didimos

Nepôjde To Preč, František: Katolíci Starého Obradu Kľačia V Daždi Vedľa Nepoužívaného Kostola

Hrdinové!!! Někdy stačí jen symbol, aby se ostatní vzpamatovali...Držím palce a posílám jim modlitbu..
didimos

Založil Konštantín Veľký katolícku cirkev ?

Jasně, ok. Ale ještě o té Církvi. Ježíš řekl Petrovi. Ty jsi skála a na tzé skále já postavím svou Církev, a mocnosti pekelné ji nikdy nepřemohou!!! To je Boží slib prvním apoštolům. Určitě neměl špatný den"" aby si přisvojil dílo nějakého Konstantina o 300 let později...Navíc mluví v budoucím čase, takže Církev ještě nebyla ustavená, když Ježíš s apoštoly pobýval...a školil je. Byla založená na …More
Jasně, ok. Ale ještě o té Církvi. Ježíš řekl Petrovi. Ty jsi skála a na tzé skále já postavím svou Církev, a mocnosti pekelné ji nikdy nepřemohou!!! To je Boží slib prvním apoštolům. Určitě neměl špatný den"" aby si přisvojil dílo nějakého Konstantina o 300 let později...Navíc mluví v budoucím čase, takže Církev ještě nebyla ustavená, když Ježíš s apoštoly pobýval...a školil je. Byla založená na Zel. čtvrtek večer, protože podstatou Církve je Eucharistie !!!!Proto je Církev živá a pravdivá, ikdyž má občas špatné vůdce"dnes asi trochu víc, protože je infiltrovaná...Ale uvnitř tohoto zmatku stejně tato Církev existuje, nemůže se vymanit z Tradice a Písma, to je závazné. Takže k této pravdivé Církvi patří ti, kteří zachovávají Kristovu doktrínu, milují Boha a odmítají dnešní bludy. O to se snažím..Bavit se o Konstantinovi v tomto smyslu je přece na 1. pohled pitomost a ztráta času, a umělý problém...Bavte se spíš o pravdě a povzbuzujte se navzájem. Před námi jsou zkoušky, tak aby Vám nechyběly pak síly a Víra...
didimos

Založil Konštantín Veľký katolícku cirkev ?

Jinak s tím založením Církve za Konstantina...to je zas nějaký úlet chytrých samostatných a kosmických křestanů..je to historicky i teologicky mimo, už jsem tu psal proč. Podstatou Církve je Syn, řekl že s námi bude stále, to myslel i fyzicky!!! A to je Eucharistie, spolu se křtem největší iniciační a živoucí svátost.Pokud není Eucharistie Pravda, tak je Církev zbytečná, a největší lež.Ona žije …More
Jinak s tím založením Církve za Konstantina...to je zas nějaký úlet chytrých samostatných a kosmických křestanů..je to historicky i teologicky mimo, už jsem tu psal proč. Podstatou Církve je Syn, řekl že s námi bude stále, to myslel i fyzicky!!! A to je Eucharistie, spolu se křtem největší iniciační a živoucí svátost.Pokud není Eucharistie Pravda, tak je Církev zbytečná, a největší lež.Ona žije fyzicky s Ježíšem!!! To je obrovská věc, opakující se při každé mši, ale my si to moc neuvědomujem...chováme se naprosto profánně...Církev je dále duchovní společenství v Kristu, ale pro vnější svět musela přijmout určitou organizovanost...už když apoštolé vysvětili jáhny, aby se starali o nové věřící a strádající lidi, už tehdy to byla organizace!!! I u Žižky na Táboře to byla organizace s pravidly a zvyky...v každém náboženském spolku je organizace, ideologie a politika...Takže paní Bohumila by mohla zmírnit hormon...a trošku se vzdělávat v historii a antrpologii. Soužití jakékoli lidské skupiny je o organizaci!!!
Bohužel většina spolků a sekt Eucharistii neuznává, protože lépe porozuměli Písmu" a znají ho i nazpaměť...Dělají si spásu svoji, né Kristovu...Hovořím ze zkušenosti, moje sestra se našla" u Apoštolské církve...několikrát jsem tam byl..katastrofa!!! Je to o sociální otázce, otázce sounáležitosti, lidských potřebách, případně výměně sekty, když se něco znelíbí...např. Metodisti..

Proto taky Kristus tuto vrcholnou věc udělal až bylo vše potřebné zařízeno a dokonáno, těsně před zatčením.Svoji Církev založil ON, nedej bože nějaký císař....toho použil Bůh jen jako vykonavatele vůle, aby se Církev posunula dál skrze dějiny.Vydal toleranční edikt, on není dokonce ani svatý v Kat. Církvi, jen jeho matka Helena. Církev pak rostla nejen skrze Ducha, ale také skrze krev mučedníků, kteří byli zabiti za těch 300 let.. Jestli chcete nadále tyto hovadinky psát, tak vám nebráním, ani nemůžu, klidně si to dělejte...Tento svět, který nepatří Kristu už uvěřil v ještě větší blbosti, a stále je mu fajn"".
didimos

Založil Konštantín Veľký katolícku cirkev ?

