magnolia2931
magnolia2931
143.2K

Orędzie apokaliptyczne- orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi

520 Orędzie apokaliptyczne a W tym otoczonym czcią sanktuarium, całodziennym Wieczernikiem świętujecie znowu w tym roku rocznicę Mojego pierwszego objawienia się w Cova da Iria w Fatimie. b Moje …More
520 Orędzie apokaliptyczne
a W tym otoczonym czcią sanktuarium, całodziennym Wieczernikiem świętujecie znowu w tym roku rocznicę Mojego pierwszego objawienia się w Cova da Iria w Fatimie.
b Moje Niepokalane Serce otwiera się i sprawia, że spływają na was promienie Mojej matczynej i miłosiernej miłości.
c W waszych czasach realizuje się orędzie dane wam przeze Mnie w Fatimie. Przeciw niemu rozszalał się Mój przeciwnik. Ukaże się jednak teraz całe jego nadzwyczajne znaczenie dla Kościoła i całej ludzkości.
d To jest orędzie apokaliptyczne. Dotyczy ono końca czasów. Zapowiada i przygotowuje powrót Mojego Syna Jezusa w chwale.
e Sprawiam, że promienie miłości i światła spływają z Mojego Niepokalanego Serca na ludzkość, która ponownie stała się pogańska. Ogarnął ją chłód negacji Boga i bunt przeciw Jego prawu miłości, zepsuł ją grzech i zło. Szatan, pewny swego zwycięstwa, panuje nad nią. Promienie te oświetlają wam drogę, którą powinniście przejść, aby powrócić do Boga: drogę nawrócenia, …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
,,To jest orędzie apokaliptyczne. Dotyczy ono końca czasów. Zapowiada i przygotowuje powrót Mojego Syna Jezusa w Chwale.''More
,,To jest orędzie apokaliptyczne. Dotyczy ono końca czasów. Zapowiada i przygotowuje powrót Mojego Syna Jezusa w Chwale.''
Slawek
Matka Boża objaśnia niektóre rozdziały Objawienia Rozpoczynam cykl wpisów dotyczących interpretacji niektórych rozdziałów Pisma świętego przez Matkę …More
Matka Boża objaśnia niektóre rozdziały Objawienia
Rozpoczynam cykl wpisów dotyczących interpretacji niektórych rozdziałów Pisma świętego przez Matkę Bożą w jej orędziach. Myślę że uda mi się takich wpisów kilka zrobić w jakiś odstępach czasu gdyż przygotowanie takiego wpisu wymaga bardzo dużo czasu.
Dzisiejszy wpis zatytułuję

Czy otworzyć zapieczętowaną księgę …
Jestem Dziewicą Objawienia……..Doprowadzę was do pełnego zrozumienia Pisma Świętego. Przede wszystkim odczytam wam strony jego ostatniej księgi. To co w niej jest opisane, właśnie przeżywacie. Wszystko zostało w niej już przepowiedziane – także to, co ma się jeszcze wydarzyć. Jasno została opisana walka, do której was wzywam. Przepowiedziane jest też Moje wielkie zwycięstwo. ( Ks. Gobbi (24.04.1980 – Rozd. 198)
Cud słońca, który miał miejsce w czasie Mego ostatniego objawienia, był tylko proroczym znakiem zapraszającym was wszystkich do popatrzenia na Księgę jeszcze zapieczętowaną. Dziś jestem posłana przez Boga, aby otworzyć tę …More
3 more comments
magnolia2931
627

Matka drugiego Adwentu- orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi

417 Matka drugiego Adwentu a Najmilsi synowie, rozpoczynacie ten nowy rok w niepokalanym świetle Mojego Boskiego macierzyństwa. Z woli Mojego Syna Jezusa jestem również waszą Matką. b Jako Mama chcę …More
417 Matka drugiego Adwentu
a Najmilsi synowie, rozpoczynacie ten nowy rok w niepokalanym świetle Mojego Boskiego macierzyństwa. Z woli Mojego Syna Jezusa jestem również waszą Matką.
b Jako Mama chcę was wziąć za rękę i towarzyszyć wam w czasie tego dziesięciolecia, które właśnie dziś rozpoczynacie. To jest bardzo ważne dziesięciolecie; to okres czasu szczególnie naznaczony silną obecnością Pana wśród was. W tym ostatnim dziesięcioleciu waszego wieku spełnią się wydarzenia, które wam przepowiedziałam. Jest więc konieczne, byście się wszyscy pozwolili formować Moim matczynym działaniem.
c – Formuję wasze serca, aby was doprowadzić do nawrócenia i aby was otworzyć na nową zdolność miłości. Leczę was z choroby egoizmu i bezowocności.
d – Formuję wasze dusze, pomagając wam pielęgnować w nich wielki dar łaski Bożej, czystości, miłości. Sprawiam, że rozkwitają w was – jak w niebiańskim ogrodzie – kwiaty wszelkich cnót, powodując wzrost waszej świętości. Oddalam od waszych dusz cień zła, lód …More
magnolia2931
1.1K

