Clicks997

Fałszywie pojęty dialog międzyreligijny

Źródło: www.youtube.com/watch ______________ «I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni» (Dz 4, 12). «Idźcie …More
Źródło: www.youtube.com/watch

______________

«I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni» (Dz 4, 12).

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16, 15).

«Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!»(1 Kor 9, 16).

______________

Sobór Watykański II w deklaracji o wolności religijnej naucza, że katolicy powinni wobec innowierców szerzyć światło wiary katolickiej z całą odwagą i z całym męstwem apostolskim, aż do wylania krwi (Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae" 14; www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/359.html).

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina o podstawowym obowiązku misyjnym Kościoła, któremu została powierzona Prawda, aby zaniósł ją wszystkim ludziom (Katechizm Kościoła Katolickiego 849-851; www.katechizm.opoka.org.pl).

Kongregacja Nauki Wiary w deklaracji "Dominus Iesus" przypomina o zasadach właściwie pojętego dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza o obowiązku głoszenia wszystkim niechrześcijanom konieczności nawrócenia się do Jezusa Chrystusa i zjednoczenia z Kościołem katolickim przez chrzest (Deklaracja "Dominus Iesus" 22; opoka.org.pl/…/dominus_iesus.h…).

Św. Jan Paweł II w Encyklice "Redemptoris missio" przypomina, że dialog międzyreligijny nie zwalnia od ewangelizacji, lecz jest z nią związany i stanowi szczególny jej wyraz (Encyklika "Redemptoris missio" 55; opoka.org.pl/…/r_missio_2.html ).

______________

Nigdy nie wolno zapominać:

istnieje tylko jedna i jedyna prawdziwa religia objawiona przez Boga - katolicka;

istnieje tylko jeden i jedyny prawdziwy Kościół założony przez Jezusa Chrystusa - katolicki;

poza Kościołem nie ma zbawienia.

do tego jedynego i prawdziwego Kościoła Katolickiego mamy obowiązek przyprowadzić wszystkich innowierców, a więc wszystkich ludzi wszelkich narodowości i religii, nade wszystko własnym przykładem prawdziwie chrześcijańskiego życia.

______________

Z okazji tzw. "Dnia Islamu" warto przeczytać:

Słynny znawca islamu wyjaśnia, jak należy rozumieć fragment "Nostra aetate" dotyczący muzułmanów

Kim jest Allah? O różnicy między chrześcijaństwem i islamem

Bp. Schneider: mamy obowiązek nawracania muzułmanów...
Tadeusz Majoch and 2 more users like this.