mavigerdan
mavigerdan

Dle proroctví mnichů z donbaského Athosu spojení Ruska, Ukrajiny, Běloruska bude půlrok po zabrání …

pořád lepší být blázen pro Krista a občas to přepísknout jako Jonáš v Ninive, než ani nedržet 6 týdenní (od Sv.Martina) adventní půst od (mléko/maso/vejce) a ještě kritizovat kněze
mavigerdan

Františkova synoda je "megafónom pre názory cudzie Cirkvi" - biskup

proč by nemohl citovat Iz9 ?
Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja (=Prince of Peace)More
proč by nemohl citovat Iz9 ?

Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja (=Prince of Peace)
mavigerdan

14.10.2022 15,24 (msk) žid Putin opět zradil ruské vojáky, když odpovídal v Astaně (Sataně) novinářům …

Jakutské povstání (2.9.1921 – 16.6.1923) je poslední epizodou občanské války. Tunguzské (1924-25) a Konfederalistů (1927 - 28) jsou již historiky brány odděleně.
mavigerdan

Do 16.12.2022 NEzačne 3. světová válka (pak je opět zkapalňovací zkouška sv. Januária - Gennara)…

Zašlo to příliš daleko. Bez velké války to už nepůjde.
mavigerdan

Rusové útočí jen na vojenské objekty, to se děje na Ukrajině od 24.2.2022

Přesně tak, ta 2.fáze (bič) se ve 20.století nenaplnila. Naplní se teprve v budoucnosti.
mavigerdan

Bůh nemohl nevzít Marii Pannu jako 1. natrvalo do nebe i s tělem

Právě toto je jediný okamžik v historii, kdy papež mluvil na 100% ex cathedra. Ale zajímavé, jak uniati drží tady pozici někde mezi katolíky a pravoslavnými.
mavigerdan

Neomylnost Bible, nebo neomylnost papežská? Co platí?

cit. "v Řecku a Rusku od té doby se spasitelným prostředím stali výhradně kláštery a poustevny - pro celibátníky, nikoliv pro většinu žijící v manželství.....
1) v pravoslaví
Nikoliv 3 rozvody, ale maximálně 3 sňatky (tj. 2 rozvody).
2. a 3. svatba není svátost, ale jen svátostina.
Kněz ani jeho žena se nesmí 2x vdát.
Není možné se vdát 4x v případě 3 předchozích ovdovění jako v ŘKC. …More
cit. "v Řecku a Rusku od té doby se spasitelným prostředím stali výhradně kláštery a poustevny - pro celibátníky, nikoliv pro většinu žijící v manželství.....

1) v pravoslaví
Nikoliv 3 rozvody, ale maximálně 3 sňatky (tj. 2 rozvody).
2. a 3. svatba není svátost, ale jen svátostina.
Kněz ani jeho žena se nesmí 2x vdát.
Není možné se vdát 4x v případě 3 předchozích ovdovění jako v ŘKC.
Není možné se ženit po 70 letech (vdávat po 60) věku jako v ŘKC.
Čekání na rozvod dnes cca 6 měsíců až 3 roky.
Podle sčítání obyvatel Rusko 1897 - na 1000 mužů 1 rozvedený, na 1000 žen byly 2.

2) řkc
Anulačka (nullità del sacramento del matrimonio) je dnes ve většině jen pokrytecký eufemismus za upřímnější slovo rozvod.
Od 2015 (Mitis Iudex) klesla cena anulace v USA na cca $500 (podle diecéze).
Papež František snížil tímto čekačku na cca 3-9 měsíců (v US), zjednodušil proces
a snížil cenu z původních cca $1.5oo, jak slíbil.
Ale ani dříve to nebylo o moc lepší.
Z těch, co žádali v USA v 1992, dostali 83% požadované a jen 2% byla odmítnuta (15% zemřelo v průběhu, stáhlo atd). Celosvětově v 2006 bylo vydáno 49.ooo anulací.

Zajímavé je, že papež František ve slavném rozhovoru 8/2013 * po cestě z Brazílie, zřejmě opravdu měl na mysli, že více než 50% současných svateb v ŘKC stejně nemá svátostný charakter, nejsou sacramentem a ona anulačka de facto není ničím jiným než prohlášením, že svatba nebyla svátostí, neříká nic o tom, jestli byla legální, historickou událostí nebo emocionální pravdou atd.