Wszystko zostało już objawione- Matka Boża "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. …

300 Wszystko zostało już objawione a Najmilsi synowie, wyciszcie się ze Mną na modlitwie w godzinach poprzedzających narodzenie Mojego Dziecka, Jezusa. Przeżyjcie w Moim Niepokalanym Sercu te chwile …More
300 Wszystko zostało już objawione
a Najmilsi synowie, wyciszcie się ze Mną na modlitwie w godzinach poprzedzających narodzenie Mojego Dziecka, Jezusa. Przeżyjcie w Moim Niepokalanym Sercu te chwile Świętej Nocy.
b Postępujcie za Mną drogą nieustannej modlitwy. Jest ona rozmową miłości, ufności i synowskiego zawierzenia planowi zbawienia Pana, naszego Boga. To zawierzenie niosło Mnie w radosnym doświadczaniu obecności Mojego Syna. Odczuwałam Go mocno, ponieważ nadeszła chwila Jego narodzenia w czasie. Moja podróż do Betlejem stała się jednym słodkim macierzyńskim przyzwoleniem na Jego Boski zamiar życia wśród was jak Brat.
c Prowadziłam z Nim rozmowę utkaną z ciszy i słuchania, kontemplacji i miłości, adoracji i oczekiwania. Nieustanna modlitwa otaczała więc długą wędrówkę do gościnnej groty. Tam stała się jeszcze intensywniejsza, bardziej skupiona, aż do opadnięcia zasłony oddzielającej Mnie od wejścia w głęboką niebiańską ekstazę. Wyszłam z niej razem z Boskim Dzieciątkiem, które …More
magnolia2931
743

Idźcie i ewangelizujcie- orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi

468 Idźcie i ewangelizujcie a Otaczacie dziś chwałą Moje Niepokalane Serce w tym stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa, w którym się znajdujecie wy, odpowiedzialni za Kapłański Ruch Maryjny, …More
468 Idźcie i ewangelizujcie
a Otaczacie dziś chwałą Moje Niepokalane Serce w tym stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa, w którym się znajdujecie wy, odpowiedzialni za Kapłański Ruch Maryjny, przybyli z całej Brazylii. Jestem z wami. Łączę się z waszą modlitwą o otrzymanie daru Ducha Świętego, przekształcającego was w apostołów tych ostatnich czasów.
b Nadeszła chwila dawania przez was publicznego świadectwa. Niech wszyscy zobaczą, że jesteście Moimi małymi dziećmi, apostołami, których ukształtowałam do wielkiego czekającego was zadania nowej ewangelizacji.
c Jak w Jerozolimskim Wieczerniku otwarłam drzwi, aby Apostołowie szli głosić Ewangelię – dając początek pierwszej ewangelizacji – tak w waszym Wieczerniku wzywam was do stania się apostołami drugiej ewangelizacji.
d Gdy kończy się ten nadzwyczajny Wieczernik, daję każdemu z was Moje macierzyńskie polecenie: idźcie i ewangelizujcie.
e Idźcie we wszystkie strony waszego wielkiego narodu.
f Idźcie do wszystkich miejsc, nawet do …More
magnolia2931
888

Ujawniam Moją tajemnicę- orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi

a Wspominacie dziś Moje ostatnie objawienie, które miało miejsce w Fatimie tego samego dnia 1917 r., potwierdzone cudem słońca. b Ogłaszam wam dziś, że właśnie ma się narodzić Nowy Kościół Światłości …More
a Wspominacie dziś Moje ostatnie objawienie, które miało miejsce w Fatimie tego samego dnia 1917 r., potwierdzone cudem słońca.
b Ogłaszam wam dziś, że właśnie ma się narodzić Nowy Kościół Światłości, który Mój Syn Jezus formuje we wszystkich częściach ziemi. Przygotowuje ją w ten sposób na przyjęcie Go z wiarą i radością – w całkiem bliskiej chwili Jego drugiego Przyjścia.
c Bliskie jest chwalebne Królestwo Chrystusa. Zostanie ono ustanowione wśród was dzięki drugiemu przyjściu Jezusa na świat. To będzie Jego powrót w chwale. To będzie Jego chwalebny powrót dla ustanowienia wśród was Jego Królestwa i doprowadzenia całej ludzkości – odkupionej Jego drogocenną Krwią – do stanu nowego ziemskiego Raju.
d To, co się przygotowuje, jest bardzo wielkie. Niczego podobnego nie było od stworzenia świata. Przygotowujcie się w pokorze, w wierze, na intensywnej modlitwie. Przygotowujcie się wszyscy, gromadząc się w duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. Przygotowujcie się w ciszy i …More
magnolia2931
17K

