Clicks1.9K
Libor Halik
1510

2. den protestuji u vchodu divadla, které dělá z Krista znásilňovače žen

Viz Brno si kope hrob hrou, že Ukřižovaný JK znásilní muslimku

Podepsal jsem i petici, což můžete i vy: www.petice24.com/proti_podncovan… Podepisuji, protože odmítám historickou nepravdu a odmítám špinění osoby Syna Božího a syna člověka Ježíše Krista, který je morálním vzorem všeho lidstva a veškeré civilizace. Mgr. Libor Halík PhD. Současně coby kněz protestuji už 2. den po 15.00 před vchodem divadla Husa na provázku a budu protestovat s Boží pomocí dál. V petici jsem na 140. místě www.petice24.com/…/130

Chodím tam s křížem s nápisem proti umělým potratům, protože režisér té divadelní hry

je mimo jiné i aktivním horlivým propagátorem vraždění nenarozených dětí.

Myslím si, že to bude těžký duchovní zápas, do kterého by se proto měl zapojit každý křesťan, který má aspoň trochu úcty k svému Pánu Ježíši Kristu. Zde se ukáže, zdali je naše víra živá, či mrtvá.
Kdo se nezastane pravdy o Kristu, toho se Kristus nezastane u Božího soudu, a ten může přijít pro každého z nás dost brzy, když slyšíme ty válečné bubny mezi USA, Ruskem, Čínou. Pro peníze, které jsou dnes, ale zítra zmizí, nezrazujme Krista jako Jidáš! Do 26.5.2018, kdy to zlé divadlo chtějí sehrát, musíme něco podniknout na Kristovu obhajobu!

Veřejná doména
Joske and 3 more users like this.
Joske likes this.
martyr likes this.
Caesar likes this.
ľubica likes this.
MilanJan
Chvála Christu, ano, tak to je, svet je už priamo diabolský, svätý BOH dopustí kruté ohnivé rany na zemekruh...., anjeli Boží rozdrvia tie sírové príšery, ktoré ženú ľudí k satanským činom. Nech sa trasú tí, ktorí zosnovali takéto rúhanie voči BOHU !!! Beda im!!! Nech Isus Christos chráni statočných neúnavných bojovníkov za Jeho kráľovstvo, AMEN ! A po boji bude aj oddych, BOH je mocný !
ľubica likes this.
MilanJan and 2 more users like this.
MilanJan likes this.
Radomír likes this.
Zedad
Žalmy 68, 35Uznejte Boží moc! Jeho vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmí .
Libor Halik likes this.
Zedad
henta slovo Písma, slovo Boží.
2 more comments from Zedad
Zedad
Libor Halik před 1 hodinou

Prosím vás všechny o modlitby, potřebuji nespočet andělů strážných.


