Clicks1.9K

Ratuj się i konsekruj Matce Bożej w czasach zamętu w Kościele !

m.rekinek
69
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny http://louisgrignion.pl/download/trak... 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję More
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
http://louisgrignion.pl/download/trak... 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję http://www.duchprawdy.com/33_dni_przy... ABC OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MARYI http://louisgrignion.pl/download/abc.pdf
Opublikowany 8 gru 2018 m.rekinek
www.youtube.com/watch
.
SKORO DIABEŁ NAJBARDZIEJ NIENAWIDZI NIEPOKALANEGO POCZĘCIA - MARYJI DZIEWICY..

TO COŚ W TYM MUSI BYĆ..

ONA PRZECZYSTA, ON NAJBARDZIEJ PLUGAWY

ONA POKORNA, ON NAJWIĘKSZY PYSZAŁEK

ONA POSŁUSZNA, ON PONAD WOLĘ BOGA, POSTAWIŁ SWOJĄ..

RATUNKU GRZESZNIKÓW - MÓDL SIĘ ZA NAMI.
Apostołowie czasów ostatecznych

„Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi?

Będą oni ogniem gorejącym, wysłannikami Pana, którzy wszędzie wzniecać będą ogień Bożej miłości (Ps 104[103], 3).
BoguslawCH and 2 more users like this.
BoguslawCH likes this.
olek19801 likes this.
Anieobecny likes this.
NOWAERA
Dla tych którzy są zabłąkani i dalecy od wszelkich modlitw, podpowiem - starczy że się myślami przytulisz do Niej z gorącym pragnieniem oddając Jej opiece, a zobaczysz jak zacznie działać w twoim życiu i jakie jest Jej słodkie prowadzenie
m.rekinek likes this.
m.rekinek
,,Czyż to nie jest rzeczą pożałowania godną, najmilszy Mistrzu mój, gdy się widzi nieuświadomienie i ciemnotę panującą na ziemi względem Twej świętej Matki? Nie mówię tu o bałwochwalcach i poganach, którzy nie znając Ciebie, nie starają się Jej poznać; nie mówię również o heretykach i odszczepieńcach, którzy odłączywszy się od Ciebie i Twego świętego Kościoła, nie troszczą się o nabożeństwo do …More
,,Czyż to nie jest rzeczą pożałowania godną, najmilszy Mistrzu mój, gdy się widzi nieuświadomienie i ciemnotę panującą na ziemi względem Twej świętej Matki? Nie mówię tu o bałwochwalcach i poganach, którzy nie znając Ciebie, nie starają się Jej poznać; nie mówię również o heretykach i odszczepieńcach, którzy odłączywszy się od Ciebie i Twego świętego Kościoła, nie troszczą się o nabożeństwo do Twej świętej Matki; ale mówię o katolikach, a nawet uczonych, co powołani do nauczania innych, sami nie znają Ciebie ani Twej świętej Matki, chyba tylko sposobem czysto rozumowym, sucho i obojętnie. Rzadko kiedy mówią o Twej świętej Matce i o nabożeństwie, jakie ku Niej mieć winniśmy, ponieważ, jak powiadają, lękają się, by go nie nadużyto a Tobie nie uchybiono, oddając zbyt wielką cześć Twej świętej Matce. Kiedy widzą lub słyszą, że jakiś czciciel Najświętszej Dziewicy mówi często o nabożeństwie do tej dobrej Matki z czułością, siłą i przekonaniem, jako o środku pewnym i wolnym od złudzeń, jako o drodze krótkiej i bezpiecznej, jako o ścieżce niepokalanej, jako o cudownej tajemnicy, by Cię odnaleźć i doskonale umiłować – wnet powstają przeciwko niemu i przytaczają tysiące fałszywych dowodów, by mu wykazać, że nie powinien tyle mówić o Najświętszej Dziewicy, że pod tym względem dzieją się wielkie nadużycia, że należy się starać by je usunąć.
Jeżeli więc dotąd nic jeszcze nie powiedziałem na cześć Twej świętej Matki, “dodaj mi teraz łaski, abym Ją godnie chwalił”, wbrew wszystkim wrogom, którzy przecież i Twoimi są wrogami; abym ze świętymi radośnie mógł powiedzieć:
“Niech się nie spodziewa miłosierdzia Boga, kto obraża Jego świętą Matkę.” Spraw, abym żarliwie Cię pokochał, wtedy za przyczyną Twojego miłosierdzia uzyskam łaskę prawdziwego nabożeństwa do Twej świętej Matki i cały świat nim rozpalę. Przyjmij tedy żarliwą modlitwę, jaką zanoszę do Ciebie wraz ze św. Augustynem: “Tyś jest Chrystus, Ojciec mój święty” “Tu es Christus, Pater meus sanctus...” (Meditationum lib.I, cap.XVIII, no.2)"
Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Część II, 1
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
mk2017 and 5 more users like this.
mk2017 likes this.
Doktor wiee likes this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
Radek33 likes this.
jacekj likes this.
m.rekinek
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, musi być ostatecznym celem wszystkich naszych nabożeństw; inaczej byłoby ono błędne i złudne. Jezus Chrystus jest Alfa i Omega, początek i koniec wszystkiego. Pracujemy tylko, jak mówił Apostoł, by wszelkiego człowieka doskonałym uczynić w Jezusie Chrystusie, gdyż tylko w Nim mieszka wszystka zupełność Bóstwa i wszelka pełność …More
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, musi być ostatecznym celem wszystkich naszych nabożeństw; inaczej byłoby ono błędne i złudne. Jezus Chrystus jest Alfa i Omega, początek i koniec wszystkiego. Pracujemy tylko, jak mówił Apostoł, by wszelkiego człowieka doskonałym uczynić w Jezusie Chrystusie, gdyż tylko w Nim mieszka wszystka zupełność Bóstwa i wszelka pełność łaski, cnoty i doskonałości; gdyż tylko w Nim otrzymaliśmy pełnię błogosławieństwa duchowego, gdyż On jest naszym jedynym Mistrzem, który ma nas nauczać, jedynym Panem, od którego zależymy, jedyną Głową, z którą mamy być połączeni, jedynym Wzorem, któremu mamy się upodobnić, naszym jedynym Lekarzem, który ma nas uleczyć, jedynym Pasterzem, który ma nas żywić, jedyną Drogą, która ma nas prowadzić, jedyną Prawdą, której musimy wierzyć, jedynym życiem, które ma nas ożywiać; jednym słowem, jest dla nas wszystkim we wszystkim. Albowiem nie dano pod niebem innego imienia, w którym mielibyśmy być zbawieni, Bóg nie położył innego fundamentu dla naszego zbawienia, dla naszej doskonałości i naszej chwały, niż Jezusa Chrystusa. Wszelki gmach, który by nie spoczywał na tej opoce, stoi na lotnym piasku i wcześniej lub później runie niechybnie. Wszelki wierny, który nie trwa w Nim jak latorośl z winnym szczepem, odpadnie, uschnie i wart będzie, by go w ogień wrzucono. Poza Nim wszystko jest bezdrożem, kłamstwem, nieprawością, śmiercią i potępieniem. Jeśli natomiast jesteśmy w Jezusie Chrystusie i Jezus Chrystus w nas, nie potrzebujemy obawiać się potępienia. Ani Aniołowie w Niebie, ani ludzie na ziemi, ani szatani w piekle, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie może nam szkodzić, bo nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Przez Niego, z Nim i w Nim możemy wszystko: możemy oddać Bogu Ojcu w jedności Ducha Św. wszelką cześć i chwałę, (Kanon Mszy Św.), możemy stać się doskonałymi, a dla bliźniego naszego dobrą wonnością Chrystusową na żywot wieczny. (Por. 2 Kor 2, 15-16). Jeśli więc głosimy doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, to tylko w tym celu, by nabożeństwo nasze do Jezusa Chrystusa stało się gruntowniejsze i doskonalsze, oraz by podać łatwy i pewny środek do znalezienia Chrystusa. Gdyby nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy oddalało nas od Jezusa Chrystusa, to trzeba by je odrzucić jako złudzenie szatańskie. Tymczasem rzecz ma się przeciwnie... Nabożeństwo to jest konieczne, ale tylko na to, by Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć, ukochać Go i wiernie Mu służyć. Zwracam się do Ciebie, mój najmilszy Jezu, by użalić się serdecznie przed Twym Majestatem, że większość chrześcijan, nawet spośród bardzo uczonych, nie rozumie koniecznej łączności, jaka istnieje między Tobą, a Twą świętą Matką. Tyś Panie zawsze z Maryją a Maryja zawsze jest z Tobą i bez Ciebie być nie może; inaczej przestałaby być tym, czym jest. Łaska tak Ją przekształciła w Ciebie, że już nie Ona żyje i nie Ona jest, ale Ty mój Jezu, żyjesz i królujesz w Niej, doskonalej niż we wszystkich Aniołach i błogosławionych. Ach, gdybyśmy znali chwałę i miłość, jaką odbierasz w tej przedziwnej istocie, zaprawdę, inne ku Tobie i ku Niej żywilibyśmy uczucia. Maryja jest tak ściśle z Tobą zjednoczona, że łatwiej byłoby oddzielić światło i ciepło od ognia, a nawet – powiem śmiało, prędzej możnaby odłączyć wszystkich Aniołów i świętych od Ciebie, aniżeli Twoją błogosławioną Matkę, gdyż Ona goręcej Cię kocha i doskonalej Cię sławi, aniżeli wszystkie inne stworzenia społem. (Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Część II, 1)
PiotrM likes this.
PiotrM
Diabeł nienawidzi tej konsekracji. Coś o tym wiem bo czasem zaboli.

