Coburg
754K
29:41
Úpenlivá prosba. Adresované pápežovi Františkovi.More
Úpenlivá prosba.
Adresované pápežovi Františkovi.
ľubica
od mikeho-repete: nie Viera je sluzkou poslusnosti ale Poslusnost je sluzkou Viery slepa poslusnost farizejom odviedla zidov od Krista najdite si co sa o kritike Papeza povedalo napriklad zacnite svatym tomasom akvinskym Papez NIE JE absolutne neomylny cize ak hovori pise kona proti viere KRITIKA je POVINNOST inac davate prednost cloveku pred Bohom ako sa da zabalit modlarcenie do absolutne …More
od mikeho-repete: nie Viera je sluzkou poslusnosti ale Poslusnost je sluzkou Viery slepa poslusnost farizejom odviedla zidov od Krista najdite si co sa o kritike Papeza povedalo napriklad zacnite svatym tomasom akvinskym Papez NIE JE absolutne neomylny cize ak hovori pise kona proti viere KRITIKA je POVINNOST inac davate prednost cloveku pred Bohom ako sa da zabalit modlarcenie do absolutne nepochopenej poslusnosti na sektarsky strih
...............
👍
Coburg
Tomáš Smoleňak, zbytočne sa rozčuľuješ. Ja som ten dokument nenakrútil, takže asi označuješ ako farizejov týchto znepokojených ľudí, ktorí obhajujú svoj zdravý cit pre vieru a poriadok v Náuke Cirkvi. Mne sa tiež nepáči kopa vecí. Ak chceš aby tuná niekto robil poriadok, nech sem teda vstúpi renomovaný teológ, resp cirkevná autorita, vystúpi tu pod svojím menom, verejne, a zrejme tu nastane …More
Tomáš Smoleňak, zbytočne sa rozčuľuješ. Ja som ten dokument nenakrútil, takže asi označuješ ako farizejov týchto znepokojených ľudí, ktorí obhajujú svoj zdravý cit pre vieru a poriadok v Náuke Cirkvi. Mne sa tiež nepáči kopa vecí. Ak chceš aby tuná niekto robil poriadok, nech sem teda vstúpi renomovaný teológ, resp cirkevná autorita, vystúpi tu pod svojím menom, verejne, a zrejme tu nastane iná diskusia. To čo píšeš nižšie nemá váhu tejto autority, aj keby si mal pravdu, si len rozčúlený diskutér. . Skús to nejako zariadiť, a disukusia tu bude hneď na inej úrovni.
alino
Prečo sa Hebelku nevenuješ tomu čo odznelo v danom vklade, ale Alinovi?
Alino ti vzkazuje:
Kto hladá pravdu nájde Krista, kto hladá Krista dôjde k pravde.
Lebo Kristus povedal: "Ja som cesta, pravda i život."
Samson1
No Hebel, omluv i Jidáše. Kde je srdce, tam je i služebník, že. Jedni Krista milovali a jiní ho křižovali. Jedna pravda je, že se Bůh smiluje, nad kým se chce smilovat.
TomasSmolenak
o dogme obšírnejšie: Daná definícia je celkom jednoznačná, ale čo to vlastne znamená v praxi? V posledných rokoch boli mnohé pokusy bližšie preskúmať dôležitosť a význam tejto dogmy. Často krát býva dôležitosť dogmy podceňovaná samotnými katolíkmi, ktorí jej rolu mnoho krát chápu len vo význame potvrdzovania nejakého konsenzu, ktorý tu už dávno bol a všetci s ním súhlasia.
Napríklad často …More
o dogme obšírnejšie: Daná definícia je celkom jednoznačná, ale čo to vlastne znamená v praxi? V posledných rokoch boli mnohé pokusy bližšie preskúmať dôležitosť a význam tejto dogmy. Často krát býva dôležitosť dogmy podceňovaná samotnými katolíkmi, ktorí jej rolu mnoho krát chápu len vo význame potvrdzovania nejakého konsenzu, ktorý tu už dávno bol a všetci s ním súhlasia.