Amen
Zedad
I dnes je doba zázraků, i dnes mezi námi chodí Pán Ježíš a my se můžeme dotknout Jeho roucha. I dnes jsou mezi námi andělé. Nemusíme se bát, nejsme tu sami.
Libor Halik
Tehdy před lety jsem viděl obrys jednoho anděla vyššího než strom v parku před potratárnou. Neviděl jsem ho detailně, ale povzbudilo mne to ve chvíli, kdy jsem tam právě stál zcela sám. Info pro @mike084
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Zedad likes this.
Libor Halik
1. zkušenost s pouličním zápasem od r.2003 jsem popsal v Libor Halík-Deník Testimony Pro Life S velkým strachem jsem si stoupl v Brně poprvé před nemocnici v pátek 13.6.2003. V černé klerice duchovního se tu sám a poprvé modlím Žalmy před vchodem na Obilním trhu od 9.00 do 11.30. Toho dne jen potichu. Od toho dne zde budu stát každého všedního dne. Zpočátku v různou denní dobu. V r.2004-2005 …More
1. zkušenost s pouličním zápasem od r.2003 jsem popsal v Libor Halík-Deník Testimony Pro Life S velkým strachem jsem si stoupl v Brně poprvé před nemocnici v pátek 13.6.2003. V černé klerice duchovního se tu sám a poprvé modlím Žalmy před vchodem na Obilním trhu od 9.00 do 11.30. Toho dne jen potichu. Od toho dne zde budu stát každého všedního dne. Zpočátku v různou denní dobu. V r.2004-2005 od 10.00 do 12.00 hodin, r.2006 zhruba od 11.00 do 12.00......
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Zedad likes this.
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
Prosím vás všechny o modlitby, potřebuji nespočet andělů strážných.
Zedad likes this.
Stylita likes this.
Zedad
Je to od Libora Halíka služba lásky, když říká, že jde o rouhání. Je to rouhání. No a potrat je vražda.
Zedad and 2 more users like this.
Zedad likes this.
pehol likes this.
Jan Rozek likes this.
Samson1
Mimo jiné je jim třeba ještě připomenout, že to dělají i s osoby Ježíše Krista, kterému prezident republiky udělil státní vyznamenání a převzal je kardinál Duka.
Libor Halik
11.4.2018 Hrubé pošlapání a troufalé hanobení historické krvavé výkupné oběti Pána Ježíše Krista na kalvarském kříži perverzní fabulací zločinného aktu znásilnění muslimské ženy je příkrém rozporu s právním řádem naší země. Ústava ČR garantuje nejen individuální svobodu náboženského přesvědčení a jeho vnějších projevů, ale také povinnost okolí - tj. všech, i nevěřících členů společnosti - …More
11.4.2018 Hrubé pošlapání a troufalé hanobení historické krvavé výkupné oběti Pána Ježíše Krista na kalvarském kříži perverzní fabulací zločinného aktu znásilnění muslimské ženy je příkrém rozporu s právním řádem naší země. Ústava ČR garantuje nejen individuální svobodu náboženského přesvědčení a jeho vnějších projevů, ale také povinnost okolí - tj. všech, i nevěřících členů společnosti - zachovat úctu k předmětu víry svých věřících spoluobčanů. Navíc, kdo s jistotou zaručí, že propagaci tak odporného duchovního zločinu nebude následovat TREST, který zasáhne nejen ty, kdo se na takových zrůdnostech bezprostředně podílejí, ale i ty, kteří je svou lhostejností pasivně podporují, a dokonce i nevinné děti? Je dobře známo, že pro vítězství zla stačí, když dobří lidé mlčí. 105. podpis Jiří Pavel Pešek Ing. [Česká republika] Praha 4 www.petice24.com/…/100
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Samson1 likes this.
Libor Halik
11.4.2018 Podepisuji, protože je zakázáno hanobení víry v ČR. Při hraní této hry by k hanobení došlo. Pán Ježíš je zakladatel mé církve a tedy se mě to bytostně dotýká. Když by ve hře znásilňoval muslim, či sám mohamed, tak by se ozvali muslimové. Tím, že je tam urážen Ježíš, tak se musí ozvat křesťané... 113. podpis: Martin Josef Klusáček Brno www.petice24.com/…/110
Christophor and 2 more users like this.
Christophor likes this.
Zedad likes this.
Jan Rozek likes this.
3 more comments from Libor Halik
Libor Halik
10.4.2018 Vážený pane primátore, obracíme se na Vás jakožto na zřizovatele Národního divadla Brno, které má v rámci květnového festivalu Divadelní svět Brno uvést divadelní hru "Naše násilí a Vaše násilí". Tato divadelní hra svým obsahem zcela vybočuje z ústavních práv a svobody projevu a svobody umělecké tvorby, které jsou garantovány čl. 17 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních …More
10.4.2018 Vážený pane primátore, obracíme se na Vás jakožto na zřizovatele Národního divadla Brno, které má v rámci květnového festivalu Divadelní svět Brno uvést divadelní hru "Naše násilí a Vaše násilí". Tato divadelní hra svým obsahem zcela vybočuje z ústavních práv a svobody projevu a svobody umělecké tvorby, které jsou garantovány čl. 17 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen "LZPS"). Omezení svobody projevu je uvedeno přímo v čl. 17 odst. 4 LZPS, kde jsou uvedeny limity svobody projevu. Hranicemi svobody projevu se opakovaně zabýval i Ústavní soud, a to např. v nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 359/96 ze dne 10.07.1997, kde bylo judikováno, že „vybočí-li publikovaný názor z mezí v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany".
