francesco69

Vajon ha Krisztus ma ezt tenné..

Rengetegen. A látszat keresztények megsértődnének, az egyház ellenségei a médiabán, tüntetéseken sátáni őrjöngésbe kezdenének, az bűnbánó egyház pedig elgondolkodva megtérés mélységet és magasságait keresné töredelemmel.
francesco69

Twitter: A CatholicWorldReport "gyűlöletkeltő", amiért egy férfit férfinak hívott

Szép új világrend:((((( Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. A teremtett világ igazolja a két nem egyedülvalóságát, nem beszélve a kinyilatkoztatásról. Ezt az isteni igazságot még Ferenc sem vonhatja kétségbe, nincs joga sem elvenni, sem hozzáadni semmit. Nem pártfogolhat és támogathat olyan törekvéseket, amelyek a férfi és a nő egyedül álló Istentől kapott jogait megkérdőjelezi, hogy a …More
Szép új világrend:((((( Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. A teremtett világ igazolja a két nem egyedülvalóságát, nem beszélve a kinyilatkoztatásról. Ezt az isteni igazságot még Ferenc sem vonhatja kétségbe, nincs joga sem elvenni, sem hozzáadni semmit. Nem pártfogolhat és támogathat olyan törekvéseket, amelyek a férfi és a nő egyedül álló Istentől kapott jogait megkérdőjelezi, hogy a férfi az férfi a nő pedig nő és Isten szemében, akaratában nincs más alternatíva. Isten látta, hogy jó az ember megalkotása férfinak és nőnek, megáldotta őket és arra rendelte, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, töltsék be a földet, használják a teremtett világ adottságait. Isten látta, hogy JÓ és MEGÁLDOTTA. Ami ettől eltér az az ördögtől való. Ez az Örök Ige a Fiú akarata és áldása is, Jézus Krisztusé!!! Nem hivatkozhat senki, Jézus szeretetére a bűnnel szemben. Jézus a bűnt gyűlöli a bűnös emberért pedig az életét adta a kereszten. Aki megkérdőjelezi az isteni igazságokat Jézust gyalázza a kereszten.
francesco69

Napi 5000 euró: Elítélték a polgármestert a betlehemi jelenet miatt

A Nagy Francia Forradalom gyümölcse. Jelszó: szabadság, egyenlőség, testvériség. Pardon ez nem mindenkire vonatkozik, csak az elv és polgártársakra, keresztényekre és főleg katolikusra nem. Az egyház legidősebb leánya (Franciaország) " via mulieris" lett.
francesco69

Érsek vs. Pelosi: Földünket az ártatlanok vére áztatja

Végre egy normális püspök!! Nancy néni, csak a kényelmes, áldozat nélküli életet kedveli, akár még az ártatlanok meggyilkolásának az árán is.
francesco69

A Biden-támogatók megrohamozták a székesegyházat

Ahogy az ördög tette az evangélium tanúsága szerint, mikor az Úr Jézusnak mondja toporzékolva: " Azért jöttél, hogy elpusztíts minket." Igen az Isten Szentje azért jött, hogy a gonosz megsemmisítse, ezért őrjöng, toporzékol, tüntet, mert tudja, hogy a napjai meg vannak számolva, de addig pusztít, rombol, magzatokat öl meg, járványt, háborút, társadalmi feszültséget okoz, családokat ver szét, …More
Ahogy az ördög tette az evangélium tanúsága szerint, mikor az Úr Jézusnak mondja toporzékolva: " Azért jöttél, hogy elpusztíts minket." Igen az Isten Szentje azért jött, hogy a gonosz megsemmisítse, ezért őrjöng, toporzékol, tüntet, mert tudja, hogy a napjai meg vannak számolva, de addig pusztít, rombol, magzatokat öl meg, járványt, háborút, társadalmi feszültséget okoz, családokat ver szét, olyan evidenciákat kérdőjelez meg, mint férfi és nő és még sorolhatnánk. A Szent ellen elszánt gyilkos dühöngéssel tombol. Ez az este ijesztően "jó" példa. Szent Mihály az égi seregek vezére taszítsa vissza a pokol tüzébe a Sátánt és minden csatlósát, akik a lelkek elvesztésen dolgoznak.
francesco69

A Biden-támogatók megrohamozták a székesegyházat

Nem abortuszellenes aktivisták voltak, hanem abortuszt pártoló aktivisták. Nem mindegy!!!!
francesco69

Böjti lelkigyakorlat: Mindenki maga szerint

Mert a Vatikán területén nincs nagy épület, terem, ahol megfelelő távolságra ülve ne tudnának lelkigyakorlatot tartani. Kicsi a Szent Péter Bazilika. Mert Ferencnek nincs rá semmi igénye. Szent Ignác ugyan ezt hogyan értékelné?
francesco69

Ferenc pápa: Más vallomások "Isten ajándékai"

Isten egyedül ajándéka a kinyilatkoztatás, annak teljessége Jézus Krisztus. Ilyen pápai kijelentések a kereszt egyedülálló értékét, a megváltás misztériumát vonja kétségbe. Mi az oka ennek? Elbutulás, butaság, gonoszság?
francesco69

A Biden-püspökök védik abortusz hősüket

Gyáva, konzum emberek, férfinak sem nevezhető egyének.
francesco69

A Biden-püspökök védik abortusz hősüket

Egyre jobban megmutatkozik a püspökök egy jelentős részének az alkalmatlansága, erkölcsi, hitbeli és emberségbeli téren. Pásztorok helyett béresek.
francesco69

