Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Peter(skala)
651.5K
Caesar
Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříčiněné …More
Kristus – vítěz nad démony
„K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova“ (2 J 3,8). „… aby smrtí
zkazil moc toho, jenž měl moc na smrtí, to jest ďábla“ (Žd 2,14).
Kristus, Syn Boží, začal svou vykupitelskou činnost tím, že na poušti odmrštil
pokušitele slovy: „Vade Satana! Odstup Satane!“.
Velkou část Jeho veřejné činnosti představuje boj proti démonům, kdy léčil choroby,
zapříčiněné démony (L 13, 11 a 16), především však když vymítal démony
z posedlých.
Svým exorcismem Kristus ukazoval, že On osvobozuje lid z moci Satana, že On
je božský vykupitel z moci Satanova: „Jestli však já Duchem Božím vymítám zlé
duchy, přišlo k vám království Boží“ (Mt 12,28).
Trvalou Satanovou snahou je překazit šíření a vzrůst království Božího, a všechno
své úsilí a zlobu směřuje k podpoře stále nových bludů. „Duchy svůdné a ďá-
belské nauky“ předpovídal svatý Pavel (1 Tm 4,1). A Kristus varuje výslovně:
„Mějte se na pozoru před nepravými proroky, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
v nitru jsou však vlci draví“ (Mt 7,15).
Satan je přemáhán vírou v božství Kristovo. Proto je vůbec nejnebezpečnějším
bludem popírání božství Syna Božího, jeho degradace na člověka, na pouhé stvoření.

Satanova moc byla definitivně zlomena Kristovou smrtí na kříži. Proto je popí-
rání vykupitelské smrti satanským bludným učením s cílem zničit Kristovo spasitelské
dílo. Satan stojí za každým bludem, stejně jako stojí za každým projevem
nepřátelství vůči Kristu. On a jeho démoni jsou Kristem poraženi, ale jejich moc
není ještě zcela zlomena, a v dějinách lidstva hrají stále významnou roli.
Byl Mohamed posedlý? Klást si takovou otázku je zcela zákonité. V boji proti
falešným prorokům, k němuž je každý křesťan zavázán, by nebylo křesťanské nepočítat
se Satanovou působností – Kristův odpůrce zůstane hrozivým nebezpečím
až do konce světa.
Proto se také i dnes Satan drží v blízkosti lidí „jako lev řvoucí“, vždy připraven
„pohltit“ toho, kdo z falešné tolerantnosti a ochoty ke kompromisům napomáhá
Kristovu odpůrci. Každá cesta, která nevede ke Kristu, je zlá a špatná. Každá cesta,
která odvádí od Krista, je bludná cesta.
Jako křesťané jsme povinni hájit Kristovo božství proti útokům islámského bludu.

Tolerance vůči tomuto proti křesťanskému bludnému učení, jak to vidíme na po koncilní
ideologii „dialogu“, jen napomáhá démonickému náboženství, které křesťanství přísahalo zánik. Islámská světová rada rozhodla o naprostém vyhlazení
křesťanů v islámských oblastech, a denně jsme také svědky děsivého pronásledování
křesťanů v zemích pod vládou islámu. – 40 -
Jakýkoli ústupek tomuto bludnému učení je úspěchem pro démony. „Ne spojujte
se s nevěřícími; neboť jaká součinnost spravedlnosti s nepravostí, aneb které společenství
světla s tmou? A kterou shodu má Kristus s Belialem, nebo který díl má
věřící s nevěřícím?“ (2 K 6,14-15).
Co má Kristus společného s Alláhem?
„Všechna božstva pohanů jsou démoni“ (Ž 96,5).
Každý falešný soulad, jakékoli ochabnutí v boji proti islámu je výhrou pro dé-
mony, kteří chtějí svou zhoubnou činnost rozšířit na celý svět a zbudovat protikřesťanský světový stát pod vládou modly Alláha.
Jakékoli zřeknutí se hlásání pravé víry svedeným muslimům je zradou Kristova
příkazu: „Jděte do celého světa a učte všechny národy.“
A jako vždy, tak i dnes platí slova svatého Pavla: „Hlásej slovo, naléhej včas
i ne včas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, (a to) se vší trpělivostí a moudrostí učitelskou“
(2 Tm 4,2)
Stylita
aobubo 07:52
Iz 14 12. Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.
Bible Kralická
...
Iz 14
12 Quomodo cecidisti de cælo, Lucifer, qui mane oriebaris ? corruisti in terram, qui vulnerabas gentes ?
Vulgata

Bible Český ekumenický překlad:
Iz 14
12
Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, …More
aobubo 07:52
Iz 14 12. Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.
Bible Kralická
...
Iz 14
12 Quomodo cecidisti de cælo, Lucifer, qui mane oriebaris ? corruisti in terram, qui vulnerabas gentes ?
Vulgata


Bible Český ekumenický překlad:
Iz 14

12

Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!

