mat300
mat300

🇨🇿 DIES IRAE: NIC NEŽ PRAVDA O 'DEMISI' BENEDIKTA XVI

Zmes neprávd
mat300

Katolický biskup R. Williamson: Nesmíme hubit duše s Františkem Bergogliem

Osočovanie je vážny hriech a za každý hriech prichádza trest.
Slovenský právny poriadok:
Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena:
"Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."More
Osočovanie je vážny hriech a za každý hriech prichádza trest.
Slovenský právny poriadok:

Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena:

"Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."
mat300

Katolický biskup R. Williamson: Nesmíme hubit duše s Františkem Bergogliem

Bol by som rád, keby Johanna predložila dôkazy na svoje tvrdenie. Nie reči, nie slová, dôkazy! Inak, ak nemá dôkazy, a niečo tvrdí, čo sa nezakladá na pravde, je to nielen osočovanie, ale aj veľmi vážny trestný čin.
mat300

Apokalypsa sa začala: Katolícki kňazi môžu žehnať homosexuálnym párom, rozhodol Vatikán. (Vatikán …

milý Coburg,... škoda reči - urážať viete perfektne
mat300

Všetkým ctiteľom bergolia,,,máte účasťna jeho pekelných rozhodnutiach,,máte účasť na ZRADE

Práve v špine hriechu sveta vyšiel čistý Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, na Kalváriu. Na neho sa sústreďme, On založil Cirkev, On jej dáva silu, On ju posväcuje, je to jeho Nevesta.
mat300

Všetkým ctiteľom bergolia,,,máte účasťna jeho pekelných rozhodnutiach,,máte účasť na ZRADE

Výzvy na neposlušnosť v Cirkvi vedú len k rozkolu, ale mnohí na tejto stránke, pre osobné zlyhania a ich zakrývanie, radi útočia na jednotu Cirkvi
mat300

Apokalypsa sa začala: Katolícki kňazi môžu žehnať homosexuálnym párom, rozhodol Vatikán. (Vatikán …

Odporúčam diskutujúcim láskavo si prečítať celý dokument, ktorý má jedenásť strán, a nie len tlačové zjednodušené správy. Môžeme sa tak vyhnúť tomu, že preberáme myšlienky tých, ktorí vlastna médiá.
mat300

Drobná trápnosť na veľkú tému alebo Čo písal biskup Chovanec spolu s KBS o prijímaní na ruku v …

Napriek všetkým nádherným dôvodom, ktoré sa tu nachádzajú, disciplínu v miestnej Cirkvi riadia riadne ustanovení biskupi. V Banskej Bystrici Mons. Chovanec a v Žiline Mons. Galis. Za nich sa miestne Cirkvi modlia a im podliehajú. Cirkev je totiž hierarchická. A diskusia na tomto webe, hoci akokoľvek vznešená, to nezmení.
mat300

Drobná trápnosť na veľkú tému alebo Čo písal biskup Chovanec spolu s KBS o prijímaní na ruku v …

Chlapci, čítajte s porozumením všetko, čo je v texte napísané, nielen to, čo tam chcete vy sami vidieť.
"Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto …More
Chlapci, čítajte s porozumením všetko, čo je v texte napísané, nielen to, čo tam chcete vy sami vidieť.
"Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne."
Toto je platné pre celé Slovensko z rozhodnutia riadne ustanovenej cirkevnej autority.
Nikoho neobhajujem, len popisujem fatky, ktorými sa zásadne niektorí komentátori neriadia a tak vnášajú ďalší rozkol do jednoty Kristovej Cirkvi.
Disciplínu sviatostí neurčuje verejná mienka, ani názory súkromných osôb, ale tí, ktorí majú na to moc, ktorá vyplýva z ich úradu.
Pokora je znakom pravého kresťana, nie rebélia.
Kristus je pokorný Služobník Boží, nie rebel.
mat300

Drobná trápnosť na veľkú tému alebo Čo písal biskup Chovanec spolu s KBS o prijímaní na ruku v …

Bolo by dobré, aby komentátori prihliadali na celú pravdu!
Niekto v zápale škandalizovania biskupov úplne zabudol, že v kostoloch na Slovensku sa 6. marca 2022 čítalo aj toto vyjadrenie KBS:
Prot. č.: 71/2022
V Bratislave 25. februára 2022
Drahí bratia a sestry,
v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom …More
Bolo by dobré, aby komentátori prihliadali na celú pravdu!
Niekto v zápale škandalizovania biskupov úplne zabudol, že v kostoloch na Slovensku sa 6. marca 2022 čítalo aj toto vyjadrenie KBS:

Prot. č.: 71/2022

V Bratislave 25. februára 2022

Drahí bratia a sestry,

v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou.

S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života Cirkvi i každého kresťana.

Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.

__

Tento text bol čítaný v kostoloch na Slovensku v rámci oznamov na Prvú pôstnu v nedeľu 6. marca 2022
mat300

Drobná trápnosť na veľkú tému alebo Čo písal biskup Chovanec spolu s KBS o prijímaní na ruku v …

Bolo by dobré, aby komentátori prihliadali na celú pravdu!
Niekto v zápale škandalizovania biskupov úplne zabudol, že v kostoloch na Slovensku sa 6. marca 2022 čítalo aj toto vyjadrenie KBS:
Prot. č.: 71/2022
V Bratislave 25. februára 2022
Drahí bratia a sestry,
v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom …More
Bolo by dobré, aby komentátori prihliadali na celú pravdu!
Niekto v zápale škandalizovania biskupov úplne zabudol, že v kostoloch na Slovensku sa 6. marca 2022 čítalo aj toto vyjadrenie KBS:

Prot. č.: 71/2022

V Bratislave 25. februára 2022

Drahí bratia a sestry,

v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou.

S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života Cirkvi i každého kresťana.

Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.

__

Tento text bol čítaný v kostoloch na Slovensku v rámci oznamov na Prvú pôstnu v nedeľu 6. marca 2022
mat300

Na Synodě se neodpustitelně rouhali Duchu Sv. - takže přijde 3. světová válka dle Lucie z Fatimy

Pán Halik, kedy konečne prestanete s osočovaním?
mat300

Pavel Kamas: O co jde (v) Izraeli? (31.10.2023)

Samé hlúposti
mat300

Zvěstování pravdy

Kludne mi to skopiruj!
Nech konečne vidím!
???????????More
Kludne mi to skopiruj!
Nech konečne vidím!

???????????
mat300

Zvěstování pravdy

Mnohí ľudia majú v očiach nenávisť, a nie Lásku, asi preto nevidia Katolícku cirkev.
mat300

František chce Ratzingerove peniaze

FALZUM
mat300

Gänswein po návšteve synodality-František: "Teraz musím byť ticho"

Tajomník pápeža by mal byť v prvom rade veľmi diskrétny
mat300

Pochovaný a zabudnutý Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAzwigxznge

Ďalšie ťažko hriešne osočovanie Cirkvi a jej Najvyššieho pastiera od tzv. katolíkov
mat300

Nenechajte sa pomýliť: pápež uvažuje o spravodlivej vojne, ale na nesprávnej strane (Ukrajiny)

Odkiaľ to s takou istotou viete? Aj vy k nim patríte?