miroslawa oginska
miroslawa oginska

O, Adonai! a sakrament pokuty

Nie jest błachostką zauważenie tego, że kapłan z takim pietyzmem robi znak
Krzyża, jak również słowa pozdrowienia " Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Zauważyliście? Jak często zapomina się już o odpowiedzi " Na wieki wieków. Amen " Zastąpione zostało to zwykłym
"Dzień dobry i Do widzenia".