Díky za verše z Písma aobubo 🤗

wiki:

Slovo "lucifer" pochází z latiny (lux = světlo, ferre = nést), kde znamená v překladu světlonoš, tj. v prvé řadě jitřenka (tj. jitřní hvězda, Venuše) a v běžné latině nemá žádný zvláštní význam. Planetu Venuši pravděpodobně římští astrologové nazývali Lucifer, než dostala v křesťanské éře své dnešní jméno. Nelze však zaměňovat "lucifer" a "Lucifer", kde první slovo znamená světlonoš a druhé představuje jiné jméno pro Satana (Luciper).

Druhý list Petrův:

1,19: donec dies inlucescat et lucifer oriatur in cordibus vestris.

1,19: Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.

Viz též starokřesťanských hymnu Carmen aurora, a také jméno biskupa Lucifer Calaritanus (zemřel okolo r. 370 n.l.), biskup z Cagliari, Sardinie.

Svatý Jeroným tímto termínem překládá verš v knize Izajáš 14,12: Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodù! (lat.: Quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes - „Jak jsi spadl z nebe, jitřenko, který jsi zrána vycházel, pospíšils k zemi, ty, jenž jsi zraňoval národy“).
Maria Dubovska
tam v tej "sprave" nezazneli žiadne mena, datumy, nazvy , nič . z čoho čerpat pri takej správe.
Maria Dubovska
cezar František sa uplne jasne a otvorene vyjadruje k prenasledovaniu krestanov, len nedávno pomenoval genocídu arménov . o čom to rozprávaš. nejaký incident na lodi? veci, ktoré len tak prebehnú mediami bez overenia, bez nejakého záveru často bývajú len bubliny mediálne. nemože papež riskovat strapnenie že reagoval trebars na hoax. tak to robievate vy, ani sa potom nezahanbite a neomluvite.
aobubo
Iz 14
12 Quomodo cecidisti de cælo, Lucifer, qui mane oriebaris ? corruisti in terram, qui vulnerabas gentes ?
VulgataMore
Iz 14

12 Quomodo cecidisti de cælo, Lucifer, qui mane oriebaris ? corruisti in terram, qui vulnerabas gentes ?

Vulgata
aobubo
Oprava Iz 14
One more comment from aobubo
aobubo
Iz12
12. Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.
Bible KralickáMore
Iz12

12. Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.

Bible Kralická
mirael
Veľmi zaujímavé! Toto je článok z februára:
www.hlavnespravy.sk/…/556139
A toto správa zo včerajška:
www.ta3.com/…/tisice-armenov-…More
Veľmi zaujímavé! Toto je článok z februára:

www.hlavnespravy.sk/…/556139

A toto správa zo včerajška:

www.ta3.com/…/tisice-armenov-…
Caesar
ROZHOVOR „O vykrmeném běženci mohu říci, že nejde o uprchlíka, ale o vetřelce,“ trvá na svém účastník misí OSN v bývalé Jugoslávii a Kurdistánu, vedoucí projektu Péče o válečné veterány plukovník Pavel Skácel. Kritikům svých názorů v dalším rozhovoru pro ParlamentníListy.cz doporučil, ať si prohlédnou trpící v Kurdistánu. Zároveň navrhuje utnout informační toky o uřezaných hlavách …More
ROZHOVOR „O vykrmeném běženci mohu říci, že nejde o uprchlíka, ale o vetřelce,“ trvá na svém účastník misí OSN v bývalé Jugoslávii a Kurdistánu, vedoucí projektu Péče o válečné veterány plukovník Pavel Skácel. Kritikům svých názorů v dalším rozhovoru pro ParlamentníListy.cz doporučil, ať si prohlédnou trpící v Kurdistánu. Zároveň navrhuje utnout informační toky o uřezaných hlavách a zasáhnout tvrdou rukou vůči radikálům. Vysvětlil, co je „Lipanský syndrom“ a jak rychle jsou Rusové schopní zničit Spojené státy.

