Príbeh slovenského hokeja v ére samostatného Slovenska.
01:58:29
apredsasatoci
?
Tajomstvo pyramíd
01:37:59
Hora sv. Michaela
52:30
agnesino
Veľmi zaujímavé, ďakujem
Púť
02:02:12
Staroveké antické mesto Petra
49:34
Marieta Ria
Dômyselná architektúra - dôkladne naplánované a excelentne prevedené... úžasné dielo!
Starobylé mesto Petra
51:24
Marieta Ria
Fascinujúce!! ... Nabatejci teda boli majstri - úžasné, čo dokázali vytvoriť!
Stylita shares this
Dokumenty. ... výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekceMore
Dokumenty.
...
výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekce
Rozlúštenie tajomstva Sakkary
52:54
Richard Wagner
162
Jordánsko - země, kudy kráčely dějiny
52:14
Richard Wagner
1125
Tento dokument ukazuje problémy, kterým čelí křesťané v Indii zejména diskriminaci a pronásledování
27:11
Stylita shares this
Dokumenty. ... výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekceMore
Dokumenty.
...
výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekce
Richard Wagner
49
Litanie k sv. Charbelovi
One page
Richard Wagner
164
Mikuláš bol ešte malý chlapec, keď objavil výnimočné tajomstvo, ktoré navždy zmenilo jeho život. Bol to dar obdarovávania. Vďaka nemu priniesol šťastie mnohým ľuďom. Ale s prijatím tohto daru musel …More
Mikuláš bol ešte malý chlapec, keď objavil výnimočné tajomstvo, ktoré navždy zmenilo jeho život. Bol to dar obdarovávania. Vďaka nemu priniesol šťastie mnohým ľuďom. Ale s prijatím tohto daru musel čeliť viacerým nebezpečenstvám
25:45
Richard Wagner shares from Richard Wagner
359
Modlitba k Sedembolestnej Panne Márii. Sedembolestná Panna Mária, ty sláva nášho národa, ty radosť nášho ľudu, s dôverou sa vinieme k tebe, k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, a s tebou velebíme nášho …More
Modlitba k Sedembolestnej Panne Márii.
Sedembolestná Panna Mária, ty sláva nášho národa, ty radosť nášho ľudu, s dôverou sa vinieme k tebe, k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu,
a s tebou velebíme nášho nebeského Otca. On nás vytrhol z moci tmy
a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
03:05
Richard Wagner
1288
Kristovy stopy v Římě. Dokument z roku 2019 zkoumá původ a historické důsledky četných relikvií Ježíše a jeho učedníků ve Věčném městě: fragmenty kříže, na kterém byl Ježíš ukřižován, kopí, které mu …More
Kristovy stopy v Římě.
Dokument z roku 2019 zkoumá původ a historické důsledky četných relikvií Ježíše a jeho učedníků ve Věčném městě: fragmenty kříže, na kterém byl Ježíš ukřižován, kopí, které mu probodlo bok, Svaté schody, sloup bičování, trnovou korunu, hrobky apoštolů Petra a Pavla a další.
Velká část dokumentu je věnována výsledkům nejnovějších vykopávek z baziliky Svatého Pavla za hradbami a hrobky svatého Petra ve Vatikánu. Cestu relikvií spojených s Ježíšovým utrpením do Říma analyzují různí odborníci. Dokument rovněž ukazuje, jaký vliv měly tyto relikvie v dějinách a jak podnítily poutě do Říma, které sem přicházejí z celého světa.
46:07
Richard Wagner
211.1K
První křesťané. Mniši, panny a poustevníci Dokumentaristika Výroba: 2009 Rozhlehlá egyptská poušť je místem, kam odcházejí poustevníci a anachoreti, aby zde v odloučenosti a odříkání položili …More
První křesťané.
