markus55
markus55

5. 7.2017 Nitra - modernizmus v priamom prenose na štátny sviatok!!!

V Nitre zasvätili Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Srdcu Panny Márie
P:3, 05. 07. 2017 12:01, DOM
Nitra 5. júla (TK KBS) Starobylá Nitra dnes privítala niekoľko tisíc veriacich. Prišli na národnú púť k svätým solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári celebroval za prítomnosti viacerých biskupov reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer, pôvodom …More
V Nitre zasvätili Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Srdcu Panny Márie
P:3, 05. 07. 2017 12:01, DOM

Nitra 5. júla (TK KBS) Starobylá Nitra dnes privítala niekoľko tisíc veriacich. Prišli na národnú púť k svätým solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári celebroval za prítomnosti viacerých biskupov reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer, pôvodom Slovák. Na Svätoplukovom námesti sa na liturgii zúčastnili aj predstavitelia politického a spoločenského života na čele s predsedom vlády SR Robertom Ficom. Hlavným bodom bohoslužby bolo zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, tak ako to urobil pred 70 rokmi vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko.

Na začiatku bohoslužby prítomných pozdravil primátor Nitry Jozef Dvonč. Homíliu predniesol biskup Tencer. Počas nej viackrát rozosmial účastníkov púte a vyslúžil si ich potlesk. Vo svojej kázni vyzval veriacich, aby nielen strážili, ale najmä zveľaďovali dedičstvo otcov. Hovoril v nej o aktualizácii zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie „Nádherné zasvätenie z roku 1947 ideme aktualizovať. Ideme ho urobiť novým, ideme ho urobiť účinným na našu dobu“, povedal. Aktualizácia v tomto zmysle je podľa hlavného celebranta „náš nový osobný postoj, že my chceme dnes s tým zasvätením prisľúbiť Pánu Bohu, že budeme žiť kresťanstvo v súčasnom svete a súčasným spôsobom, (…) že naše kresťanstvo zachutí aj tým ľuďom, ktorí s vierou až tak veľa nemajú“.

V súvislosti so sviatkom svätých spolupatrónov Európy pripomenul hlavný celebrant refrén, ktorý sa počas liturgie opakuje: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! Zachovať to dedičstvo znamená podľa neho byť poslom Ježiša Krista, aby Pán Ježiš bol sprítomnený v životoch ľudí. „Keď sa jedná o Boha, o vieru, o Cirkev – o mňa sa jedná. (…) Vtedy aj ja vstanem a zoberiem svoj podiel zodpovednosti“, povzbudil prítomných na záver svojho príhovoru po evanjeliu biskup Dávid Bartimej Tencer.

Hlavný celebrant vyzdvihol význam slova zježíšstvění, ktoré použil Tomáš Garrigue Masaryk v knihe Karola Čapka Rozhovory s T. G. Masarykom. „Je to výstižný výraz, ktorý vystihuje prítomnosť Ježiša v našich životoch, v našich srdciach. Nestačí, aby sme zachovávali dedičstvo našich otcov, urobme všetko pre to, aby to dedičstvo rástlo nielen množstvom, ale aj kvalitou ľudí, aby bolo zježíšstvění zreteľné v živote každého z nás,“ vyzval Tencer. Kazateľ pripomenul, že viera ľudí je veľký dar nielen od Pána Boha, ale je za tým aj veľa ľudského úsilia. „A to je to, čo voláme cirkev. Boh aj dnes pôsobí cez cirkev a cirkev, to sme my, ľudia. Každý z nás má niesť kúsok zodpovednosti. Keď ide o Boha, vieru, cirkev, ide aj o nás, vtedy sa netreba spoliehať ani na biskupov, ani na cirkev, ani na vládu a nikoho iného, vtedy treba prevziať ten svoj diel zodpovednosti.“

Po modlitbe po prijímaní nasledovala modlitba zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pred Oltárnou sviatosťou. Predsedal jej bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Slávnostné zasvätenie sa konalo pri príležitosti 70. výročia zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré na Starých Horách na celokrajinských misijných slávnostiach na sviatok sv. Cyrila a Metoda (6. júla 1947) predniesol vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko.

V marci tohto roka členovia KBS na svojom plenárnom zasadnutí schválili návrh nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, aby sa pri najbližšom slávení sviatku sv. Cyrila a Metoda a Nitre toto zasvätenie Slovenska obnovilo. Zároveň sa rozhodli pripraviť pre veriacich pastiersky list, ktorý sa čítal v kostoloch poslednú júnovú nedeľu (25. 6.).

