Language
631

Li nagħraf insellem lil kulħadd.

04:10
Is-Seba’ Ħadd ta' matul is-Sena. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca … [More]
Write a comment …
608

Li nħares il-Kmandamenti kif tifhimhom Int.

05:33
Is-Sitt’ Ħadd tas-Sena. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin … [More]
Write a comment …
636

Li terġa' tagħtini l-imluħa

03:35
Il-Ħames Ħadd tas-Sena. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin … [More]
Write a comment …
597

Xi Tridni Nagħmillek? – Li jkolli l-għatx għall-ġustizzja

04:08
Ir-Raba’ Ħadd tas-Sena. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin … [More]
Write a comment …
632

Xi Tridni Nagħmillek? – Li niġi warajk minnufih

03:41
It-Tielet Ħadd tas-Sena. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin … [More]
Write a comment …
556

Xi Tridni Nagħmillek? – Li tersaq lejja

03:43
It-Tieni Ħadd tas-Sena. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin … [More]
Write a comment …
591

Xi Tridni Nagħmillek? – Li nara l-kewkba tiegħek

05:01
L-Epifanija. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin Malta. B’xi mod … [More]
Write a comment …
637

Xi Tridni Nagħmillek? – Li naħseb fuqek.

03:41
Omm Alla. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin Malta. LI NAĦSEB … [More]
Write a comment …
557

LI NILQGĦEK

04:25
LI NILQGĦEK Kieku tidentifika ruħek ċar u tond, Mulej, irrid inkun iblah biex ma niggranfax miegħek. Kieku narak fis-sebħ fil-glorja imdawwar bl-anġli jkantaw naċċettak: imqar f’għar imqar imgeżwer fil-ħrieqi imqar imgeżwer f’maxtura. Imma lili … [More]
Write a comment …
575

Xi Tridni Nagħmillek? – Li nrażżan ilsieni

04:06
Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin … [More]
Write a comment …
97

Xi Tridni Nagħmillek? - Li ma nkunx qasba tixxejjer mar-riħ

04:01
It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin … [More]
Write a comment …
65

Xi Tridni Nagħmillek? - Li nistqarr dnubieti

04:41
It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Riflessjoni u talba minn Dun Pawl Camilleri. Din hi inizjattiva bejn il-Media Centre tal-Knisja u l-Parroċċa Familja Mqaddsa, l-Iklin. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin … [More]
Write a comment …
87

Tron fil-qlub tan-nies

06:40
Kristu Sultan (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta' San Luqa (23:35-43) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - Parrocca Iklin Malta. F’dak iż-… [More]
Write a comment …
131

It-tiġrija sal-barkun

04:44
It-Tlieta u Tletin Ħadd Matul is-Sena (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta' San Luqa (21:5-19) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - … [More]
Write a comment …
110

Kapulavur f’kantina?

05:16
It-Tnejn u Tletin Ħadd Matul is-Sena (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta' San Luqa (20:27-38) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - … [More]
Write a comment …
126

Lest tkun buffu?

05:33
Il-Wieħed u Tletin Ħadd Matul is-Sena (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta' San Luqa (19:1-10) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - … [More]
Write a comment …
113

Minsija!

05:30
Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta' San Luqa (18:1-8) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - … [More]
Write a comment …
121

Bla preġudizzji

05:28
It-Tmienja u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta' San Luqa (17:11-19) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel - … [More]
Write a comment …