* ...per esempio, ne dico uno soltanto: il cardinale Quarracino, il mio predecessore, diceva che per lui la metà dei matrimoni sono nulli. Ma diceva così, perché ..."

Spočítat dnes, kolik hříchů přinesl/zabránil jeden z těchto odlišných přístupů za posledních 1000 let nebude úplně snadné a asi to nemůže být argument pro radost z nájezdu Maďarů a Germánů, zničení Velké Moravy a posunutí hranice mezi Západo a Východo Římskou říší z Moravy do Karpat.
mavigerdan

Káral Kristus svou matku jako apoštola Petra?

Všichni máme v živé paměti, jak Ulf Ekman odešel ze Slova Života 2013 do ŘKC, jistě znal o hodně lépe řecky i hebrejsky (od 2002 žil v Eretz) než zde D.M.Pravda, znal nazpaměť NZ a perfektně i SZ. Roman Hrdý, který zakládal 1990 sbor AC v Kroměříži je dnes bývalý pravoslavný arcibiskup Jáchym. Stejně tak i tady o.Serafim Halík musel v CB Počernice poznat takové legendy jako je v JB Evald …More
Všichni máme v živé paměti, jak Ulf Ekman odešel ze Slova Života 2013 do ŘKC, jistě znal o hodně lépe řecky i hebrejsky (od 2002 žil v Eretz) než zde D.M.Pravda, znal nazpaměť NZ a perfektně i SZ. Roman Hrdý, který zakládal 1990 sbor AC v Kroměříži je dnes bývalý pravoslavný arcibiskup Jáchym. Stejně tak i tady o.Serafim Halík musel v CB Počernice poznat takové legendy jako je v JB Evald Rucký. V těchto diskuzích je třeba si uvědomit, že naprosto nejde o znalost Bible, ale o to, kolik je každému zjeveno. Po míře ctnosti každého člověka se mu otevírá toto zjevení. Nemůže sám vstoupit na Nebe, aby se osobně na všechno zeptal, ale může hledat mezi svatými různých denominací, může studovat Johna Bunyana, Johna Darbyho, J.Wesley, Rubena Bergera nebo Františka z Assisi, Terezii z

Lisieux,

Jana od Kříže a samozřejmě Serafima Sarovského, Siluana Athoského atd. atd. Volba je na každém a platí, že všichni píší, jen co slyší, všichni slyší, to jak dýší a tak jak dýší, tak i píší...
mavigerdan

Neomylnost Bible, nebo neomylnost papežská? Co platí?

Titul papež (πάππας) se používal na Západě od roku cca 220 pro všechny biskupy tam.
Na Východě jen pro patriarchu Alexandrie, první písemná u papeže Herákla (písemně doloženo 248 pro tohoto 13. patriarchu Alexandrijského).
První písemná zmínka, že i římský biskup používal tento titul je vytesaná na náhrobku diakona Severa v Kalistových katakombách cca 301 , kde se píše o papeži More
Titul papež (πάππας) se používal na Západě od roku cca 220 pro všechny biskupy tam.
Na Východě jen pro patriarchu Alexandrie, první písemná u papeže Herákla (písemně doloženo 248 pro tohoto 13. patriarchu Alexandrijského).
První písemná zmínka, že i římský biskup používal tento titul je vytesaná na náhrobku diakona Severa v Kalistových katakombách cca 301 , kde se píše o papeži Marcellinovi (+304).
Druhá nejstarší písemná ze Západu je papež Siricius (385–399).
Od cca 520 do 1000 přestávají pomalu používat titul západní biskupové mimo Řím (Řehoř 7. zakázal titul mimo Řím natvrdo až cca 1050).
Od stejné doby 520 se proto začíná objevovat toto slovo i v korespondenci z Cařihradu jako "papež římský", aby odlišit od "papež alexandrijský".
mavigerdan

Neomylnost Bible, nebo neomylnost papežská? Co platí?

