Jazyk

Apoštolové prosili Pána: »Dej nám více víry!«

31Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn 32a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. …
Samson1
Největší dar je láska. sulnadzlato před 5 hodinami Samson je blbej honič. Co to je soli. Více
Samson1
Jo, jednou na to dojedete. Soli Samson je Boží miláček a s tím nic nenaděláš i kdyby ses podělala. Jedno vyznání viny je v úvodu a před … Více

V Kristu pohané získali israelské občanství

1Také vás, když jste byli mrtvi poklesky a hříchy svými, 2v nichž jste druhdy žili podle ducha světa tohoto, podle knížete mocnosti ovzdušní, duchů to, kteří působí nyní v neposlušnících, 3mezi nimiž…
henta
Jděte ,hlásejte evangelium a křtěte všechny národy ve jménu.....KOHOŽE.????? ALE NBUDU SE DOHADOVAT...možná to myslíš dobře,ale ješte to dotáhni, Více
menhir
Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém. Více

Spása je z víry

Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. (Mk 16:16) 17Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, …
menhir
Ježíš od nás vyžaduje skutky víry: 31Hledejte však jeho království, a toto vám bude přidáno. 32Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo… Více
miňocraft
V Cirkvi Svätej boli vždy verní svätí,ktorí pripomínali že bez živej viery sú všetky skutky mŕtve,vrátane siahodlhých pobožností,ďalekých pútí na … Více

Definice víry

Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. (Žd 11:1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 Ó, nerozumní Galaťané, …
menhir
Poučení pro ty, kteří jsou způsobilí k učení. Stejné jako je tomu v případě skutků z víry, je to i v případě tohoto výroku: 1Co se týká duchovních … Více
snakee
Evičko, chápeš to v duchu Antonína Eliáše Dohnala
9 2 54

Z druhého Pavlova listu Timoteovi

1Jen buď silný, můj synu, milostí Krista Ježíše!2A co jsi ode mě slyšel - mnoho lidí to může dosvědčit - svěřuj dál spolehlivým mužům, kteří budou schopni, aby tomu učili i druhé. 3Snášej se mnou …
menhir
mike084 Islam, katolicizmus a dôsledky nízkych noriem Milko Kostovič Pozdvihnite úroveň a my povstaneme, aby sme ju dosiahli. xxxxx Ježíš nepotřebuj… Více
miňocraft
henta, lieky! Více

Ježíšovy příkazy

Z Lukášova Evangelia 9. kapitoly 49Jan se ujal slova a řekl: »Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu a bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem jako my.«50Ježíš mu však …
menhir
mike084 před 2 hodinami Paralýza katolíků po DVK ohrožuje samotné základy Církve neděle 28. října 2018 Královský majestát Krista Krále (2009) Plini… Více
Segal
Beno dobře psal že lidé stále volí Barabáše. Je to projev lidské přirozenosti. Starý člověk v nich nezemřel. ©🛐⚠

Z Janova listu

1Miláčkové, nevěřte duchu každému, nýbrž zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, neboť mnoho nepravých proroků vyšlo na svět.2Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, jenž vyznává Ježíše Krista …
menhir
Tím jsme se dostali mírnou oklikou opět k mému zadání: Poproste Boha, aby vám osvětlil toto slovo: Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, … Více
menhir
Jak jsme se snadno přesvědčili, význam příkazu NEZABIJEŠ je NEZABIJEŠ. Je známo, že v minulosti často docházelo k záměně významů slov, aby se obhájil… Více

Boží Slovo

Ježíš řekl: Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
menhir
ceskoslo před 36 minutami c) Pán Ježiš svoje učenie nekázal apoštolom napísať xxxxx Písmo svaté vždy dobře svědčí Pravdě. Pán Ježíš přikázal učedník… Více
menhir
Ježíš jim odpověděl: »Jste na omylu, protože neznáte Písmo ani Boží moc.« Co učí církev: Číslo paragrafu: 134 „Veškerá božská Písma jsou jen jedna … Více
henta
bratříčku a to jakože svinctvo je dobrý skutek? No v globale možná se to tak dá říci. Protože pro následovníka Krista Pána je největší … Více
menhir
Stále platí, že nenávidíme zlé skutky.

Co je bílé, je stále bílé. Co je černé, je stále černé. Bohu díky, že se vše smí nazývat pravými …

Dnes se v komentářích objevil takovýto názor. "Problém je ten, když někdo považuje popravu masového, bestiálního vraha za zlo. Myslím, že takový člověk není lidsky v pořádku. Je to vrchol dobra." Za …
Samson1
Když řekl farizejům, že jsou obílené hroby, tak se též nemýlil. U Petra viděl, že se poučit dá, že se obrátí a bude ho následovat až na … Více
Samson1
menhir, když Pán řekl Petrovi jdi mi z cesty satane, neb pokušiteli, tak mu projevil dvě věci. Tedy tři. Lásku, poučení a napomenutí. To … Více
2 1 533

Kameny z Icy

Strana
Speciál pro Mílu Pletánka k jeho teoriím využití síly předpotopních zvířat.
menhir
ceskoslo před 10 hodinami Židovská otázka ve světle katolické církve - Emanuel Žák Papež Pius V. Hebraeorum Gens, 26. 2. 1569: Židovský národ, kdysi … Více
menhir
@MILOSLAV, vzpomněl jsem si na tebe, když jsem pročítal tento článek. www.epochtimes.cz/2010082514274/Kameny-z-Icy-js… Více
20 7 1,5 tis.
menhir
alino 26.12.2016 16:09:03 Že si ty tu Stylito niekym nasadený? Platia ťa dobre? Stylita 26.12.2016 16:10:43 DALŠÍ BLOKACE JE ALINO ZA URÁŽKY VYČIS… Více
Stylita
klid menhire na víc se nezmůžeš bratře žide ? porušil jsem kvli tobě PS v tomto vlákně snad mi bando odpustíte Více

Otčenáš

2 stránky
Otčenáš jako modlitba Židů ve středověku.
menhir
Křesťan není zodpovědný za to, že státní zřízení zrušilo trest smrti. Křesťan není zodpovědný za to, že vrah ve vězení někoho zabil. Pokud si to … Více
menhir
Jsou dva přístupy k Evangeliu. Jeden spočívá ve vykročení na Cestu. Druhý v zaujímání postojů ke světským událostem po vzoru falešných učitelů. Více
119 2 729

Dogmata česky

19 stránky
Souhrn dogmat
Přítel
Ježíš Kristus netlačil do lidí dogmata. Ukazoval, jak dobře žít. Také nestavěl kostely. Pravé náboženství je v jiné rovině.
menhir
Království Boží není z tohoto světa. Neřídí se pozemskými pravidly a nevykládá tělesným rozumem.