Odmítáme tedy nařčení ze strany Národního divadla Brno, že se odpůrci hry pokouší o nepřípustnou cenzuru. Cenzura je ústavně nepřípustná a znamená omezování svobody názoru - oproti tomu ne každé omezení svobody projevu je cenzurou, tím spíše, pokud se jedná o omezení, které přímo vyplývá přímo z LZPS. Dle vyjádření Národního divadla Brno je cílem hry vyvolat diskuzi. Dle našeho názoru však hra nevyvolává diskuzi, ale dochází k "vyššímu stupni" - narušení sociálního smíru. Vyvolávat diskuzi na téma uprchlické krize lze dostatečně i mnohem méně provokativním způsobem - o což se úspěšně zasadila např. nedávno v Praze uvedená hra "Evropa".
Ježíš Kristus je nejen posvátnou osobností křesťanství, ale i prorokem v Islámu a obecně uznávaným vzorem a pramenem české kultury. Znevážení jeho osobnosti touto hrou se osobně dotýká nejen osob, které se hlásí k určitému vyznání, ale zasahuje kořeny národní kultury obdobně, jako by v dehonestující pozici Ježíše Krista vystupoval např. T. G. Masaryk či jiná osobnost úzce spjatá s historií naší země. Není náhodou, že předmětná hra byla v mnoha dalších zemích zakázána či stažena z programu. Brno se však nepochopitelně snaží být ostrůvkem nesprávně chápané "svobody", jakéhosi "bezbřehého liberalismu", kdy pod rouškou svobody projevu odmítá zasáhnout proti zjevně zvrácené produkci, na kterou již svoboda projevu nedopadá.
Nedojde-li ke stažení předmětné hry z repertoáru festivalu Divadelní svět Brno, budeme nuceni podniknout další kroky jak na úrovni občanské, tak na úrovni trestněprávní. Výslovně Vás totiž upozorňujeme, že Národní divadlo Brno je právnickou osobou trestně odpovědnou dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, a že uvedení předmětné hry může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu dle ustanovení § 356 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "trestní zákoník") - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (nenávist vůči křesťanům, ale i vůči původním obyvatelům Evropy jako takovým), ale také dle ustanovení § 365 trestního zákoníku - Schvalování trestného činu, kdy hra má dle zahraničních recenzí relativizovat zločinnost teroristických útoků a snad je i schvalovat. www.facebook.com/permalink.php
Zedad likes this.
Libor Halik
11.4.2018 Reakce KDU: Opakovaně jsme protestovali ,při hlasování o našem pozměn. návrhu o stažení této hry z repertoáru festivalu Divadelní svět se našlo v ZMB 18 hlasů z přítomných 47 zastupitelů ,7 z KDU ,3 z ANO , 3 z ČSSD, 1 nezařazený a 4 z KSČM./?/ Z ODS a TOP 09 ani jeden hlas.....Dělali jsme co jsme mohli , liberálové , včetně primátora nás přehlasovali. MUDr. Daniel Rychnovský. www.…More
11.4.2018 Reakce KDU: Opakovaně jsme protestovali ,při hlasování o našem pozměn. návrhu o stažení této hry z repertoáru festivalu Divadelní svět se našlo v ZMB 18 hlasů z přítomných 47 zastupitelů ,7 z KDU ,3 z ANO , 3 z ČSSD, 1 nezařazený a 4 z KSČM./?/ Z ODS a TOP 09 ani jeden hlas.....Dělali jsme co jsme mohli , liberálové , včetně primátora nás přehlasovali. MUDr. Daniel Rychnovský. www.facebook.com/permalink.php 10.4.2018 Hru, ve které Ježíš znásilňuje muslimku, nezarazíme, rozhodli zastupitelé Brna. „Vyzýváme ředitele brněnského národního divadla, aby hru v programu festivalu nahradil. Pokud ji přesto uvede, podáme na příštím zasedání zastupitelstva návrh, aby příspěvek národnímu divadlu na festival byl snížený o náklady na tuto hru,“ navrhl za lidovce radní Jaroslav Suchý. Brněnský primátor Petr Vokřál s kritikou nesouhlasil. Zdroj: www.denik.cz/regiony/hru-ve-ktere-je…
Libor Halik
6.4.2018 Proti hře protestuje hnutí Slušní lidé. „Cílem inscenace je urážka křesťanů. Nechceme, aby se z veřejných peněz platily zvrhlosti, ve kterých Ježíš sestupuje z kříže a znásilňuje muslimky. To musí pobouřit každého slušného člověka,“ uvedl předseda Zdeněk Pernica.
Podle předsedy ústředí muslimských obcí Muneeb Hassan Alrawiho není dobré takto zesměšňovat postavy proroků, ať už by šlo o …More
6.4.2018 Proti hře protestuje hnutí Slušní lidé. „Cílem inscenace je urážka křesťanů. Nechceme, aby se z veřejných peněz platily zvrhlosti, ve kterých Ježíš sestupuje z kříže a znásilňuje muslimky. To musí pobouřit každého slušného člověka,“ uvedl předseda Zdeněk Pernica.
Podle předsedy ústředí muslimských obcí Muneeb Hassan Alrawiho není dobré takto zesměšňovat postavy proroků, ať už by šlo o Ježíše nebo Mohameda. „Jsou to ikony, které zastávají dobro, a když už je chce někdo napodobovat, mělo by to být jen v dobrém. Ačkoliv souhlasím s názory podporující svobodu projevu a umělecké tvorby, dostat Ježíše do podobné scény, jako je ta s muslimskou ženou, není podle mého názoru vhodné a naprosto chápu rozhořčení křesťanů. Možna by stačilo ve scéně znázornit křesťana ale nikoliv Ježíše," okomentoval.
Zdroj: brnensky.denik.cz/kultura_region/jezis-v-brnensk… Více na: brnensky.denik.cz/kultura_region/jezis-v-brnensk…
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Zedad likes this.