Zapowiedź kar i Przyjście Chrystusa Zofia Nosko - Orędzia Zbawienia I

1. Zapowiedź kar i Przyjście Chrystusa Prasa mówi ciągle o pokoju, a wszyscy się zbroją. Obecne czasy są czasami wypełnienia tych przepowiedni, które mówią o CZASACH CZASÓW. Pamiętaj, że wiele narodów …More
1. Zapowiedź kar i Przyjście Chrystusa
Prasa mówi ciągle o pokoju, a wszyscy się zbroją. Obecne czasy są czasami wypełnienia tych przepowiedni, które mówią o CZASACH CZASÓW.
Pamiętaj, że wiele narodów szykuje sobie zupełną zagładę. Nie wiedzą, że czym kto wojuje, ten od tego ginie. Powiedziałem do Piotra w chwili, gdy Mnie napadła zgraja sług Kajfasza: schowaj do pochwy miecz swój, bowiem kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Podobnie jest dziś z narodami świata; okłamują siebie nawzajem, ciągle przysięgają pokój, zbierają się na konferencje tylko po to, aby uciszyć podejrzenie drugiego, a sami z uporem maniaków się zbroją. Największa broń atom, powiem ci, ten arsenał broni nie będzie użyty, bo Ja już nie będę dłużej nawoływał o miłosierdzie, ale Swój miecz spuszczę na ziemię. Ten miecz to głód, ciężkie choroby, na które nie będą mogli znaleźć leku. Pójdzie morowe powietrze tak ciężkie, że jedna czwarta ludzkości zginie bez wojny nuklearnej na ziemi. Przed przyjściem Moich aniołów świat …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
Wystąpią powodzie, trzęsienia ziemi i będą dwa słońca o blasku tak krwawym i strasznym, że ludzie mdleć będą.More
Wystąpią powodzie, trzęsienia ziemi i będą dwa słońca o blasku tak krwawym i strasznym, że ludzie mdleć będą.
magnolia2931
1.2K

Jesteście w przededniu wydarzeń...- orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks …

285* Jestem waszą Matką, jestem Królową Polski 19.03.1984, Uroczystość św. Józefa a Patrzę z troską na naród, który został Mi oficjalnie poświęcony. Na jak wielkie niebezpieczeństwa i zło jestMore
285* Jestem waszą Matką, jestem Królową Polski
19.03.1984, Uroczystość św. Józefa
a Patrzę z troską na naród, który został Mi oficjalnie poświęcony. Na jak wielkie niebezpieczeństwa i zło jest narażony, jak wielka burza mu grozi!
b Widzę ciężki krzyż, który niesie. Patrzę na jego synów, którzy cierpią głód i zimno, na tak wiele dzieci, które płaczą, na młodzieńców rozczarowanych i nie mających bezpiecznej przyszłości, na ludzi, którzy walczą o to, aby żyć bardziej po ludzku, na tyle rozbitych rodzin.
c Widzę cierpienia Kościoła w tych trudnych chwilach. Do jego wnętrza przeniknęła zasadzka podziału i kompromisów z duchem tego świata. Także tu próbuje się rozprzestrzeniać dym błędu i niewierności. Szuka się ratunku w ucieczce do łatwych układów z tymi, którzy chcą Kościół zniszczyć i rozbić. Zapanował rozdźwięk między Biskupami, Kapłanami, osobami zakonnymi i wiernymi.
d Wytyczam drogę dla ocalenia Kościoła – drogę pewną. Wskazałam ją wtedy, gdy ukazałam się w Fatimie, aby dać …More
magnolia2931
868