Napríklad často kontroverzná encyklika Humanae Vitae, nie je mnohými katolíkmi považovaná za neomylnú, pretože sa stretla s veľkým nesúhlasom a odmietaním aj vrámci kléru. Podľa tejto logiky, by neomylnosťou malo byť viazané len to, s čím „všetci súhlasia". Predstava je to pekná, ale hore definovaná neomylnosť je jasná a veľmi ťažko obchádzateľná, čo ako ukážem neskôr je aj zároveň jej najväčšou slabosťou.

Ktoré vyhlásenia pápežov v minulosti vlastne spadajú pod túto neomylnosť? Často býva odpoveď na túto otázku presunutá do roviny, že neomylnosť bola použitá vlastne len dva krát: v roku 1854 v dogme o Nepoškvrnenom počatí a v roku 1950 v dogme o Nanebovzatí Márie. Niektorí teológovia ešte pridajú, že sem spadá tiež dielo „Tome to Flavian" pápeža Lea I(449) a list pápeža Agáta(680) adresovaný Šiestemu koncilu.

Tento prístup má ale vážne rozpory. Za prvé ignoruje jasné znenie dogmy o neomylnosti, a za druhé predpokladá, že tak dôležitá charizma bola použitá menej ako päť krát za celých 2000 rokov.

Bolo by vhodné nájsť pôvodný zámer buly Pastor Aeternus a I.Vatikánskeho koncilu v otázke neomylnosti a zostaviť tak list možných Ex-cathedra vyhlásení, ktoré spĺňajú požiadavky, ktoré stanovila bula.

V tejto otázke je veľmi dôležitá osoba biskupa Vincenta Gassera, ktorý mal na I.Vatinkánskom koncile na starosti prezentáciu a vysvetlenie významu pápežskej neomylnosti, ktorá trvala dlhé 4 hodiny a na základe ktorej sa potom konalo hlasovanie, v ktorom túto dogmu koncil prijal. Táto reč biskupa Gassera je v podstate jediným oficiálnym komentárom dogmy neomylnosti. Sám Gasser je citovaný minimálne 4 krát priamo v samotnej konštitúcií „Lumen Gentium", v časti zaoberajúcej sa neomylnosťou.

Zaujímavé sú dve pasáže z tejto reči, ktoré dokonca naznačujú, že neomylnosť sa má týkať aj sekundárnych právd a vyhlásení, nie len priamych vyhlásení zjavenej pravdy.

Jedna skupina teológov počas tejto reči navhrhovala ustanovenie nejakej formy(modlitba za vedenie, konzultovanie s biskupmi...) , ktorou môže pápež príjsť k neomylnému rozhodnutiu a ktorá by bola súčasťou dogmy.

Biskup Gasser odpovedal: „Ale, najvýznamnejší otcovia, táto požiadavka jednoducho nemôže byť akceptovaná, pretože sa tu nejedná o niečo nové. Veď Apoštolská stolica vydala už tisíce dogmatických vyhlásení. Kde je nejaký zákon, ktorý predpisoval formu, ktorá má byť dodržaná pri týchto vyhláseniach?"

Táto reč nám objasňuje, že pokiaľ ide o výroky ex-cathedra, jednoznačne nejde len o vyššie spomínané, ako to býva často prezentované. Daných vyhlásení sú tisíce, počas celej histórie cirkvi ako to jasne pomenoval biskup Gasser.

Akékoľvek pápežské vyhlásenie týkajúce sa morálky, dogmatiky, alebo sekundárnych právd je neomylné a nereformovateľné pokiaľ spĺňa kritéria stanovené Vatikánskym koncilom. Kritéria, ktoré musí vyhlásenie spĺňať sú nasledovné:

1. Vyhlásenie musí prísť od samotného pápeža

2. Musí konať ako pastier a učiteľ všetkých kresťanov

3. Musí vyvolať svoju apoštolskú autoritu

4. Vyjadruje sa k problému alebo téme týkajúcej sa viery alebo morálky

5. Jeho vyhlásenie musí byť záväzné pre celú Cirkev.

Zhrnutie: ak niekto neprijíma dokumenty Cirkvi, tak je na mieste otázka: je takýto človek ešte katolík, ak neverí čo mu Cirkev predkladá??? Nie je!!!

