Clicks3.5K
pl.news
616

Wierni protestują przed watykańską nuncjaturą: "Dajcie nam kardynała Burkego"

Amerykańscy katolicy, w tym ofiary nadużyć homoseksualnych, 12 listopada będą protestować przed budynkiem nuncjatury apostolskiej w Waszyngtonie, trzymając banery z napisem "Dajcie nam kardynała Burkego", prosząc w ten sposób, by to jego papież Franciszek wyznaczył na nuncjusza w tym mieście.

Kardynał Burke wiele lat był biskupem i jest w stanie wywołać w Waszyngtonie prawdziwie katolicką reformę.

#newsWrnxurtfil
Fra_Egidio and 10 more users like this.
Fra_Egidio likes this.
slawek 1 likes this.
megur likes this.
antonio 64_64 likes this.
danuta_bg likes this.
Piotr123 likes this.
baranek likes this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
Edgar71 likes this.
bookbinder likes this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
Ewelina Anna
wacula25@wp.pl
A każdy może upaść grzechach Najważniejsze aby Bóg pomógł się podnieść .I nie jest jednak tak ważne to, by nigdy nie upaść w czasie drogi. Ważne jest to, by zawsze się podnosić, nie pozostawać na ziemi, wylizując rany swoje. Pan Miłosierdzia zawsze mi przebacza, oferuje mi więc zawsze możliwość zaczęcia na nowo. Kocha mnie za to, kim jestem, chce mnie podnieść, wyciąga do mnie swoją dłoń. Takie …More
A każdy może upaść grzechach Najważniejsze aby Bóg pomógł się podnieść .I nie jest jednak tak ważne to, by nigdy nie upaść w czasie drogi. Ważne jest to, by zawsze się podnosić, nie pozostawać na ziemi, wylizując rany swoje. Pan Miłosierdzia zawsze mi przebacza, oferuje mi więc zawsze możliwość zaczęcia na nowo. Kocha mnie za to, kim jestem, chce mnie podnieść, wyciąga do mnie swoją dłoń. Takie jest również zadanie Kościoła: uzmysłowić ludziom, że nie ma takich sytuacji, z których nie można się podnieść, że dopóki żyjemy, zawsze można zacząć na nowo, jeśli tylko pozwolimy, by Jezus nas przytulił i przebaczył nam.BO OPLUĆ można zawsze , ale czy oto tu chodzi ??
Ewelina Anna
Synod w Kartaginie z 254 r:

O księżach i biskupach biorących udział w modlitwach innowierców, Żydów bądź heretyków:

„Winniśmy przy przy ustanawianiu kapłanów wybierać tylko nieskazitelnych, nieposzlakowanych zwierzchników, którzy by święcie i godnie składając ofiary Bogu, mogli być wysłuchani, gdy się modlą o pomyślność ludu Pańskiego; napisane jest bowiem:

„Bóg grzesznika nie słucha, jednakże…More
Synod w Kartaginie z 254 r:

O księżach i biskupach biorących udział w modlitwach innowierców, Żydów bądź heretyków:

„Winniśmy przy przy ustanawianiu kapłanów wybierać tylko nieskazitelnych, nieposzlakowanych zwierzchników, którzy by święcie i godnie składając ofiary Bogu, mogli być wysłuchani, gdy się modlą o pomyślność ludu Pańskiego; napisane jest bowiem:

„Bóg grzesznika nie słucha, jednakże słucha tego, kto czci Boga i spełnia Jego wolę” Io 9,31.

Dlatego z jak największą pilnością i po należytym zbadaniu, należy wybierać do kapłaństwa Boga takich, o których wiadomo, że ich Bóg wysłucha.

A i lud nie może sobie pochlebiać, że nie zawinił, jeśli pozostaje w łączności z grzesznym kapłanem i na to się zgadza, aby jego zwierzchnik niesprawiedliwie sprawował urząd biskupi, choć sprawiedliwość Boża grozi i mówi przez proroka Ozeasza:

Ofiary ich jak chleb płaczących, wszyscy, którzy go jeść będą, się skalają. Oz 9,4

Tymi słowy poucza i wskazuje że ci wszyscy bez wyjątku grzeszą, którzy się kalają, uczestnicząc w ofierze bezbożnego i niesprawiedliwego kapłana. Widzimy to również wyrażone w Księdze Liczb, gdzie gdy Kore, Datan i Abiron wystąpili przeciw kapłanowi Aaronowi i przywłaszczyli sobie prawo składania ofiar, Pan przez Mojżesza rozkazuje ludowi, aby od nich odstąpił, żeby przestając z występnymi, nie popełnił takiej samej winy.