Zwiastowanie radości- orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi

Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi 369 Zwiastowanie radości a W poświęconym Mi roku, najmilsi synowie, zapraszam was do czuwania ze Mną, waszą Niebieską Mamą, i z Moim …More
Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi
369 Zwiastowanie radości
a W poświęconym Mi roku, najmilsi synowie, zapraszam was do czuwania ze Mną, waszą Niebieską Mamą, i z Moim najczystszym małżonkiem Józefem – na modlitwie, w ufności i oczekiwaniu.
b To jest Święta Noc.
c Jakże wielkie zmęczenie długą drogą do Betlejem! Co za cierpienie wobec każdej odmowy otwarcia nam drzwi! Jakie zaufanie Ojcu, prowadzącemu nas za rękę w czasie wypełniania się Jego wielkiego planu miłości!
d Plan realizuje się przez zbieg niespodziewanych okoliczności, przygotowujących nadejście nadzwyczajnego cudu: litościwy gest pasterza, wskazującego nam pobliską grotę; otwarcie jedynych drzwi ubogiego i nędznego schronienia; krzątanina dla uczynienia tego miejsca bardziej gościnnym, szczególnie zaś nasze doskonałe przyjęcie woli Ojca Niebieskiego, który przygotował ubogi i zimny żłób dla Swego Jednorodzonego Syna przychodzącego na świat.
e Jakże słodkie jest ciepło Mojej miłości dla Serca …More
magnolia2931
7956

Otwórzcie na oścież drzwi przychodzącemu Chrystusowi. W chwili waszego największego ucisku. …

238 W kołysce cierpienia Ostatnia noc roku, 31.12.1981 a Moi najmilsi synowie, czuwajcie ze Mną na modlitwie i w oczekiwaniu. To jest Święta Noc. b W chwili gdy największa cisza otacza wszystko, nad …More
238 W kołysce cierpienia
Ostatnia noc roku, 31.12.1981
a Moi najmilsi synowie, czuwajcie ze Mną na modlitwie i w oczekiwaniu. To jest Święta Noc.
b W chwili gdy największa cisza otacza wszystko, nad światem unosi się wielka modlitwa Matki. Przenika niebiosa i otwiera je, aby pozwolić zstąpić Mojemu Boskiemu Synowi.
c Patrzę w Jego oczy, słyszę bicie Jego serduszka, pieszczę matczynymi rękoma Jego maleńkie rączki. Kładę Go w kołysce, zrobionej z ubogiego żłobu, wśród dokuczliwego chłodu nocy i lodu zamykającego wszystkie serca.
d Kołyska, do której wkładam Moje Niebieskie Dziecię w tę Świętą Noc, sporządzona jest z cierpień i udręk wszystkich ludzi. Podczas tego Bożego Narodzenia modlitwa waszej Niebieskiej Mamy staje się bardziej żarliwa. Łączy się z bólem wszystkich i z rozpaczą wielu Moich dzieci.
e Patrzę na mękę narodu polskiego, który cały został Mi poświęcony. W ostatnich dniach wiele razy powierzył Mi go Mój Papież. Naród ten przeżywa dramatyczne godziny swojej Kalwarii i niesie …More
Anja39
dobrze prawisz sąsiedzie.Błogosławieni pokornego serca, którzy za cierpienie umieją dziekować i w nim dopatrują się daru 🤗 przed takimi "czapki z głow"
sąsiad od serca
Szczęśliwi ci, którzy już klęczą i wyznają miłość Bogu przez łzy, zmaltretowani przez bogatych tego świata, bo otrzymali pokój serc. 🤗More
Szczęśliwi ci, którzy już klęczą i wyznają miłość Bogu przez łzy, zmaltretowani przez bogatych tego świata, bo otrzymali pokój serc.
🤗
5 more comments

"Obudź się Polsko bo Król na was czeka"- Orędzia z książki Zofii Grochowskiej

"Obudź się Polsko bo Król na was czeka"- Orędzia z książki Zofii Grochowskiej 11.01.2005 r. Jasna Góra. Siostra Zofia Grochowska modli się do Matki Bożej : Matuchno Przenajświętsza oto jestem i …More
"Obudź się Polsko bo Król na was czeka"- Orędzia z książki Zofii Grochowskiej
11.01.2005 r. Jasna Góra.
Siostra Zofia Grochowska modli się do Matki Bożej :
Matuchno Przenajświętsza oto jestem i zawierzam Ci wszystkie sprawy Kościoła, Polski i Małych Rycerzy MSJ, abyś nam wskazała drogę do swego Syna Jezusa Chrystusa.
Mówi Matka Boża: Córko Moja Ja, Matka Boża Częstochowska i Królowa Polski dam wam poznać że jestem Nią. Wiele mocarzy tej ziemi poskromiłam i teraz też uczynię to samo z tymi, co zawładnęli Polską i niszczą ją. Dzieci Mego Królestwa wybił dzwon dla tych, co czynili zło a nie pokładali ufności w pomocy Bożej. Polsko wróć pod Krzyż Mego Syna, to jest zwycięstwo nad złymi mocami.
Idą straszne dni dla Polski, ale wy, dzieci przyjdźcie pod Mój sztandar dwóch Serc - Jezusa i Maryi. To jest wasze schronienie i wolność dla Polski. Bóg dał Mi Polskę abym wraz z wami dzieci Mej miłości odniosła zwycięstwo przez Moją miłość do was. Bądźcie przy Moim Sercu waszymi sercami i myślami i …
More
Anieobecny
Dajcie mi armię ludzi z Różańcem, a wygram każdą wojnę...More
Dajcie mi armię ludzi z Różańcem,
a wygram każdą wojnę...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
,, Dzieci Narodu Polskiego, chwyćcie za Mój Różaniec Św., to jest wasza broń przeciwko złu.''More
,, Dzieci Narodu Polskiego, chwyćcie za Mój Różaniec Św., to jest wasza broń przeciwko złu.''
4 more comments
magnolia2931
1913