A to, čo si písal ohľadne viery a poslušnosti, tak tam sa veci máju trochu ináč, ale o tom neskôr.
TomasSmolenak
Dogma o pápežskej neomylnosti bola vyhlásená pápežskou bulou Pastor Aeternus v roku 1870 v čase I. Vatikánskeho koncilu. Jej znenie je nasledovné: „Kážeme a určujeme za Bohem vyjevené dogma, že rozhodne-li římský pontifex ex cathedra, to jest, využije-li své hodnosti pastýře a učitele všech křesťanů, dané jeho apoštolskými povinnostmi, vymezí doktrínu víry a morálky závaznou pro veškerou …More
Dogma o pápežskej neomylnosti bola vyhlásená pápežskou bulou Pastor Aeternus v roku 1870 v čase I. Vatikánskeho koncilu. Jej znenie je nasledovné: „Kážeme a určujeme za Bohem vyjevené dogma, že rozhodne-li římský pontifex ex cathedra, to jest, využije-li své hodnosti pastýře a učitele všech křesťanů, dané jeho apoštolskými povinnostmi, vymezí doktrínu víry a morálky závaznou pro veškerou církev, s pomocí Boží, přislíbenou mu blahoslaveným Petrem, vládne neomylností, již svatý Spasitel s potěchou udělil církvi vymezením doktríny o víře a morálce, a tudíž taková rozhodnutí římského pontifika jsou nezměnitelná ve své podstatě a jsou rozhodnutím církve." - Vatikánsky koncil, Sess. IV , Const. de Ecclesiâ Christi,
3 more comments from TomasSmolenak
TomasSmolenak
mike084 nemáš pravdu, ale nemám ti to za zle, lebo tvoj zdroj je z média a nie AL. Skus tam niečo nájsť čo sa ti zdá proti viere a napíš mi, ale buď čestný a čítaj dokument! a nie mediálny bulvár. Keď ho prečítaš, tak sa budeš sám seba pýtať, čo sa im na tom dokumente môže nepáčiť??? Je v plnej zhode z Cirkevným učením. Lebo keby Pápež hlásal blud,tak musí odstúpiť z úradu! Také sú v Cirkvi …More
mike084 nemáš pravdu, ale nemám ti to za zle, lebo tvoj zdroj je z média a nie AL. Skus tam niečo nájsť čo sa ti zdá proti viere a napíš mi, ale buď čestný a čítaj dokument! a nie mediálny bulvár. Keď ho prečítaš, tak sa budeš sám seba pýtať, čo sa im na tom dokumente môže nepáčiť??? Je v plnej zhode z Cirkevným učením. Lebo keby Pápež hlásal blud,tak musí odstúpiť z úradu! Také sú v Cirkvi zákony.
TomasSmolenak
mike084 ja som nerozoberal neomylnosť ale poslušnosť a podriadenie sa Cirkvi, ktorú zvládnu len maličký.
TomasSmolenak
Coburg! asi sa ti nepáči že sa ten tvoj príspevok potopil? No keď vyvolal takú búrku, tak sa nečuduj, lebo ktosi zabudol zobrať do člna Ježiša, lebo útočí na jeho Námestníka, ktorého On ustanovil! Farizeji!!! Prinášate tento dokument A.L. ako neviestku, aby sa z neho verejne posmeškovať a odsúdiť, ale keď ho niekto obraňuje a nemôžete vecne oponovať (lebo sa ukázalo že ste A.L. nečítali), …More
Coburg! asi sa ti nepáči že sa ten tvoj príspevok potopil? No keď vyvolal takú búrku, tak sa nečuduj, lebo ktosi zabudol zobrať do člna Ježiša, lebo útočí na jeho Námestníka, ktorého On ustanovil! Farizeji!!! Prinášate tento dokument A.L. ako neviestku, aby sa z neho verejne posmeškovať a odsúdiť, ale keď ho niekto obraňuje a nemôžete vecne oponovať (lebo sa ukázalo že ste A.L. nečítali), tak je neoliberál z rímskej kúrie..., proti katolíckej Cirkvi... a všelijaký pravoverný mudrlant....?! Nevzdelane hadie plemeno, kedy už prestanete prekrúcať priame cesty Pánove!!!! Nevzdelanci!!! Miešate zlato z blatom, pokrm z jedom, Cirkev z Beliárom, vernosť z neposlušnosťou, čnosť z klamstvom...., Nevzdelanci, ktorým nestačí že blúdia, ale ešte aj druhých chcú strhnúť do bludu. Beda vám lenivci, lebo hrešíte a ani o tom neviete, ale to vás neospravedlňuje. Ste ako trstina, ktorou mediálny vietor hádže napravo-naľavo, podľa toho čo sa v médiach objaví. Niet vo vás stálosti, aby ste mohli stať pevne, lebo ste príliš leniví aby sa učiť. A tak hrešíte, lebo nemilujete v pravde! A ani nemôžete, lebo pravda sa nadobúda úsilím a poctivým štúdiom, ktoré sú vám cudzie! Slepí vodcovia! Svoje nevzdelane hlavý ste postavili nad Krista a Jeho Cirkej a budujete si cirkev v ktorej je len to prijateľné čo sa zmesti do vášho plytkého a skazeného zmýšľania a tak sami ste si autoritou a Krista ste vyhodili preč, nemáte Ducha Poslušnosti......! Budujete civilizáciu bez Boha, de sa ráta len to čo sa dá pochopiť rozumom a tak ste odmietli zmysel pre Božie nadprirodzene veci. Farizeji, ktorí deklarujú (tvrdia) že ich otcom je Boh ale popierajú ho svojimi skutkami, lebo neprijímajú v dôvere a poslušnosti to čo je treba prijať iba vierou. Cirkev má prejsť poslednou skúškou Viery a očistiť sa od tej časti telá ktorá zaživa na nej hnije lebo neprijíma primát, ktorý človek nepochopí rozumom, lebo jeho pôvod je nadprirodzený(od JK) A tak ten kto hľadá v tom len ľudské vysvetlenie,tak odpadne od Cirkvi. KKC: "Pred Kristovým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou,

