pokorny

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19

Je super, že aj na Slovensku máme šikovných vedcov a že prikladajú ruku k spoločnému dielu pre dobro nás všetkých. Len obávam sa, že naša vakcina ešte nie je v štádiu, aby mohla byť podávaná.. Dyk, ak Ťa poteší, mnoho našich vedcov je v zahraničí, alebo participuje na zahraničných projektoch. Máme naozaj veľmi šikovných a obetavých vedcov. Môžeme byť právom na nich hrdí. Sú to dobrí a skromní …More
Je super, že aj na Slovensku máme šikovných vedcov a že prikladajú ruku k spoločnému dielu pre dobro nás všetkých. Len obávam sa, že naša vakcina ešte nie je v štádiu, aby mohla byť podávaná.. Dyk, ak Ťa poteší, mnoho našich vedcov je v zahraničí, alebo participuje na zahraničných projektoch. Máme naozaj veľmi šikovných a obetavých vedcov. Môžeme byť právom na nich hrdí. Sú to dobrí a skromní ľudia.
pokorny

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19

Vďaka Johanika za dobrý príspevok a vysvetlenie. Boh Ťa žehnaj.
pokorny

VIDEO: Tretina zaočkovaných nebude stačiť, varuje Krčméry. Mainstreamu sa poďakoval za pozitívne …

"infektológ Krčméry varuje, že na elimináciu vírusu nebude stačiť tretina zaočkovaných.
„Ked budeme mať zaočkovaných 30 percent, tak budeme musieť s koronavírusom žiť a chátrať. Keď bude zaočkovaných 70 percent, môže dojsť k scenáru uvoľnovania. Je veľmi dôležité, aby sme to odkomunikovali pravdivo. Máme skúsenosť s desiatimi povinnými vakcínami. Efekt je ten, že v populácii nevidíme veľa chorôb,"…More
"infektológ Krčméry varuje, že na elimináciu vírusu nebude stačiť tretina zaočkovaných.
„Ked budeme mať zaočkovaných 30 percent, tak budeme musieť s koronavírusom žiť a chátrať. Keď bude zaočkovaných 70 percent, môže dojsť k scenáru uvoľnovania. Je veľmi dôležité, aby sme to odkomunikovali pravdivo. Máme skúsenosť s desiatimi povinnými vakcínami. Efekt je ten, že v populácii nevidíme veľa chorôb," vyhlásil Krčméry."

Má pravdu. Ak 70 percent ľudí bude chorobu šíriť ďalej, nezbavíme sa jej.
pokorny

Komentáre

Mikulášku, dobrý strýčku
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám z darov tvojich trošku,
či koláča makového,
či koníka medového.
Vedˇ ty svätý Mikuláš,
veľa dobrých darov máš. ..
pokorny

Komentáre

Druhý Petrov list − 2 Pt 3

Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
pokorny

Komentáre

Za všetkých Tvojich kňazov, ďakujeme Ti, Pane. Za Tvojich verných. Za verných Tvojej láske. Za verných pápežovi Fantiškovi. Ďakujeme Ti, za každého jedného. Aj za tých, ktorí tento čas nechápu, ale rozhodli sa pre Teba. Je to čas obety a o to väčšej lásky. Je to čas, keď každý z nás môže priložiť ruku k dielu, hoci aj takým malinkým a pritom veľmi veľkým čiinom, ako je nosenie rúška. Nie kvôli …More
Za všetkých Tvojich kňazov, ďakujeme Ti, Pane. Za Tvojich verných. Za verných Tvojej láske. Za verných pápežovi Fantiškovi. Ďakujeme Ti, za každého jedného. Aj za tých, ktorí tento čas nechápu, ale rozhodli sa pre Teba. Je to čas obety a o to väčšej lásky. Je to čas, keď každý z nás môže priložiť ruku k dielu, hoci aj takým malinkým a pritom veľmi veľkým čiinom, ako je nosenie rúška. Nie kvôli ochrane seba, ale kvôli ochrane druhých. Pán Boh nás tak zvláštne stvoril, vložil do nás túžbu chrániť. Ďakujeme Ti, Pane, že nie sme osamelí, že máme koho chrániť. Tá najprirodzenejšia túžba, ktorá vychádza z lásky. Keď mamka chráni dieťa, ocko chráni rodinu, keď muž sa zastane slabších a žena si pritúli tých, ktorí potrebujú ochranu. Je čas, keď sa môžeme vrátiť k Bohu, tým, že prinášame pokoj a prispievame k jeho láske. Pre dobro všetkých. Pre naše spoločné dobro. Stačí tak málo, stačí myslieť na druhých, stačí sa trošinku vzdať seba, dodržať odstup a nosiť rúško. Nič viac. A vírus sa stratí a budeme môcť normálne žiť. Chodiť na sväté omše, stretávať sa, objať sa, nie len usmiať, ale podať druhému aj ruku. Stačí tak málo. Myslieť viac na druhých, ako na seba. Požehnaný deň Vám všetkým prajem. Krásnu druhú adventnú nedeľu.
pokorny

