Language

The House in Medjugorje

2,020x1,542
1 2.1k
The House in Medjugorje Community "Queen of Peace, wholly thine - to Jesus through Mary" The house of prayer is a sign of gratitude for the Queen of Peace, for the graces She has given the world. It is not a monument, but a house where God's people …
Please type your posting here
ReginaPacis
Ave Maria! Ma e' davvero così la terra che ha forma della Madonna? Bello!

Dům v Medjugorji

800x600
2.8k
Dům v Medjugorji Komunita „Královno míru, úplně tvoji - skrze Marii k Ježíši" Dům je znamením vděčnosti Královně Míru za milosti, které dala světu. Nejedná se o nějaký monument, nýbrž o dům, ve kterém se bude shromažďovat Boží lid, ti, kteří si …
Please type your posting here

Casa di Medjugorje

640x480
1.9k
Casa di Medjugorje Comunita "Regina della Pace" E' questo un segno di riconoscenza alla Regina della Pace per le grazie che Ella ha donato al mondo. Non è un monumento, ma una casa in cui si radunerà il popolo di Dio, persone che desiderano donarsi …
Please type your posting here

Kuća u Međugorju

960x720
2.9k
Kuća u Međugorju Zajednica "Kraljice Mira, potpuno tvoji-po Mariji k Isusu" To je znak zahvalnosti Kraljici Mira za milosti koje je dala svijetu. Nije to spomenik, nego kuća u kojoj će se okupljati narod Božji, osobe koje se žele potpuno predati …
Please type your posting here