Mniši, panny a poustevníci
Dokumentaristika Výroba: 2009
Rozhlehlá egyptská poušť je místem, kam odcházejí poustevníci a anachoreti, aby zde v odloučenosti a odříkání položili základy východního mnišství. To stojí v opozici vůči pompéznosti a světské okázalosti velkých duchovních křesťanských center. Pavel Thébský, Antonín Poustevník, Pachomius a mnozí další se stali příkladem pro celé skupiny věřících, kteří se chtěli vrátit k autentickému evangeliu. Z poustevnického způsobu života vznikají později ve 4. a 5. století první komunity, cenobitské a mnišské osady se společnou řeholí, jejímž autorem je sv. Bazil Velký. O 100 později se mništství objevuje i na Západě, první klášter zde založil Eusebius z Vercelli. Následoval sv. Martin z Tours a především Benedikt z Nursie, autor slavné Řehole, která spojila modlitbu, liturgii, komunitní život a manuální práci.
29:25
U.S.C.A.E.
„Esto peccator et pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo, qui victor est peccati, mortis et mundi!“ – “Sei ein Sünder und sündige …More
„Esto peccator et pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo, qui victor est peccati, mortis et mundi!“ – “Sei ein Sünder und sündige kräftig, aber vertraue noch stärker und freue dich in Christus, welcher der Sieger ist über die Sünde, den Tod und die Welt!“
Lutherov citát panečku to je "kresťanstvo" jeden nepožehnaný Arcikacír
2 more comments
Richard Wagner
11.2K
Poznačení Bohom - Sv. Jozef Kupertínsky. Svätý Jozef Kupertínsky. Kňaz a minorita poznačený silnou mystickou skúsenosťou. Pokorný rehoľník, ktorého život bol plný utrpenia a bolesti, no tiež veľkej …More
Poznačení Bohom - Sv. Jozef Kupertínsky.
Svätý Jozef Kupertínsky. Kňaz a minorita poznačený silnou mystickou skúsenosťou. Pokorný rehoľník, ktorého život bol plný utrpenia a bolesti, no tiež veľkej lásky k Bohu, takej veľkej, že ho vynášala do vzduchu.
45:41
Richard Wagner
1.1K
Diaľnica do neba. V sobotu 10. októbra v Bazilike sv. Františka v Assisi vyhlásili za blahoslaveného Carla Acutisa, 15-ročného Taliana, ktorý zomrel na leukémiu v roku 2006. Carlo svoj výnimočný …More
Diaľnica do neba.
V sobotu 10. októbra v Bazilike sv. Františka v Assisi vyhlásili za blahoslaveného Carla Acutisa, 15-ročného Taliana, ktorý zomrel na leukémiu v roku 2006. Carlo svoj výnimočný talent v oblasti informatiky využíval na evanjelizáciu. Osobitnú úctu mal k Eucharistii, nazýval ju svojou „diaľnicou do neba“.
Športovo a spoločensky založený chlapec, ktorý zomrel v roku 2006 v nemocnici v Monze pri Miláne, je známy svojím výrokom: „Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“. Pápež František tieto slová citoval v dokumente „Kristus žije“, vydanom po synode o mladých, viere a rozlišovaní povolania.
Slávnosti so začiatkom o 16.30 predsedal kardinál Agostino Vallini, pápežský legát pre assiské baziliky sv. Františka a Panny Márie Anjelskej. Veriaci prítomní aj mimo baziliky podľa bezpečnostných pravidiel sledovali obrad pred veľkoplošnými obrazovkami na námestiach. Cez televízny a internetový prenos mnohí sledovali obrad v Taliansku i po celom svete.
V …
More
58:23
Richard Wagner
622
Bernadeta: Zázrak v Lurdoch. V roku 1858 sa mladučkej Bernadete Soubirousovej, chudobnej dievčine z Lúrd, zjavila Panna Mária až osemnásťkrát. Ľudia jej spočiatku neverili. Dokonca si mysleli, že je …More
Bernadeta: Zázrak v Lurdoch.