No Marie má v Církvi své originální místo, to je článek víry...apoštolové ji dostali darem od Ježíše do prvotní Církve, a ona zase je. Marie také často se společenstvím svého Syna chodila a žila, a byla pod křížem. Nebylo to jen tak že se má Jan o ni postarat ve stáří...to by nebylo podle Boží logiky...Její smrt a nanebevzetí bylo taky speciálně určené Bohem pro NI, a jen pro ni..Nepodléhám …More
No Marie má v Církvi své originální místo, to je článek víry...apoštolové ji dostali darem od Ježíše do prvotní Církve, a ona zase je. Marie také často se společenstvím svého Syna chodila a žila, a byla pod křížem. Nebylo to jen tak že se má Jan o ni postarat ve stáří...to by nebylo podle Boží logiky...Její smrt a nanebevzetí bylo taky speciálně určené Bohem pro NI, a jen pro ni..Nepodléhám zbytečnému jejímu kultu, jen pro ten kult...ale Marie je ohromná teologická postava, jedinečná, Bůh se rozhodl spasit lidstvo s pomocí nás samých!!! Maria je jednou z nás, a v prvním společenství měla důležitou funkci a apoštolové ji velmi kvitovali a milovali. Např. epizoda svatby v Káni, byla pod její taktovkou...Bůh udělal jen tu věc kterou mohl udělat jen On. Roli účinného prostředníka mezi Synem a lidmi ve srabu"""provedla Ona. Syn ji poslechl.. Cio se týká baroka..jo, je to krásný duchovní styl, ale je samozřejmě jedno jestli člověk koná modlitbu nebo pokání před moderním křížem nebo barokním..Ovšem 7 svátostí Kristových je a byla vždy skutečnost nabeton.!!
didimos

Hľadanie Nesprávnych Ľudí: Vatikánska Synoda Chce Počúvať Na BÝVALÝCH Katolíkov

To asi ano, ale bude tam vždy možnost volby, ikdyž pro nás odpůrce satana to bude těžké, maxímálně nás omezí, a budou se nám všichni smát, včetně vašim dětem...to si musíme uvědomit. To už tady ale bylo, obyvatelé Nazareta se smáli sv. Josefovi,že dělá otroka svému synečkovi a mladé manželce. Musel si asi vytrpět svoje...Modleme se také k Němu...
didimos

Založil Konštantín Veľký katolícku cirkev ?

Toto jsou oficiální věci, jak teologicky, tak historicky. Ježíš je dokázaný i nejlepšími historiky své doby, a navíc o něm píší i jeho nepřátelé židé...Např. Talmud. Což je super důkaz, včetně datování. Dnes se zpochybnuje všechno, aby nastal totální zmatek, nenechte se do toho chytit. Jsou věci jistější, než naše existence!!! Všechny řeči o Lutherovi a dalších super hrdinech a reformátorech …More
Toto jsou oficiální věci, jak teologicky, tak historicky. Ježíš je dokázaný i nejlepšími historiky své doby, a navíc o něm píší i jeho nepřátelé židé...Např. Talmud. Což je super důkaz, včetně datování. Dnes se zpochybnuje všechno, aby nastal totální zmatek, nenechte se do toho chytit. Jsou věci jistější, než naše existence!!! Všechny řeči o Lutherovi a dalších super hrdinech a reformátorech jsou mimo mísu. Ježíšova Církev nikdy nepotřebopvala ani nepotřebuje žádnou reformaci- Kristovo poslání je DOVRŠENO!!! Reformovat můžem jen nepodstatné věci...
didimos

Založil Konštantín Veľký katolícku cirkev ?

Ano, Ježíš chodil téměř 3 roky postupně s 12 nejbližšími apoštoly ( krom jiných učedníků...)Toto je doba, kdy apoštoly formoval, aby uvěřili, protože věděl že oni budou základem Církve a Petr jejich představeným. Nebyla to ještě Církev v pravém slova smyslu, protože ještě nebyla ustanovena Eucharistie !!! Ona je podstatou Církve!. S tím logicky souvisí i skutečnost, že dnešní různé náboženské …More
Ano, Ježíš chodil téměř 3 roky postupně s 12 nejbližšími apoštoly ( krom jiných učedníků...)Toto je doba, kdy apoštoly formoval, aby uvěřili, protože věděl že oni budou základem Církve a Petr jejich představeným. Nebyla to ještě Církev v pravém slova smyslu, protože ještě nebyla ustanovena Eucharistie !!! Ona je podstatou Církve!. S tím logicky souvisí i skutečnost, že dnešní různé náboženské společnosti( křesťanské) nenazýváme církvemi, pokud nemají Eucharistii. Tzn. kromě pravoslaví, ti ji mají. Ostatní jsou tzv. spolky. Samozřejmě plného Ježíšova života dosáhli apoštolové až sesláním Ducha, včetně Marie, Ježíšovy Matky.
didimos

Založil Konštantín Veľký katolícku cirkev ?