Mieć Króla w narodzie polskim to jest wielka łaska- Orędzia z książki Z. Grochowskiej

Mieć Króla w narodzie polskim to jest wielka łaska- Orędzia z książki Z. Grochowskiej Dn. 22.07.1999 r. Ja, Król Dawid, przekazuję poprzez ciebie, Zofio, ostrzeżenie dla Polski. Wzywałem was, narodzie …More
Mieć Króla w narodzie polskim to jest wielka łaska- Orędzia z książki Z. Grochowskiej
Dn. 22.07.1999 r.
Ja, Król Dawid, przekazuję poprzez ciebie, Zofio, ostrzeżenie dla Polski. Wzywałem was, narodzie, aby Jezus Chrystus został wybrany i ogłoszony Królem Miłosierdzia Bożego, a wy nadal trwacie w swym uporze.
Nie zamykajcie drzwi Królestwu Bożemu, otwórzcie najpierw swoje serca Jezusowi, aby mógł oczyścić je i przemienić - Jezus najbardziej pragnie Królestwa w sercach ludzkich.

Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. Faustynie jako Jezus Miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany korona złotą , a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą. Ja, Król Dawid, przekazałem ostatnie orędzie do Narodu Polskiego. Jezus czeka na waszą odpowiedź w czynie i zawierzeniu - w jaki sposób postąpicie z Jezusem, tak on postąpi …More
daniel.k
Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. Faustynie jako Jezus Miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany …More
Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. Faustynie jako Jezus Miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany korona złotą , a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą. Ja, Król Dawid, przekazałem ostatnie orędzie do Narodu Polskiego. Jezus czeka na waszą odpowiedź w czynie i zawierzeniu - w jaki sposób postąpicie z Jezusem, tak on postąpi z wami. Tyle dzieci Bożych zabiega o Królestwo Jezusa Chrystusa... Gdzie są władze kościelne? Czyż wy Go nie potrzebujecie? Królestwo Jezusa Chrystusa jest przeznaczeniem dla narodu wybranego. To Królestwo obejmie cały świat. Mieć Króla w narodzie polskim - Boga Wszechmogącego, to jest wielka łaska.
EPISKOPACIE POLSKI OBUDŹ SIĘ !!! MY CHCEMY KRÓLA !!!