www.parlamentnilisty.cz/…/Plukovnik-Skace…
Peter(skala)
Kokso.-..s tým pomenovaním to je ako s nami, ked nas volaju podľa priležitosti
napr. Peťo - ked pride kamarat
Peter, ked sme na urade
Petrík Vrbovský, ked sa chcu zališkať v TVLOKAL :)))))))))))))
a podo. aj s diablom:
Lucifer je klasicke meno ako Peter, ktore ma svoj výynam
Peter: skalopevný...
Lucifer - svetlonosič...
podstata v pripade mien a názvov ostava .. islam-mohamedanstvo...všetko je …More
Kokso.-..s tým pomenovaním to je ako s nami, ked nas volaju podľa priležitosti

napr. Peťo - ked pride kamarat
Peter, ked sme na urade
Petrík Vrbovský, ked sa chcu zališkať v TVLOKAL :)))))))))))))

a podo. aj s diablom:

Lucifer je klasicke meno ako Peter, ktore ma svoj výynam

Peter: skalopevný...
Lucifer - svetlonosič...

podstata v pripade mien a názvov ostava .. islam-mohamedanstvo...všetko je falošne ..ťažko v tom najsť to dobre a oddeliť to...

Kokso...vieš, čo by som považoval ešte ako tak za prijatelne ?
Keby sa našiel taký moslim ako žid, čiže veril by v Boha Abrahama, ale a to je dôležite, žeby neuznaval falošných prorokov, takže ani mohameda a jerho koran. V podstate by išlo o izmaela v sučasnom svete, ktorý bol od izraela ako odlučený brat
Peter(skala)
sv. Peter Mavimenus? Povedal moslimom pravdu: „Kto neprijme katolícke náboženstvo, bude zatratený, ako bol váš falošný prorok Mohamed.“45
45 Rímske martyrológium na 21. február
www.kredo.sk/bforum/topic.aspMore
sv. Peter Mavimenus? Povedal moslimom pravdu: „Kto neprijme katolícke náboženstvo, bude zatratený, ako bol váš falošný prorok Mohamed.“45

45 Rímske martyrológium na 21. február
www.kredo.sk/bforum/topic.asp
Caesar
MUSLIM BARBARIANS of the Islamic State (ISIS) stoop to a new level of depravity: Putting prisoners in a cage and drowning them (WARNING: Graphic)
If you plan to comment that this has ‘nothing to do with Islam,’ don’t bother, it won’t be posted.
www.barenakedislam.com/…/muslim-barbaria…More
MUSLIM BARBARIANS of the Islamic State (ISIS) stoop to a new level of depravity: Putting prisoners in a cage and drowning them (WARNING: Graphic)

If you plan to comment that this has ‘nothing to do with Islam,’ don’t bother, it won’t be posted.
www.barenakedislam.com/…/muslim-barbaria…
Peter(skala)
Kokso..aký vidiš rozdiel pri pomenovani Islam ?
Caesar
Kokso
ano, no s terajsími zidmi je to tak, Boh poslal slúbeného mesiása zidovskému národu, ale ten ho neprijal, cize tým odvrhol Boha. Jezis farizejom povedal celkom jasne, ze ich otec je diabol, lebo keby bol ich otec Boh, tak by ho prijali, ale oni ho neprijali, tým Jezis jasne povedal, koho dnesní zidia - vyznávaci farizejského talmudu vyznávajú. Nie sú ziadní starsí bratia vo viere, ale …More
Kokso
ano, no s terajsími zidmi je to tak, Boh poslal slúbeného mesiása zidovskému národu, ale ten ho neprijal, cize tým odvrhol Boha. Jezis farizejom povedal celkom jasne, ze ich otec je diabol, lebo keby bol ich otec Boh, tak by ho prijali, ale oni ho neprijali, tým Jezis jasne povedal, koho dnesní zidia - vyznávaci farizejského talmudu vyznávajú. Nie sú ziadní starsí bratia vo viere, ale sú to rebeli proti Bohu!
Ak by zidia nasledovali pravého Boha, prijali by mesiása Jezisa Krista.
Caesar
Peter(skala)
stretnút sa s jej dcerou a jasne vyzvat vládu Pakistanu na jej prepustenie sú dve odlisné veci, ci nie?
Peter(skala)
Pápež František sa stretol s manželom a dcérou Asie Bibiovej
Viac tu: spravodajskenoviny.webnode.sk/…/papez-frantisek…More
Pápež František sa stretol s manželom a dcérou Asie Bibiovej