769 ktorá otrasie vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi,odhalí „tajomstvo neprávosti“ v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista, to znamená určitého pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám seba namiesto Boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele". prečo sa asi na označenie antikrista číselná hodnota ktorá je označením čísla človeka,ktorý bol stvorený na šiesty deň (preto číslo 6) opakuje tri krát?! To je ta civilizácia bez Boha v ktorej sa ráta len to čo človek pokladá za správne. Počúvame to dookola z médii: len ČLOVEK,ČLOVEK,ČLOVEK!!!! Jeho práva,jeho sloboda(zdanlivá),jeho svetonázor. Ropta co chceta, len zdravé a oficiálne učenie o Bohu, sa nebude trpieť! NIE!NIE!NIE!!! Pripomína to Trojitú neposlušnosť Lucifera ktorú už vložil do úst svojich deti: Budeš poslúchať svojho stvoriteľa? ako odpovedá človek- NIE!NIE!NIE!!! Len JA,JA,JA chcem o sebe rozhodovať! JAJAJA(666) zrejme človek nezvládol ten dar slobody a dal sa oklamať diablom, ktorý ju premenil na svojvôľu a človek to ani nepostrehol, lebo sa nechcel dať viesť Dobrým Bohom :((( 😇
Coburg
Bratia, tu na Gloriu TV je proste infiltračný nálet, niekde sa proste dohodli že sem vtrhnú, lebo to nie je náhoda, takáto frekvencia proti Medžugoriu, proti katolíckej Cirkvi a všelijakých "pravoverných" mudrlantov. A tento Smoleňak to vypadá ako priam chlápek z neoliberálnej "rímskej kúrie".
alino
Je tiež zaujímavé, keď sa človek nevyjadrí k meritu veci, ale hodí výhybku na vedľajšiu koľaj.
Peter(skala)
To je zaujimave ako človek vie na seba zobrať Ježišove postavenie, ked chce niekoho onalepkovať rôznymi uražkami, ale ked jeho uražaju, tak zrazu zvolá cele Nebo, aby odstranili toho, kto uraža.
Prečo človek nemôže bez zbytočných privlastkov jednoducho napisať svoj nazor na temu, ale popritom musí povedať aj to, čo si mysli o osobe, s ktorou diskutuje? Keby nepriamo, ale priamo?!
kauzy-exkomunikcie …More
To je zaujimave ako človek vie na seba zobrať Ježišove postavenie, ked chce niekoho onalepkovať rôznymi uražkami, ale ked jeho uražaju, tak zrazu zvolá cele Nebo, aby odstranili toho, kto uraža.
Prečo človek nemôže bez zbytočných privlastkov jednoducho napisať svoj nazor na temu, ale popritom musí povedať aj to, čo si mysli o osobe, s ktorou diskutuje? Keby nepriamo, ale priamo?!
kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/…/pravidla-slusne…
TomasSmolenak
Leniví, nieje urážka ale konštatovanie stavu. "sluha zlý a leniví" hovorí Pán Ježiš. On nenadával,veď bol slušne vychovaný :)
TomasSmolenak
