alex 7

Religijni fanatycy, internetowi inkwizytorzy..

Główna zasada modernistów:
"Główna tu zasada: w religii żyjącej nie ma nic niezmiennego i stąd zmieniać to trzeba. Na podstawie tej zasady dochodzą do najgłówniejszego prawie rozdziału swoich teorii, do ewolucji. Dogmat więc, Kościół, obrządki św., księgi, które jako święte czcimy, nawet wiara sama, poddać się winna prawom rozwoju, jeśli nie ma skrzepnąć."

Z Encykliki Piusa X Pascendi Dominic…More
Główna zasada modernistów:
"Główna tu zasada: w religii żyjącej nie ma nic niezmiennego i stąd zmieniać to trzeba. Na podstawie tej zasady dochodzą do najgłówniejszego prawie rozdziału swoich teorii, do ewolucji. Dogmat więc, Kościół, obrządki św., księgi, które jako święte czcimy, nawet wiara sama, poddać się winna prawom rozwoju, jeśli nie ma skrzepnąć."

Z Encykliki Piusa X Pascendi Dominici Gregis - O zasadach modernistów.
alex 7

Trzecia Tajemnica Fatimska

Najbardziej winni są biskupi bo są postawieni na straży owczarni. Mają doskonały wywiad sytuacyjny z wszystkich parafii i przygotowanie teologiczne do obrony prawdy. Niestety szatan uwikłał ich w grzechy osobiste ( zmysłowość, zależność od władzy świeckiej, materializm, umiłowanie świętego spokoju...). Wyrzucają dobrych kapłanów, którzy niewygodni są masonerii. Prawdy obecnie bronią tylko prości …More
Najbardziej winni są biskupi bo są postawieni na straży owczarni. Mają doskonały wywiad sytuacyjny z wszystkich parafii i przygotowanie teologiczne do obrony prawdy. Niestety szatan uwikłał ich w grzechy osobiste ( zmysłowość, zależność od władzy świeckiej, materializm, umiłowanie świętego spokoju...). Wyrzucają dobrych kapłanów, którzy niewygodni są masonerii. Prawdy obecnie bronią tylko prości katolicy, którzy dzięki Łasce Bożej otrzymali dar rozeznania i odwagi narażając się na ataki V kolumny w Kościele.
alex 7

Franciszek: inne wyznania są "darami Boga"

Ile głupot musi jeszcze naopowiadać aby przejrzeli ci , którzy nie widzą?
alex 7

W Izraelu odkryto liczący 1500 lat napis o Chrystusie

Pełny napis brzmi: „Chrystus, narodzony z Maryi. To dzieło najbogobojniejszego i najpobożniejszego biskupa [Teodozjusza] i mizernego Th[omasa] zostało zbudowane od fundamentów. Kto wejdzie, niech się za nich pomodli”.
--- Aż dziw, że dotarło to do opinii publicznej.
alex 7

Odniesienie się ks. dr hab. Natanka, jest najkrótszym ujęciem istoty problemu z ks. Woźnickim. No …

Szatan chce tej wojny. Po co ma niszczyć każdego z Nich, lepiej wywołać wojnę o słowa i sami się zagryzą z pomocą podjudzaczy.
alex 7

Biskup Schneider: Stolica Apostolska współtworzy herezję

" (Faktem jest jednak, że przez dziesięciolecia papieże karali tylko biskupów prawowiernych, pozostawiając heretyckich biskupów bez szwanku).

Do czasu zakończenia obecnego kryzysu, wiara katolicka będzie przekazywana głównie przez wiernych katolików świeckich, uważa Schneider."
alex 7

