszy, by Niepokalanej się nie oddała i Jej wskazał pilnie słuchając drugich nie ratowała.

Każdy ksiądz należący do Milicji Niepokalanej może tez i innych do niej przyjmować podpisując dyplomik i prowadząc księgę wpisową, albo odsyłając nam listy nowo przyjętych członków. Dyplomik wysyłamy na żądanie, medaliki zaś można otrzymać (już poświęcone) od nas, albo nabyć gdziekolwiek, a każdy ksiądz może je poświęcić wedle ogólnej formułki (ad omnia). Bardzo pożądaną jest rzeczą, by Przewielebni Księża zakładający u siebie Milicję postarali się też u odnośnych Ordynariuszy o erekcję kanoniczną (w myśl kan. 708).

Żadnej taksy za dyplomiki lub medaliki nie ma. Na pokrycie kosztów (jako też na wydawnictwo organu Milicji „Rycerza Niepokalanej”) przyjmujemy tylko, jeżeli i ile kto może i chce ofiarować.

Tak więc każdy bez względu na stan materialny do Milicji Niepokalanej należeć może.
Każdy też z członków Milicji niechaj stale czyta „Rycerza Niepokalanej”, bo jest on organem Milicji, urabiającym Jej ducha. I w tym materialny niedostatek nie przeszkodzi, bo każdemu wysyłamy „Rycerza” bez względu na to, czy i ile może on przesłać. Kwoty ponad normę (1 zł na rok) wpisujemy na listę ofiar.

Ofiary przyjmujemy dlatego, bo żadnych funduszów ani subwencji nie mamy, ani też ich nie szukamy, zdając się zupełnie na Opatrzność Bożą, przez Niepokalaną.

Dokładajmy więc, Rycerze i Rycerki Niepokalanej, wszelkich sił, by jak najprędzej stało się to, co przewidziała już bł. Katarzyna Labouré [1], której Niepokalana raczyła objawić Cudowny Medalik, tj. że Niepokalana będzie KRÓLOWĄ całego świata i każdej duszy z osobna.

R N

Przypisy:

[1] Kanonizowana w 1947 r.
Quas Primas
(...) Jaka jest wola Matki Bożej odnośnie do Tradycji w Polsce? Św. Maksymilian uczy, że z całą pewnością Maryja przemawia do nas ustami naszych przełożonych. Otóż jest wolą przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, aby międzynarodowa centrala Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji została założona w Polsce. Z pewnością słyszeliście, że w ciągu ostatnich czterech …More
(...) Jaka jest wola Matki Bożej odnośnie do Tradycji w Polsce? Św. Maksymilian uczy, że z całą pewnością Maryja przemawia do nas ustami naszych przełożonych. Otóż jest wolą przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, aby międzynarodowa centrala Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji została założona w Polsce. Z pewnością słyszeliście, że w ciągu ostatnich czterech lat MI wydatnie rozwinęła się na całym świecie, a zwłaszcza w Azji i we Francji. Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji jest obecne w 42 krajach, a liczba członków przekroczyła sto tysięcy. W 2016 r. poprzedni przełożony generalny, bp Bernard Fellay, powierzył mi kierownictwo tego ruchu na całym świecie; obecny przełożony potwierdził teraz tę decyzję, na mnie zaś spoczywa wielka odpowiedzialność za trwanie i przede wszystkim za rozwój MI."

Ks. Karol Stehlin

List duszpasterski do wiernych w Polsce nr 1
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
Quas Primas
W posoborowym Rycerstwie Niepokalanej katolik nie ma co szukać. Trzeba być dojrzałym katolikiem i przystąpić do Rycerstwa, jakie założył ks. Karol Stehlin.
Warto posłuchać słów księdza Karola, jak pięknie rozwinął Rycerstwo Niepokalanej na całym świecie. Rycerstwo za sprawą Księdza Stehlina rozrasta się nieprawdopodobnym tempie! W 2010 roku było 8 TYSIĘCY Rycerzy.
Na dzień dzisiejszy jest …More
W posoborowym Rycerstwie Niepokalanej katolik nie ma co szukać. Trzeba być dojrzałym katolikiem i przystąpić do Rycerstwa, jakie założył ks. Karol Stehlin.
Warto posłuchać słów księdza Karola, jak pięknie rozwinął Rycerstwo Niepokalanej na całym świecie. Rycerstwo za sprawą Księdza Stehlina rozrasta się nieprawdopodobnym tempie! W 2010 roku było 8 TYSIĘCY Rycerzy.
Na dzień dzisiejszy jest ich aż 120 TYSIĘCY .
Warto posłuchać o różnicy między TRADYCYJNĄ obserwancją Rycerstwa Niepokalanej, a posoborowym ruchem Rycerstwa... Istotne cele, jakie dał Maksymilian Kolbe, zniknęły ze statutu posoborowego ruchu Rycerstwa!
Posłuchaj poniższego:

ks. Karol Stehlin FSSPX | Niepokalana ratunkiem w czasach ostatnich... kliknij !
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał: Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem
wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie idąc za nauką
i przykładem o. Maksymiliana Kolbego... I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie
błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa (Rzym, 18.10.1981 r.)
Jakie łaski otrzymują …More
Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał: Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem
wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie idąc za nauką
i przykładem o. Maksymiliana Kolbego... I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie
błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa (Rzym, 18.10.1981 r.)
Jakie łaski otrzymują Rycerze Niepokalanej?
Przede wszystkim są pod całkowita opieką Niepokalanej. Ponadto członkowie MI mogą uzyskać odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami w następujących dniach:

°w dniu oddania się Niepokalanej

°11 lutego (rocznica objawienia się Matki Najświętszej w Lourdes)

°25 marca (uroczystość Zwiastowania Pańskiego)

°13 maja (rocznica objawienia się Matki Bożej w Fatimie)
°15 sierpnia(uroczystość Wniebowzięcia NMP)

°4 października (uroczystość św. Franciszka)

°16 października (rocznica założenia MI)

°27 listopada (rocznica objawienia Cudownego Medalika)

°oraz 8 grudnia (uroczystość Niepokalanego Poczęcia)

parafiawstarejwsi.pl/…/rycerstwo_mi.pdf
Jan Pawel II pieknie glosil o Niepokalanym Poczeciu Maryi (wiele Homilii)
«Łaski pełna» — κεχαριτωμενη: według greckiego oryginału Ewangelii Łukasza tymi słowami anioł zwraca się do Maryi. Oto imię, które Bóg przez swego posłańca zechciał nadać Dziewicy. Taką była w Jego zamyśle i tak widział Ją od początku — ab aeterno.
Ojciec wybrał Ją w Chrystusie przed założeniem świata, aby była święta i …More
Jan Pawel II pieknie glosil o Niepokalanym Poczeciu Maryi (wiele Homilii)
«Łaski pełna» — κεχαριτωμενη: według greckiego oryginału Ewangelii Łukasza tymi słowami anioł zwraca się do Maryi. Oto imię, które Bóg przez swego posłańca zechciał nadać Dziewicy. Taką była w Jego zamyśle i tak widział Ją od początku — ab aeterno.
Ojciec wybrał Ją w Chrystusie przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył Ją dla siebie jako pierwszą z przybranych dzieci za sprawą Jezusa Chrystusa (por. Ef 1, 4-5).
opoka.org.pl/…/niepokalanep_08…
Jan Pawel II w encyklice "Redemptoris Mater" podkreślił, że poprzez swe Niepokalane Poczęcie Maryja była jakby zwiastunką nadchodzącego odkupienia. Porównał ją do gwiazdy porannej (Stella Matutina), która odbijając światło słoneczne, zwiastuje bliski wschód słońca:
Wówczas, gdy definitywnie przybliżyła się „pełnia czasu”, gdy zbawczy adwent Emanuela stał się bliski swego wypełnienia, Ta, która została odwiecznie przeznaczona na Jego Matkę, była już na ziemi (...) pośród „nocy” adwentowego oczekiwania zaczęła świecić jako prawdziwa „Gwiazda zaranna” (Stella Matutina). Istotnie, tak jak gwiazda owa, „jutrzenka”, poprzedza wschód słońca, tak Maryja, od swego Niepokalanego Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego. (Redemptoris Mater, 4)
Michał Lech likes this.
Ewelina Anna
Ewelina Anna and one more user like this.
Ewelina Anna likes this.
olek19801 likes this.
Quas Primas
Ks. Karol Stehlin przepięknie rozwinął RYCERSTWO NIEPOKALANEJ w całym świecie.
Posłuchajcie Kapłana, który ukochał Niepokalaną całym sercem.
Posłuchajcie.

ks. Karol Stehlin FSSPX | Niepokalana ratunkiem w czasach ostatnich...
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
PiotrM and one more user like this.
PiotrM likes this.