Clicks124
abcxyz and one more user like this.
abcxyz likes this.
olek19801 likes this.
m.rekinek
W pierwszym roku urzędowania Franciszka, odwiedził go Szimon Peres, po tej wizycie ukazał się komunikat, w którym dowiadujemy się, że Peres proponował Franciszkowi, by ten stanął na czele ,,religijnego ONZ-etu" - opowiada Grzegorz Braun.
Agata.B likes this.
m.rekinek likes this.