“Vtedajší slovenskí biskupi vyslovili nádej, že jednomyseľné a zbožné zasvätenie prinesie nášmu národu Božie požehnanie,” uviedli biskupi v pastierskom liste. “Bolo to dva roky po druhej svetovej vojne a katolíci boli vyradení z politického života. Neprajnosť, ba otvorené nepriateľstvo voči Cirkvi už bolo cítiť všade (poštátnenie škôl, zatknutie biskupov Jána Vojtaššáka a Michala Buzalku, domová prehliadka Karola Kmeťka, zatýkanie kňazov a laikov, udavačstvo, politické väznenia, potláčanie ľudskej slobody a dôstojnosti). Vtedajší režim sa hneď po vojne pripravoval na prevzatie celej moci v štáte, čo sa v plnej miere uskutočnilo po roku 1948,” napísali biskupi.

V akte zasvätenia Slovenska vtedajší biskupi vyjadrili nádej, že Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie bude posilou v týchto neľahkých časoch. “Dnes síce žijeme v spoločnosti, ktorá nám navonok zaručuje vyznávať a praktizovať našu vieru, avšak nachádzame sa v situácii, keď sme ohrození z viacerých strán. Ideologický materializmus padol so systémom, ktorý bol diktatúrou a na jeho miesto nastúpil materializmus pragmatický, zameraný na pohodlie, zábavu a pôžitok. Nášmu správaniu nič nevnucuje, nevedie s nami názorové spory. Avšak kvalitu svojho života meriame tovarom. V takomto myšlienkovom svete nie je miesto pre náboženstvo,” uviedli v liste biskupi.

V modlitbe zasvätenia, ktorá zaznela dnes na púti v Nitre, oslovili biskupi všetkých veriacich, predstaviteľov verejnej sféry, príslušníkov náboženských a národnostných menšín a všetkých spoluobčanov. “V tejto modlitbe sa chceme obrátiť na túto Kristovu lásku, zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V storočnici fatimského zjavenia, na príhovor Panny Márie, mu chceme zveriť celý náš národ, všetkých obyvateľov našej vlasti v tejto vážnej chvíli našich národných i osobných dejín,” píše sa v modlitbe, ktorá obsahuje 12 prosieb. “Prijmi tieto naše prosby aj na príhovor našich svätých patrónov, ktorí posvätili našu krajinu svojím verným životom a činnosťou podľa tvojho evanjelia,” uvádza modlitba.

Cyrilometodské púte v Nitre v novodobej histórii Slovenska sa začali v roku 1990, píše Nitrianske biskupstvo. Konali sa na Kalvárii nad mestom. Omšiam vtedy predsedal kardinál Ján Chryzostom Korec. Od roku 2006 sa vďaka diecéznemu biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi púte 5. júla presunuli na Nitriansky hrad. Až v ostatných rokoch sa kvôli veľkému počtu prítomných veriacich miesto bohoslužby presunulo na Svätoplukovo námestie. Domáci biskup si každý rok pozýva iného biskupa – zo Slovenska alebo zo zahraničia -, aby predsedal svätej omši. Pamätná je národná púť z roku 2013, keď si Slovensko pripomenulo 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

K správe bolo vydané FOTO.

Zdieľať Páči sa mi to
Viac


Napísať komentár …

markus55 pred 7 minútami

dyk včera

markus55 pred 4 minútami
Zaujimavá myšlienka, Dyk. Tak že, keď bolo zasvätenie "aktualizované", tak je platné, hoci tu mnohí píšu, že nebolo platné? Mám trochu v tom zmätok. Asi príliš čítam kritikov.
...
Áno. Bolo platné, lebo bolo to nadviazanie na to, čo už tu bolo, ale sa to aktualizovalo, čiže, ako by sa to Zasvätenie oprášilo, vytiahlo znova na denné svetlo, ukázalo sa naň, čiže, netrebalo povedať "Zasväcujeme sa", lebo to už povedali biskupi v roku 1947, neskoro síce, ale predsa, a tak sa teraz iba nadviazalo na to prvé.
Predstav si, že aktualizuješ WINDOWS. Neinštaluješ ho znova, ale ten WIN sa len stane modernejším bez toho, žeby sa prvá verzia vymazala, ale na tú starú verziu sa dá nový šat a WIN slúži ďalej ten istý, ale novší.
...
Ináč kritikom som podľahol aj ja, ale spovedal som sa z toho a Boh mi to dal dnes počas dnešného Zasvätenia takto pochopiť :-)