Odstąpcie, mówi, od namiotów ludzi niesprawiedliwych, całkowicie zatwardziałych, i nie dotykajcie tego, co do nich należy, abyście wraz z nimi nie zginęli w ich grzechu. Nm 20,25-26.

Toteż lud posłuszny nakazom Pańskim i bojąc się Boga, winien się odsunąć od grzesznego zwierzchnika i nie brać udziału w ofierze kapłana świętokradcy. W jego przecież szczególnej jest mocy albo wybierać godnych kapłanów, albo niegodnych strącać.”

Synod w Kartaginie, 254 rok, „W sprawie Bazylidesa i Marcjalisa”. Acta Synodalia, ann 50-381, Baron, Pietras.

Fragment po łacinie:

„(…)In ordinationibus sacredotum non nisi immaculatos et integros antistites eligere debemus, qui sancte et digne sacrifica Deo offerentes audiri in precibus possint quas faciunt pro plebis dominicae incolumitate, cum scriptum sit:

Deus peccatorem non audit; sed si quis Deum coulerit et voluntatem eius fecerit , illum audit.

Propter quod plena diligentia ex exploratione sincera oportet eos ad sacredotium Dei deligi quos a Deo constet audiri.

Nec sibi plebs blandiatur quasi immunis esse a contiago delicti possit cum sacredote peccatore communicans et ad iniustum atque illicitum praepositi sui episcopatum consensum suum commodans, quando per Osee prophetam comminetur et dicat censura divina:

Sacrificia eorum tamquam panis luctus, omnes qui manducant ea contaminabuntur,

docens scilicet et ostendes omnes omnino ad peccatum constringi qui fuerint profani et iniusti sacredotis sacrificio contaminati. Quot item in Numeris manifestari invenimus, quando Chore et Dathan et Abiron contra Aaron sacredotem sacrificandi sibi licentiam vindicaverunt. Illic quoque per Moysem praecepit Dominus ut ab eis populus separetur, ne facinorosis coniunctus eodem facinore et ipse perstringatur.

Separamini, inquit, a tabernaculis horum hominum durissimorum, et nolite tangere ea quae ad eos pertinent ne simul pereatis in peccato eorum.

Propter quod plebs obsequens praeceptis dominicis et Deum metuens a peccatore praeposito separare se debet, nec se ad sacrilegi sacerdotis sacrificia miscere, quando ipsa maxime habeat potestatem vel eligendi dignos sacerdotes vel indignos recusandi.”

swietatradycja.wordpress.com/…/kaplan-naszych-…
m.rekinek likes this.
Annasz19 and 2 more users like this.
Annasz19 likes this.
PiotrM likes this.
Przydź Panie Jezu ! likes this.
.....szatan przejął klucze Piotrowe - szatan dobrowolnie ich nie zwróci .
Ewelina Anna
Dajcie nam katolickiego Prymasa Polski i katolickiego metropolitę Warszawy a nie podchodzących pod kanony kościelne i wykluczonych z Kościoła na mocy samego prawa, którzy świętują z Żydami i heretykami a gnębią lud katolicki!

„Jeśli jakiś duchowny lub świecki wejdzie do synagogi Żydów lub do świątyni heretyków aby się modlić, zostanie złożony z urzędu i wyłączony [z Kościoła. ]”
Const Apost. …More
Dajcie nam katolickiego Prymasa Polski i katolickiego metropolitę Warszawy a nie podchodzących pod kanony kościelne i wykluczonych z Kościoła na mocy samego prawa, którzy świętują z Żydami i heretykami a gnębią lud katolicki!

„Jeśli jakiś duchowny lub świecki wejdzie do synagogi Żydów lub do świątyni heretyków aby się modlić, zostanie złożony z urzędu i wyłączony [z Kościoła. ]”
Const Apost. VIII 47, 65-69,”
m.rekinek and one more user like this.
m.rekinek likes this.
PiotrM likes this.
Ewelina Anna