Boh varuje vždy vopred: COVID 19 | Prof. MUDr. Krčméry. K tomuto videu sa vyjadril exorcista P. …

Slová pre Petra Skalu od mariimiluckej:
"Riešiš Krčmeryho ale podstata ti unika. Vo videu Krčmery nehovorí o očkovaní. Hovorí o korone ako znamenie na obrátenie sa k Bohu"

Vďaka mariamilucka 👍
pokorny

Komentáre

Mária, Pani vznešená,
ty slávou tôniš žiaru hviezd;
toho, čo teba utvoril,
na svojej hrudi živiť smieš.

Čo Eva, žiaľ, raz stratila,
Dieťaťom svojím vraciaš nám,
otváraš cestu plačúcim,
vedieš nás k svätým výšinám.

Žiarivá brána kráľovská,
cez ktorú prešiel veľký Kráľ;
národy sveta, jasajte,
že z Panny Život zavítal.

Otca i Ducha aj Syna
tvojho nech všetko pochváli,
že ťa tri božské osoby
do …
More
Mária, Pani vznešená,
ty slávou tôniš žiaru hviezd;
toho, čo teba utvoril,
na svojej hrudi živiť smieš.

Čo Eva, žiaľ, raz stratila,
Dieťaťom svojím vraciaš nám,
otváraš cestu plačúcim,
vedieš nás k svätým výšinám.

Žiarivá brána kráľovská,
cez ktorú prešiel veľký Kráľ;
národy sveta, jasajte,
že z Panny Život zavítal.

Otca i Ducha aj Syna
tvojho nech všetko pochváli,
že ťa tri božské osoby
do rúcha slávy odiali. Amen.
pokorny

Komentáre

Láska k blížnemu sa prejavuje naj tým, že chránime jeho život pred zavlečením nebezpečnej choroby.
pokorny

Komentáre

K dnešnému protestu - pre uvedomenie si vážnosti situácie:

Podľa Trestného práva SR:, paragrafu 163 trestného zákona:
Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia nebezpečnej nákazlivé ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.

Odňatím slobody na štyri až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin za krízovej situácie.
pokorny

Komentáre

Už vyšlo slnko, znovu sa
modlitba k Bohu povznáša,
by cez deň od nás odvracal
všetko, čo škodu prináša.

Kroť, Pane, naše jazyky,
aby sme vyhli nesvárom,
a stráž nám pohľad, aby sa
nekŕmil hriešnym rozmarom.

Chráň v hĺbke srdca čistotu,
dbaj, nech sa v ňom hnev nevzpení,
nech pýchu tela potláča
striedmosť v pití a v jedení,

aby po slnka odchode
a pri nástupe súmraku
mohli ti srdcia bez škvr…More
Už vyšlo slnko, znovu sa
modlitba k Bohu povznáša,
by cez deň od nás odvracal
všetko, čo škodu prináša.

Kroť, Pane, naše jazyky,
aby sme vyhli nesvárom,
a stráž nám pohľad, aby sa
nekŕmil hriešnym rozmarom.

Chráň v hĺbke srdca čistotu,
dbaj, nech sa v ňom hnev nevzpení,
nech pýchu tela potláča
striedmosť v pití a v jedení,

aby po slnka odchode
a pri nástupe súmraku
mohli ti srdcia bez škvrny
zaspievať pieseň povďaku.