Maryjo prowadź nas.

W moim sercu Ciebie Matko mam,
Mając Ciebie, mam całe Niebo,
Trójca Święta wypełniła Cię,
Swoją Miłością jaką dajesz nam.
Gwiazdo morza prowadź nas,
Pośród burzliwych życia fal,
By do portu szczęśliwie dotrzeć,
Gdzie wędrówki naszej jest kres.
Ref: Ave Maryja...............
Złap …
More
Diabeł nienawidzi tej konsekracji. Coś o tym wiem bo czasem zaboli.

Maryjo prowadź nas.

W moim sercu Ciebie Matko mam,
Mając Ciebie, mam całe Niebo,
Trójca Święta wypełniła Cię,
Swoją Miłością jaką dajesz nam.
Gwiazdo morza prowadź nas,
Pośród burzliwych życia fal,
By do portu szczęśliwie dotrzeć,
Gdzie wędrówki naszej jest kres.
Ref: Ave Maryja...............
Złap za rękę Matko mnie,
I po drogach Syna prowadź,
Ty je znasz tak dobrze jak nas,
Idąc z Tobą, nie da zbłądzić się.
Tyś Hetmanką jest naszych dróg,
Postaw na nich zastęp Aniołów,
Święty Michał niech strzeże ich,
W tej wędrówce do naszej Ojczyzny.
Ref: Ave Maryja..............
W każdym z nas toczy się bój,
Z każdej strony czai się zło,
Wokół jest tyle złych dróg,
Matko z Tobą, nie da zbłądzić się.
Ref: Ave Maryja..........
m.rekinek likes this.
mk2017 likes this.