Konstantin je složitý případ ve složité době, kdy se Církev bolestně emancipovala a prosazovala. Vydal edikt o zrovnoprávnění Církve s ostaními náboženskými kulty ve Východní říši. Pravou Bohem zjevenou Katolickou Církev založil Ježíš Kristus na Zelený čtvrtek u poslední večeře. Církev je společenství ( organismus) kolem Eucharistie- živého Krista!!! Kdo s tím má problém, je mimo Církev a …More
Konstantin je složitý případ ve složité době, kdy se Církev bolestně emancipovala a prosazovala. Vydal edikt o zrovnoprávnění Církve s ostaními náboženskými kulty ve Východní říši. Pravou Bohem zjevenou Katolickou Církev založil Ježíš Kristus na Zelený čtvrtek u poslední večeře. Církev je společenství ( organismus) kolem Eucharistie- živého Krista!!! Kdo s tím má problém, je mimo Církev a historicky taky mimo...
didimos

Arcibiskup PRIKAZUJE Všetkým Kňazom Aby Boli Zaočkovaní

Ano, je to mimo jejich kompetenci !!! A jedná se pouze o jejich laický názor!!! Nevím proč z toho dělají vždy mediální problém...
didimos

Některým ovcím opravdu nemá smysl pomáhat... 😐

Naprosto přesné !!!! Zasmál jsem se, ale na dnešní dobu je to přesné!!
didimos

Schneider: Vatikán Sa Viac Zaujíma O Stromy, Rieky Ako Ľudské Duše

Milá Terezo, Samson to napsal docela přesně, a Ty jsi mimo mísu a hraješ si na odborníka.. v posudku zda je papež pravý.Pro tuto věc máme kanonické Právo, a to hovoří, že ani kardinálové nemůžou soudit papeže zda je pravý, dokud on neprohlásí očividná blud jako ex cathedra. Jinak tento výrok- neplatný může zeznít až po smrti papeže a celé jeho období od první hereze se anuluje...Můžu k tomu …More
Milá Terezo, Samson to napsal docela přesně, a Ty jsi mimo mísu a hraješ si na odborníka.. v posudku zda je papež pravý.Pro tuto věc máme kanonické Právo, a to hovoří, že ani kardinálové nemůžou soudit papeže zda je pravý, dokud on neprohlásí očividná blud jako ex cathedra. Jinak tento výrok- neplatný může zeznít až po smrti papeže a celé jeho období od první hereze se anuluje...Můžu k tomu poskytnout matariál.Ikdyby se nám 100x zdálo že Jorge není pravý, a mě se taky nelíbí jeho postoje a řeči...tak se můžem jen modlit!!! A to není málo. Jinak platí to, co napsal Samson!!!!
didimos

V Poslednej Chvíli: Kardinál Použil Malého Kňaza, Aby Sa Dostal Z Problému

Přesně tak...toto profanování, zneuctění Eucharistie a celé liturgie, vede k vyprázdnění srdce a Víry jako takové. Teologové říkají že akty úcty jsou jen forma a duchaření"a důležité je srdce. Není to pravda!!! Jedno podporuje druhé, historie posl. 60 let to dokazuje!!! Klečení při přijímání není středověk, ať si Svět myslí co chce, my nejsme ze Světa!! Svatokrádeže se šíří neuvěřitelně, …More
Přesně tak...toto profanování, zneuctění Eucharistie a celé liturgie, vede k vyprázdnění srdce a Víry jako takové. Teologové říkají že akty úcty jsou jen forma a duchaření"a důležité je srdce. Není to pravda!!! Jedno podporuje druhé, historie posl. 60 let to dokazuje!!! Klečení při přijímání není středověk, ať si Svět myslí co chce, my nejsme ze Světa!! Svatokrádeže se šíří neuvěřitelně, chápejme že prokletí pak nejsou jen ti kteří přijímají, ale také ti kteří jim vysluhují- pokud vědí komu"""( odkazuji na učení sv. J. Vianneye a dalších.) Všichni si myslí že to je sranda, ve zpovědi zatají choulostivé hříchy" a jdou ke stolu...pokud v tom stavu zemřou, jsou hotoví!!! To není můj výmysl, odkazuji se na Učitele Církve!! Přijímání na ruku je maras, celé období lockdownu jsem nepřijímal...jen duchovně. Je to menší škoda než ta nekonsekrovaná ruka !!! Včera večer na mši se opět během 2 měsíců stalo, že hostie vypadla někomu z roztřesené ruky na koberec, kde se šlape. Kněz to jen kvitoval a nic...Z toho budou strašné tresty. Jestli je nám to jedno a omlouváme to, je to v podstatě hřích proti Duchu Sv. a víte co to znamená!!! Sv. Vianney říká že nezná větší hřích !!!!!!!!!!!!!!
didimos