Potom musíme mluvit o různých stupních papal infallibility a to už nebude triviální.
Na tom nejvyšším stupni je snad shoda : vyhlášeno jako dogma 1870 a použito jen jednou
Pius XII (1950).
2 historické příklady, na které se někteří snaží novinkové 1870 dogma neúspěšně naroubovat :
Tomos k Flavianovi, Lev 1. (449) Chalkedon
papež Agatho (680) 3.koncil Cařihrad
v těchto 4 dalších už to hodně …More
Potom musíme mluvit o různých stupních papal infallibility a to už nebude triviální.

Na tom nejvyšším stupni je snad shoda : vyhlášeno jako dogma 1870 a použito jen jednou

Pius XII (1950).

2 historické příklady, na které se někteří snaží novinkové 1870 dogma neúspěšně naroubovat :

Tomos k Flavianovi, Lev 1. (449) Chalkedon

papež Agatho (680) 3.koncil Cařihrad

v těchto 4 dalších už to hodně připomíná dogma 1870, ale je to vše před 1870 ještě nedotažené do hořkého konce :

Benedictus Deus, Benedict 12. (1336)

Cum occasione, Innocent 10. (1653)

Pius 6. (1794)

Ineffabilis Deus (1854)

Ano, náznaky byly jistě už Hormisdasova formule (519) a Dictatus papae Řehoř 7., (1075), ale technicky termín sám je doložen nejdříve (sporně) u Petra Oliviho (františkán 13. stol.), s jistotou až u biskupa Guido Terreniho. Prakticky potom už často se setkáváme s termínem až ve 14. stol. při sporech Minoritů se Spirituály. Ti to používali v argumentech proti sobě, že minulý papež jim to řekl jinak, než současný. Proto to papežové odmítali jako de facto omezování jejich suverenity v aktuálním rozhodování. Např. Jan 22. o tom nechtěl ani slyšet, v Qui quorundam (1324) odsuzuje "tuto františkánskou doktrínu" jako "dílo ďáblovo".

Musíme proto odlišit 2 věci, technicky právní františkánskou doktrínu PI (kulminující vznikem Starokatolíků a obsazení Paříže Němci 1870/71) a použitou jen 1x v historii (1950) a vysoký ideál svatosti Církve, ve které Duch Svatý skrze svaté otce, světitele, učitele až do dnes skutečně neomylně ukazuje cestu ke spasení.

Mezi těmito 2 póly leží vzdálenost, kterou ty slabé oslí můstky dnes už nedokáží překlenout.
mavigerdan

Neomylnost Bible, nebo neomylnost papežská? Co platí?

"Papežství je první a nejstarší formou protestantismu." Sv. Justin Popovič
Protestanté jen rozšířili okruh víry z neomylnosti jednoho římského biskupa na každého protestantsky věřícího.
mavigerdan

Jsme v Antikristově době, nepřijímejte vakcínu, i kdyby vás mučili za to! Pravoslavný kněz, mnich …

relatívne mladého muža ..., to vylucuje, ze by to byl Barak Obama
mavigerdan

Ábelem prorokovaných 100 let jha židů nad Ruskem za několik měsíců skončí. Připravovali ho takto: …

Občanská válka končí v červnu 1923
wikipedia.org/wiki/Powstanie_jakuckie
proč několik měsíců? konec obč. války se klade mezi 25. 10. 1922 až 16.6. 1923, to by znamenalo červen 2023 .
Na początku czerwca wojska bolszewickie pokonały siły Białych gen. W. Rakitina i gen. A. Piepielajewa pod Ochockiem, zdobywając 10 czerwca miasto. 18 czerwca pod Ajanem zostały ostatecznie rozbite wojska Białych …More
Občanská válka končí v červnu 1923
wikipedia.org/wiki/Powstanie_jakuckie
proč několik měsíců? konec obč. války se klade mezi 25. 10. 1922 až 16.6. 1923, to by znamenalo červen 2023 .
Na początku czerwca wojska bolszewickie pokonały siły Białych gen. W. Rakitina i gen. A. Piepielajewa pod Ochockiem, zdobywając 10 czerwca miasto. 18 czerwca pod Ajanem zostały ostatecznie rozbite wojska Białych. Poległo ok. 650 powstańców. Generał A. Piepielajew wraz z 103 oficerami i 230 żołnierzami dostali się do niewoli i zostali odesłani do Władywostoku. Natomiast niewielka część powstańców na czele z kornetem M. Korobiejnikowem zdołała przedostać się do chińskiej Mandżurii.
mavigerdan