Orędzie Matki Bożej dla Polski- 16.07.2011

Orędzie Matki Bożej dla Polski- 16.07.2011 MATKA BOŻA OZNAJMIA SWOJĄ WOLĘ WOBEC POLSKI 16 lipca 2011 roku Chcę oznajmić światu Moją Wolę względem Polski, którą wybrałam i która Mnie kocha bardziej …More
Orędzie Matki Bożej dla Polski- 16.07.2011
MATKA BOŻA OZNAJMIA SWOJĄ WOLĘ WOBEC POLSKI
16 lipca 2011 roku
Chcę oznajmić światu Moją Wolę względem Polski, którą wybrałam i która Mnie kocha bardziej niż inne narody. Moje królestwo jest całe pokryte mgłą. Moi synowie nie widzą nawałnicy, jaka się do niego zbliża. Jesteście jakby uśpieni. Wasze serca są polskie, są Moje, ale wasze oczy nie nalezą już do Mnie, wasze usta mówią przeciwko Mnie.
Polacy, Moje umiłowane dzieci, przebudźcie się. Musicie przejrzeć i zwrócić się do Mnie w modlitwie. Nie chcę być Matką i Królową narodu, który nie oddaje należnej czci Mojemu Synowi. Bądźcie wierni wierze waszych ojców. Nie idźcie za modą światową, bo nigdy jeszcze nie przyniosła wam nic dobrego. Polska zawsze była ostoją dla zbłąkanych, gdzie mogli odnaleźć prawdę i wiarę w żywego Boga. Teraz sami jesteście zbłąkani i idziecie w błędnym kierunku. Ja, Matka wasza przychodzę do was na tę ziemię, aby was upomnieć i ostrzec. Nie jestem Matką tylko po to …
More
przeciwherezjom
Ok. Nie widzę błędów, przynajmniej w cytowanym tekście, trochę dziwi brak dostępu publicznego do powyższego źródła - jeśli wypowiedział je wizjoner …More
Ok. Nie widzę błędów, przynajmniej w cytowanym tekście, trochę dziwi brak dostępu publicznego do powyższego źródła - jeśli wypowiedział je wizjoner, który nawet aktualnie idzie za fałszem - tego nie wiem oczywiście (to się niestety zdarza teraz często - prawdziwi słudzy Boga, wizjonerzy, odstępują od wierności przez pychę i szatan dobiera się do dobrego dzieła) - to artykuł powyższy raczej na pewno jest dobry.
Jedna myśl w pierwszej chwili mnie nieco zmartwiła, jednak po zastanowieniu wszytko mi się rozjaśniło. Już tłumaczę. Ta garść srebrników powszechnie i jednoznacznie przez np media O.Rydzyka jest do tej pory interpretowana czysto materialnie. Nie jest to błąd, jednak nie jest to istota budowania polskości, o której tu mowa. Wynika jasno z kontekstu całego powyższego tekstu, że chodzi tu niemal wyłącznie o wymiar duchowy. O ten wymiar powszechnie się nie walczy - za to, o to, by nie zabrali naszego węgla, naszych bogactw, by nie wykupili naszych pól uprawnych - o to owszem. A to …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
,,Budujcie własne państwo, zamiast wyprzedawać swoje dziedzictwo za garść srebrników. Polsko, bądź Mi wierna.''More
,,Budujcie własne państwo, zamiast wyprzedawać swoje dziedzictwo za garść srebrników. Polsko, bądź Mi wierna.''
5 more comments
magnolia2931
743

Mój Boski Syn chce rozpocząć panowanie Swojego Królestwa w waszym narodzie- Orędzie Adam …

4 grudnia 2011 Orędzie- Adam Człowiek- Mój Boski Syn chce rozpocząć panowanie Swojego Królestwa w waszym narodzie Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ukazało się światło w kształcie trójkąta …More
4 grudnia 2011 Orędzie- Adam Człowiek- Mój Boski Syn chce rozpocząć panowanie Swojego Królestwa w waszym narodzie
Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ukazało się światło w kształcie trójkąta, które zaczęło mnie napełniać. W tym świetle ukazali się prorocy Ezechiel i Izajasz oraz Święty Kazimierz. (takie miałem wewnętrzne poznanie). Na końcu światła ukazał się biały krzyż, z którego wychodziły jasne promienie. W samym centrum krzyża stał złoty tron.
Prorok Ezechiel wyciągnął prawą rękę do góry, a prorok Izajasz podniósł głowę do góry. Święty Jan Kazimierz [Jagiellończyk] klęknął. W tym momencie obłok zakrył tron. Na tronie ukazała się postać Pana Jezusa, lecz był cały w światłości. Z tronu wyszedł głos w postaci promieni światła. Nie widziałem, jak Pan Jezus poruszał ustami, lecz „widziałem” głos przychodzący w postaci światła.

GŁOS: Uniż się, człowiecze, przed Majestatem i tronem Króla, Który przychodzi w obłokach swojej chwały.
Święty Ezechiel opuścił teraz swoją rękę i powiedziałMore
magnolia2931
710

„Bóg chce was oczyścić i obudzić wasze sumienia"- Orędzie Anioł Stróż Polski

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI ____________________________________________ „Bóg chce was oczyścić i obudzić wasze sumienia" ____________________________________________ Korekta oraz adjustacja teologiczna ksiądz …More
ANIOŁ STRÓŻ POLSKI
____________________________________________
„Bóg chce was oczyścić i obudzić wasze sumienia"
____________________________________________
Korekta oraz adjustacja teologiczna
ksiądz dr Adam Skwarczyński.
12 marca 2012
ANIOŁ AVE
: «Pisz, człowiecze. Wsłuchaj się w moje słowa do dzieci tego narodu, które przynoszę z polecenia Bożego. Polacy, nabierzcie odwagi i nie dajcie się ugiąć pod pręgierzem waszych ciemiężców. Z odwagą rozwińcie wasze sztandary, na których zawsze na pierwszym miejscu widniał BÓG. Nie lękajcie się o nic, bo Jezus – Syn Boży – domaga się od was świadectwa! Jeśli spełnicie Jego warunek, jeśli wytrwacie w tym duchowym zrywie do boju z Różańcem w ręku [Krucjata], to także On spełni swoją obietnicę i wywyższy waszą Ojczyznę w potędze, okazując wam szczególną Łaskę Miłosierdzia! Pamiętajcie, że żadna ofiara, złożona na ołtarzu Ojczyzny dla większej Chwały Boga, nie idzie na marne i w swoim czasie przyniesie owoc. Jedynie Bóg zna przyczynę i skutek tych …More
magnolia2931
1716