V roku 1858 sa mladučkej Bernadete Soubirousovej, chudobnej dievčine z Lúrd, zjavila Panna Mária až osemnásťkrát. Ľudia jej spočiatku neverili. Dokonca si mysleli, že je duševne chorá. Ale vďaka jej úprimnosti, nevinnosti a vytrvalosti mnohí predsa uverili. Miestneho kňaza zasa presvedčil spôsob, akým o zjaveniach hovorila. Netrvalo dlho a na miesto zjavení začínalo prichádzať mnoho pútnikov. Na vlastné oči uvideli množstvo zázračných uzdravení vďaka vode z prameňa, ktorý Bernadeta na žiadosť Panny Márie vyhĺbila. Mestečko sa postupne menilo, až sa Lurdy stali jedným z najväčších pútnických miest na svete. Bernadeta sa neskôr rozhodla zasvätiť svoj život Bohu a vstúpila do kláštora. V roku 1933 ju pápež Pius XI. vyhlásil za svätú.
01:49:44
Richard Wagner
22.5K
Anna Katarína Emmerichová. Dokument z cyklu Poznačení Bohom. Anna Katarína Emmerichová. Žena, ktorá nám sprostredkovala život Ježiša Krista. Rehoľníčka obdarovaná nadprirodzenými schopnosťami. …More
Anna Katarína Emmerichová.
Dokument z cyklu Poznačení Bohom. Anna Katarína Emmerichová. Žena, ktorá nám sprostredkovala život Ježiša Krista. Rehoľníčka obdarovaná nadprirodzenými schopnosťami. Mystička, ktorá nosila na svojom tele Kristove utrpenie. Dokument nahliada do života tejto blahoslavenej sestry, ktorá obetovala svoje utrpenie za spásu iných.
Augustiniánska mníška Anna Katarína Emmerichová sa narodila v roku 1774 v dedinke Coesfeld v Nemecku. Narodila sa v chudobných pomeroch v mnohopočetnej rodine. Už ako malé dievčatko mala túžbu stať sa mníškou. Napokon vstúpila v roku 1802 k augustiniánskemu rádu v mesteDülmen, v ktorom prežila duchovne veľmi bohatý život.
Počas svojho pobytu v kláštore zažila zjavenie Ježiša, ktorý jej nasadil tŕňovú korunu a tá jej zanechala na hlave stigmy. Neskôr vážne ochorela, bola veľmi slabá a pripútaná na lôžko. Počas tohto obdobia sa jej na nohách, rukách aj boku začali zjavovať stigmy rán Ukrižovaného Ježiša. Počas jej života mala videni…More
44:35
Richard Wagner
32.8K
Staromódny / Old Fashioned. Clay Wash sa vzdal hýrivého štýlu života a vedie obchod so starožitnosťami v stredozápadnom americkom mestečku. Je známy svojimi staromódnymi teóriami o láske a oddanou …More
Staromódny / Old Fashioned.
Clay Wash sa vzdal hýrivého štýlu života a vedie obchod so starožitnosťami v stredozápadnom americkom mestečku. Je známy svojimi staromódnymi teóriami o láske a oddanou vierou v Boha. Keď do mesta príde Amber, mladá a bezstarostná žena, prenajme si byt nad jeho obchodom. Obaja sa pokúsia premôcť svoj strach a aj napriek hlbokým zraneniam z minulosti, sa rozhodnú vstúpiť do vzťahu práve tým staromódnym.
USA, 2014, 115 min
www.csfd.cz/…/videa
01:52:06
Richard Wagner
1734
Hviezda. Hlavní postava dramatického příběhu se jmenuje Crystal Wyatt a když jí bylo šestnáct let, přišla nejprve o milovaného otce a potom vlastně o celou rodinu, když ji matka vyhnala z rodného …More
Hviezda.
Hlavní postava dramatického příběhu se jmenuje Crystal Wyatt a když jí bylo šestnáct let, přišla nejprve o milovaného otce a potom vlastně o celou rodinu, když ji matka vyhnala z rodného domu. V San Franciscu začala pracovat jako zpěvačka v nočním klubu, a po čase se tam setkala se svou velkou dětskou láskou.
www.csfd.cz/…/prehled
01:29:31
ekans
Richardo, ty máš predkov v jarmulkách, však?