Franciszek: "wyłącznie prywatnie" – do odwołania

(Ostrzeżenie z zaświatów - Bonawentura Meyer)
alex 7

Franciszek bawi się w lockdownowego policjanta

( Ostrzeżenie z zaświatów- Bonawentura Meyer)
alex 7

Franciszek bawi się w lockdownowego policjanta

POSŁUSZEŃSTWO
A.:
Wielu kapłanów powołuje się na posłuszeństwo. Teraz jednak w tych czasach, nie trzeba być posłusznym modernistycznym biskupom. Jest to czas o którym Chrystus powiedział: “Będzie wielu Chrystusów i fałszywych proroków". To są tzw. fałszywi prorocy. Ale nie musicie, nie możecie im wierzyć, wkrótce nie będziecie więcej wierzyć, ponieważ oni... ponieważ oni... przyjmują tak …More
POSŁUSZEŃSTWO
A.:
Wielu kapłanów powołuje się na posłuszeństwo. Teraz jednak w tych czasach, nie trzeba być posłusznym modernistycznym biskupom. Jest to czas o którym Chrystus powiedział: “Będzie wielu Chrystusów i fałszywych proroków". To są tzw. fałszywi prorocy. Ale nie musicie, nie możecie im wierzyć, wkrótce nie będziecie więcej wierzyć, ponieważ oni... ponieważ oni... przyjmują tak wiele z nowego... (modernizmu posoborowego). My jesteśmy w nich, my ich podjudziliśmy, my tam z dołu (wskazuje w dół). — Odbyliśmy wiele narad w jaki sposób możemy zniszczyć katolicką Mszę.
Już Katarzyna Emmerich powiedziała więcej jak przed stu laty. Było to w Rzymie. (Miała ona widzenie, w którym widziała Rzym, Watykan). Widziała go (Watykan), a dookoła niego był głęboki rów, za rowem stali niewierni. W środku Rzymu w Watykanie stali katolicy. Wrzucali do rowu ołtarze, swoje figury, swoje relikwie, prawie wszystko do tego głębokiego rowu, aż ten rów się prawie wypełnił... I oto... takie czasy przeżywamy obecnie (krzyczy przeraźliwie). Wtedy, kiedy rów został napełniony mogli niewierni (innowiercy) przejść. Przeszli więc i popatrzyli do Watykanu i wtedy zobaczyli, jak mało może im dać katolicka, dzisiejsza katolicka, modernistyczna Msza. Potrząsnęli głowami, odwrócili się i odeszli. A wielu z was katolików, jest tak głupich, że wychodzę im naprzeciw. Ci jednak (innowiercy) nie chwieją się. (Nie zmieniają swej wiary, obrządków, zwyczajów). Jeszcze coś muszę powiedzieć.
alex 7

Franciszek: "wyłącznie prywatnie" – do odwołania

POSŁUSZEŃSTWO
A.:
Wielu kapłanów powołuje się na posłuszeństwo. Teraz jednak w tych czasach, nie trzeba być posłusznym modernistycznym biskupom. Jest to czas o którym Chrystus powiedział: “Będzie wielu Chrystusów i fałszywych proroków". To są tzw. fałszywi prorocy. Ale nie musicie, nie możecie im wierzyć, wkrótce nie będziecie więcej wierzyć, ponieważ oni... ponieważ oni... przyjmują tak …More
POSŁUSZEŃSTWO
A.:
Wielu kapłanów powołuje się na posłuszeństwo. Teraz jednak w tych czasach, nie trzeba być posłusznym modernistycznym biskupom. Jest to czas o którym Chrystus powiedział: “Będzie wielu Chrystusów i fałszywych proroków". To są tzw. fałszywi prorocy. Ale nie musicie, nie możecie im wierzyć, wkrótce nie będziecie więcej wierzyć, ponieważ oni... ponieważ oni... przyjmują tak wiele z nowego... (modernizmu posoborowego). My jesteśmy w nich, my ich podjudziliśmy, my tam z dołu (wskazuje w dół). — Odbyliśmy wiele narad w jaki sposób możemy zniszczyć katolicką Mszę.
Już Katarzyna Emmerich powiedziała więcej jak przed stu laty. Było to w Rzymie. (Miała ona widzenie, w którym widziała Rzym, Watykan). Widziała go (Watykan), a dookoła niego był głęboki rów, za rowem stali niewierni. W środku Rzymu w Watykanie stali katolicy. Wrzucali do rowu ołtarze, swoje figury, swoje relikwie, prawie wszystko do tego głębokiego rowu, aż ten rów się prawie wypełnił... I oto... takie czasy przeżywamy obecnie (krzyczy przeraźliwie). Wtedy, kiedy rów został napełniony mogli niewierni (innowiercy) przejść. Przeszli więc i popatrzyli do Watykanu i wtedy zobaczyli, jak mało może im dać katolicka, dzisiejsza katolicka, modernistyczna Msza. Potrząsnęli głowami, odwrócili się i odeszli. A wielu z was katolików, jest tak głupich, że wychodzę im naprzeciw. Ci jednak (innowiercy) nie chwieją się. (Nie zmieniają swej wiary, obrządków, zwyczajów). Jeszcze coś muszę powiedzieć.
alex 7

Trzecia Tajemnica Fatimska

POSŁUSZEŃSTWO
A.:
Wielu kapłanów powołuje się na posłuszeństwo. Teraz jednak w tych czasach, nie trzeba być posłusznym modernistycznym biskupom. Jest to czas o którym Chrystus powiedział: “Będzie wielu Chrystusów i fałszywych proroków". To są tzw. fałszywi prorocy. Ale nie musicie, nie możecie im wierzyć, wkrótce nie będziecie więcej wierzyć, ponieważ oni... ponieważ oni... przyjmują tak …More
POSŁUSZEŃSTWO
A.:
Wielu kapłanów powołuje się na posłuszeństwo. Teraz jednak w tych czasach, nie trzeba być posłusznym modernistycznym biskupom. Jest to czas o którym Chrystus powiedział: “Będzie wielu Chrystusów i fałszywych proroków". To są tzw. fałszywi prorocy. Ale nie musicie, nie możecie im wierzyć, wkrótce nie będziecie więcej wierzyć, ponieważ oni... ponieważ oni... przyjmują tak wiele z nowego... (modernizmu posoborowego). My jesteśmy w nich, my ich podjudziliśmy, my tam z dołu (wskazuje w dół). — Odbyliśmy wiele narad w jaki sposób możemy zniszczyć katolicką Mszę.
Już Katarzyna Emmerich powiedziała więcej jak przed stu laty. Było to w Rzymie. (Miała ona widzenie, w którym widziała Rzym, Watykan). Widziała go (Watykan), a dookoła niego był głęboki rów, za rowem stali niewierni. W środku Rzymu w Watykanie stali katolicy. Wrzucali do rowu ołtarze, swoje figury, swoje relikwie, prawie wszystko do tego głębokiego rowu, aż ten rów się prawie wypełnił... I oto... takie czasy przeżywamy obecnie (krzyczy przeraźliwie). Wtedy, kiedy rów został napełniony mogli niewierni (innowiercy) przejść. Przeszli więc i popatrzyli do Watykanu i wtedy zobaczyli, jak mało może im dać katolicka, dzisiejsza katolicka, modernistyczna Msza. Potrząsnęli głowami, odwrócili się i odeszli. A wielu z was katolików, jest tak głupich, że wychodzę im naprzeciw. Ci jednak (innowiercy) nie chwieją się. (Nie zmieniają swej wiary, obrządków, zwyczajów). Jeszcze coś muszę powiedzieć.
alex 7