19.5.2021 22,19 Ruská státní Duma schválila odstoupení od dohod o otevřeném nebi, což znamená, že …

o.Serafim Halík není římský kněz, ale pravoslavný, proto nemá smysl mu vyčítat omyly neomylného papeže, když nepatří to západní latinské denominace, např. pravoslavná církev nedovoluje 2.svatbu vdově, jak uvádíte, i když v současnosti v praxi už jen vdovám po knězi, dříve i laikům, ale i u nich může být 2.svatba jen se zvláštním krátkým obřadem plným pokání, bez bílých šatů, bez kněze …More
o.Serafim Halík není římský kněz, ale pravoslavný, proto nemá smysl mu vyčítat omyly neomylného papeže, když nepatří to západní latinské denominace, např. pravoslavná církev nedovoluje 2.svatbu vdově, jak uvádíte, i když v současnosti v praxi už jen vdovám po knězi, dříve i laikům, ale i u nich může být 2.svatba jen se zvláštním krátkým obřadem plným pokání, bez bílých šatů, bez kněze na svatební hostině apod..
Je už dnes vzácné, že jste nakonec našla sílu žít po rozvodu v celibátu a bylo by ideální tak zůstat i po smrti 1.manžela. V pravoslaví i u uniatů se nesmí používat formulace "donec mors nos separavit", protože se zde smrti taková moc nepřiznavá .
mavigerdan

Římskokatolická Pascha s kardinálem Dukou. Všimněte si přímluvných modliteb prof. Royta, který jako …

je velký tlak, aby k.Duka ve funkci tento rok skončil
mavigerdan

Dle znamení ztuhlé krve sv. Januária vraždění Covid vakcínami, pak válkou začíná. Italové ztuhlí …

Sv.Januarij má podle nového kalendáře hlavní svátek 19.září (+305) a druhý největší přenesení moščí květen (cca 480). Prosincový svátek je novinková záležitost od 1631 a velká většina neproměnění připadá právě na tento. O tom jsme přeci diskutovali i 16.12.2016, kdy nedošlo k proměně.
Snad to souvisí s výměnou arc.bisk. kard. Crescenzia Sepe v sobotu za Dominika Battaglia.
mavigerdan

Tváří v tvář zázraku zůstávají v náhubku. Otevření hrobky Carlo Acutise 1.10.2020 v Assisi

Arcibiskup Assisi Domenico_Sorrentino (exhumace 2019) potvrdil, že tělo bylo běžně přirozeně porušeno. Teprve balzamovacím "uměním a láskou" a oblečením do jeho oblíbeného oblečení připraveno k vystavení k uctění od 1.10.2020. To by vysvětlovalo i nedostatek bázně, který je na videu patrný.
www.katholisch.de/artikel/27078-koerper-des-kuenftigen-seligen-carlo-acutis-ist-nicht-unversehrtMore
Arcibiskup Assisi Domenico_Sorrentino (exhumace 2019) potvrdil, že tělo bylo běžně přirozeně porušeno. Teprve balzamovacím "uměním a láskou" a oblečením do jeho oblíbeného oblečení připraveno k vystavení k uctění od 1.10.2020. To by vysvětlovalo i nedostatek bázně, který je na videu patrný.

www.katholisch.de/artikel/27078-koerper-des-kuenftigen-seligen-carlo-acutis-ist-nicht-unversehrt
mavigerdan

Jak pronásledování křesťanů v komunistickém Československu začalo:

záhadou zůstává, proč se AkceK vyhnula (kromě OH) i SDB tam, kde byli pod hlavičkou Charity
mavigerdan

Nástup světovlády se teď Antikristu NEpovede dle blahoslavené Taigi

tím pádem to Barack Obama Nebude...
mavigerdan

Turecký Erdogan odmítl moskevského patriarchu. Bude předpovězená válka?

první služba Alláhovi by se měla konat v pátek 24.7.