Jazyk
17 2
Dr. Radomír Malý | www.tedeum.cz/…/kardinal-muller… | Jsou to správná slova, která plně podepisuji. Jak se s tím ale srovnávají nedávná údajná slova papeže Františka gejovi z Chile: „Bůh tě … Více
tedeum.cz

Tzv. homofobie je výmysl a nástroj totalitního teroru – TE DEUM HODIE

Bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Ludwig Müller v rozhovoru s italskou novinářkou Constanzií Mirianovou označil tzv. homofob…
http://www.tedeum.cz/2018/05/23/kardinal-muller-tzv-homofobie-je-vymysl-a-nastroj-totalitniho-teroru/
Napsat komentář
snakee
démone charismatiků, pakuj tam odkud jsi přišel
henta
moták ze Zlatých hor
Zedad se to líbí. 
Samson1
jinak apoštol Pavel měl kdysi též pověřovací listiny, aby dal křesťany v Damšku spoutat a přivést do Jeruzaléma. Pavla Kristus srazil, oslepil, vytkl mu proč ho pronásleduje, to značí, že i pronásledování vztáhl Kristus na sebe. Bůh slepotu Pavla sejmul, že se mu dal poznat, dal se pokřtít a ze stejnou holivostí začal kázat evangelium na rozdíl od některých, kterým to zůstalo dodnes a když to … Více
henta
Samson1
To máš máš recht. Patriarcha ELiáš miluje
Boží stvoření a nikdy by netoužil jako
FR. z Assisi po "nožičce z prasátka" a
vůbec mu to nebylo trapné něco
takové jíst, když mu jeden jeho bratr
vyplnil přání. A v lese uřezal seleti nožičku.
Pravoslavní katolíci - nechápou
jak někdo takovýmohlbýt svatořečený.
Samson1 před 12 minutami

hento, co s tebou dělat? debile! Více
Samson1
hento, co s tebou dělat? debile! Já miluji sv. Františka z Assisi, prosťáčka, který nazýval slunce bratrem, vodu sestrou, vlka bratrem. Též žil ve středověku, jeho následník byl svatý P. Pio. Eliáš k nim má hodně daleko. To řeknu Eliášovi klidně do očí.
Zedad
Sard jak to souvisí s cestou spásy? Každý člověk se svobodně rozhoduje jestli půjde cestou za Kristem a nebo ne.
henta
Vrátit se do středověku v plné polní
s latinou a inkvizicí. To je Samsonovo
krédo.Samson1
Samson1
Sarde já myslel těch, co se dávají obřezat i v dnešní době a Krista nepřijali. Ti jsou proti víře stejně zákeřní, jak byli vůči Ježíšovi, když působil a následně celých 2000 let církev pronásledují a strojí úklady, zvenku i zevnitř.
Zedad
... Bůh nevytváří homosexuály, homosexualita je důsledkem odpadu od Boha a nevěry, jak píše v listě Římanům sv. Pavel, dílem ďábla, pod jehož vliv se ten, kdo odpadne od Boha, dostává...
Samson1
Ono je to popsáné v "Frantfutská škola". Dnešní modrá EU je neomaristická, socialistická, proto nejde usilovat v tom smyslu o hlubší integraci s EU, její hodnoty jsou dané Lisabonskou smlouvou, pro křesťany nepřijatelné. Do práv menšin je zahrnuta i ta dnešní "uprchlická krize", vše je prostě řízené socialisty a zednáři v církvi tam církev tahají. Do Babylona. Církev je oslabená, destabilizovaná,… Více
Samson1
Práva mnenšin jsou mechanismy nátlaku neomarxismu, stejně jako kdysi to byla práva dělnické třidy a ve své podstatě se jednalo o zotročení a boj proti církvi, samo, Marx a Lenin pochází od obřezaných, jak to menhir hájí. Vždy za všem stojí ti, co do dnešních dnů tvrdí, že když stráže spaly, přišli učedníci a tělo odnesli.
Libor Halik
Bylo by vhodné napsat jména konkrétních homobiskupů a jejich homospolupracovníků v České republice. Pro @Detektiv
henta
Exkomunikovaní slovenští katoličtí kněží o svých zkušenostech s církví.
Římu oddané Slovensko je na tom
stejně mizerně. Ovšem v Čechách
se to zřejmě více tutlá, ale neututlá.
Detektiv
Naopak homomafie je v nejvyšších kruzích české katolické Církve pevně a rozsáhle zakořeněna.