Tradycyjni Moderniści: Ta wypowiedź papieża definiuje istotę wewnętrznie sprzecznego terminu „…

POSŁUSZEŃSTWO
A.:
Wielu kapłanów powołuje się na posłuszeństwo. Teraz jednak w tych czasach, nie trzeba być posłusznym modernistycznym biskupom. Jest to czas o którym Chrystus powiedział: “Będzie wielu Chrystusów i fałszywych proroków". To są tzw. fałszywi prorocy. Ale nie musicie, nie możecie im wierzyć, wkrótce nie będziecie więcej wierzyć, ponieważ oni... ponieważ oni... przyjmują tak …More
POSŁUSZEŃSTWO
A.:
Wielu kapłanów powołuje się na posłuszeństwo. Teraz jednak w tych czasach, nie trzeba być posłusznym modernistycznym biskupom. Jest to czas o którym Chrystus powiedział: “Będzie wielu Chrystusów i fałszywych proroków". To są tzw. fałszywi prorocy. Ale nie musicie, nie możecie im wierzyć, wkrótce nie będziecie więcej wierzyć, ponieważ oni... ponieważ oni... przyjmują tak wiele z nowego... (modernizmu posoborowego). My jesteśmy w nich, my ich podjudziliśmy, my tam z dołu (wskazuje w dół). — Odbyliśmy wiele narad w jaki sposób możemy zniszczyć katolicką Mszę.
Już Katarzyna Emmerich powiedziała więcej jak przed stu laty. Było to w Rzymie. (Miała ona widzenie, w którym widziała Rzym, Watykan). Widziała go (Watykan), a dookoła niego był głęboki rów, za rowem stali niewierni. W środku Rzymu w Watykanie stali katolicy. Wrzucali do rowu ołtarze, swoje figury, swoje relikwie, prawie wszystko do tego głębokiego rowu, aż ten rów się prawie wypełnił... I oto... takie czasy przeżywamy obecnie (krzyczy przeraźliwie). Wtedy, kiedy rów został napełniony mogli niewierni (innowiercy) przejść. Przeszli więc i popatrzyli do Watykanu i wtedy zobaczyli, jak mało może im dać katolicka, dzisiejsza katolicka, modernistyczna Msza. Potrząsnęli głowami, odwrócili się i odeszli. A wielu z was katolików, jest tak głupich, że wychodzę im naprzeciw. Ci jednak (innowiercy) nie chwieją się. (Nie zmieniają swej wiary, obrządków, zwyczajów). Jeszcze coś muszę powiedzieć.
( Ostrzeżenie z zaświatów - Bonawentura Meyer )
alex 7

Watykan: papież nie zniesie ekskomuniki nałożonej 500 lat temu na Lutra

Ale będzie DIALOGOWAŁ ! Tak zniszczono nasz Kościół i wprowadzają ekumenizm.
alex 7

Sandro Magister: Jaka jest największa różnica między Benedyktem XVI a Franciszkiem?

Papież Benedykt jest mianowany na stanowisko Głowy Kościoła przez Boga a Franciszek przez ludzi !
alex 7

Fake News: Czy 100 tys. pracowników służby zdrowia sprzeciwia się szczepionce na COVID-19, bo ma …

Dezinformator - zamienia prawdę na fałsz.
alex 7

Gloria.tv życzy wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Nie jesteś pępkiem świata.
alex 7

Gloria.tv życzy wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Manipulacja? Zniknął komentarz:

ELOHIM

Edytuj komentarzUsuń komentarz

21 minuty temu

Jesteś Lefebrystą?
alex 7

Gloria.tv życzy wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Manipulacja. Zniknął taki komentarz :

ELOHIM.

Usuń komentarz

18 minuty temu

Jesteś Lefebrystą?
alex 7

Gloria.tv życzy wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

A co masz z tym jakiś problem ? ( A czy Lefebryści życzą nam wszystkiego najlepszego na Święta?) - A kto to jest NAM ? To jakaś szczególnie wyróżniona mniejszość ?