miles_cor
miles_cor
391.7K

Petycja o ustanowienie Święta Boga Ojca

W serwisie petycje.pl pojawiła się petycja o ustanowienie święta ku czci Boga Ojca. Jest to część szerszej inicjatywy zbierania podpisów, które w listopadzie zostane zawiezione do Watykanu. Można …
View one more comment.
miles_cor
13152

Mój Kościół, nim skończy się godzina świata, rozjaśni się blaskiem triumfu

Napisane 29 października 1943. Mówi Jezus: Mój Kościół, nim skończy się godzina świata, rozjaśni się blaskiem triumfu. Nic nie różni się w życiu Ciała Mistycznego od tego, co było w życiu Chrystusa. …
mk2017
I zaprawdę powiadam wam z bólem najwyższego Założyciela, że w ostatniej godzinie trzy czwarte mojego Kościoła zaprze się Mnie i będę musiał odciąć…More
I zaprawdę powiadam wam z bólem najwyższego Założyciela, że w ostatniej godzinie trzy czwarte mojego Kościoła zaprze się Mnie i będę musiał odciąć tę część od pnia jak gałęzie umarłe i zepsute przez nieczysty trąd.
ŚW.FILOMENA and 2 more users like this.
miles_cor
14594

Prośba o o zaniechanie korzystania z posługi nadzwyczajnych szafarzy

5 pages
św. Jan Paweł II o Eucharystii: Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»More
św. Jan Paweł II o Eucharystii:
Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»
Rafał_Ovile
Bardzo dobra inicjatywa.
justuss and 3 more users like this.
miles_cor
13599

Prośba o o zaniechanie korzystania z posługi nadzwyczajnych szafarzy

Prośba św. Jan Paweł II o Eucharystii: Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia» [1] Czcigodny Księże Proboszcz…
miles_cor
Dostępna też w formacie PDF z lepszym formatowaniem.
jadwiska and 2 more users like this.
miles_cor
311

Amoris Laetitia i Jan Paweł II

Josh Kusch Czy Amoris Laetitia (AL) może być odczytana w świetle katolickiej tradycji? Z tym pytaniem mierzy się każdy poważnie traktujący swoją wiarę katolik, który chce „myśleć z Kościołem”, ale …
miles_cor
1271

Amoris Laetitia i Jan Paweł II

8 pages
Czy Amoris Laetitia (AL) może być odczytana w świetle katolickiej tradycji? (...) Niestety, uczciwe odczytanie AL, zwłaszcza rozdziału 8, ujawnia, że jej nauczanie w rzeczywistości stanowi zerwanie …More
Czy Amoris Laetitia (AL) może być odczytana w świetle katolickiej tradycji? (...)
Niestety, uczciwe odczytanie AL, zwłaszcza rozdziału 8, ujawnia, że jej nauczanie w rzeczywistości stanowi zerwanie z magisterium Jana Pawła II i z nieprzerwaną tradycją, która poprzedza jego urzędowanie na Stolicy Piotrowej: nie tylko dokument ten oddala się od tradycyjnych teologicznych pryncypiów głoszonych przez Jana Pawła II, ale także stanowi bezpośrednie podważenie jego nauczania, gdyż magisterium Jana Pawła dokładnie przewiduje – i odrzuca – niektóre idee jakie zawiera AL.
mistrzo likes this.
miles_cor
3261

45 teologów - cenzury Amoris Laetitia

13 pages
Adhortacja apostolska Amoris laetitia, wydana przez papieża Franciszka 19 marca 2016 r. i zaadresowana do biskupów, kapłanów, diakonów, osób życia konsekrowanego, chrześcijańskich małżeństw i wszystk…More
Adhortacja apostolska Amoris laetitia, wydana przez papieża Franciszka 19 marca 2016 r.
i zaadresowana do biskupów, kapłanów, diakonów, osób życia konsekrowanego, chrześcijańskich
małżeństw i wszystkich świeckich wiernych, wywołała smutek i zmieszanie u wielu katolików z
powodu jej niezgodności w wielu punktach z nauczaniem Kościoła Katolickiego w kwestiach wiary
i moralności. Sytuacja ta stawia dusze w poważnym niebezpieczeństwie. A ponieważ, jak naucza
św. Tomasz z Akwinu, podwładni są zobowiązani publicznie korygować błędy swoich
przełożonych, gdy istnieje zagrożenie wiary (Summa Theologiae, IIa IIae q. 33 a. 4 ad 2; a. 7 co.),
a także wierni katolicy mają prawo, a czasem wręcz obowiązek aby dbać o swoją wiedzę, kompetencje i pozycję, by móc swoje zapatrywania w sprawach dotyczących Kościoła uczynić znanymi(Łaciński Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 212, §3), katoliccy teolodzy mają ścisły obowiązek aby przemówić przeciwko błędom w dokumencie. Celem tej wypowiedzi o Amoris laetiti…More
efati and 2 more users like this.
miles_cor
588

45 teologów - cenzury Amoris Laetitia

Adhortacja apostolska Amoris laetitia: krytyka teologiczna Adhortacja apostolska Amoris laetitia, wydana przez papieża Franciszka 19 marca 2016 r. i zaadresowana do biskupów, kapłanów, diakonów, …