m!rek
m!rek

VASSULA RYDEN - TRNAVA 2010 (3. část)

Pán Ježíš byl Žid, očekávaný Mesiáš, očekávaný celou historii lidstva. Židé byli vyvolený národ, ze kterého měl povstat. Oni studovali písma a nakonec když Ježíš přišel na tento svět, tak ho nepoznali. Soudili ho podle zdání a jejich vlastní ego je zaslepilo. Odsuzovali ho a ačkoliv udělal mnoho dobrého, oni to nepřijali. Nakonec ho zabili. Bůh se dal poznat těm kteří ho nečekali, nehledali …More
Pán Ježíš byl Žid, očekávaný Mesiáš, očekávaný celou historii lidstva. Židé byli vyvolený národ, ze kterého měl povstat. Oni studovali písma a nakonec když Ježíš přišel na tento svět, tak ho nepoznali. Soudili ho podle zdání a jejich vlastní ego je zaslepilo. Odsuzovali ho a ačkoliv udělal mnoho dobrého, oni to nepřijali. Nakonec ho zabili. Bůh se dal poznat těm kteří ho nečekali, nehledali. Pohanům. Dnes je stav naší země velmi vážný.Člověk to nemůže vnímat bez duchovního pohledu. Příkladem je potrat. bez Boha nejsme dnes schopni vidět do očí bijící pravdu, že je to vražda. Další příklad je ten, že církev je rozdělena a my máme na tom svůj podíl tím, že v našem srdci není láska a svornost a toto všechno nás nechává chladným a myslíme si že je vše v pořádku. Jsme křestané a stejně jsme bez lásky. dělíme lidi podle našich sympatií a jsme připraveni odsuzovat a hádat se a nenávidět. Vše si klidně omluvíme. Toto my nevidíme. My to nepoznáváme, tak jako tenkrát nepoznali Ježíše. O tomto žalostném stavu mluví Písmo. Do tohoto stavu našeho světa Bůh zasahuje aby nás probral ze spánku a uzdravil. Posílá své posly, které my odsuzujeme a nesme schopni vidět pravdu. V našich srdcích není láska. a to nás odsuzuje.