Milosrdnému Otcovi,
Synovi, ktorý spasil svet,
aj Duchu Tešiteľovi
buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
pokorny

Komentáre

Boh nás miluje. Dal nám možnosť byť lepšími. Prejaviť svoju lásku k blížnemu. Konať skutky milosrdenstva. Spoločne sa usilovať o ukončenie nášho trápenie s vírusom.

A my? Búrime sa, organizujeme protesty, spochybňujeme všetko, namiesto toho, aby sme priložili ruku k dielu, trháme ho na kusy, ako keby sme boli v stredoveku. Peťko Skala, vďaka, že ma blokuješ, asi by môj komentár bol príkrejší.
pokorny

Komentáre

Požehnanú nedeľu Krista Kráľa Vám všetkým prajem. :)
pokorny

Komentáre

Na čo je človeku láska?
Prečo Pán Boh z lásky poslal na našu zem svojho Syna, aby nás zachránil?
Prečo sa Pán Ježiš nechal z lásky k nám ukrižovať?
Prečo nám odpustil?
Prečo nás je stále ochotný prijať?
Prečo nám poslal Ducha Svätého?
Prečo sa toľkí ľudia obetovali pre Pána Ježiša?
Prečo bez lásky nemôžeme žiť?
Prečo je túžba po láske tou najväčšou túžbou?
Niekde hlboko ukrytá vo vnútri srdca.
More
Na čo je človeku láska?
Prečo Pán Boh z lásky poslal na našu zem svojho Syna, aby nás zachránil?
Prečo sa Pán Ježiš nechal z lásky k nám ukrižovať?
Prečo nám odpustil?
Prečo nás je stále ochotný prijať?
Prečo nám poslal Ducha Svätého?
Prečo sa toľkí ľudia obetovali pre Pána Ježiša?
Prečo bez lásky nemôžeme žiť?
Prečo je túžba po láske tou najväčšou túžbou?
Niekde hlboko ukrytá vo vnútri srdca.
Pretože Pán Boh nás stvoril s láskou, skrze lásku a v láske. Pretože On je Láskou samou. Je ukrytý v našom srdci a my sme v ňom. Je tou Láskou, ktorá sa pre nás obetovala. Poslal nám Ježiška. Sám prišiel na našu zem ako človek a od nás chce, aby sme sa navzájom milovali, tak ako on miluje nás, aby sme sa jeden pre druhého obetovali, tak ako sa on obetoval pre nás, aby sme jeden druhému odpúšťali, tak, ako on odpustil nám. Aby sme prinášali pokoj a v radosti spolu s ním prežívali náš život. Aby sme mu dôverovali.
pokorny

Komentáre

Boj o duše je bojom o lásku. O lásku v našich srdciach. Je bojom o to dobro, ktoré náš dobrotivý Boh Otec do nás vložil.

Je to zvláštny čas, keď pomôcť sebe môžeme tým, že pomáhame druhým. Keď ochrániť seba môžeme tým, že chránime druhých.

Je to čas, keď musíme vyjsť zo seba a ísť v ústrety druhým. V modlitbe, v našej láske, s modlitbou, s našou láskou a spolu s Láskou tou najväčšou a …More
Boj o duše je bojom o lásku. O lásku v našich srdciach. Je bojom o to dobro, ktoré náš dobrotivý Boh Otec do nás vložil.

Je to zvláštny čas, keď pomôcť sebe môžeme tým, že pomáhame druhým. Keď ochrániť seba môžeme tým, že chránime druhých.

Je to čas, keď musíme vyjsť zo seba a ísť v ústrety druhým. V modlitbe, v našej láske, s modlitbou, s našou láskou a spolu s Láskou tou najväčšou a najkrajšou, najmocnejšou.

Len vyjsť zo seba a myslieť na druhých. Na ľudí okolo seba. Ako ich môžem ochrániť? Či niečo nepotrebujú? Či im netreba niečo priniesť? Teplý čaj, polievku?