Viac tu: spravodajskenoviny.webnode.sk/…/papez-frantisek…
Peter(skala)
to su zaujimave vyroky svätých, odkial su . zdroj?
Caesar
Maria Dubovska
ked moslimovia - utecenci vyhodili z lode krestanov do mora, tak Bergoglio bol ticho, ale ked sa zatopili moslimovia, uz sa ozýval, ze je to nasa hanba, ze sa zatopili. Ale kto ich sem volá? Ked ho vyzvali, aby sa zastal krestanky Asie Bibi, lebo ju odsúdili na smrt za "rúhanie" len preto ze ju moslimské bosorky obvinili. Bergoglio ticho, nic, krestanka ho nezaujíma. Ale moslimovia …More
Maria Dubovska
ked moslimovia - utecenci vyhodili z lode krestanov do mora, tak Bergoglio bol ticho, ale ked sa zatopili moslimovia, uz sa ozýval, ze je to nasa hanba, ze sa zatopili. Ale kto ich sem volá? Ked ho vyzvali, aby sa zastal krestanky Asie Bibi, lebo ju odsúdili na smrt za "rúhanie" len preto ze ju moslimské bosorky obvinili. Bergoglio ticho, nic, krestanka ho nezaujíma. Ale moslimovia a islam ano.
Nie sú to ziadní utecenci, ale je to islamská tretia invázia!
V západnej europe uz vytvorili islamské getá, 80% ich nepracuje ale berie soc. dávky, vo vezniciach sú vacsinou moslimovia, samé problémy s nimi.

Islam = dielo Satana! Moslimovia sú v moci islamského Diabla!
Kto chce moslimom dobre, ten ich nebude utvrdzovat, ze islamský diabol alah je pravý boh, ale im povie pravdu, ze islam je falosná satanská ideologia. Bazilejský koncil oznacil islam za ohavnú Mohamedovú sektu.

Sv. Peter Mavimenus povedal moslimom pravdu: „Kto neprijme katolícke náboženstvo, bude zatratený, ako bol váš falošný prorok Mohamed.“

Blahoslavený Mikuláš Tavelič sa o Koráne vyjadril nasledovne: „Vy, mohamedáni, ste v stave večného zatratenia. Váš Korán nie je Boží zákon, ani ho On nezjavil. Nie je založený ani na Starom zákone, ani na Novom. Sú v ňom lži, pochabosti, bláznovstvá, protirečenia a hodne toho, čo vedie nie k cnosti a dobrote, ale k zlu a všetkým nerestiam.“

Piati učeníci sv. Františka z Assisi: „Prišli sme vám kázať vieru v Ježiša Krista, aby ste sa zriekli Mohameda, toho podlého otroka diabla, a získali večný život ako my.“
Maria Dubovska
slovaci veria tomu že su spomenuti vo fatime jak tajomstvo. nikto o tom nevie samozrejme.
neviem co stavara cezar. proste vyzyva na pomoc nuznym. zatial neprichadzaju s mečom. ked ich vytiahnu, bude sa to riešit. ale až potom. zatial si treba nazbierat plusové body, aby mal Boh dovod byt na našej strane.
vezmi si krajiny jak nemecko ,rakusko švajčiarsko. len by skusili vyahnut meč. len by to raz …More
slovaci veria tomu že su spomenuti vo fatime jak tajomstvo. nikto o tom nevie samozrejme.

neviem co stavara cezar. proste vyzyva na pomoc nuznym. zatial neprichadzaju s mečom. ked ich vytiahnu, bude sa to riešit. ale až potom. zatial si treba nazbierat plusové body, aby mal Boh dovod byt na našej strane.

vezmi si krajiny jak nemecko ,rakusko švajčiarsko. len by skusili vyahnut meč. len by to raz skusili. ale predavat kebaby? to sa nesmie?
Maria Dubovska
pokial si ja pamatam toto ich učili komunistické učebnice a nejak sa to vžilo. celé dejiny mali vyustit do existencie samostatného štátu a jeho existencia ma byt nadovšetko. naviac falošní proroci sa naladili na tu strunu a cez tento vydobytok, existenciu slovakov vo svete slubujú nejaké vykupenie pre svet cez nich. skratka šrumec.