Taal
28

1.1% van de priesters vieren de Oude Rite - De grootste groep werd aangemaakt door Summorum Pontif…

De Franse organisatie Paix liturgique schat dat tussen de 4.500 en 6.500 katholieke priesters wereldwijd de Oude Latijnse Mis vieren. Dit zou 1,1% van de katholieke geestelijkheid zijn. Dit aantal …
11

Turkse moslims blijven hun religie verliezen [zoals de 'katholieken']

51% van de Turkse moslims beschreef zichzelf vorig jaar als "vroom" tegenover 55% tien jaar eerder - zo heeft een onderzoek van Konda aangetoond. Tegelijkertijd steeg het aantal atheïsten van 2% naar…
32

Niet verwonderlijk: Duits protestants verval overtreft dat van de katholieken - waarom?

Het verval van de Duitse protestanten overtreft veruit het katholieke verval, zo heeft Pew Research Center ontdekt. Sinds 1950 verloren Duitse protestanten meer dan de helft van hun aantal, terwijl …
23

"Stop ermee de Kerk te beschuldigen, beschuldigen, beschuldigen" - Paus Franciscus

"Goedemorgen!" - zei Paus Franciscus tegen 2.500 pelgrims uit het Benevento-aartsbisdom tijdens een speciaal voor hen gehouden audiëntie op 20 februari. Over Padre Pio, afkomstig uit Benevento, zei …
108

Demon van de dood is dood: "Ik heb een duister hart"

Operation Rescue heeft vernomen dat de San Diego abortionist Robert J. Santella, 74, al in januari 2018 onverwacht is overleden. Santella werd beroemd door een incident in juni 2016, toen hij buiten …
69

Wie is de paus? Enkel God weet dat - Bisschop in Texas

"Alleen God weet wie werkelijk de paus is, Benedictus of Franciscus," zo schreef de gepensioneerde Corpus Christi-bisschop René Gracida, 95, op zijn blog Abyssum.org (15 februari). Persoonlijk "…
103

Slechts drie bisschoppen danken kardinaal Müller voor het bevestigen van het katholiek geloof

Providence-bisschop Thomas Tobin, USA, schreef dat hij de duidelijke, beknopte en geordende aanpak van kardinaal Gerhard Müllers "Manifesto of Faith" (Twitter, 9 februari) waardeert. Een dag later …
91

Amerikaanse bisschop herstelt de volgorde van de sacramenten

Gallup-bisschop James Wall, 54, USA, zal de oorspronkelijke [en correcte] volgorde van de sacramenten herstellen en het vormsel vóór de Eerste Communie toedienen. In een pastorale brief (11 februari)…
94

Bisschop: Nonsens over de jeugd- en homoideologie zal de Kerk redden

"Er is geen hiërarchie van leeftijd in de kerk, maar toch worden veel documenten van de kerk geproduceerd door oudere mannen" - zo zei bisschop Charles Drennan, 58, van Palmerston North, Nieuw-…
127

Josef Seifert: Franciscus heeft "het christendom verworpen", veranderde God in een "relativist"

De beroemde Oostenrijkse filosoof Josef Seifert heeft scherpe kritiek geuit op de Abu Dhabi claim van paus Franciscus dat pluralisme en diversiteit van religies "gewild door God" zijn. In een artike…
77

Kardinaal Müller gaat crisis tegen - Met een credo van vier pagina's

Kardinaal Gerhard Ludwig Müller publiceerde op 8 februari een vier pagina's tellend Manifesto van het Geloof waarin hij de belangrijkste principes van de katholieke leer herhaalt, inclusief de eeuwi…
96

Voormalig rechtse, anti-immigratie Nederlandse politicus bekeert zich tot de Islam

Joram Van Klaveren, 40 jaar, voormalig Nederlands wetgever en rechterhand van anti-islampoliticus Geert Wilders, heeft zich bekeerd tot de islam. Van Klaveren zei dat hij halverwege het schrijven …
137

Franciscus: Kardinaal Ratzinger werd tegengehouden door Vaticaanse "filters"

Tijdens zijn vlucht naar Rome (5 februari) vertelde Franciscus een anekdote over kardinaal Joseph Ratzinger die tijdens zijn ambtstermijn als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer actie …
113

Franse bisschop: Alleen priesters en homoseksuelen willen trouwen

Carcassonne-bisschop Alain Planet, 70, Frankrijk, betwijfelt of in de praktijk een getrouwd priesterschap in Frankrijk mogelijk is. De kerk in Frankrijk is zeer arm. Een Franse priester verdient tuss…
85

Aartsbisschop Gänswein behoudt zijn post

Marco Tosatti ontkent beweringen dat de Prefectuur van het Pauselijke Huishouden onder leiding van aartsbisschop Georg Gänswein zal worden opgeheven. Volgens Tosatti zal er geen Motu Proprio worden…
63

Kunnen heidenen en joden geen barmhartigheid voelen - volgens Franciscus?

Paus Franciscus zei tijdens een audiëntie op 1 februari voor de Hospitaalbroeders van Sint-Jan van God dat hartstocht en barmhartigheid geschenken zijn van de Heilige Geest en voegde daaraan toe dat …
199

Kerk-Titanic zinkt terwijl Franciscus voor het Heilige Sacrament zit

Paus Franciscus zat zaterdagavond op de Panama Wereldjeugddag een mis voor. Hij weigerde opnieuw te knielen voor het Heilig Sacrament. In plaats daarvan zat hij opzij op een stoel. De gebruikte …
101

Kardinaal Müller: Waarom "sommige kerkleiders" de voorkeur geven aan praten over "klerikalisme"

Volgens kardinaal Müller verzetten "sommige kerkleiders" zich tegen het celibaat en het Zesde Gebod en maken daarom gebruik van klerikale misstanden "voor hun eigen agenda". Müller vertelde NCRegiste…
100

Benedictus XVI volgt Wereldjongerendag op TV

Paus Franciscus vroeg de deelnemers aan de Panama Wereldjongerendag om zijn voorganger Benedictus XVI te begroeten (video hieronder). Tijdens de welkomstceremonie op Campo Santa María la Antigua (…
91

Het actieve "liefdes"-leven van homopriesters in het bisdom Paterson

Michael Hichborn heeft op ChurchMilitant.com (21 januari) selfies gepubliceerd met twee priesters van het bisdom Paterson, New Jersey, USA, die elkaar omarmen en kussen. De selfies werden in november…