Myslieť na to v každom okamihu, že okolo mňa sú aj slabší ľudia. Že ja možno ani nezbadám, že mi niečo je, ale ich to môže zložiť úplne. Je to milostiplný čas, čas plný milosti a lásky.

Pán Boh nás stvoril tak zázračne, že nás dokáže uzdraviť. Nielen na duši, ale aj na tele. Ak ho necháme, aby vstúpil do nášho srdca, on si so všetkým poradí.

Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, za Tvoju milosť, za všetky Tvoje dary. Za dar života a dar každého nového dňa. Za dar úsmevu v očiach ľudí, za dar lásky v ich srdciach. Ďakujeme, že si nás stvoril tak zázračne.
pokorny

Komentáre

Je mi to ľúto, ale otec Čajka, tak ako mnohí ďalší ľudia zomrel v dôsledku ochorenia COViD19. Prosil nás o modlitby, keď išiel do nemocnice. Coburg to tu zdieľal, aj ostatní sa pridali. Nech odpočíva v pokoji v Ježišovom náručí.

Vírus SARS CoV2 vstupuje do buniek cez ACE2 receptory a v bunkách sa namnoží. Tie receptory máme všetci, deti ich majú najmenej, čím sme starší, tým ich máme viac ( ich …More
Je mi to ľúto, ale otec Čajka, tak ako mnohí ďalší ľudia zomrel v dôsledku ochorenia COViD19. Prosil nás o modlitby, keď išiel do nemocnice. Coburg to tu zdieľal, aj ostatní sa pridali. Nech odpočíva v pokoji v Ježišovom náručí.

Vírus SARS CoV2 vstupuje do buniek cez ACE2 receptory a v bunkách sa namnoží. Tie receptory máme všetci, deti ich majú najmenej, čím sme starší, tým ich máme viac ( ich počet súvisí aj s inými okolnosťami, nie len s vekom, napr. genetika). Po namnožení napadá okolité bunky, v ktorých sa opäť množí. V priebehu krátkeho času napadne veľmi veľa buniek. Keď sa z tých buniek uvoľní, bunky sú celkom zničené. Pokiaľ mu nedáme šancu šíriť sa ďalej, sme pre neho konečnou stanicou. Potom už záleží od dávky vírusu, načasovania (jeho infekčnosti) a odpovede nášho imunitného systému. A ten niekedy reaguje prehnane. V priebehu 2 až 6 týždňov buď vyhrá človek, alebo vírus. Ak by sa nemal ako dostať na iného človeka, končí. Ak sa mu podarí dostať sa na iného človeka, jeho životný cyklus začne znova, v ďalšom človeku. Nevie sa namnožiť mimo ľudí ( ešte v ziieratách), potrebuje NÁS, aby sa šíril. Prosím, nedajme mu šancu.
pokorny

Komentáre

Pekný a požehnaný deň Vám všetkým prajem.
pokorny

Komentáre

Zaznela tu myšlienka, že keby všetci pochopili, že to nič nie je, bolo by po pandémii. Je zaujímavé, že sme to všetci tak chápali. Ešte vo februári. A úškrnom sme pozerali na Čínu, čo sa tam deje. Mysleli sme si, že nám sa to nemôže stať. Asi sme to zle pochopili. Keby sme to pochopili "správne", bolo by po pandémii. Zostali by iba tí, čo by prežili.
pokorny

Videá z dnešného protestu proti nariadeniam Matovičovej vlády v Bratislave. Obrovský dav ľudí sa …

Vybrali ste si nelogickú cestu. Ignorovať nebezpečenstvo. Tváriť sa, že SARS CoV2 neexistuje. Ako pštros, ktorý strčí hlavu do piesku, aby nevidel.
pokorny

Videá z dnešného protestu proti nariadeniam Matovičovej vlády v Bratislave. Obrovský dav ľudí sa …

Choďte sa o dva týždne pozrieť do očí starkým, ktorí budú umierať, ich rodinám, choďte sa pozrieť do očí bezmocným lekárom, ktorí už teraz musia odmietať pacientov, pretože majú lôžka obsadené covidovými pancietmi. A spomeňte si, s koľkými ľuďmi ste sa včera stretli a či ste to nemohli byť vy, kto im ten covid priniesol.