Páči sa mi to
Viac


markus55 pred 8 minútami

Peter Maria včera

Vďaka Bohu som mohol byť na tejto slávnosti prítomný, už na začiatku ma oslovil biskup Tencer, ktorého som poznal ešte ako predstaveného kapucínov z Hriňovej, keď kráčal v sprievode s tou veľkou bradou :-) a drevenou berlou, akoby kráčal sám sv. Metod :-)
✍️
Potom keď prednášal modlitby a spevy sv.omše, jeho mohutný hlas sa ozýval centrom mesta a v tej chvíli bola Nitra akoby veľkým kostolom.
✍️
Z jeho kázne ma oslovilo ako hovoril, že mnohí zvaľujú vinu na biskupov, čo všetko by mali robiť, zdôraznil, že aj mi máme svoj podiel zodpovednosti, a vyzdvihol hovorcu TK KBS kňaza Martina Kramaru, ako perfekte obhajuje našich biskupov...
✍️
Nech Boh žehná nášho pápeža Františka i biskupov a kňazov, ktorí sú s ním zjednotení. 😇

Páči sa mi to
Viac


markus55 pred 15 minútami

Tlačova kancelária biskupov Slovenska vydala správu k tejto výnimočnej udalosti, ktorá sa uskutočnila v Nitre. Je zaujimavé, že sa tu nepíše nič o neplatnom zasvätení ani sa tu nekritizuje kázeň hlavného celebranta. Preto čítajme len oficialne stanoviská cirkvi a nedajme sa manipulovať Alicov, Ľubicov a spolkom, ktorí pôsobia tu na Glórii, aby rozoštvávali a ničili jednotu cirkvi. Ich príspevky sú plné jedovatých slov, ktoré spôsobujú odpad od pravej viery. Preto by mal katolík čítať výhradne len tie príspevky, o ktorých vie, že vyjadrujú lásku k nášmu sv. Otcovi Františkovi a nesnažia sa veriacich rozoštvávať filtrovaním slov a hľadaním iných významoch, v akom kontexte boli povedané.
predvčerom
markus55

Cyrilometodská národná púť v Nitre 2017 - MP3

Ja viem, že si to nemyslel zle-len som to chcel trochu rozobrať, prečo je tomu tak
markus55

Cyrilometodská národná púť v Nitre 2017 - MP3

Jedine, prečo sa tam oplatilo byť, je celá slávnosť od začiatku až do konca.
markus55

Cyrilometodská národná púť v Nitre 2017 - MP3

Ja som z dediny, takže som podľa teba sedliak, ktorý ničomu nerozumie? Nebody, zle to vidíš...
markus55

Cyrilometodská národná púť v Nitre 2017 - MP3

Vďaka. Aspoň to môžem stiahnuť a dať ďalej... 👏
markus55

Slovensko moje. Zachráňme našu krásnu vlasť!

👏 👏 👏
markus55

TKKBS znova zavádza veriacich: bude Slovensko vôbec niekedy zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny …

Tak teraz už neviem, čo je správne... 🥴
markus55

Slovensko moje. Zachráňme našu krásnu vlasť!

Ak chceme mať SLOVENSKO i naďalej také pekné a má v ňom prekvitať pravá viera, tak sa dnes, 5. 7. 2017., zasvätme BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, aby sme tak boli uchránení od všetkého zlého, čo v iných krajinách smelo prekvitá. Slovensko je naša domovina, tak si ju nedajme zruinovať diktátom EU, ktorej politika je zameraná proti ľudskosti a zdravému Slovenskému …More
Ak chceme mať SLOVENSKO i naďalej také pekné a má v ňom prekvitať pravá viera, tak sa dnes, 5. 7. 2017., zasvätme BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, aby sme tak boli uchránení od všetkého zlého, čo v iných krajinách smelo prekvitá. Slovensko je naša domovina, tak si ju nedajme zruinovať diktátom EU, ktorej politika je zameraná proti ľudskosti a zdravému Slovenskému rozumu. SLOVENSKO JE KRESŤANSKÉ A NIKTO NÁM NAŠU VIERU BRAŤ NEBUDE.BOH JE V NAŠICH ŽIVOTOCH NA PRVOM MIESTE.
markus55

TKKBS znova zavádza veriacich: bude Slovensko vôbec niekedy zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny …

Caesar-nenáš ľahšiu otázku?... 🥴 🥴
markus55

TKKBS znova zavádza veriacich: bude Slovensko vôbec niekedy zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny …

Alica111-súhlas. Aj ja to tak cítim. Všetko možné ale to podstatné tam akosi chýba. Preto sa v daný deň pripojím k tomuto zasväteniu Slovenska a pridám aj danú modlitbu.
markus55

TKKBS znova zavádza veriacich: bude Slovensko vôbec niekedy zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny …

Nech sa na mňa nikto nehnevá ale vôbec tam nie je jasná zmienka, že Slovensko osobitným spôsobom zasväcujeme Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Takisto nebola na to náležitá duchovná príprava ako na referendum. Buskupský list bol nejastný, tak ako modlitba zasvätenia. Všetko možné tam je len to podstatné nie. KTO SA BOJÍ TOHO ÚPRIMNÉHO ZASVÄTENIA? KTO SA BOJÍ PRAVDY?More
Nech sa na mňa nikto nehnevá ale vôbec tam nie je jasná zmienka, že Slovensko osobitným spôsobom zasväcujeme Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Takisto nebola na to náležitá duchovná príprava ako na referendum. Buskupský list bol nejastný, tak ako modlitba zasvätenia. Všetko možné tam je len to podstatné nie. KTO SA BOJÍ TOHO ÚPRIMNÉHO ZASVÄTENIA? KTO SA BOJÍ PRAVDY? Preto, Peter, by som navrhoval aby sme sa v deň zasvätenia viacerý pomodlili túto modlitbu, ktorú uvádzaš na konci, preto že toto je potrebné počuť a vysloviť. Slovensko je ohrozené hriechom a tak zmobilizujme svoje sily pre jeho ochranu a záchranu.
Nie, nechcem nič a nikoho kritizovať ale hnevá ma, že nechápeme význam zasvätenia. Čím je viac človek teologický vzdelaný, tým viac všetko domotá a skomplikuje tak, že bežný človek tomu nerozumie. Preto sa v tento deň zasvätenia pomodlime sa aj túto modlitbu pridanú od Petra. Ja rešpektujem akt dobrej vôle našich otcov biskupov a toto je len doplnok k tomuto zasväteniu::::Zasväťte sa Srdcu Ježiša a Márie:

Sedembolestná Panna Mária, tvoje Srdce je otvorené pre nás, aby sme sa Ti zasvätili úplne a tvoji verní služobníci sa s ochotou skláňajú k tvojim nohám i tvojmu Srdcu, aby sme sa ti úplne a doslovne zasvätili pre tento čas i večnosť.

Zasväcujeme Ti Slovensko a zvlášť tie krajiny, ktoré si vyslovene žiadaš, aby sa ti úplne a bezvýhradne zasvätili. Nech závladne mier v ich srdciach i národoch, lebo Ty si Matka všetkých národov a tvojou túžbou je, aby všetci boli tvojimi deťmi skrze Ducha Svätého, ktorý nás spája s nebeským Otcom.

Srdce Ježišovo, plné lásky a svätosti – Tebe zasväcujeme Slovensko a zvlášť tie krajiny, ktoré si tvoje Srdce veľmi želá, nech prebývajú v tvojom Srdci naveky a úplne sa Ti zasvätia ako jedinému Bohu, ktorý má Srdce otvorené pre svojich vyvolených i maličkých, čo v Teba veria.

Spojené Srdcia Ježiša a Márie – vašim Srdciam zasväcujeme slovenský národ, každé miesto i osobu, všetky plány a predsavzatia, aby sme boli za jedno s Vami a tak plní milosti uskutočňovali plán, ktorý máte so slovenským národom.

Patróni slovenského národa, orodujte za nás.
markus55

Jesús Eucaristía. 🛐

🙏 🤗
markus55

22.6.2017, je to deň kedy fakticky vznikla Európska federácia

A práve preto je tak veľmi potrebné zasvätenie Slovenska 5. júla, aby nám tu EU nepresadzovalo tie choré nezmysly, čo sa priečia ľudskému rozumu a sú ohavnosťou v Božích očiach. 😡 😡 😡
markus55

Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu - 23. Juni, 2017

✍️ 👍
markus55

Eucharistia je liek na rozkúskovaný život

pokorny Pápež František hovorí, že Eucharistia je prameňom Božej lásky :) 👏 👏 👏
markus55

Corpus Christi. 🛐

👏 👏 👏
markus55

TKKBS znova zavádza ľudí o zverení a zasvätení sa Panne Márii (rok, čo rok)

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa zasväcujeme a nie zverujeme. Satan sa bojí pojmu "zasvätenie", pretože toto nás viac pripodobňuje Márii, kde sa dávame k jej dispozícii a Satan toto dobre vie a preto nás od toho odrádza a takýmto slovičkárením.
markus55

Za 3. světové války když se vše bude považovat za ztracené, bude vše zachráněno

MilanJan-pravdivé a múdre slová. Poznáš skutočného nepriateľa a tvoje varovanie je opodstatnené. Vďaka za tvoje svedectvo...