leniví si aj ty peter-skala. lebo každý kto číta čo sa tu píše na GTv, rýchlo pochopí že si mal všetko vysvetlené ohľadne zákazu zverejňovať posolstva z medjugoria, ale si bol leniví aby si to všetko prečítať a preto pokračuješ v činnosti cirkvou zakázanej .
Peter(skala)
TomasSmolenak
alica111 ty si intelektuálne až
😡
Tomaš daj si pohov a nenadavaj na diskutujucich...nezabudaj na čo je diskusne forum.
Skus sa vyjadriť k teme bez nadavok typu: leniva atd...
TomasSmolenak
alica111 ty si intelektuálne až tak podviživená a lenivá, že nielenže nečítaš dokumenty cirkvi ale ani komentáre na ktoré som reagoval. ľubica si dovoľuje Pápeža a Vatikánskych úradníkoch nazývať slobodomurármi,šelmou...., kto ti dal právo takto hovoriť o Cirkvi??!! od Sv.Pio by si dostala cez papuľu za takéto opovážlivosti. 🤬 🤬 🤬
ľubica
napíšte to prosím komentujúcemu, ktorý nedáva diakritiku.... ja som si ju domyslela, vy nie?
TomasSmolenak
Tak prestaňte už konečne vedome klamať ľubica a spol. lebo ak viete že to nepovedal pápež František,ale že vraj to je údajný: citát z II. Vatikánskeho koncilu, tak prečo tu dávate to klamstvo v takom znení:(František gréckokatolíci sú druhotriedni katolíci). Koho to Pán Ježiš nazval otcom lži? tak nebuďte jeho deťmi!!! Nebudte tak podlí! Z každého slova sa budete zodpovedať v deň súdu! a …More
Tak prestaňte už konečne vedome klamať ľubica a spol. lebo ak viete že to nepovedal pápež František,ale že vraj to je údajný: citát z II. Vatikánskeho koncilu, tak prečo tu dávate to klamstvo v takom znení:(František gréckokatolíci sú druhotriedni katolíci). Koho to Pán Ježiš nazval otcom lži? tak nebuďte jeho deťmi!!! Nebudte tak podlí! Z každého slova sa budete zodpovedať v deň súdu! a tie ktoré sú proti Pápežovi, s tých dvojnásobne, lebo sú proti jeho Cirkvi 🤫
ľubica
Misko3 / autor príspevku/ to už napísal za mňa :
K väčšine komentárov: Hore uvedená úvaha uverejnila všeobecne známu fotografiu ad limina 2015 (pápeža a biskupov) a citát z II. Vatikánskeho koncilu - a porovnala ich obsah. Nič viac. Tak o čom tu vlastne píšete?
pred 2 mesiacmiMore
Misko3 / autor príspevku/ to už napísal za mňa :

K väčšine komentárov: Hore uvedená úvaha uverejnila všeobecne známu fotografiu ad limina 2015 (pápeža a biskupov) a citát z II. Vatikánskeho koncilu - a porovnala ich obsah. Nič viac. Tak o čom tu vlastne píšete?

pred 2 mesiacmi
TomasSmolenak
ľubica už som ti vravel že to máš z mediálneho smetiska, lebo Pápež nič také nepovedal, ale tieto slova dávajú do úst Pápeža taký gauneri ako Jozafát V. Timkovič, OSBM a Gorazd A. Timkovič, OSBM aj oni si už založili svoju cirkev. Exkomunikovaný neposlušný chlapci.