Amiért, és ami ellen küzdöttünk 45 éven keresztül, majd a demokratikusnak mondott “felszabadulásunk…

A diktatúra nem csak fizikai, hanem szellemi is, így mindegy, hogy fasizmus, kommunizmus vagy liberalizmus, mert, ha eszközei sátániak, mert azok, akkor ide jutunk el.
francesco69

A Facebook cenzúra hivatala likvidálta a bíborost (videó)

Igaza van!! A letiltás is bizonyítja, az ördög nem szereti Krisztus szávat hallgatni, de még olvasni sem.
francesco69

Pio atya püspöke szerint a nyelvre áldozás egy "visszaélés"

Ez is nagyon gyenge püspök:((((( Ugyan mennyi idő kellett neki, hogy ezt az idiotizmust megfogalmazza? És milyen elégedett a bölcsességével.
francesco69

Szekuláris Covid-19 zarándoklat az anglikán székesegyházban

Ja oltásra lehet menni tömegével, csak szentmisére nem:(((((Ennyit a püspökökről.
francesco69

A pápa vallássemlegessége nemcsak rossz, hanem egyenesen rejtélyes

A Katolikus Egyház feje, nem lehet vallás semleges, hiszen Ő Krisztus földi helytartója, az oldó-kötőhatalom birtokosa, hitben neki kell a testvéreit megerősíteni. Neki kötelessége, még az élete árán is hirdetni, hogy nincs üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. A megváltás egyszer és mindenkorra csak Krisztus keresztjében és feltámadásában van, nincs önmegváltás, nincs terápia a …More
A Katolikus Egyház feje, nem lehet vallás semleges, hiszen Ő Krisztus földi helytartója, az oldó-kötőhatalom birtokosa, hitben neki kell a testvéreit megerősíteni. Neki kötelessége, még az élete árán is hirdetni, hogy nincs üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. A megváltás egyszer és mindenkorra csak Krisztus keresztjében és feltámadásában van, nincs önmegváltás, nincs terápia a megigazuláshoz, nincs más istenség, nincs más vallás, ami ezt meg tudná szerezni, csak Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozata, amit a kereszten mutatott be. Ami ettől eltér az a Sátántól való, hamis önbecsapás, az ősi ellenség trükkje. A Pápa viszont, ha nem ezt hirdeti, akkor óriási a baj. Sajnos túl sok bíboros van, ellenőrizetlen politikai,( titkos) kapcsolati rendszerekkel, akik bizonyos érdekeket képviselnek. Ilyen jellegű konklávé kimenetele kétes. Szentlélek természetesen ott van, de a szabad döntést nem akadályozza.
francesco69

Az első amerikai állam, ami meg akarja szüntetni a gyónási titkot

Nepumuki Szent János ennek a vértanúja. Nácik és kommunisták is sok papot megvertek, megöltek, hogy kiszedjenek belőlük akár gyónási titkot is. Miért lenne különb egy liberális (ál)demokrata, hiszen ők is az istentelenség és gyűlölet sátáni mocskában születtek.
francesco69

Német katolicizmus: Nő koncelebrál az éjszakai misén (videó)

Ebben az esetben teljesen lényegtelen, hogy ennek a papnak milyen beosztása van vagy címe, egy dolog biztos, hogy a katolikus tradícióhoz semmi köze.:((((
francesco69

Viganó: A fiatal Ratzinger modernista volt

Azét azt hozzá kell tennünk, hogy a II. Vatikáni zsinat nem sátáni, a zsinat félreértelmezése az azt követő generáció keresztje. A liturgia XXIII. János akarata szerint olyan lett volna mint 1962-es Missale Romaum ill. Breviarium Romanum tartalmaz. Lelkipásztori zsinatról van szó, nem dogmatikusról. Azonban a gyümölcsei elég silányak lettek, mert önkényesen értelmezték. Bugnini volt az a …More
Azét azt hozzá kell tennünk, hogy a II. Vatikáni zsinat nem sátáni, a zsinat félreértelmezése az azt követő generáció keresztje. A liturgia XXIII. János akarata szerint olyan lett volna mint 1962-es Missale Romaum ill. Breviarium Romanum tartalmaz. Lelkipásztori zsinatról van szó, nem dogmatikusról. Azonban a gyümölcsei elég silányak lettek, mert önkényesen értelmezték. Bugnini volt az a prelátus, aki a liturgia ilyen mértékű elsilányításában élharcos volt. persze mi lett volna ha, kérdésnek már nincs jelentősége. Ez lett. Ebből kell méltót kialakítani, illetve visszatérni. XVI. Benedeket azzal vádolni, hogy fiatal korában modernista volt, nem hiszem, hogy reális, az ő korosztálya abban az időben igen is jó szándékkal és meggyőződéssel várta ennek a zsinatnak lelkipásztori gyümölcseit. 68-as események azonban őt is megdöbbentették és a mai kornak nyelvén szólva megőrizte a hitét és az egyház tradícióját. Benedek pápa által végzett liturgiák, teológiailag, liturgiailag, és mivel a liturgia látható, hallható az ember érzékire is pozitívan ható szentcselekmény volt. XVI. Benedeket vagy pápasága előtt Ratzinger bíboros, abban az értelemben modernizmussal vádolni, ami az egyház számára káros irány, erős túlzás.
francesco69

Latin Tempus Horribile: Meghalt a második latinista

Igen Benedek pápa szorgalmazta a latin nyelv oktatását a papképzésben, amely nagyon híján van ezen a téren is.
francesco69

A táncoló érsek bolondot csinál magából (videó)

Ha nincs mondanivaló, akkor táncol. :((((