00: "V roce státního převratu přepadne Rusko Čína", prorokoval starec Vissarion z Optinské poustevn…

No víte milý Libore..moc si vážím Vás i Vašich příspěvků, většinou jsou opravdu k věci a mají hlavu a patu. Upřímně. Dost jich mám uložených. Přesto si myslím že téma tzv. pravoslavných proroctví je u Vás zbytečně moc exponované, vyvolává určitě depresivní pocity a strach. Většina lidí tady zná alespoň varování světců - Hildegardy, D. Bosca, Emmerichové atd..a v neposlední řadě hlavně slova P. …More
No víte milý Libore..moc si vážím Vás i Vašich příspěvků, většinou jsou opravdu k věci a mají hlavu a patu. Upřímně. Dost jich mám uložených. Přesto si myslím že téma tzv. pravoslavných proroctví je u Vás zbytečně moc exponované, vyvolává určitě depresivní pocity a strach. Většina lidí tady zná alespoň varování světců - Hildegardy, D. Bosca, Emmerichové atd..a v neposlední řadě hlavně slova P. Marie, alespoň z uznaných proroctví. Neříkám že pravoslavní mniši by nemuseli mít pravdu, ale ve Vašich příspěvcích jich vystupuje nejméně 10, některá zaručená prorctví se kříží s těmi minulými atd. Myslím že jedni lidi z toho mají strach a druzí to zas hltají, protože milují senzace a vzrušení. My přece víme že situace je vážná a že žijeme poslední roky před zůčtováním....Bylo by možná dobré tento druh příspěvků trošku stáhnout...vytváří to dojem že pravoslavní a řeckokatolíci jen dští síru a tresty a smrt...To není nic, co by nám dnes pomohlo....upřímně a přátelsky...
didimos

Zpráva od Arkturiánů a Plejáďanů. 3 kroky tvoření

Přesně tak...dávejte si ten okultismus třeba do Rudého práva!!!
didimos

„Otec“ Marián Kuffa – heretik - sedevacantista - Blog.Pravda.sk

No pánové....ruku na srdce. Otec Kuffa je prtoblematický v doghmatice, to je pravda. Ale sedesvakantisti jsou sekta mimo Církev, a dokoncve i Bratrstvo PiaX, takové biskupy a kněze vyloučilo ze společenství- p. Dolan, Sanborn, Williamson atd...Takže pozor na pusinku""""to, že od Jana XXIII je stolec prázdný, je čistě váš osobní názor, já vám ho neberu, je to vaše věc. Já jsem konzervativec, …More
No pánové....ruku na srdce. Otec Kuffa je prtoblematický v doghmatice, to je pravda. Ale sedesvakantisti jsou sekta mimo Církev, a dokoncve i Bratrstvo PiaX, takové biskupy a kněze vyloučilo ze společenství- p. Dolan, Sanborn, Williamson atd...Takže pozor na pusinku""""to, že od Jana XXIII je stolec prázdný, je čistě váš osobní názor, já vám ho neberu, je to vaše věc. Já jsem konzervativec, novoty, ekumenismus, Novus ordo taky nemusím, obsah víry kterou jsem od Církve dostal skrze Ducha, také celou předávám, beze změny!!!! Ale nejsem přítel excesů, to nedělal ani sv. Atanáš....Pravá Církev Kristova žije stále, ikdyž je obklopena dočasně liberalisty....Odsouzení liberalismu je na dalším pravém papeži nebo koncilu, a né na vás...s úctou Didimos...
didimos

Přijď aspoň, milostí svou do srdce mého!

Moc krásné vyznání a vyjádření touhy po blízkosti s Ním!!!!
didimos

o pravde o vede o dobre o lzi o propagande

Ano...moje řeč, Bůh o nás ví!!! Nebojme se.
didimos

„Otec“ Marián Kuffa – heretik - sedevacantista - Blog.Pravda.sk

Sedevakantista nejsem, ale s p. Kuffou je to bohužel v dogmatice smutné...Ikdyž se obětuje a pomáhá zlomeným lidem...no ať to posoudí Pán, modleme se za něho...