maja.ofs
maja.ofs
176

OFS SLUBY - kázeň

Môžte si vypočuť kázeň pátra Witolda, ktorá odznela 18.4.2015 vo farskom kostole v Starej Ľubovni pri príležitosti trvalých sľubov vo Františkánskom svetskom ráde.
maja.ofs
212

Pôstna kázeň

Pôstna kázeň: Farizej a mýtnik
maja.ofs
280

P. Witold - kázeň

Kázeň: Rozhodni sa!
maja.ofs
275

Kázeň

Pôstna duchovná obnova OFS