Czas się dopełnił- orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks.S. Gobbi

Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi 415 Czas się dopełnił a Najmilsi synowie, przeżyjcie ze Mną – na nieustannej modlitwie i w głębokim skupieniu – godziny Świętej Nocy. …More
Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi
415 Czas się dopełnił
a Najmilsi synowie, przeżyjcie ze Mną – na nieustannej modlitwie i w głębokim skupieniu – godziny Świętej Nocy.
b Czas się dopełnił. Od setek lat czekano na to wydarzenie. Głosy proroków i wysłanników Boga podtrzymywały płomień pochodni nadziei i oczekiwania. Cały bieg czasu i historii skierowany był ku tej wspaniałej chwili.
c W tę Świętą Noc wszystko znalazło swoje spełnienie. Ja, Dziewica i Matka, wydaję na świat Mojego Boskiego Syna. Mój najczystszy małżonek Józef jest przy Mnie, a w jego osobie są obecni wszyscy ubodzy Izraela. Prosta grota staje się salą królewską dla Syna Dawida, wezwanego, by zasiąść na królewskim tronie. Pasterze śpieszą, by oddać hołd prostych i ubogich w duchu. Chór Aniołów śpiewa i przynosi niewinne światło dzieci, maluczkich i czystego serca.
d Z jakąż niewysłowioną miłością i delikatną czułością kładę w biednym żłobie Mojego Boskiego Syna, Pierworodnego nowego ludu …More
Radek33
W Moim Niepokalanym Sercu przeżywajcie z prostotą małych dzieci każdą chwilę tego nowego Adwentu i usiłujcie gorliwie otwierać drzwi ludów i narodów …More
W Moim Niepokalanym Sercu przeżywajcie z prostotą małych dzieci każdą chwilę tego nowego Adwentu i usiłujcie gorliwie otwierać drzwi ludów i narodów przychodzącemu Chrystusowi. Otwórzcie wasze serca na nadzieję i przyjmijcie z radością to, co wam dziś zapowiadam: dopełnia się właśnie czas Jego chwalebnego powrotu.
magnolia2931
897

W nocy waszego czasu- orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi

Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi 395 W nocy waszego czasu a Czuwajcie ze Mną, synowie najmilsi, w tych godzinach oczekiwania. To jest Święta Noc. Uczestniczcie także …More
Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi
395 W nocy waszego czasu
a Czuwajcie ze Mną, synowie najmilsi, w tych godzinach oczekiwania. To jest Święta Noc. Uczestniczcie także i wy w radości Mego matczynego Serca. Moje Boskie Dzieciątko, Oczekiwane od wieków, Pierworodny Ojca, Emmanuel, Bóg z nami, właśnie ma się narodzić.
b Chcę was wprowadzić w największe głębiny Mojego Niepokalanego Serca, aby również wam, Moje małe dzieci, przekazać uczucia, których doświadczałam w godzinach poprzedzających narodzenie Mego Syna Jezusa.
c Moja Dusza była pogrążona w oceanie pokoju i szczęśliwości. Obecność Słowa – które od dziewięciu miesięcy żyło jako Człowiek, uformowane w Moim dziewiczym łonie – napełniała Moją duszę światłem i szczęściem całego Raju. Przenajświętsza Trójca ustanowiła w Mojej duszy Swą stałą siedzibę. Zastępy Aniołów upadały w niej na twarz w stałej adoracji i nuciły najsłodsze melodie niebiańskich śpiewów. Światło Boga przemieniało Moją duszę, która stawała …More
magnolia2931
694

Jego drugie przyjście- Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej " ks. S. Gobbi

Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej " ks. S. Gobbi 166 Jego drugie przyjście a Gromadzę was przy Sobie, umiłowani synowie, obok biednego żłobu, w oczekiwaniu na złożenie w nim Mego …More
Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej " ks. S. Gobbi
166 Jego drugie przyjście
a Gromadzę was przy Sobie, umiłowani synowie, obok biednego żłobu, w oczekiwaniu na złożenie w nim Mego nowo narodzonego Dziecięcia.
b Jest to Święta Noc. Spędzacie ją na modlitwie i w skupieniu. Spędzacie ją ze Mną.
c W tę Noc ciemność ogarnia wszystko, a cisza już stłumiła wszelkie odgłosy. Nagle zstępuje z Nieba nowa światłość i radosne głosy aniołów rozbrzmiewają na opustoszałych drogach świata.
d Pustynia świata otwiera się, by przyjąć swego Boga, który rodzi się ze Mnie do Swego ludzkiego życia.
e Jego drugie przyjście podobne będzie do pierwszego, najmilsi synowie. Powrót Jezusa w chwale – przed Jego ostatecznym przyjściem na sąd ostateczny – podobny będzie do Jego narodzenia w tę Świętą Noc. Godzina ta należy jednak do tajemnic Ojca.
f Świat będzie całkowicie ogarnięty ciemnością negacji Boga, uporczywego odrzucania Go i buntu przeciwko Jego prawu Miłości. Chłód nienawiści na nowo …More
magnolia2931
13.2K
Powtórne Przyjście Jezusa jest bliskie- orędzia "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej … "Jego drugie przyjście podobne będzie do pierwszego, najmilsi synowie. Powrót Jezusa w chwale – przed …More
Powtórne Przyjście Jezusa jest bliskie- orędzia "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej …
"Jego drugie przyjście podobne będzie do pierwszego, najmilsi synowie. Powrót Jezusa w chwale – przed Jego ostatecznym przyjściem na sąd ostateczny – podobny będzie do Jego narodzenia w tę Świętą Noc
chrystusnadchodzi.blogspot.com
04:11
msiko
Ks. Stefano Gobbi byl wedlug mnie apostolem Bozego Milosierdzia.
magnolia2931
498

Kołyska Jego chwalebnego powrotu- orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. …

Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi 342 Kołyska Jego chwalebnego powrotu a Przyjmijcie Moje matczyne zaproszenie do modlitwy, do rozważania Mojego słowa, zachowywania …More
Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi
342 Kołyska Jego chwalebnego powrotu
a Przyjmijcie Moje matczyne zaproszenie do modlitwy, do rozważania Mojego słowa, zachowywania go w sercu, do pozostawania w pełnym czujności oczekiwaniu.
b To jest Święta Noc.
c Spędźcie ją ze Mną, synowie umiłowani. Przeżyjcie ją w głębinach Mojego Niepokalanego Serca. Będziecie wtedy mogli wniknąć w tajemnicę waszego zbawienia, która odkrywana jest przed ubogimi, małymi, prostego i czystego serca.
d Moją duszą zawładnęła Boska Światłość. Moją osobę ogarnia głębokie uczucie pokoju i szczęścia, a Moje dziewicze łono otwiera się na dar z Syna.
e Wokół nas – głęboka noc. Drzwi zamykają się na naszą prośbę o gościnę. Serca ludzi skamieniały w egoizmie i nienawiści, umysły zaślepił błąd. Tyle chłodu na świecie, który stał się niezdolny do miłowania!
f W biednej grocie zapala się światełko – znak oczekiwania i nadziei. Dwa ludzkie serca biją miłością, by przygotować kołyskę, w której będzie …More
magnolia2931
488

Drugie Boże Narodzenie- orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi

Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi 279 Nowe Boże Narodzenie a W ogrodzie Mego Niepokalanego Serca, umiłowani synowie, przeżywajcie piękne i cenne godziny tej Świętej …More
Orędzia "Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks. S. Gobbi
279 Nowe Boże Narodzenie
a W ogrodzie Mego Niepokalanego Serca, umiłowani synowie, przeżywajcie piękne i cenne godziny tej Świętej Nocy. Spędźcie ją na modlitwie i w milczeniu, w Moim pełnym słodyczy towarzystwie i z Moim małżonkiem Józefem.
b Bierzcie udział w chwilach ekstazy i niewypowiedzianej radości, którą przeżywała wasza Niebieska Mama, gdy przygotowywała się, by złożyć wam dar ze Swego Boskiego Dzieciątka. Modlitwa otulała Mnie jak płaszcz. Cisza coraz bardziej ogarniała Moje życie, ponieważ nadeszła bardzo oczekiwana chwila Jego narodzenia w czasie. Już nie pamiętałam o zmęczeniu po długiej odbytej podróży. Odmawianie otwarcia przed nami drzwi nie zniechęciło Mnie. Spokój odosobnionej groty przyciągał Mnie. Pomimo naszego skrajnego ubóstwa nie odczuwałam ciężaru przygnębienia.
c Potem niespodziewanie Raj pochylił się nad Moją nicością i weszłam w zachwyt miłości i życia z Ojcem Niebieskim. Kiedy spostrzegłam, że …More